Yatırım Teşviklerini Hesaplama Uygulamasıdır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğine göre hazırlanmıştır.

Kapsam Dışı Konular