Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 20,32 saat
1768 adet sonuç bulundu.
+
Kahramanmaraş OSB de yapılacak tekstil yatırımı bir alt bölge yani 6. bölge teşviklerinden yararlanabilir mi? Teşekkür ederim.
H. K. - Kahramanmaraş - 12.08.2022
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - İbrahim Başar Saydam - 12.08.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Verdiğiniz iletişim bilgileri üzerinden tarafınıza ulaşım sağlanamamıştır. Kahramanmaraş OSB'de yapılacak, tekstil iplikçiliği, dokumacılığı ve aprelenmesi; tekstil dokumacılığı; trikotaj örme ürünleri imalatı; konfeksiyon ürünleri imalatı gibi bölgesel teşvik kapsamındaki yatırım konuları, vergi indirimi ve SGK primi işveren hissesi destek unsurları bakımından 6. bölge desteklerinden faydalanmaktadır.

Diğer bir ifade ile, SGK primi işveren hissesi desteği, 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı yerine, 10 yıl sınırsız yatırıma katkı oranı ile, vergi indirimi de %80 indirim ve %40 yatırıma katkı oranı yerine, %90 indirim ve %50 yatırıma katkı oranı şeklinde uygulanmaktadır. Ancak Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek yatırımlar, sigorta primi desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden yararlanamazlar.

Sorularınız olması durumunda bizlere (0344) 231 14 17 numaralı telefondan ya da kydo@dogaka.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Kolaylıklar dileriz.

+
Hayırlı günler. Askeri personelim küçük baş hayvancılık sektörüne girmek istiyorum. Hibe olarak veyahut yatırım kredi desteklerinden, orman isletmesine ait arazilerinden faydalanıp tesisi kurmak istiyorum bu konuda epey bilgi eksikligim var yardımcı olur musunuz?
İ. T. - Adana - 10.08.2022
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Levent Sırrı Selekoğlu - 12.08.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine ilişkin olarak aşağıdaki desteklerden faydalanabilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında hayvancılık yatırımlarına ilişkin düşük faizli kredi kullanma imkânı bulunmaktadır. Kredi üst limiti 15.000.000 TL'dir. Bu kapsamda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; koyunda en az iki yüz elli baş, keçide en az yüz baş kapasiteye sahip işletme kurulmalı ya da mevcut kapasitenin belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarılması; küçükbaş hayvan besiciliğinde ise iki yüz elli baş ve üzerinde besi işletmesi kurulması veya işletme kapasitesini iki yüz elli baş ve üzerine çıkarılması gerekmektedir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri; barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını, diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsamaktadır. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.

Gerçekleştireceğiniz entegre hayvancılık yatırımlarının 2 Milyon TL üstü olması durumunda genel ve Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında (3. Bölge destekleri) KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, kredi faiz desteği (TL’de 3 puan, dövizde 1 puan İndirimli ve 1 milyon TL'yi geçemez), Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirimi (Vergi İndirim Oranı %60, Yatırıma Katkı Oranı %25) ve SGK işveren hissesi desteğinden (5 yıla kadar, yatırıma katkı oranı %20) faydalanmanız mümkündür. Söz konusu yatırımlarda; damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem asgari kapasite şartı aranmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın " Hayvancılık Destekleri” faydalanabileceğiniz bir diğer destek mekanizmasıdır. Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere damızlık koyun-keçi sürü büyütme ve soy kütüğü destekleri ile damızlık anaç koyun-keçi başına destekler söz konusudur. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olabilmeniz için, ÇKS başvuru formunu e-devlet üzerinden doldurarak ilgili evraklar ile birlikte il/ilçe tarım müdürlüğüne başvurunuzu yapabilirsiniz.

Devlete ait arazilerin hayvancılık faaliyetleri için tahsis edilmesine ilişkin olarak; kiralamak istediğiniz taşınması tespit ettikten sonra taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) sadece talep amacınızı içeren bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bu süreçlerle alakalı olarak " Hazine Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi ve Kullanma İzni Verilmesi İşlemleri El Rehberi”ni inceleyebilirsiniz. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Yatırımlarınızla ilgili diğer sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir veya 0 322 363 00 40 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

+
Sayın yetkili Türkiye genelinde faaliyette bulunan, dijital kopyalama ve baskı çözümleri işletmecilerinin bir çatı altında toplanması, mesleki ve ekonomik gelişiminin sağlanması hedefiyle kısa adı DİKOBASDER olan Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri İşletmeleri Derneği, 1 Temmuz 2021 tarihinde kurulmuştur. Bu amaçla üyelerimiz menfaatine a4fotokopi kağıdı ve a3 fotokoi kağıdı ithalatı yapmak üzere dernek bünyesinde İktisadi İşletme kurulmuştur. söz konusu kağıt ithalatı için stk ların akreditifli alım yapabilmesi için herhangi devlet desteği var mıdır? Teminat mekubu vs bu konuda cevabınızı bekliyorum.
N. Y. - İstanbul - 12.08.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 12.08.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz görüşmede ifade ettiğimiz üzere, iktisadi işletmeniz için bankalar nezdinde gerçekleştireceğiniz akreditif kredisi başvuruları, müracaat edilen banka tarafından bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri ve ilgili bankanın kredi politikası doğrultusunda yatırımcı bazında değerlendirilmektedir.

İktisadi işletmenizin henüz yeni kurulmuş olması dolayısıyla Sermaye ve Bilanço yapısından kaynaklı Risklere karşı Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanacak Özkaynak kefaleti uygulamalarından akreditif kredileri için yararlanılabileceği hususu KGF Marmara Bölge Temsilciliği tarafından da teyit edilmiştir. KGF müracaat süreciyle ilgili genel bilgilere https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/kefalet-isleyisi/surec adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

+
Türkiye'de ilk defa Konya'da Asfalt Geri Dönüşüm Makinası üretimi yapıyoruz. %90 oranında geri dönüştürülerek hiçbir petrol ürünü kullanmadan yol bakım çalışmalarında tekrar kullanılıyor. Doğada çözülemeyen asfaltı geri dönüştürerek ekonomiye geri kazandırıyoruz. maalesef ülkemizin tüm şehirlerimizin etrafındaki en önemli ve geri dönüştürülemeyen atık asfalttır. Bu bütün şehirlerimizin çevre kirliliğini oluşturuyor. Bu atık toprak tarafından eritilemeyen ve kaybolması imkânsız bir malzeme. Cumhurbaşkanımız ve sevgili eşleri Emine Hanım'ın yürüttüğü sıfır atık projesi yönünden de Türkiye'ye örnek olacağını düşündüğümüz ve yaygınlaşmasını dört gözle beklediğimiz bir proje. Ar-ge ve üretimi aşamasında yararlanabileceğimiz destekyada teşvik var mı?
S. E. - Konya - 11.08.2022
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Halil Sena Yetkin - 11.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda yaptığımız görüşmede, KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından ve TÜBİTAK’ın 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'ndan yararlandığınızı belirtmiştiniz. Bu destekler neticesinde ürettiğiniz prototipin seri üretime geçirilmesine yönelik olarak aşağıdaki destek programlarına başvuru yapabilirsiniz:

KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Programı: Bu program kapsamında, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Destekler, %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olmak üzere %60 oranında uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için özet bilgi formunu https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_kobi_teknolojik_urun_yatirim_destek_programi.pdf bağlantısından inceleyebilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Yatırım Teşvik Sistemi: US-97 kodlama sistemine göre 2924 kodlu " Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri İmalatı” yatırımınız orta-yüksek teknoloji yatırımları arasında yer almakta olup bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilir. Orta-Yüksek Teknolojili Yatırımlar, 4. bölge desteklerinden yararlandırılır. Asgari yatırım tutarınızın 3 milyon TL olması durumunda şu unsurlardan yararlanabilirsiniz.

 • Alacağınız makine ve teçhizat için KDV muafiyeti
 • Yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • SGK işveren hissesi desteği: 6 yıl boyunca yatırım tutarınızın %25’ine kadar
 • Vergi İndirimi Desteği: Yatırım tutarınızın %30’una kadar %70 vergi indirimi
 • Bina-inşaat harcamaları için KDV İadesi
 • Faiz desteği: Krediler için 1 Milyon 200 bin TL’yi geçmemek üzere 4 puan TL, 1 puan döviz indirimi
 • 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Yukarıda konusu belirtilen yatırım teşvikinin detaylarına erişmek ve teşvik tutarınızı hesaplamak için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu bağlantısındaki Teşvik Robotunu kullanabilirsiniz.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Konya Yatırım Destek Ofisi

0332 236 32 90 - konyaydo@mevka.org.tr

+
Merhabalar,ben Türkiye de ürün ürettirip yurtdışı pazarlarında satış yapmak istiyorum.Bunun için hangi kurumlardan ne gibi destek alabilirim.Şimiden teşekkür ederim.
A. T. - Erzurum - 10.08.2022
Cevaplayan : Erzurum Yatırım Destek Ofisi - Şeyda Şahin - 11.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmesine istinaden Türkiye’de üretilen ürünlerin yurtdışı pazarlarında satışına yönelik desteklere ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir.

KOSGEB’in " Yurt Dışı Pazar Destek Programı” kapsamında yurt dışı pazarlara açılmak isteyen işletmeler için desteği bulunmaktadır. Süresi en az 8, en fazla 24 ay olan Projeler 300.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Söz konusu desteğin %70’i geri ödemesiz, %30’u geri ödemelidir. Programla ilgili detaylı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi linkini inceleyebilir ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığının Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak yürütmekte olduğu " Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Programı” bulunmaktadır. Bu kapsamda E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği, Sanal Fuar Organizasyonu Desteği, Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti desteklerinden yararlanılabilmektedir. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi bağlantısını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığının İhracata yönelik diğer desteklerini https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri linki vasıtasıyla inceleyebilir; 0850 808 04 04 numaralı hattan İhracat İletişim Noktasını arayabilirsiniz.

Ayrıca, Türk Eximbank’ın ihracata yönelik Kredileri mevcut olup www.eximbank.gov.tr adresinden kredilerin kapsamı ve şartları ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Erzurum Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0 442 235 61 11

E-posta: erzurumydo@kudaka.gov.tr

+
merhaba, İzmir ve Tekirdağ da kurulması planlanan ilaç fabrikası için yatırım teşvik belgesi almayı düşünmekteyiz, bu konuda destekleme ile ilgili detayları öğrenmek istiyorum. Normalde bu bölgeler 1. bölge olarak değerlendiriliyor, ETUYSA girerken nasıl bir yol izlemeliyim ve ayrıca PROJE BAZLI yatırım teşvik belgesiyle alakalı bilgilendirme rica ediyorum . hangi konular proje bazlıya giriyor. Teşekkür ederim
G. E. - Ankara - 10.08.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 10.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde özetle; "ilaç imalat" yatırımının alt kırınımının ve/veya ürünün henüz netlik kazanmadığını, bunun dışında proje bazlı teşvik, Stratejik Yatırım teşviki ve "beton kumaş" yatırımı konusunda da bilgi almak istediğinizi belirttiniz.

İlaç imalatı için yatırım yerinin henüz kesinleşmediği ancak alternatifler kısa listesinin İzmir ve Tekirdağ'dan oluştuğu ifadeleriniz dikkate alındığında; yatırım konusuna ilişkin US-97 veya NACE Kodunuz kesinleştiğinde İzmir Yatırım Destek Ofisine 0232 489 81 81 numaralı telefondan, Tekirdağ Yatırım Destek Ofisine ise 0850 450 09 59 numaralı telefondan ulaşabilir, ayrıca sitemizde bulunan Teşvik Robotu'nu kullanarak Yatırım Teşvik Belgesi hakkında detaylı bilgi ve hesaplamalara erişebilirsiniz.

Görüşmemizde bahse konu diğer bir husus olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi hakkında https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/detay_proje_bazli_tesvik_sistemi.pdf adresinde yer alan detaylı bilgi notundan yararlanabilirsiniz.

Diğer bir sorunuz olan "beton kumaş" yatırımı Patent süreçleri ile ilgili olarak KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 200 bin TL'ye kadar Hibe Desteğinden yararlanabilirsiniz. Program hakkında özet bilgi notunu https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_arge_urge_ve_inovasyon_destek_programi.pdf adresinde inceleyebilirsiniz.

Son olarak yine telefon görüşmemizde sorduğunuz E-TUYS hakkında https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0603011615 adresinde yer alan "E-TUYS Yatırımcı Bilgileri Giriş Kılavuzu"nu kullanabilirsiniz.

Bizlere, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 numaralı telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, Gaziantep İli, Nizip ilçesinde, OSB içinde yapılacak bakliyat paketleme yatırımı bölgesel teşvikten yararlanabilir mi? Aynı il ve ilçede OSB içinde yapılacak kuruyemiş işleme ve paketleme yatırımı bölgesel teşvikten yararlanabilir mi? Saygılarımla,
N. D. K. - Gaziantep - 10.08.2022
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 10.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde detaylarını belirtmiş olduğunuz " Bakliyat Paketleme” kapsamındaki yatırımınızın, KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı ile Yatırım Teşvik Sistemi destek unsurlarından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin başvurabildiği Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında Gerçek Kişi işletmelere 5.000 TL, Sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL kuruluş desteği ve girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ek 10.000 TL olmak üzere iki performans dönemi için 75.000 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanmaktadır. İstihdam desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır. Destek kapsamında ayrıca 5.000 TL’ye kadar sertifika desteği de sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Gaziantep/Nizip Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılacak " Bakliyat Paketleme” imalatına yönelik yatırımlar, Genel Teşvik kapsamında 3. Bölge desteklerinden yararlanabilmektedir. Yatırım konusunun Genel Teşvik bakımından asgari yatırım tutarı 1 Milyon 500 Bin TL olup sabit yatırımlar için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır.

US-97 Kodu 1513.3.08 Fındık, fıstık veya yer fıstığı vb. sert kabuklu yemişler; diğer çerezler (kavrulmuş, tuzlanmış veya bunların dışında bir yöntemle hazırlanmış) kapsamındaki yatırımınızın da KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı ile Yatırım Teşvik Sistemi destek unsurlarından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’na ilişkin detaylar yukarıda izah edilmiştir. Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Gaziantep/Nizip Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılacak mezkûr imalata ilişkin yatırımlar Genel Teşvik (3. Bölge) ve Bölgesel Teşvik (5.Bölge) destek unsurlarından yararlanabilmektedir. İlgili yatırım konusunun asgari yatırım tutarı 1 Milyon 500 Bin TL’dir. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için Vergi İndirimi, Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek %100 oranında uygulanmakta ve ayrıca 01.05.2021 - 31.12.2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır. Bununla birlikte Teşvik Belgesi kapsamında, ilgili yatırım için KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, SGK İşveren Hissesi Desteği ve Faiz Desteği unsurlarından yararlanabilmektedir. Desteklere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

 • SGK İşveren Hissesi Desteği: 7 yıl % 35 Yatırıma Katkı Oranı,
 • Vergi İndirim Desteği: Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı % 40,
 • Faiz Desteği: TL Kredi 5 puan, Döviz kredi 2 puan indirimli, Toplam tutar 1 Milyon 400 Bin TL’yi aşamaz.

Yatırımlarınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Diyarbakır'da yeni bir iş kurmak istiyorum oluklu mukavva iyi bir üretim yapacağımdan eminim.3.milyona sahip olan Diyarbakır'da böyle bir üretime bir ihtiyaç var olduğunu düşünüyorum sizlerden gelecek destek bu fabrikayı kura bilirim bilginize.arzederim.
R. K. - Diyarbakır - 10.08.2022
Cevaplayan : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi - Osman Yakut - 10.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde iletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, Diyarbakır’da oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı yapmayı planladığınızı, söz konusu yatırım kapsamında yararlanabileceğiniz destekler hakkında bilgi almak istediğinizi belirttiniz. Planlanan yatırımınız için yararlanabileceğiniz destekler aşağıda yer almaktadır:

Yapmak istediğiniz yatırım için asgari 1,5 milyon TL yatırım tutarı şartı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurarak teşvik belgesi alabilirsiniz ve bu belge ile 6. bölge'de yer alan ilimizde aşağıda belirtilen bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Yatırımınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve teşvik unsurlarına dair temel hesaplamalar için sitemizdeki Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz. Sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa yatırıma konu anahtar kelimeleri yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili yararlanabileceğiniz teşvik tutarını hesaplayabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, Yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme talepleri Bakanlığa KEP üzerinden yapılmakta olup gerekli bilgilere ve doküman örneklerine https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşılabilir. Yetkilendirme talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

Yatırım konunuzla ilgili yararlanabileceğiniz diğer program KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı’dır. Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını amaçlayan KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı’na ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilmektedir. Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği ve sertifika desteği sağlanmaktadır. Program kapsamında destekler geri ödemesiz olarak verilmektedir. Yatırımınızın NACE Kodu 17.21.13 " Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)” olarak değerlendirildiğinde İleri Girişimci Destek Programı faaliyet konuları tablosuna istinaden düşük teknoloji düzeyi için geçerli olan destek unsurlarından faydalanma imkânınız bulunmaktadır. Bu kapsamda, Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL kuruluş desteği, düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere üst limiti 100.000 TL olmak üzere makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanabilmektedir. Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75 olup makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimcilik Destek Programı hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

Daha ayrıntılı bilgi almak için Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0 (412) 237 12 16 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, YTB kapsamında bir Çatı Üstü GES Yatırım Planı'mız mevcuttur. Belge kapsamında yerli ürün için sormak istediğim bir soru var; yatırım kapsamında sadece güneş paneli ve panel konstrüksiyonunun yerli olması belgeyi almak için yeterli midir? Yoksa yatırım kapsamında değerlendirilecek her ürünün yerli olma şartı var mıdır?
M. C. T. - Sakarya - 09.08.2022
Cevaplayan : Sakarya Yatırım Destek Ofisi - Muttalip Peker - 09.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Güneş enerjisi yatırımı hususunda yaptığımız telefon görüşmemizde de belirttiğimiz üzere, mevzuatta güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Yine, bölgesel teşvik asgari yatırım tutarı 3 milyon TL olup modernizasyon amaçlı yatırımlar ve 240 kW altı kapasitedeki yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır.

Başvuru aşamasında standart olarak aşağıdaki evraklar istenmektedir. Bu evraklara ilave olarak güneş enerjisi yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Sakarya Yatırım Destek Ofisi

sakaryaydo@marka.org.tr

0262 332 01 44 (102-104-172)

+
Merhaba, Merhaba, Konya ilinde bulunan fabrikamıza Güneş Enerjisi yatırımı yapacağız. Bu kapsamda yatırım teşvikine başvurduk ve onaylandı. Bu aşamada yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yapacağımız alımları E-Tuys'a ne zaman girmeliyiz? Satın alma işlemini yapmadan önce mi, yaptıktan hemen sonra mı? Teşekkürler
P. Ö. - Konya - 09.08.2022
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Dinç - 09.08.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmesinde belirtildiği üzere, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapacağınız alımlara ilişkin verilerin ve ilgili alıma ilişkin faturaların alımdan sonraki 7-10 gün içinde E-TUYS’a girilmesi gerekmektedir.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Konya Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0332 236 32 90

E-posta: konyaydo@mevka.org.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru