Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 26 dakika
1574 adet sonuç bulundu.
+
Baskılı defter ve tablo çerçeve gibi hediyelik ürünler imalatını gerçekleştirip yurtiçi ve yurt dışı e-ticaret e-ihracat yapmak istiyorum. Nasıl destek ve hibelerden yararlanabilirim
U. Ç. - Ankara - 28.04.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Abdulmelik Koçin - 28.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Ankara’da yapılacak 2899.5.06 US kodlu " Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyaları; fotoğraf ve resim çerçeveleri ve aynaları” ve 2221.2.04.15 US kodlu " Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri (takvimler hariç) (kağıt ve kartondan)” başlıklı asgari 3 Milyon TL tutarındaki yatırımlar, Genel Teşvik unsurlarından yararlanılabilmektedir. Bu kapsamda Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve 2017-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Ticaret Bakanlığının " Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” başlıklı desteği kapsamında E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği, Sanal Fuar Organizasyonu Desteği, Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti desteklerinden yararlanılabilir. Detaylı bilgi için ozet-pazara_giriste_dijital_faaliyetlerinin_desteklenmesi.pdf (yatirimadestek.gov.tr) sayfasını inceleyebilirsiniz.

Öte yandan Yatırım Teşvik Belgesi ve hibelere başvurunuzu, başvuru şartlarına istinaden gerçek veya Tüzel kişi olarak yapabilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
merhabalar. diyetisyenim. diyetle ilgili her konunun bulunabileceği kompleks bir diyet merkezi açmayı planlıyorum. danışma, gıda, spor bir çatıda toplamak amacıyla kuracağım diyet merkezine genç kadın girişimci olarak alabileceğim destekler nelerdir?
S. Y. - Bolu - 27.04.2022
Cevaplayan : Bolu Yatırım Destek Ofisi - Ali Dizman - 27.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere diyet merkezi olarak yapmayı planladığınız yatırım KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu destek kapsamında öncelikle işletmenizi kurmadan önce https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sitesi üzerinden e-devlet şifreniz ile giriş sağlayarak çevrimiçi olarak verilmekte olan KOSGEB Girişimcilik eğitimlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifikanızı almanız halinde aşağıda belirtilen şartları sağlamak kaydı ile söz konusu desteğe başvurabilirsiniz.

Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Şartları

  • Kurulacak olan şirket, Gerçek Kişi veya Sermaye Şirketi statüsünde olmalıdır,
  • Kurucu ortak payı en az %50 olmalı ve başvuru sahibi olarak şirketi münferiden temsile yetkili olmalıdır,
  • Program süresi boyunca ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir,
  • Başvuru sahibinin başka bir işletme kurum ya da kuruluşta SGK kaydının olmaması gerekmektedir,

Söz konusu destek programı kapsamında aşağıdaki destek kalemlerinden yararlanabilirsiniz.

Destek Unsuru

Destek Tutarı

Kuruluş Desteği

Gerçek Kişi İşletme 5.000 TL

Sermaye Şirketi İşletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

180-539 olan işletmeye 5.000 TL

540-1079 olan işletmeye 10.000 TL

1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

360-1079 olan işletmeye 5.000 TL

1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL

1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000 TL

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Kuruluş desteği

Kuruluş desteği kapsamında Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans desteği

Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Sertifika desteği

Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Geleneksel Girişimcilik destekleri hibe şeklinde olup tamamen geri ödemesizdir.

Bununla beraber Bolu Merkez ilçe sınırları içerisinde diyet merkezi (Spor tesisi yatırımları 9241.2.99.99) konusunda yapacağınız yatırımda, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında asgari 15 Milyon TL Sabit Yatırım Tutarı ile gerçekleştireceğiniz yatırımla Genel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilmektesiniz. Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Bunlara ek olarak yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirilmiştir.

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşının geçmiş ve 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler söz konusu teşviklerden yararlanabilir.

Bu çerçevede;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Sigorta prim teşvikinde ise 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun’un 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiyi; https://gib.gov.tr/genc-girisimcilere-vergi-ve-sigorta-prim-tesviki-brosuru-yayinlandi sitesinde bulabilirsiniz.

Buna ek olarak belirli şartlar dâhilinde istihdam edilen ilave çalışanlarınız için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri imkânı sağlayan istihdam teşvikleri hakkında daha detaylı bilgiyi " https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/” linkinden alabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaralarından bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi

Adres: Borazanlar Mah. D-100 Karayolu Üzeri Caddesi No: 42 14200 Merkez - BOLU

Telefon: +90 (262) 332 01 44 (Dahili 177)

E-posta: boluydo@marka.org.tr

+
Devlet destekli şirket açıp ve yurt dışından akıllı telefon ve teknolojik aletler alıp Türkiye de satsam gümrük vergisi muaf olur mu? sonra da kendimiz üretime geçeriz firma olarak büyüyünce...
H. E. D. - Ankara - 27.04.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Abdulmelik Koçin - 27.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yurt dışından akıllı telefon ve teknolojik aletler alıp Türkiye’de satış faaliyetinden ibaret bir yatırım teşvik kapsamı dışındadır. Ancak bir üretim/hizmet ifasını içeren yatırım faaliyetlerinde Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmektedir.

Bu hususta Destek ve Teşvikler | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı elektronik sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, YatırımaDestek.gov.tr internet sitesinde bulunan Teşvik Robotu'nu kullanarak geniş çerçevede muhtemel üretim alanlarını araştırabilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
İyi gunler Rize Pazar ilcesinde tiny house imalatı yapmak istiyoruz bunun için teşvik alabiliyor muyuz? Saglamamız gereken belgeler var mı?
V. T. - Rize - 27.04.2022
Cevaplayan : Rize Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Aslan - 27.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sorduğunuz soruda verdiğiniz bilgilere dayanarak yatırım konunuzun imalat sanayi sektöründe 2022.0.04 US-97 Koduna sahip " Ağaç prefabrik binalar” kategorisinde desteklenebileceğini değerlendirmekteyiz. Bahsi geçen yatırımınız Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Teşvik Sistemi) hükümleri çerçevesinde asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartının sağlanması halinde bölgesel destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Yatırımı gerçekleştirmeyi planladığınız Rize Pazar ilçesi 3. bölge kategorisinde yer almaktadır.

Teşvik Sistemi 3. bölge destekleri kapsamında " Ağaç prefabrik binalar” yatırımları KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi faiz desteği (TL 3 puan, Döviz 1 puan İndirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez.), Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirimi (Yatırıma Katkı Oranı %25, Vergi İndirim Oranı %60), ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden (5 yıl %20 Yatırıma Katkı Oranı) faydalandırılmaktadır. Yatırımla ilgili özel şartlar doğrultusunda, 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmaktadır. Ayrıca, 2017-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır. Yatırım kapsamında sağlanacak teşvik tutarlarına ilişkin detaylı hesaplamalar yapmak için yatirimadestek.gov.tr sitesinde bulunan Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Teşvik belgesi başvuru sürecine ilişkin bilgi ve belgelere https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Aklınıza takılan konularda Rize Ticaret Borsası Giriş Katında yer alan Rize Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

DOKA Rize Yatırım Destek Ofisi

İslampaşa Mah. Menderes Bulvarı, Rize Ticaret Borsası Giriş Katı No: 522, Merkez/RİZE

0462 455 40 76

+
Merhaba. Yatırım teşviki ile GES kurmayı düşünüyoruz. Fakat konuyla ilgili şu iki sorunun yanıtı rica ediyoruz. Birincisi devlet desteklerinden faydalanarak GES kurulumunu yaptık ancak bir kaç ay içinde kapatmak zorunda kaldık. Bu durumda yararlanılan destekler iade edilir mi? İkincisi, GES'i kurduktan sonra kapatmak istesek en erken ne zaman kapatabiliriz ?
A. - Antalya - 26.04.2022
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Jale Demir - 27.04.2022
Cevap :

Sayın yatırımcımız,

Sorunuza dair ayrıntıları görüşmek üzere tarafınıza telefonla ulaşılmaya çalışılmış, ancak sonuç alınamamıştır. Yönelttiğiniz soruya istinaden, devlet teşviki ile kurulan bir GES'in kısa sürede kapatılması ekonomik randıman açısından makul bulunmamıştır. Öte yandan, söz konusu hususa ilişkin ilgili mevzuatta açık bir düzenlemeye rastlanmamış olup GES'in kapatılması sürecine dair şartların elektrik üretim sözleşmesi yapılacak şirket/firma ile anlaşma koşulları ile belirlenebileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca GES kurulumuna ilişkin aşağıdaki bilgileri de dikkatinize getirmek isteriz.

Güneş enerji santralleri, 1- Doğrudan elektrik üretim ve satışı için kurulan lisanslı sistemler, 2- Öncelikle yatırımcının kendi elektrik tüketimini karşılamak amacıyla kurulan lisanssız (lisanstan muaf) sistemler olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Lisanssız elektrik üretimi için alım garantisine ve mahsuplaşmaya yönelik olarak "elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliği"nin 23, 24, 25 ve 26. maddelerine göre işlem yapılmaktadır.

Yatırım olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yatırım Teşvik Sisteminde yer alan genel teşvik uygulamasından yararlanabilmeniz için 3.000.000 TL asgari yatırım koşulunu sağlamanız ve 240 KW üstü kapasitede elektrik üreten bir güneş enerjisi tesisi yatırımına sahip olmanız gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması durumunda, söz konusu yatırım kapsamında satın alınacak makina-teçhizat için KDV İstisnası ile Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanılabilir. Ayrıca yatırımınıza ilişkin olarak aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekmektedir:

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi, ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da yatırım süresi sonuna kadar, "dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının" sunulması gerekmektedir. Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışında bulunmaktadır. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin bir diğer destek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programları kapsamında verilmektedir.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak kaydıyla gerçek kişiler ile tüzel kişilerin başvurabildiği programlar kapsamında yatırım bedelinin %50’si olmak üzere 1.750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Aşağıdaki bağlantılarda programlara ilişkin bilgilere erişebilirsiniz. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-kkydp_ekonomik_yatirimlar.pdf

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-kkydp_bireysel_sulamanin_desteklenmesi.pdf

Ayrıca, yatırımınız için bir diğer finansman kaynağı ise Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı-TurSEFF aracılığıyla sunulan yenilenebilir enerji finansman mekanizmasıdır. TurSEFF, kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Enerji ve su verimliliğini sağlamaya yönelik çeşitli teknolojilerin kullanımına yönelik 250.000 Euro’ya kadar Teknoloji Seçim Aracı Finansman Çözümleri ve 5 Milyon Euro’ya kadar Danışman Destekli Finansman Çözümleri sunan programa ilişkin ayrıntılı bilgiyi şu bağlantıdan öğrenebilirsiniz: https://www.turseff.org/teknoloji-secim-araci

İlave sorularınız için Antalya Yatırım Destek Ofisimizi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
merhaba, yatırım teşvik desteği kapsamında GES yapmak istiyoruz. Anladığım kadarıyla makine ve teçhizat için desteklerden faydalanabiliyoruz. Buna ek olarak güneş panellerinin kurulumu için bir takım altyapı ve inşaat giderleri olacaktır.Bu durumda altyapı ve inşaat giderleri desteklenmekte midir ?
A. - Isparta - 25.04.2022
Cevaplayan : Isparta Yatırım Destek Ofisi - Fatma Karagöz - 27.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde de belirttiğimiz üzere; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Antalya ilinde gerçekleştirmeyi planladığınız GES yatırımınız için destek kapsamını öğrenmek istediğinizi belirttiniz. 3 Milyon TL asgari yatırım tutarı ve aşağıda belirtilen özel şartlara dikkat etmek kaydı ile makine ve ekipmanlar için KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyetinden ve SGK işveren Hissesi Desteğinden 4. Bölge Teşvikleri kapsamında faydalanabilirsiniz.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, Faiz veya Kar Payı Desteği sağlanmaksızın, 1., 2. ve 3. bölgelerdeki yatırımlar 4. bölge teşviklerinden, 4., 5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlar bulunduğu bölge teşviklerinden yararlanır. Lisanslı elektrik üretim yatırımları genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Bu bilgilere ek olarak kurulumunu planladığınız güneş enerjisi santrali yatırımı için altyapı ve inşaat giderleri Yatırım Teşvik Sistemi kapsamındaki KDV İadesi hariç diğer destek unsurlarından faydalanabilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olması durumunda Antalya Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Isparta Yatırım Destek Ofisi

0246 224 37 37

ispartayatirimdestekofisi@baka.ka.gov

+
Merhaba, İspanyol merkezli bir firmanın İstanbul’da bayiliğini ya da şubesini açmayı planlıyoruz. Tohum yetiştiriciliği ile ilgili bir laboratuvar kurmak istiyoruz. Bize bu konu hakkında ne şekilde destek ve teşvik alabiliriz ve şartları ile birlikte ayrıntılı bilgi aktarabilirseniz seviniriz.
F. A. - İstanbul - 26.04.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 26.04.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Araştırma ve referans laboratuvarı yatırımları, en az 3 milyon TL yatırım tutarı şartı ile, 2012/3305 sayılı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 17. maddesi uyarınca öncelikli yatırımlar kapsamında 5. bölge illerine sunulan desteklerden yararlanabilmektedir. Bu kapsamdaki yatırımlar, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren Hissesi Desteği (7 yıl, %35 katkı oranı), Vergi İndirimi (indirim oranı %80, katkı oranı %40) ve Faiz Desteği (TL Kredilerde 5 puan, Döviz Kredilerde 2 puan indirim, 1 Milyon 400 Bin TL limitli) avantajlarından faydalanabilmektedir.

Diğer taraftan, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında alanında bilimsel ve teknolojik bilgi üreten uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz olarak desteklenebilmektedir. Tarım ve hayvan biyoteknolojisi alanında yapılacak yatırımlar program kapsamına dahil edilebilmektedir. Bir takvim yılı içerisinde destek tutarı 10 milyon TL ile sınırlandırılmış olup, destek süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Programa https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi adresinden erişebilirsiniz.

İlave sorularınız için 0212 468 34 00 numaralı telefon ya da yatırım@istka.org.tr mail adresi üzerinden dilediğiniz zaman İstanbul Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

+
Merhabalar, Ankara Siteler de mobilya üretimi yapıp satan bir firmamız hali hazırda mevcuttur. Firmamız Kırıkkale'de OSB içi yada dışında olabilecek fabrika yeri kurup yada temin etmeyi planlamaktayız. Yatırıma başlamadan önce bizim alabileceğimiz teşvikler nelerdir. Teşvik bölgemiz 3. yada 4. bölgemidir? Ayrıca yatırımdan önce mi teşvik alabilirz yoksa yatırıma başladıktan sonra mı teşvik alabiliriz.
S. S. - Kırıkkale - 26.04.2022
Cevaplayan : Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi - Barış Boğaç Gürsel - 26.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla görüştüğümüz üzere Kırıkkale ilinde yatırım yapmayı planlamaktasınız ve Yatırım Teşvik Sistemi hakkında aklınıza takılan bazı sorular bulunmaktadır. Sorularınızı aşağıda sırayla cevaplandıracağız.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılara,

destekleri verilebilmektedir. Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden alınacak makine-teçhizatın yeni (kullanılmamış) olması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde Kırıkkale ili, il genelinde 3. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Ancak 2021 yılı başında yürürlüğe giren İlçe Bazlı Yatırım Teşvik Sistemine göre teşvik bölgeleri ilçeden ilçeye değişebilmektedir. Buna ilave olarak söz konusu ilçede OSB var ise bir alt bölge desteğinden yararlanma durumu söz konusu olabilecektir. Alt bölgeye indikçe verilen desteklerin oranları artmaktadır.

Kırıkkale ilinde, Merkez, Bahşılı ve Yahşihan ilçeleri 3. bölge; Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ilçeleri 4. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. İlde biri Yahşihan'da biri Keskin'de olmak üzere 2 OSB bulunmaktadır. Kırıkkale OSB 'de (Yahşihan) yapılacak yatırımlar 4. Bölge, Keskin OSB'de yapılacak yatırımlar 5. Bölge desteklerinden yararlanabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesini yatırım yapmadan önce de yatırıma başladıktan sonra da alabilirsiniz. Ancak verilecek destekler belge onay tarihinden sonra yapılacak yatırımlar için geçerli olacağı için, belge almadan önce yaptığınız yatırımlar destek kapsamı dışında kalacaktır. Bu durumla karşılaşmamak için Yatırım Teşvik Belgesini yatırım yapmadan önce almanızı tavsiye ediyoruz.

Teşvik Belgesi başvuruları çevrimiçi (online) ortamda yapılmaktadır. Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Teşvik ve destekler ile ilgili bir sorunuz olması durumunda Kırıkkale Yatırım Destek Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Gebze'de mukim bir müvekkil şirket, Gebze Muallimköy'de fabrika arsası alımı ve fabrika binası inşaatı yapacaktır. Fabrika arazisi alımında KDV teşviği var mıdır? Bu işlem için önerebileceğiniz teşvikler nelerdir? Bİlgi verilmesini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
O. B. - Kocaeli - 25.04.2022
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Yasemin Dilek - 25.04.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yatırım Teşvikleri kapsamında, arazi alımları için yapılan harcamalar asgari yatırım tutarına dahil edilmekte ancak bu maliyet kalemine ilişkin herhangi bir KDV teşviki bulunmamaktadır. Yatırımınızın sektörü ve büyüklüğüne istinaden, aşağıda belirtilen bir veya birden fazla unsurdan değişen oranlarda faydalanma olanağı mevcuttur.

Bölgesel Yatırım Teşvikleri kapsamında, 15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Teşvik sistemi ve destek unsurları
MADDE 4 - (1) Teşvik sistemi; genel, bölgesel ve Stratejik Yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.
(2) Genel Teşvik Uygulamaları: Bölgesel ve stratejik yatırımlar ile EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 5 inci maddede belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.
a) Gümrük Vergisi Muafiyeti.
b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.
c) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
ç) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).
(3) Bölgesel Teşvik Uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.
a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV İstisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım Yeri Tahsisi,
e) Faiz veya Kar Payı Desteği

Sorularınız olması durumunda bizlere, kocaeliydo@marka.org.tr adresli e-postadan veya 0262-332-01-44 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, teknoloji alanında hizmet verecek benzersiz bir iş fikri üzerinde çalışıyorum. Projenin geliştirilmesine 2021 yılında başladık ve fikrin olgunlaştırılma evresini tamamlamış bulunmaktayım. İş planının mobil/web uygulamasına dönüştürme ve sistemin işletilmesi aşamaları için mali kaynaklara ihtiyaç duymaktayım. Yatırım Destek Programları arasında benim için uygun olan bir programa baş vurmak istiyorum. Şirket kurmak için mali kaynağım yok. Kısaca iş fikrimden bahsetmek istiyorum. Projemiz Sosyal Medya online Topluluk uygulamasıdır. Benzersiz çalışma sistemiyle Facebook, Instagram gibi mecralarla rakabet edebilecek özellikler barındırır. Ülkemize bu projeyi kazandırmak istiyorum değerli tavsiyelerinizi rica ederim. Saygılarımla.
A. E. - Trabzon - 23.04.2022
Cevaplayan : Trabzon Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sezgin - 23.04.2022
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmeye istinaden Yatırım faaliyet konunuzun " 62.01.01” Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.) ile uyumlu olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu faaliyet konusu kapsamında Trabzon’da asgari 1 milyon 500 bin TL yatırım yapmanız durumunda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetini içeren Genel Teşvik Unsurlarından yararlanabilmektesiniz.

Yatırım fikriniz KOSGEB’in İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda ileri teknoloji düzeyi sınıfına girmekte olup KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı’ndan yaralanabilirsiniz. Bu kapsamda İleri Girişimci Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen faaliyet gösteren işletmelere 375.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Program kapsamında işletmelere 10.000 TL kuruluş, 300.000 TL makine, teçhizat ve yazılım, 10.000 TL Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu, 5.000 TL sertifika ve 5.0000 TL performans olmak üzere toplamda 375.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki link ziyaret edilebilirsiniz:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

Ayrıca 2015/8 sayılı " Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında” Karar kapsamında, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik bilişim şirketlerinin gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyetler desteklenebilmektedir. Öte yandan yine aynı kararda mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarına yönelik ilave destek unsurları da yer almaktadır. İlgili karara https://ticaret.gov.tr/data/5b87ced313b8761160fa1533/6feb2b29535f3e28cb19031f297dcea6.pdf web adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0 (462) 455 4000 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru