Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 13 saat 23 dakika
2212 adet sonuç bulundu.
+
merhabalar kosgeb ileri girişimcilik belgesine sahip biri diyarbakır ili içerisinde soğuk çay imalatı ile alakalı bir iş kurmak isterse hangi desteklerden faydalana bilir acaba
M. E. - Diyarbakır - 20.01.2023
Cevaplayan : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi - Osman Yakut - 20.01.2023
Cevap :

Sayın Girişimci,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde iletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, Diyarbakır’da soğuk çay imalatı yapmayı planladığınızı, söz konusu yatırım kapsamında yararlanabileceğiniz destekler hakkında bilgi almak istediğinizi belirttiniz. Planlanan yatırımınız için yararlanabileceğiniz destekler aşağıda yer almaktadır:

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını amaçlayan KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı’na ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilmektedir. Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği ve sertifika desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında destekler geri ödemesiz olarak verilmektedir. Yatırımınızın NACE Kodu 11.07.02 ve içeriği " Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç)” olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyet kolu için İleri Girişimci Destek Programı faaliyet konuları tablosuna istinaden düşük teknoloji düzeyi için geçerli olan destek unsurlarından faydalanma imkânınız bulunmaktadır. Bu kapsamda, Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL kuruluş desteği, düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere üst limiti 100.000 TL olmak üzere makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanabilmektedir. Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75 olup makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

KOSGEB desteği ile işinizi kurduktan sonra işletmelere sağlanan desteklerden olan KOBİ Finansman Destek Programı’ndan faydalanma imkânınız bulunmaktadır. Bu kapsamda 500.000 TL’ye kadar faiz desteği alınabilmesi mümkündür. Program detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, Kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KOSGEB tarafından yürütülen bir diğer program da İşletme Geliştirme Destek Programıdır. Program kapsamında 1.310.000 TL’ye kadar destek alınması mümkün olabilmektedir. Program hakkında detaylı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi bağlantısını inceleyebilirsiniz.

Yapmak istediğiniz yatırım için asgari 1,5 milyon TL yatırım tutarı şartı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurarak teşvik belgesi alabilirsiniz ve bu belge ile 6. bölgede yer alan ilimizde aşağıda belirtilen bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilirsiniz.

KDV İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.

Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %50): Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

SGK İşveren Hissesi Desteği (10 yıl limitsiz yatırıma katkı oranı): Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

SGK İşçi Hissesi Desteği (10 yıl): Teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi isçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Faiz/Kâr Payı Desteği: TL 7 puan, Döviz 2 puan indirimli, 1 Milyon 800 Bin TL'yi geçemez.

Yatırım Yeri Tahsisi: Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer tahsisi yapılabilmektedir.

Yatırımınızla ilgili 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştireceğiniz bina/ inşaat harcamalarında KDV istisnası uygulamasından da istifade edebilirsiniz.

Söz konusu yatırımınızla ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve teşvik unsurlarına dair temel hesaplamalar için https://www.yatirimadestek.gov.tr/ sitesindeki Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz. Teşvik Robotu uygulamasında " US-97 Kodu veya tanımına göre arama yapınız.” açıklaması yer alan kutucuğa yatırıma konu anahtar kelimeleri yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz.

Teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle Yatırım Teşvik Belgesine başvuru yapmanız ve teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım teşvik belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca söz konusu yatırımınız ile ilgili olarak aşağıdaki destekleri de incelemenizin faydalı olabileceği değerlendirmektedir.

Soğuk çay imalatı yatırım konunuz, KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve Tüzel kişilerin başvuru yapabildiği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bir destek mekanizması olan " Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (KKYDP)” kapsamında desteklenebilmektedir. Programa sadece nüfusu 20.000 altında olan kırsal alandaki yatırımlara yönelik başvurular yapılabilmektedir. Destek programı yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konularını içermektedir. (A İş Planı: 5.000 ile 500.000 TL’ye kadar Bütçe içeren başvuruları, B İş Planı: 50.000 TL ile 1.000.000 TL arası bütçe içeren başvurular için hazırlanmalıdır). Proje Bütçesi KDV hariç hazırlanır ve KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır. Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlamış olup 20/01/2023 tarihinde sona erecektir.

Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (KKYDP)”desteklenmektedir. Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik Hibe Desteği verilmemektedir. Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 3.500.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Toplam bütçesi 1.000.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır. Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlamış olup 10/02/2023 tarihinde sona erecektir.

KKYDP programlarına ilişkin detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/arama?q=kkydp linkinden ulaşarak incelemeniz ve sorularınıza yönelik Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmeniz önem arz etmektedir.

Şu an itibariyle başvuruya kapalı olmakla birlikte, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi yatırımlarında 500.000 Avro'ya kadar %50-65 oranında hibe verilebilmektedir. Kurumun sağladığı hibe programlarına dair başvuru dönemlerinin değişiklik gösterdiğini önemle belirtmek isterim. Detaylı bilgilere erişmek için https://www.tkdk.gov.tr/ web sitesini ziyaret edebilir veya Diyarbakır TKDK İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0 (412) 237 12 16 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Sifirdan plastik enjeksiyon imalathanesi kurmak istiyorum bu konuda yararlanabilecegim bir destek programi varmi.
G. B. - Kahramanmaraş - 19.01.2023
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - İbrahim Başar Saydam - 19.01.2023
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yatırım konunuz göz önüne alındığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ına istinaden genel teşvik unsurlarından faydalanabilirsiniz. Kahramanmaraş'ta asgari 1.5 Milyon TL tutarında yatırım yapmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi için gerekli başvuruyu yapmanız ve belgenin düzenlenmesi sonrasında yurtiçinden temin edeceğiniz makine-ekipman için KDV İstisnasından, yurt dışından temin edeceğiniz makine-ekipman için ise Gümrük Vergisi Muafiyetinden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca KOSGEB'in İleri Girişimcilik Desteği de koşulları sağladığınız takdirde sizin için uygun olabilir.

Ayrıntılı bilgi için DOĞAKA Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir veya 03442311417 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
ANKARA / POLATLI da otel açmak istiyoruz hangi teşviklerden yararlanırız
Y. R. E. - Ankara - 19.01.2023
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 19.01.2023
Cevap :

Değerli Yatırımcı,

Ankara ili Polatlı ilçesinde gerçekleştirilecek otel yatırımları için Yatırım Teşvik Sistemi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dönemsel olarak ilan edilen Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (302-4) kapsamında destek olanağı bulunmaktadır.

Telefonla yapılan görüşmede en az 3 yıldızlı termal olmayan bir otel yatırımı yapılacağı öğrenildi. Buna göre Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek otel yatırımları, 3 yıldız şartını taşımak koşuluyla 1. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Turizm yatırım/işletme belgesi olmayan tesisler teşvik kapsamı dışındadır.

Bu kapsamda sağlanan bölgesel destek unsurları aşağıda yer almaktadır:

* KDV İstisnası (yalnızca makine-teçhizat için)

* Gümrük Vergisi Muafiyeti (yalnızca ithal makine-teçhizat için)

* Vergi indirimi (Gelir/kurumlar vergisi oranı İndirimi- Vergi İndirim Oranı %50, Yatırıma Katkı Oranı %15)

* SGK işveren hissesi desteği(2 yıl, %10 Yatırıma Katkı Oranı)

* Yatırım Yeri Tahsisi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dönemsel olarak ilan edilen "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (302-4)" destek programı kapsamında ise kırsal alanlarda yapılacak 25 odayı geçmeyen butik otel yatırımlarına (yapım işleri dahil) yaklaşık %55 oranında avro cinsinden/karşılığında Hibe Desteği verilmektedir. Bu destek programı dönemsel olarak ilan edildiği için TKDK'nin kendi web sitesinden, yatırımadestek.gov.tr adresinden veya TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek duyuruları takip etmenizi öneririz.

Bizlere, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek ve 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
İSTANBUL EYÜP İLÇESİNDE 292002 - NACE KODU İLE MOTORLU KARA TASITLARI IÇIN KAROSER, KABIN, KUPA, DORSE VE DAMPER IMALATI YAPMAKTAYIM. ÜRETİMİMİZİ NİĞDE ORGANİZEDE YAPMAYI PLANLAMAKTAYIZ. BUNUNLA İLGİLİ ALABİLECEĞİM KURULUM PERSONEL VERGİSEL VB. GİBİ TEŞVİKLERİ ÖĞRENEBİLİRMİYİM.
E. B. - Niğde - 19.01.2023
Cevaplayan : Niğde Yatırım Destek Ofisi - Seçkin Can Koyuncu - 19.01.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda da görüştüğümüz üzere, yatırım fikrinizi Niğde'de gerçekleştirmek istemeniz durumunda, Teşvik Sistemi’nde yer alan bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilirsiniz.

En az 1.5 Milyon TL’lik asgari yatırım şartının bulunduğu motorlu kara taşıtı ve yan sanayi yatırımını gerçekleştirdiğiniz takdirde; aşağıdaki destek unsurları geçerli olacaktır:

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti,

• Vergi indirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

• Faiz indirimi

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik oranları ve uygulamaları ile ilgili ayrıntılı sonuçlar ve hesaplamalar için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu linkini kullanabilir; https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden sunumları inceleyebilirsiniz.

Ahiler Kalkınma Ajansının şu an açık olan hibe veya Kredi desteği bulunmamaktadır. Sorularınız için 0388 233 51 59 telefon ile veya nigde@ahika.gov.tr adreslerinden bizimle iletişim kurabilir, destek programlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve ajans internet sitemizden takip edebilirisiniz.

Ahiler Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz

+
Merhama ben yurt disinda yasiyorum ve turkiyede bir kagit torba fabirkasi kurmak gibi bir dusuncem var ve yaptigim on arastirmalar cercevesinde en en buyuk problemin fabrika yeriyle ilgili oldugunu dusunuyorum bu tur bir yatirim icin devletimizden yer konusunda ne gibi bir tesvik alabilirim bunu ogrenmek istiyorum tesekkurler
A. D. - İstanbul - 19.01.2023
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 19.01.2023
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Sisteme bıraktığınız telefon üzerinden sizlerle iletişim kurmaya çalıştık ancak, aramamıza yanıt alamadık.

US-97 Kodu 2102 " Oluklu Karton ve Mukavva İle Kağıt ve Mukavvadan Yapılan Ambalajların İmalatı” yatırımları İstanbul ilinde asgari 3 milyon TL yatırım şartını karşılamak kaydıyla genel teşvik uygulaması kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanabilmektedir. Genel teşvik uygulaması kapsamında Yatırım Yeri Tahsisi desteği yer almamaktadır. Yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanabilmek için öncelikle yatırım Projenizin Bakanlık tarafından bölgesel yatırımlar kapsamında değerlendirilerek Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış olması gerekmektedir. Yatırım konunuzun hangi illerde bölgesel teşvikler kapsamında değerlendirileceğine ilişkin bilgiye web sitemizdeki teşvik robotunu kullanarak erişebilirsiniz. Ancak, yatırım teşvik belgesinde yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmüş olması kesin tahsis işleminin gerçekleşmesi anlamına gelmemektedir.

Yatırım arazisi ile ilgili olarak Hazine taşınmazlarına yönelik satış, kira, İrtifak Hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin süreçler Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına veya taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) vereceği bir dilekçe ile yapmak istediği yatırıma uygun taşınmazı kendisi belirleyerek, bu taşınmaz üzerinde kendisi lehine İrtifak Hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde bulunabileceği gibi, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan edilen taşınmazlardan yapmak istediği yatırım için uygun olan taşınmaz üzerinde kendisi lehine İrtifak Hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde de bulunabilme hakkına sahiptir. Halihazırdaki taşınmazlara dair bilgilere https://www.milliemlak.gov.tr/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Hazineye ait taşınmazların yatırımlara tahsisi konusunda ayrıntılı bilgiye https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Yatirim-Tesvik/yatirim-tesvik-brosur.pdf ve https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13400&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 uzantılardan erişilebilmektedir. Özetle, Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve belge kapsamında yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmesi kesin tahsis işlemi için yeterli olmamakla birlikte, bir ön koşul niteliği taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0212 468 3400

Mail: yatirim@istka.org.tr

+
Medikal cihaz üretimi yapan ve ürettiği ürünleri ihraç etmeye başlayan bir firma olarak ihracatımızı arttırmak için üretim kapasitemizi arttırmak istiyoruz. Bunun için yurt dışından makine teçhizat alımına ihtiyacımız var. bu konuda destek alabiliyor muyuz? Hangi tür desteklerden faydalanabiliriz?
A. D. - İstanbul - 19.01.2023
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 19.01.2023
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Ortopedik Araçların İmalatı (US 97 Kodu 3311) ve Ölçme, Kontrol, Test, Seyrüsefer v.b. Amaçlı Alet ve Cihazların İmalatı (US 97 Kodu 3312) yatırımları ile alakalı İstanbul’da 4 Milyon TL asgari yatırım yapmanız durumunda yatırımınız hem bölgesel teşviklerden yararlanmakta hem de öncelikli yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Yatırımınız üretime yönelik almış olduğunuz makine ve ekipmanlarda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden, Yatırım Yeri Tahsisinden, 7 yıl ve %35 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteğinden, Vergi İndirim Oranı %80 ve yatırıma katkı oranı %40 ile Vergi İndirimi Desteğinden, TL 5 puan - döviz 2 puan İndirimli ve toplamda 1 Milyon 400 Bin TL'yi geçemeyecek şekilde faiz desteğinden faydalanabilmektedir.

Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım olması nedeniyle öncelikli yatırım kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar(6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, eşime şirket kurduk hayvancılık üzerine 100 adet küçükbaş hayvan almak isiyoruz fakat bakacak yerimiz yok ikimizde 28 yaşındayız hem alım noktasında hem de bakılacak yer noktasında faydalanacağımız bir destek var mıdır? Şimdiden yönlendirmeleriniz için teşekkür ederim.
H. İ. G. - İzmir - 19.01.2023
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Emel Yavuz - 19.01.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sorunuz ile ilgili olarak daha iyi yönlendirme yapabilmek, yatırım planınıza yönelik detaylı bilgi almak ve bilgilendirme yapmak üzere belirtmiş olduğunuz telefon numarası aranmış fakat tarafınıza ulaşılamamıştır. Sorunuzda belirtmiş olduğunuz yatırım fikri ile ilgili olarak sunulan destekler ve destek veren kurumlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” başlıklarında programlar düzenlemekte olup hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu için destekler sağlamaktadır. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programında hibeye esas Proje Bütçesinin alt limiti 1.000.001 Türk Lirası, üst limiti ise 7.000.000 Türk Lirası’na kadar ulaşmaktadır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi programında ise hibeye esas Proje Bütçesinin alt limiti 50.000 Türk Lirası, üst limiti ise 1.000.000 Türk Lirası’na ulaşmaktadır.

Projeler Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olarak hazırlanmaktadır. Her iki destek programında da başvuruların kabul edilmesi halinde; proje bütçesinin %50’sine hibe yoluyla destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında inşaat işleri alım giderleri, makine-ekipman ve malzeme giderleri proje bütçesinde yer alabilecek olup canlı hayvan alımı ise uygun gider kalemi olarak değerlendirilmemektedir. Her iki destek programı için en güncel dokümanlara https://www.yatirimadestek.gov.tr/haber/tarima-dayali-ekonomik-yatirimlar-ile-kirsal-ekonomik-altyapi-destekleri-ilan-edilmistir/31 linkinden ulaşılabilmektedir. Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı’nın www.tarimorman.gov.tr web sitesi üzerinden yapılmakta olup https://hibedestek.tarimorman.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 web sayfasını incelemenizde fayda olacağı öngörülmektedir. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi için proje toplama süreci 20.01.2023 tarihine kadar, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi için proje toplama süreci ise 10.02.2023 tarihine kadar süreceği ilan edilmiştir. Çağrı esaslı bu programlara başvuru için belirtilen dönemi yada ileri dönemde açılacak çağrıları takip etmekte fayda bulunmaktadır.

Diğer taraftan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği ile 2022-2024 yılları arasında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100.000 Türk Lirası'na kadar Hibe Desteği sağlanması planlanmış ve uygulama 2022 yılında başlamıştır. Detaylı bilgiye ve müteakip çağrı bilgilerine https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği çerçevesince Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için düşük faizli krediler sunulmaktadır. Hayvansal üretim kapsamında ihtiyaç duyulan yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş/küçükbaş/kanatlı hayvan alımına ilişkin giderler için İşletme Kredisi; ahır / ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgâr, biyogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla/arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş/küçükbaş hayvan alımına ilişkin gider için ise "Yatırım Kredisi” kullanılabilmektedir. İş ve işlemler banka şubeleri ve kooperatifler üzerinden yapılmaktadır.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

+
Teşvik Robotundan yatırım için bilgi almak istedim fakat NACE kodumdan US-97 kodumu bulamadım. Yapmış olduğum sektörün NACE kodu : 25.62.02 - Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç) Benim sektörümde herhangi bir yatırım teşviki bulunmadığı için mi Teşvik Robotunda nace kodum çıkmadı yardımcı olabilir misiniz ?
B. V. K. - Osmaniye - 17.01.2023
Cevaplayan : Osmaniye Yatırım Destek Ofisi - Hayri Yılmaz - 17.01.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sizinle gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesine istinaden yatırım yapmayı düşündüğünüz üretimin US-97 sınıflamasında 2811.1.04.99 kodlu " Metal sac şekillendirme işleri” konusuna karşılık geldiği anlaşılmaktadır.

İlgili konuda Osmaniye ilinde gerçekleştireceğiniz asgari 1,5 milyon TL yatırım karşılığında Bölgesel Teşvik unsurlarından (5.bölge) faydalanmanız mümkündür. Bölgesel teşvik kapsamında yararlanabileceğiniz destek kalemleri aşağıdaki gibidir:

- Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için KDV İstisnası

- Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti

- %80 Vergi İndirimi Oranı (%40 Yatırıma Katkı Oranı)

- 7 yıl SGK İşveren Hissesi Desteği (%35 Yatırıma Katkı Oranı)

- TL’de 5 puan, dövizde 2 puan indirim olacak şekilde Faiz Desteği (1 milyon 400 bin TL’yi geçemez)

Ayrıca 2017-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Yatırım konunuzu, tutarlarınızı ve harcama kalemlerinizi belirterek https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu linkinden ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu üzerinden daha detaylı hesaplamalar yapabilirsiniz.

Sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz:

Osmaniye Yatırım Destek Ofisi
Tel: 0328 888 00 00
E-Posta: oydo@dogaka.gov.tr

+
İzmir'de yaptığımız yatırımımızda 4. bölge desteğinden yararlanacakken, belgemiz us-97 kodunun hatalı girilmesi sonucu Genel destekten yararlanacak şekilde düzenlendi. Bu noktada us-97 kodunu revize edebilmemiz ve bölgesel destek çıkarabilmemiz mümkün müdür?
Ö. B. - İzmir - 17.01.2023
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Gökçe Aydoğdu - 17.01.2023
Cevap :

Sayın İlgili,

Sorunuz kapsamında telefon ile sizi aradık ancak ulaşamadık. US-97 Kodunu ürün bilgisinden Proje tanıtım dosyasına göre revize etmeniz halinde bu başvuru, nihai karar mercii olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Konu ile ilgili https://www.Yatırımadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/tesvik_uygulama_telefon_rehberi.pdf bağlantısından ilgili sektör uzmanı ile iletişime geçmeniz tavsiye edilmektedir.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, Yer altı madencilik işletmelerinde kullanılan , metal malzemeden imal edilen tahkimat ürünleri imal etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık yatırım tutarı 2 milyon TL civarındadır. 5 ayrı makine alınacaktır ve tamamı yerli üründür. Ne gibi teşviklerden yararlanabilirim. Teşekkürler.
M. S. B. - Gümüşhane - 17.01.2023
Cevaplayan : Gümüşhane Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Çağrı Tiktaş - 17.01.2023
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Gümüşhane ili 5. bölge destek ve teşvik illeri arasında yer almaktadır.

Telefon ile yaptığımız görüşmeye istinaden US-97 Kodu " 1410.4.06.47” olan Tahkimat malzemesi konusu alanında metal malzemeden üretilen " split set” imalat yatırımını Gümüşhane ilinde yapmak istediğinizi anlıyoruz. Yatırım yerinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde olup olmamasına bağlı olarak farklı destek ve teşviklerden yararlanabileceğinizi görüyoruz.

Eğer yatırımınız OSB içerisinde değilse:

Yatırım tutarınız asgari 1 Milyon 500 bin TL şartını sağladığı için Genel Teşvik Şartlarından faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda;

  • KDV İstisnası: (Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.)
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: (Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.)

ilgili desteklerden yararlanabilirsiniz.

Eğer yatırımınız OSB içerisinde ise:

Yatırım yerinizin OSB içerisinde olması sayesinde bir üst teşvik bölgesi olan 6. Bölge destek ve teşvik sisteminden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda yukarıdaki genel teşvik Şartlarındaki KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilaveten;

  • SGK İşveren Hissesi Desteği – 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı: (Yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.)
  • Yatırım Yeri Tahsisi: (Yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş Stratejik Yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.)
  • Vergi İndirim Desteği – Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı %40: (Vergi indirimi; gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.)
  • Faiz Desteği – TL 5 Puan, döviz 2 Puan İndirimli, 1 Milyon 400 bin TL’yi geçemez: (Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl Vadeli Krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.)

ilgili destekler uygulanmaktadır.

Süreç ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Gümüşhane Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0 (462) 455 40 72

Mail: yatirim@doka.org.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru