Yatırım Teşvik Sistemi
2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile yürürlüğe konulan ve Yatırımcılara yönelik teşvik imkanları sunan programdır.