Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviklerini hesaplama aracıdır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğine göre hazırlanmıştır.

Kapsam Dışı Konular