Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 18 saat 22 dakika
1879 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar, Beypazarı tarafında yeni arsa alacağız. Buraya güneş enerjisi paneli kurmayı düşünüyoruz. Nerden başlamamız gerekiyor. KOSGEB ve Bakanlıklardan nerden ne kadar hibe yada teşvik alabiliriz.
S. S. - Ankara - 07.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 07.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde, Ankara ili Beypazarı ilçesinde sahip olduğunuz arazide/arazilerde güneş enerjisi santrali (GES) yatırmınızla ilgili destek arayışında olduğunuzu, GES ile ilgili olarak herhangi bir lisansınızın olmadığı bilgisini aktardınız.

11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararını öncelikle incelemenizi tavsiye ederiz.

Muhtemel GES yatırımınızla ilgili yetırım teşvik belgesi kapsamına ilişkin internet sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasında US-97 Kodu olarak 4010.0.01.99'u kullanmak suretiyle detaylı bilgi ve hesaplamalara erişebilirsiniz.

Özetle:

  • Lisanssız ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları 1. 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda faiz/kâr payı desteği sağlanmamaktadır.
  • KDV ve gümrük vergisi istisnalarından ve ayrıca SGK işveren hissesi desteği (6 yıl, Yatırıma Katkı Oranı %25) ile Vergi İndirimi Desteğinden (Vergi İndirim Oranı %70, yatırıma katkı oranı %30) de istifade imkanınız bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi dışında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) finansman imkanlarını da değerlendirmenizi tavisye ederiz. Proje başına kullanılabilecek azami finansman tutarının 5 milyon Euro (veya muadili) olduğu destekle ilgili https://www.turseff.org/solution/yenilenebilir-enerji-finansmani sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, yatırım teşvik belgesi düzenlerken toplam yatırım tutarının fazla girilmesinden dolayı, belge başvuru harç bedelini 10.000₺ ödedik. Sonrasında toplam yatırım miktarı düşürülüp düzeltildiğinde 5.000₺ tekrar ödeme yaptık (belge harç bedeli) İlk işlemde ödenen 10.000 TL’nin iadesini nasıl alabiliriz? Yardımcı olabilir misiniz?
Ö. B. - Ankara - 07.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 07.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi internet sitesinin Yatırım Teşvik Sistemleri başlıklı sayfasında kamuoyuna ilan edilen Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri İçin Döner Sermaye İşletmesi Hesabına Yatırılacak Tutarlar Hakkında Duyuru'da da belirtildiği üzere; "... ücretler peşin alınır. Gerçek veya Tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez."

İlgili sayfaya https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden; mezkur duyuru dokümanına da https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0301011614 adresinden erişebilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, daha önce lojistik ile alakalı sormuş olduğum soruya istinaden gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin sunulduğu antrepo olması zorunlumu ve L2 belgesi yatırım süresi içerisinde alınabiliyor mu? birde sizden ricam istenilen belge listesini ilete bilir misiniz ? Teşekkür ederim iyi çalışmalar
G. E. - İstanbul - 06.09.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 07.09.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/1) 6. madde, teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgelere ilişkin bilgileri içermektedir.

Detaylı bilgi: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler;

" (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre " Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması bilgi ve belgeler.

d) Stratejik Yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren Fizibilite Raporu.

e) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmaz. Kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir.

(3) E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşılabilir.”

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin E-TUYS Yetkilendirme Başvurusu İşlemleri;

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yetkilendirme talepleri için aşağıda yer alan başvuru belgeleri "Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl ve Esasları” çerçevesinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtası ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KEP adresine gönderilir.
Yetkilendirme talebinin sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.
E-TUYS sisteminde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin detaylı bilgiler için kılavuzlarda tanımlı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Yetkilendirme Talebi İçin İstenen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi

Yetkilendirme Taahhütnamesi

Yetkilendirme Formu

İmza Sirküleri

Detaylı bilgi için: https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Bununla birlikte L2 belgesinin temini ve gümrükleme sigortacılık hizmetleri ile alakalı olarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın EK-4 Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları C. Hizmetler Sektörü başlığı 1. maddesinde açıkça " bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları şartlarını da sağlaması gerekir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir” ibaresi yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi
Telefon: 0212 468 34 00
E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, Şirketimiz otomasyon teknolojisi sektöründe faaliyet göstermektedir. Yatırım planı çerçevesinde Manisa ilinde otomasyon cihazları; pnömatik silindir, step servo motor, soketli kablo ve plastik enjeksiyon parça imalatı yapmak istemekteyiz. 2012/3305 sayılı kararname kapsamında destek alınması mümkün müdür? Ayrıca söz konusu ürünlerin US 97 kodu hakkında bilgi verebilir misiniz? İyi Çalışmalar.
U. K. - Manisa - 06.09.2022
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Coşkun - 07.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, otomasyon teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir firma olduğunuz ve Manisa ili Yunusemre ilçesinde otomasyon cihazları, pnömatik silindir, step servo motor, soketli kablo ve plastik enjeksiyon parça imalatı üzerine bir yatırım planınız olduğu anlaşılmıştır.

Üretmeyi hedeflediğiniz ürünlere ilişkin olası US-97 Kodlarından bazıları aşağıda özetlenmiştir:

Ürün Adı US97 Kodu Faaliyet Tanımı

Pnömatik 2912.1.01 Doğrusal hareketli hidrolik ve pnömatik güç makineleri ve motorları

2511.1.01 Motorlu araçlarda kullanılan kauçuk tekerlekler (yeni, pnömatik)

Motor 3430 Motorlu Kara Taşıtları ve Bunların Motorlarıyla İlgili Parça ve Aksesuarların İmalatı

Kablo 2899.5.09.35 Demir veya çelikten kablo, boru ve benzerleri için bobinler

Plastik Enjeksiyon 2929.2.09.70 Kauçuk veya plastik maddeler için enjeksiyon veya basınçlı döküm modelli kalıplar

2520 Plastik Ürünler İmalatı

Faaliyetinize ilişkin NACE Kodunun seçilmesi akabinde US97 kodunuz net bir şekilde belirlenebilecektir.

Yatırımlar, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. Yatırım Teşvik Sistemi devletin nakdi olarak yatırımınıza katkı sağlamadığı ancak alacağından vazgeçmek suretiyle sizleri desteklediği bir teşvik mekanizmasıdır. Seçilecek US97 Kodu kapsamında asgari şartları (3 yıl içerisinde asgari 3 milyon TL yatırım yapılması) sağlanması durumunda, Yatırım Teşvik Belgesi edinmek suretiyle yatırımınız için Genel Teşvik unsurlarından (KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti) ya da Bölgesel Teşvik unsurlarından (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi) yararlanabilirsiniz.

Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.gov.tr adresine mail atabilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhabalar. Tamamlama vizesi işlemleri için https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden E-TUUS kullanma kılavuzundan edindiğim bilgiler doğrultusunda kapanış işlemleri ile ilgili olarak birkaç hususta yardımınıza ihtiyacımız olmuştur. 1.Belgeye ilişkin istihdam bilgileri girişi yapılırken istihdam olarak yatırım için öngörülen istihdam mı yoksa tamamlama vizesi işlemlerini başlatmış olduğumuz zamana kadar oluşan istihdam bilgilerinin mi girilmesi gerekmektedir? 2.SGK Evrakları Ekle kısmından hangi evrakların eklenmesi gerekmektedir? 3.Yukarıdaki adresten indirmiş olduğum yatırım teşvik belgesi için tamamlama vizesi evrakları içinde yer alan bütün evrakların eklenmesi gerekmekte midir ? İyi çalşmalar dilrm.
S. - Ankara - 06.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 06.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım Teşvik Belgesi "Tamamlama Vizesi" işlemleri 20/06/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in "Tamamlama vizesi" başlıklı 23'üncü maddesi hükümleri kapsamında ve mezkur tebliğ ekinde yer alan Ek-5'te sayılan belger ibraz edilerek gerçekleştirilmektedir.

  • https://sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415

İstihdam bilgilerini girerken gerçekleşen istihdam rakamlarını belirtmeniz gerekmektedir.

Son olarak ibraz edeceğiniz SGK evrakı da yine gerçekleşen istihdama ilişkin tevsik edici SGK belgeleri olacaktır.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi
Telefon: 0(312) 310 03 00

+
Merhabalar, lavanta yetiştirme ve işleme tesisi projemiz mevcut. Bunun için yatırım teşvikten faydalanabilir miyiz? Şartları ve destek unsurları nelerdir? Teşekkürler
İ. E. - Karaman - 06.09.2022
Cevaplayan : Karaman Yatırım Destek Ofisi - Celalettin Aslandağ - 06.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Öncelikle www.yatirimadestek.gov.tr üzerinden bizlerle iletişim kurduğunuz için teşekkür ederiz. Sizlerle telefon görüşmemizde de belirtmiş olduğumuz üzere, lavanta işleme tesisi Projeniz ile ilgili olarak 10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil) NACE Kodu kapsamında yapacağınız yatırımın Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenme olanağı bulunmaktadır. Yine görüşmemizde belirtmiş olduğumuz gibi yatırım yeri, yatırım bölgesi, yatırım tutarı gibi temel verilerin belirtilmesi durumunda istifade edebileceğiniz teşvik tutarı hesaplanabilir. Bunun için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu linkinde yer alan Teşvik Robotu Uygulamasını kullanabilirsiniz.

10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatına yönelik Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilecek yatırım için yatırım teşvik uygulama şartları ve destekleri aşağıda belirtilmiştir.

Bitki özleri ve hülasalar, peptik maddeler, yapışkan sıvılar ve koyulaştırıcı maddeler 1549.4.05

Söz konusu yatırım için Genel Teşvik ve Bölgesel Teşvik unsurlarından yararlanılabilir.

Bölgesel Teşvik Asgari Yatırım Şartı: 2 Milyon TL Gıda ürünleri ve içecek imalatı.

Yatırımla İlgili Özel Şartlar:
2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Yararlanılacak Teşvik Bölgesi (Karaman ili OSB içerisindeki yatırım için): Vergi indirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından 4. bölge desteklerinden istifade edilmektedir. Ayrıca KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Yatırım Yeri Tahsisi desteklerinden de istifade edilmektedir.
SGK İşveren Hissesi Desteği: 6 yıl, Yatırıma Katkı Oranı %25
Vergi İndirimi Desteği: Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30
Faiz Desteği: TL 3 puan, Döviz 1 puan indirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez.

Yatırım sürecinizde daha ayrıntılı bilgilendirme için bizleri ofisimizde ziyaret edebilir, iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Mevlana Kalkınma Ajansı

Karaman Yatırım Destek Ofisi

Adres: Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:2 Daire: 2 Merkez / Karaman TÜRKİYE 70100

Telefon: +90 (338) 213 00 20

E-Posta: karamanydo@mevka.org.tr

+
Merhabalar, Balıkesir bölgesinde kanatlı kümes hayvanları yetiştiriciliği ile yumurta üretim üretim çiftliği kurmayı planlıyorum. Yatırım desteği ile bu üretim çiftliğini kurup faaliyete geçirdikten sonra, aynı arazi içerisinde karma eklemeler de düşünüyorum. Eklemek istediğim kesimlik tavuk üretimi ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği için de yatırım desteğinden faydalanabiliyor muyuz ? Aynı arazi içerisinde yapılacak olması, yatırım desteği ile ilgili olarak kısıtlamalara sebep oluyor mu ve ya koşullarında değişiklik yaratıyor mu ? Bu konularla ilgili olarak belirtilen mail adresine, teşvik robotu ile hazırlanmış ön çalışmayı da göndermiştim. Saygılarımla.
İ. A. - Balıkesir - 06.09.2022
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - B.cansel Yıldız - 06.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Platformumuz üzerinden sormuş olduğunuz sorunuzla ilgili yaptığımız telefon görüşmesi ve daha önce iletmiş olduğunuz mail aracılığıyla detaylı görüşme sağlamış olduk. Faydalanmayı hedeflediğiniz Yatırım Teşvik Sistemiyle alakalı detaylı bilgiyi sizlere aktarmak isteriz.

Balıkesir teşvik sisteminde 2. bölgede yer almakta olup Gönen'de yapmak istediğiniz yatırım kapsamında teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Kanatlı kümes hayvanları yetiştiriciliği ve yumurta üretim çiftliği faaliyetleri kapsamında www.yatirimadestek.gov.tr web sitesi üzerinden Teşvik Robotu uygulamasını kullanarak mailinizde bizlere iletmiş olduğunuz teşvik unsurlarında yer alan bilgiler günceldir.

Yatırım desteği ile üretim çiftliğinizi kurup faaliyete geçirdikten sonra aynı arazi içerisinde farklı faaliyet kodlarında ekleme yapmak istediğiniz yatırım konusu için tekrar teşvikten faydalanmak amacıyla başvuru yapabilirisiniz. Teşvik sistemi Yeni yatırımınız için NACE Kodu değişeceğinden ötürü farklı teşvik belgesi düzenlenmesi gerekecektir. Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında sabit yatırım başlığı altında sunduğunuz ve onaylanan arsa-arazi kalemini daha sonra gerçekleştirmek istediğiniz yeni yatırım konusu ile ilgili olan başvurunuzda sabit yatırımlar harcama kalemine dahil ederek faydalanamazsınız. Ancak aynı arsa arazi üzerinde yeni yatırımınız için farklı faaliyet kodlarında teşvik sistemine yeniden başvurabilirsiniz.

Ayrıca, yeni yatırım konularınız için veya aynı yatırım konusunda genel teşvik unsurlarından faydalandırılmayan konular için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı hibeler de bulunmaktadır. Bu kapsamda yatırım konuları ve çağrı dönemleri hakkında bilgi almak için TKDK’nın web-sitesini ziyaret edebilir (https://www.tkdk.gov.tr/) veya yatırım yapacağınız ilin TKDK İl Koordinatörlüğü (Balıkesir İl Koordinatörlüğü:0266 245 58 61) ile iletişime geçebilirsiniz.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Adres: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cad. No: 28 Karesi - Balıkesir 10020

Telefon: 0 266 246 10 00

E-posta: balikesiryatirim@gmka.gov.tr

+
ankara ilinde (osb dışında) ''ambalaj atığı geri kazanımı ve tehlikesiz atık geri kazanımı'' üzerine faaliyet yürüten mevcut bir işletmemiz vardır. işletmemiz çed için başvuruda bulunmuştur. başvuru neticesinde; çevresel etki değerlendirilmesi uygulanacak projeler listesinde (ek-1) ve seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler listesinde (ek-2) yer almadığından ''çed yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmektedir'' belgesi almıştır. 1. bölgesel teşviklerden yararlanabilir miyiz? yararlanma imkanımız var ise us-97 kodu, asgari yatırım tutarı ve teşvikler nelerdir? 2. öncelikli yatırımlar (çevre lisansına tabi yatırımlar) dan yararlanma imkanımız var mıdır? (çed yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmektedir) ve asgari yatırım tutarı?
İ. Y. - Ankara - 06.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 06.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde yatırımınızın Ankara ili Yenimahalle ilçesinde olduğunu belirttiniz. Yatırımınız için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca Çevre Lisansı almanız durumunuzda 5. bölge teşviklerinden yararlanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Bahse konu yatırımınız "Atık Geri Kazanım veya bertaraf tesisleri (metal olmayan atık hurdalar)" başlıklı 3720.0.01.98 US-97 Kodu altında Yatırım Teşvik Belgesinden yararlanabilecektir. 5. bölge teşvikleri kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteği, Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %80, yatırıma katkı oranı %40), faiz desteği (TL'de 5 puan, dövizde 2 puan indirimli; 1 Milyon 400 Bin TL'yi geçemez) desteklerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Yukarıda ifade edilen US-97 koduyla, İnternet sitemizde bulunan Teşvik Robotu'nu kullanabilir, yatırım konunuzla benzer yatırım teşvik belgelerini ise https://www.yatirimadestek.gov.tr/ytb_listesi/3720.0.01.98?yatirimyeri=8 adresinden inceleyebilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 numaralı telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Düzce ili merkez ilçede otel yatırımı yapacağız ve yatırım teşvik belgesi müracaatını tamamlamak üzereyiz. Belge müracaatı yaptığımız tarihten sonra mı, yoksa yatırım teşvik belgemizin onaylanmasından sonra mı yatırıma başlamamız gerekiyor? Fatura tarihlerimiz müracaat tarihinden sonra mı, yoksa bel onay tarihi sonrasında mı olması gerekiyor? Teşekkür ederim.
Z. A. - Düzce - 04.09.2022
Cevaplayan : Düzce Yatırım Destek Ofisi - Kerim Ekrem - 05.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı;

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde, Düzce ili merkez ilçede butik otel yatırımı yapmak üzere, Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinde olduğunuzu ve başvurunuzu tamamladıktan hemen sonra yatırım harcamalarınıza başlamak istediğinizi belirttiniz.

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın ‘’Teşvik belgesi düzenlenmesi’’ başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında ‘’Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz.’’ ibaresi yer almaktadır. Yine aynı kararın ‘’Yatırım süresi ve Tamamlama Vizesi’’ başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasında ‘’Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir.’’ olarak belirtilmektedir.

Dolayısıyla, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımınıza ilişkin harcamalarınızın belge müracaatı yaptığınız tarihten sonra gerçekleştirilmesi esastır.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan E-TUYS kullanım kılavuzunun ‘’Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Öngörülen Harcamaların Gerçekleştirilmesi’’ başlığında ‘’E-TUYS sisteminde yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat alımlarının, satın alma işleminden önce, bina-inşaat, arazi-arsa ve diğer harcamaların ise satın alma işleminin hemen sonrasında, E-TUYS üzerindeki ilgili alanlar doldurulmak suretiyle, Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Satın alınacak ithal ve/veya yerli makine ve teçhizatın E-TUYS üzerinden bildirilmemesi durumunda belge kapsamında öngörülen destek unsurlarından faydalanılması mümkün değildir.’’ ibareleri yer almaktadır.

Dolayısıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithal/yerli makine ekipman alımlarında, satın alma yapılmadan önce E-TUYS ekranında yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu nedenle belge kapsamında yapılacak makine ekipman harcamalarının belge onay tarihinden sonra yapılması tavsiye edilmektedir.

İlave sorularınız olması durumunda aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Düzce Yatırım Destek Ofisi

Adres: Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No:11/4 Merkez/DÜZCE

Telefon: (0262) 332 01 44 (159, 137, 152)

E-posta: duzceydo@marka.org.tr

+
Selam 1993 yılından bu yana öndüzen ayarcılıgı ve lastik tamiri üzerine çalışıyorum 9 yıldır İzmir'de işletmecilik yapıyorum Ardahan göle ilçesine bağlı 56 köy mevcut bu köylere ve ilçeye hitaben büyük bir servis açmak istiyorum her türlü binek hafif ticari ve ağır vasıta araçların ön düzen ve balans işini yapıyorum ama kendi memleketimin kalkınmasınada destek olmak istiyorum devletimizin destekleri nedir acaba saygılar
İ. A. - Ardahan - 05.09.2022
Cevaplayan : Ardahan Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Mücahit - 05.09.2022
Cevap :

Sayın Girişimci,


Telefonla yaptığımız görüşmede de belirtildiği üzere planladığınız yatırım ile ilgili sağlanan devlet destekleri incelendiğinde, motorlu taşıtların bakım ve onarımı sektörüne yönelik yararlanabileceğiniz destek türü KOSGEB'in Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'dır. Bu program kapsamında KOSGEB tarafından çevrimiçi olarak sağlanan girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı; girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan sürede başka bir işletmenin hem Gerçek Kişi olarak sahibi, hem de Tüzel kişi işletme olarak % 30 ve üzeri ortaklığı bulunmamalıdır. Bu programda işletme kuruluş aşamasında gerçek kişilere 5.000 TL, Sermaye şirketlerine 10.000 TL işletme kuruluş desteği verilmektedir. Performans desteği kapsamında işletmenin çalıştırdığı personel için SGK’ya ödenen prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. 2 yıl süreli olan performans desteğinde personelin sigorta prim gün sayısına bağlı olarak senelik 5.000 TL ile 20.000 TL arasında toplamda 40.000 TL 'ye kadar performans (istihdam) desteği sağlanmaktadır. (Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.) Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'nın diğer detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.
(https://www.yatirimadestek.gov.tr/destek/geleneksel-girisimcilik-destek-programi/275)

Ayrıca bankalar tarafından esnaf / KOBİ statüsündeki işletmeler için sunulan kredi imkanları mevcuttur. Her bir banka kredisi çeşidi, ilgili banka usul ve esasları çerçevesinde, piyasa koşullarına ve işletmenin Kredibilitesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu konuda doğrudan bankalarla iletişime geçebilirsiniz.

Girişiminiz ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Ardahan Yatırım Destek Ofisi
Telefon: 0478 211 38 33
E-posta: ardahanyatirimdestekofisi@serka.gov.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru