Akıllı Filtreleme
Filter by Sector
Filter by Province
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 16,86 saat
3300 adet sonuç bulundu.
+
Merhabaİthal makine listemizin 6. sırasında bulunan makinenin gerçekleştirme işlemini tamamladık talebimiz sol taraftaki gerçekleştirme talep listesinde gözüküyor. Ancak gümrükçümüz makinenin gümrük işlemlerini yaparken 1 Satir no bulunamadı Girdiğiniz tps belgesinin ilgili satırı kapanmış yada kullanımda olabilir. Lütfen kontrol ediniz. 1.kalem gibi bir hata alıyor ve beyanname işlerini bu nedenle tamamlayamıyoruz.Bu hatanın giderilmesi için nasıl bir yol izlenmelidirSaygılarımızla
A. D. Ö. - İstanbul - 03.04.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 04.04.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde T.C. Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi ile ilgili teknik bir sorun yaşadığınızı ifade ettiniz. Konu ile ilgili Tek Pencere Sistemi Gümrük Statü Belgesi Yükümlü Kılavuzu 10. sayfada " Tek Pencere Sistemi’nde yaşanan teknik sorunlar için Bakanlığımız çağrı merkezine çağrı bırakabilir ya da TPS@gtb.gov.tr adresine bildirimde bulunabilirsiniz” notu bulunmaktadır. İlgili Kılavuza https://ticaret.gov.tr/data/5d5bf04f13b8763bd0540a6b/TPS-G%C3%BCmr%C3%BCk%20Stat%C3%BC%20Belgesi%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20K%C4%B1lavuzu.pdf sayfasından erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, yatırım teşvik belgemizi devir etmek istiyoruz. Bu doğrultuda yeni yatırıma konu olan binanın devir sırasındaki satışında KDV dahil olarak mı fatura kesilmesi gerekmektedir? Bu hususla ilgili olarak tebliğ veya özelge var mıdır?
İ. P. - Kırklareli - 01.04.2024
Cevaplayan : Kırklareli Yatırım Destek Ofisi - Nur Feyza Halat - 04.04.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmede teşvik belgenizi devretmek istediğinizi belirttiniz. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeye istinaden, yatırım teşvik kapsamında makine ve teçhizat devri gerçekleşebilmekte ancak bina devri yapılamamaktadır. Bakanlıktan gerekli izinler alınmadan devir, satış, ihraç veya kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde, teşvik belgesi kapsamında yararlanılan desteklerin ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınması söz konusudur. Detaylı bilgi için Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2012/1) ve ETUYS kılavuzunu inceleyebilirsiniz. Devir talebi oluşturmak için ETUYS sistemi üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Detaylı bilgi almak için Kırklareli Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir veya 0288 214 25 25 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Üretim yapan bir firmamız kendi fabrikası için kuracağı Çatı GES projesi çatı potansiyeli 200 kw dır . aynı il içinde aynı şirkete başka bir adreste kuracağı Çatı GES 100 KW dır. iki ayrı çağrı mektubu ile ayrı ayrı yatırım teşvik belgesi müracaatı yapabilirmiyiz.
M. A. - Bursa - 03.04.2024
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Seher İleritürk - 03.04.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde Bursa içindeki iki farklı adreste 200 KW ve 100 KW’lik Çatı GES kurmak istediğinizi belirterek ayrı ayrı Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı yapıp yapamayacağınızı sordunuz.

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları Bursa’da, asgari 3 milyon TL yatırım şartı ile lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, Faiz veya Kar Payı Desteği sağlanmaksızın, 4. bölge teşviklerinden yararlanır. Lisanslı elektrik üretim yatırımları genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir yatırım teşvik belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşıldığı üzere ayrı ayrı yatırım yapılmak istendiğinde; her bir yatırım 240 KW’nin altında olduğundan teşvik kapsamı dışında kalmaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Işıktepe OSB Mahallesi (Bursa Organize Sanayi Bölgesi) Arıtma Caddesi No:22 16215

Nilüfer/Bursa TÜRKİYE

Tel: 0 224 211 1327

bursa@bebka.org.tr

+
Merhaba, 2017 yılında almış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgemizin tamamlama vizesi işlemleri belirtilen süre içinde gerçekleştirilememiştir. Yasal süreyi aştığımızdan dolayı herhangi bir cezai müeyyide uygulanır mı?
A. A. - İstanbul - 03.04.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 03.04.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi başlığı 10. madde 4. fıkrasında; " Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Değişiklik(24/02/2022) Müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur. Bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 28 inci madde hükümleri kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır” bilgisi yer almaktadır. Karar metnine https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde Teşvik Belgenizin Tamamlama Vizesi için başvurunun süresi içinde yapılmadığını lakin Bakanlık tarafından da tarafınıza Tamamlama Vizesine ilişkin ya da gecikmeden doğan yaptırımlara ilişkin bir bildirimin gerçekleştirilmediğini de vurguladınız. Bu noktada en kısa zamanda teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa Tamamlama Vizesi için müracaat etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği (TEBLİĞ NO: 2012/1) 23. madde Tamamlama Vizesine ilişkin bilgileri içermektedir. Söz konusu maddenin 1. fıkrası Tamamlama Vizesi başvurusu ile ilgili; " Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir” demektedir. İlgili Tebliğ için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhabalar, Hatay ili Kırıkhan ilçesine 120 m3 kapasiteli hazır beton santrali kurmayı planlıyoruz. Yatırım teşvik sistemi kapsamında faydalanabileceğimiz destekler hakkında bilgi vermenizi rica ederim
G. D. - Hatay - 02.04.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Buğra Han Aslan - 03.04.2024
Cevap :

Telefonla yaptığımız görüşmemizde Hatay İli Kırıkhan İlçesinde hazır beton imalatı konusunun Yatırım Teşvik Belgesi başvurusuna uygunluğu, asgari yatırım tutarı ve hangi teşvik ve desteklerden yararlanılabileceği hakkında bilgi talep ettiniz.

Asgari 100 m3/saat ve üzerindeki Komple Yeni Yatırımlar genel teşvikten yararlandırılır. Hatay'ın tüm ilçeleri yeni açıklanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmıştır.

Buna göre NACE Kodu 23.63’ün karşılığı US-97 Kodu 2695.3 olan hazır beton imalatına yönelik bina-inşaat, yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak sıfır makine ve teçhizat ile yatırımı ilgilendiren Proje, etüt, navlun, montaj ve yardımcı makine ve teçhizatın dâhil olduğu asgari 1,5 milyon TL tutarında yapılacak yatırımlar için Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan destek süre ve oranlarından yararlanabilirsiniz. Bu sistemde destekler devletin çeşitli destek unsurları ile alacaklarından vazgeçmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yararlanabileceğiniz destekler, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi desteği, SGK Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi desteğidir.

Destek süre ve oranları;

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: OSB içi 12 yıl

Vergi İndirimi Desteği: OSB içi yatırımlarda Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %55,

Faiz Desteği: TL 7 puan, döviz 2 puan İndirimli (kullanılacak Kredi miktarı, teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ini ve 30 Milyon TL’yi geçemez.)

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği:10 Yıl

01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına da KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi müracaatları, E-TUYS sistemi üzerinden (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ yapılmakta olup tüm işlemler online olarak yürütülmektedir. Destekler ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Destek limitleri ve oranlarını yatırım konunuz üzerinden hesaplamak için ise sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilir ve güncel yatırım teşvik mevzuatını yine sitemizden takip edebilirsiniz.

Teşvikler konusunda nihai karar merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüdür.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Yatırım Destek Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
Merhaba AAA firması için ıkı defa harc odedik sistemde gözükmediği için geri iadesi için nasıl aksiyon alabilirim.
A. A. - İstanbul - 02.04.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 02.04.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesi sırasında aynı Teşvik Belgesi konusu ile ilgili olarak iki defa ödeme yaptığınızı ve fazladan ödediğiniz miktarın iadesini talep ettiğinizi ifade ettiniz.

Konu ile ilgili E-TUYS Kullanım Kılavuzu " Ödemesi Yapılmış Ancak Henüz İmzalanarak Genel Müdürlüğe İletilmemiş Yeni Belge ya da Revize Başvurusunun İptali” Sayfa 44 bölümünü incelemenizi tavsiye ederiz. Söz konusu bölümde; Fazladan Yatırdığınız tutar için dilekçe ve fatura örnekleri ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne iade talebinde bulunabilirsiniz, uyarısı bulunmaktadır. İlgili Kılavuza https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, bakliyat ebatlama ve paketleme tesisi kurmak istiyoruz. Bu konuda yararlanabileceğimiz teşvikler var mıdır?
A. A. - Tekirdağ - 31.03.2024
Cevaplayan : Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi - Nihan Erşan - 02.04.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla telefon ile yapılan görüşmede bakliyat paketleme tesisi kurmak istediğinizi ifade ettiğiniz.

Tekirdağ ilinde yapacağınız bakliyat paketleme tesisi yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi almanız mümkündür. Yatırımınız için kullanılacak US-97 Kodu 7495.0.00.98'dir.

Bakliyat paketleme yatırımları Tekirdağ için bölgesel teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir. Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında sadece KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteğinden yararlanılabilir.

Detaylı hesaplama için US-97 kodunuzu kullanarak sitemizdeki Teşvik Robotu uygulamasından yararlanabilirsiniz

Bununla birlikte yatırım yapmayı düşündüğünüz alan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve TKDK desteklerinden faydalanabilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla Tekirdağ ilinden de Proje başvurusu yapılabilecektir. Başvurular, 05.04.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren Tekirdağ TKDK İl İrtibat Ofisinde kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi ise 09.05.2024, saat 18:00’dir. Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) Kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca daha detaylı bilgi için Tekirdağ TKDK İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçilebilir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi

https://www.investintrakya.org.tr/

Adres: Cumhuriyet Mah. Elif Hanım Sok. Dinçgül Özçakı İş Merkezi No:9 Süleymanpaşa Tekirdağ

Telefon: 0850 450 09 59

+
Merhaba biz Ankara Akyurt ilçesinde temperli cam üretimi yapmayı planlıyoruz. Bu üretim kapsamında hangi desteklerden faydalanabiliriz Teşekkür ediyoruz.
M. K. - Ankara - 01.04.2024
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 01.04.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde "B.y.s. sertleştirilmiş emniyet camları (temperlenmiş) 2610.2.02.30" US-97 Kodu ile yatırım yapmayı planladığınızı ifade ettiniz.

Yatırım planınız kapsamında yararlanabileceğiniz teşvik unsurları şu şekildedir:

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yapacağınız yatırım 2. bölge (vergi indirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından) desteklerinden yararlanmakta olup bölgesel teşvik asgari yatırımı tutarı 4 milyon TL'dir. (4 Milyon TL Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı)

Destek unsurları:

Yatırımla İlgili Özel Şartlar:

4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki (çok katlı yalıtım camları hariç (2610.2.03.01)) 1 milyon 500 bin TL üzeri yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanmaktadır. 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.

İlgili konuda gerçekleşecek yatırımınıza yönelik detaylı hesaplama için yatirimadestek.gov.tr web sitesinde yer alan Teşvik Robotu ‘ndan faydalanabilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek, ankaraydo@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz

+
Merhabalar, kağıt peçete, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı fabrikası kurmak istiyorum. Yatırım teşvik sistemi kapsamında faydalanabileceğim destekler hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum.
S. A. - Ağrı - 01.04.2024
Cevaplayan : Ağrı Yatırım Destek Ofisi - Alican Eren Yurtalan - 01.04.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla yapılan telefon görüşmesinde Ağrı ilinde yapmayı planladığınız yatırımın 2109.1.01 US-97 kodlu " Tuvalet kağıdı, kağıt mendil, kağıt havlu, peçete v.b. temizlik kağıtları” başlığı altında listelendiği anlaşılmıştır.

Teşvik sisteminde ilgili yatırım kapsamında doğrudan bir Hibe Desteği sağlanmamaktadır.

Ağrı ili Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 6. bölgede yer almaktadır. Söz konusu yatırımın Ağrı'da yapılması ve asgari 1.500.000,00 TL yatırım tutarı şartının sağlanması durumunda 6. bölge'de uygulanan bölgesel teşvik unsurlarından yararlanılabilmektedir. Bu doğrultuda söz konusu yatırım için aşağıdaki desteklerden belirtilen süre ve oranlarda yararlanılabilir:

  • KDV İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.
  • Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %90 Yatırıma Katkı Oranı %50): Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
  • SGK İşveren Hissesi Desteği (10 yıl limitsiz Yatırıma Katkı Oranı): Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  • SGK İşçi Hissesi Desteği (10 yıl): Teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek Yatırımla sağlanan ilave istihdam için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi isçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  • Faiz/Kâr Payı Desteği: TL 7 puan, Döviz 2 puan indirimli, 1 Milyon 800 Bin TL'yi geçemez.
  • Yatırım Yeri Tahsisi: Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer tahsisi yapılabilmektedir.
  • 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu yatırımınıza ilişkin yatirimadestek.gov.tr üzerinden 'Teşvik Robotu' bölümünü kullanarak yukarıda belirtmiş olduğum US 97 kodu ile yatırım yeri, öngörülen istihdam sayısı, Sabit Yatırım Tutarı gibi bilgileri girdiğinizde tahmini teşvik tutarını öngörebilmeniz mümkündür.

Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanabilmeniz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının E-TUYS sistemini kullanarak Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere başvuru yapmanız gerekecektir. Başvuru için takip edilecek süreç hakkında detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/etyus_yetkilendirme_basvuru_usul_ve_esaslari.pdf

Yetkilendirme başvurusu için ibrazı zorunlu belgelerin örneklerine (dilekçe, taahhütname, yetkilendirme formu vb.) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/destek/yatirim-tesvik-sistemi-2012-3305-sayili-karar/126

Ayrıca, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından belirli dönemlerde Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile Ağrı'da imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ilgili program rehberlerinde belirtilen usûller/esaslar çerçevesinde çeşitli destekler sunulmaktadır. Ajansın hâlihazırda özel sektöre yönelik açık herhangi bir Mali Destek Programı bulunmamakla beraber ilan edilecek tüm çağrıları serka.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Yatırımlarınızla ilgili her türlü sorunuz için Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir veya 0472 215 04 24 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, 21 yaşındayım. Kırklareli İli Lüleburgaz ilçesinde hazır faaliyete olup kiraya verilmek istenen çilek bahçesini kiralamak istiyorum. Bunun İçin desteğiniz var mıdır?
A. T. - Kırklareli - 30.03.2024
Cevaplayan : Kırklareli Yatırım Destek Ofisi - Nur Feyza Halat - 01.04.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmede mevcut bir çilek bahçesini devralarak çilek yetiştirmeyi planladığınızı ve desteklerle ilgili bilgi almak istediğinizi ifade ettiniz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeye istinaden, çilek yetiştiriciliğine yönelik herhangi bir destek bulunmamaktadır. Devir almayı planladığınız alanda işletmeyi geliştirmeye yönelik modernizasyon yatırımları, depolama tesisi/işleme tesisi vb. yatırımlar yapılması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destek Programından faydalanılması mümkündür ancak kira desteği bulunmamaktadır. Kırsal Kalkınma Destek Programı ilgili bakanlık tarafından yılın belirli bir döneminde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgi için 0 288 214 35 47 numaralı telefondan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Bununla birlikte, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun (TKDK) Kırklareli ilinde irtibat noktası bulunmaktadır. Kurumun program ilanlarına ve güncel desteklere https://www.tkdk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için Kırklareli Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir veya 0288 214 25 25 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Your Name and Surname
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru