Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 15,87 saat
1153 adet sonuç bulundu.
+
Alınan yatırım teşvik belgesinin kapatılmaması halinde ne gibi sorunlar ortaya çıkar?
A. K. - Kütahya - 02.12.2021
Cevaplayan : Kütahya Yatırım Destek Ofisi - Kutlu Eser - 02.12.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yaptığımız görüşmede belge kapsamında kısmen harcamalarınızın olduğunu belirttiniz. 3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın "Müeyyide" başlıklı 28. maddesine bakmanızı öneririz. Söz konusu madde özetle, teşvik belgesinde öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım tutarlarına uymayan yatırımcıların teşvik belgeleri "yatırımcının Mükellefiyetlerini kısmen yerine getirmediği ancak, belge iptalinin de gerekmediği durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanarak geri alınır" hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal edilir. Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde sağlanan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

Yardımcı olabileceğimiz ilave sorularınız olursa çekinmeden bugün sizi aradığımız telefon numarasından veya aşağıda sunulan Ajansımızın iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı | Kütahya Yatırım Destek Ofisi

 • Tel: 0274 271 77 61/62
 • Eposta: kutahyaydo@zafer.gov.tr
 • Adres: Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No: 39 Merkez Kütahya

İyi günler dileriz.

+
Bursa OSB de kurulu firmamız imalatçı deri tabaklama vb işleri yapıyor. 2021 yılında 2.575.000 TL makine yatırımı yaptı. Komple yeni yatırım değil TEVSİ (makine ilavesi) yatırımıdır. Buna göre vergi indirimi ne kadardır? Nasıl hesaplıyoruz?
S. Y. - Bursa - 02.12.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Murat Çalışkan - 02.12.2021
Cevap :

Sn. Yatırımcımız,

Tarafınızla gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesinde 2020 yılında yatırımına başlanılan ve ağırlıklı yatırımların 2021 yılı içinde gerçekleştirildiği ilgili yatırım teşvik belgeniz kapsamında yararlanabileceğiniz vergi indirimleri konusunda bilgi talebinizin bulunduğu anlaşılmıştır.

Öncelikle 1. bölge illeri arasında yer alan Bursa’da devam eden söz konusu yatırımınız kapsamında yararlanabileceğiniz vergi indirim tutarını hesaplamak için teşvik belgenizde de kayıtlı olan " Yatırıma Katkı Oranı” üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırıma katkı oranı, yatırımın Organize Sanayi Bölgesi içerisinde gerçekleştirilmesi nedeniyle %20’dir. Öte yandan ; 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Geçici 8. Maddesi’nin b) bendinde yer alan " 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında Vergi İndirimi Desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve Yatırıma Katkı Tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.” hükmüne göre imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında mevcut %20 olan yatırıma katkı oranınız +15 puan ilavesiyle birlikte %35 olarak dikkate alınacaktır. Vergisel hesaplama boyutunda özet bilgi vermek gerekirse de; ilgili yıla ait vergi indirim tutarı, söz konusu yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarının bu oran ile çarpılarak hesaplanması sonrası bulunacak olan rakam olup, belirtilen yılda vergilendirmeye esas matrah çıkmaması durumunda diğer yıllarda bu haktan faydalanılabilecektir.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek amacıyla bağlı bulunduğunuz vergi dairesi uzmanları ile de iletişime geçebilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bursa@bebka.org.tr

+
Adana Karaisalı bölgesinde 6 dönüm ejder meyvesi serası yapmayı planlıyorum. Hangi yatırım teşviklerinden yararlanabilirim? Yatırım teşvik belgesi alabilir miyim sera için?
Ü. - Adana - 01.12.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 02.12.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Seracılık yatırımları Adana'da genel ve bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir. Ancak seracılık faaliyetlerinin bölgesel teşviklerden faydalanabilmesi için asgari 500.000 TL ve en az 10 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir. Yatırımınızı 10 dekara çıkarmanız durumunda; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği (5 yıl veya yatırımın %20'si oranında), vergi indirimi (yatırımın %25'i oranında) ve faiz desteğinden (TL'de 3 puan, döviz Kredilerinde 1 puan indirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez) faydalanabilirsiniz. Teşvik başvuru işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının E-TUYS sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yatırımınıza ilişkin detaylar için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

+
Savunma sanayinde yatırım teşvik belgesi alınmış olup ayrıca KOSGEB veya başka kuruluştan makine hibe destekleri alabilir miyiz?
Ş. T. - Ankara - 30.11.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 30.11.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın "Diğer desteklerden yararlanma" başlıklı 29 uncu maddesinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

MADDE 29- (1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu Kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere Tamamlama Vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

(2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, Yatırım Teşvik Belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, ****** nolu teşvik belgesi sahibiyiz.4. bölge teşviklerinden yararlanmaktayız.Kullanılacak olan teşvikli kredide BSMV istisnasından yararlanabilir miyiz? Teşekkürler
S. U. - Bursa - 26.11.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Murat Çalışkan - 30.11.2021
Cevap :

Sn. Yetkili,

Sormuş olduğunuz hususun Yatırım Teşvik Mevzuatı’ndan bağımsız olarak ilgili diğer mevzuatlar temelinde birkaç farklı boyutu bulunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle başvurulacak mer'i hukuk hükümleri 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesinde belirtilmektedir. Buna göre aşağıda sayılan işlemlerin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV) istisna tutulacağı belirtilmiştir. Bu istisnalar;

II - İstisnalar

Madde 29.

m) (Ek: 25/6/1964 - 482/6 md.; Değişik : 22/7/1998 - 4369/63 md.) Türkiye Halk Bankasının, ihtisas Kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin Dış Ticaret işlemlerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verdiği krediler dolayısıyla alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar

n) (Ek : 17/4/1981 - 2447/7 md.) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar

z) (Ek: 25/12/2015-6655/1 md.) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).

Görüleceği üzere BSMV istisnasından yararlanabilmeniz için yukarıda sayılan durumlardan birine girmeniz gerekmektedir. İlave olarak; söz konusu istisnalardan z) bendinde sayılan hükmün uygulamasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve aşağıda bir bölümüne yer verilen 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği’ni de incelemenizde fayda bulunmaktadır.

İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri

MADDE 5 – (1) Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya Tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.

İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat

MADDE 6 – (1) İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmez. Örneğin, tekstil ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren bir sanayi işletmesinin imalat konusu ile doğrudan ilgisi bulunan ve işletmenin imalat bölümünde kullanılmak üzere alınan örgü makinasının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletmede kullanılmak üzere ısınma sistemine ilişkin alınan kalorifer tesisatının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.

Söz konusu tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160329-12.htm

Tereddüt edilen hususlarla ilgili ilave bilgilendirme ihtiyaçları bulunması durumunda konunun vergisel boyutunun olması nedeniyle öncelikle bağlı bulunduğunuz vergi dairesi uzmanları ile iletişime geçmenin daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

İyi çalışmalar dileriz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bursa@bebka.org.tr

+
Sayın yetkili, tekstil atıkları (kot pantolon ) üzerinden uzun zamandır çanta ve ayakkabı üretimi üzerine çalışmalarım oldu ancak bütçe desteğine ihtiyacım var. Nasıl ilerlemeliyim? Saygılarımla
F. A. - İstanbul - 28.11.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Ayhan Köksel - 30.11.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda görüştüğümüz üzere tekstil atıklarını kullanarak gerçekleştirdiğiniz üretime yönelik olarak kapasite artırmak ve İhracata başlamak amacıyla Diyarbakır’da yatırım yaparak, ilgili üretim ve özellikle Geri Dönüşüm alanında destek ve teşvikler hakkında bilgi talebiniz bulunmaktadır.

Öncelikle, Diyarbakır ilinde gerçekleştirilecek yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda bavul, el çantası ve benzeri ürünlerin (herhangi bir maddeden) imalatı ile b.y.s. tabanı diğer maddelerden yapılmış, tekstil yüzlü ayakkabı imalatı genel ve bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir. Bölgesel teşvik asgari yatırım şartı 500 Bin TL olup, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği olarak 12 yıl limitsiz, %55 Yatırıma Katkı Oranında %90 vergi indirimi uygulanmaktadır. Bununla birlikte TL Kredi faizlerinde 7 puan, döviz kredi faizlerinden 2 puan faiz indiriminden yararlanılmaktadır.

Bununla birlikte KOSGEB tarafından sağlanan ileri Girişimci destek programı kapsamında kuruluş, makine-teçhizat ve yazılım, Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu, performans ile sertifika desteklerinden yararlanabilirsiniz. Performans desteği kapsamında, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlar artırılmaktadır.

Yatırımınız süresince danışmak istediğiniz diğer konular için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla İstanbul Yatırım Destek Ofisi veya Diyarbakır Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 • İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul Yatırım Destek Ofisi: (0212) 468 34 00
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi: (0412) 237 12 16
+
Başta SARS-CoV-2 ve mutant virüsler olmak üzere bilinen tüm virüs ve bakterileri etkisizhale getiren elektronik aktif bir filtre geliştirdik. Bu filtre maske formunda ve tüm toplu taşıma araçları, otomobiller ve sabit klimalar gibi tüm havalandırma sistemlerinde çok etkin olarak kullanılabilecektir. Filtrenin etkinliği %98,5 oranlarındadır. Patent müracaatını da yaparak ******** tarih / ******* numara ile koruma altına aldık. Olağan inceleme süresini beklemekteyiz. 1 yıl içinde yurtdışı patent başvurusunu da yapmamız gerekiyor. Yurtdışı patent müracaatı için ve üretim proseslerini kurabilmek için gerekli mali destekleri nerelerden bulabiliriz?
N. Ö. - İstanbul - 26.11.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Ayhan Köksel - 30.11.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda görüştüğümüz üzere geliştirdiğiniz ürünle ilgili olarak yurtdışındaki Sınai Mülkiyet hakları ve belgelendirme destekleri ile ilgili bilgi talebinize yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşların verdikleri destekler aşağıda kısaca özetlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

Bu program kapsamında "sınai mülkiyet hakları desteğini” de içerecek şekilde azami %80 oranında 50.000 TL’ye kadar desteklerden yararlanılabilmektedir. Yurt içi fuar desteği, yurt dışı iş gezisi desteği, nitelikli eleman desteği, Tasarım desteği, sınai mülkiyet hakları desteği, belgelendirme, test ve analiz desteği gibi farklı destek türleri hakkında daha fazla bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi linkinden erişebilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluş olarak KOBİ’lerin ve Girişimcilerin yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerini veya iyileştirmelerini, Ür-Ge faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı destek üst limiti 750.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir. Satın alınan makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım vb. harcamalar yerli malı ise destek oranı %90’a çıkabilmektedir. Bu program kapsamında seri üretime geçmeye ve ürününün yurtdışında tanıtımına yönelik desteklerle birlikte sınai mülkiyet hakları desteği de sunulmaktadır. Sınai mülkiyet haklarına ilişkin destek oranı azami %75 ve azami destek tutarı 100.000 TL’dir. Bu destek türü ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

 • Ticaret Bakanlığı Marka Yurt Dışı Tescil ve Koruma Desteği

Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markanız varsa bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen harcamaların %50’si, marka öncelikli veya hedef ülkelerde tescil ettirildiyse %60’ı destek olarak alınabilmektedir.

https://kolaydestek.gov.tr/destekler/17/70

Danışmak istediğiniz diğer konular için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla İstanbul Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0212) 468 34 00

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8, 34430 Beyoğlu/İstanbul

+
Merhaba, Mersin ilinde atık plastik geri dönüşüm yapılarak plastik hammadde üretimi yatırımı yapmak istemekteyiz. Bu şekilde bir yatırım, yatırım teşvik belgesi kapsamında destek alabilir mi? Konu hakkında yardımlarınızı rica ederiz. Saygılarımla...
Ö. Y. - Mersin - 29.11.2021
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hasip Hayırlıoğlu - 30.11.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemize istinaden, 24.13.1-Plastik hammaddeleri imalatı US-97 Kodu’na göre Mersin'de yapmayı planladığınız atık plastik Geri Dönüşüm tesisi yatırımı için 3. bölgede 2.000.000 TL olan asgari yatırım tutarı şartını sağlamak kaydıyla, orta–yüksek teknoloji yatırımı kapsamında 4. bölge desteklerinden faydalanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV iadesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği, Vergi İndirimi Desteği ve faiz desteği uygulanmaktadır. SGK primi işveren hissesi desteği, 6 yıl boyunca %25 Yatırıma Katkı Oranı ile verilmektedir. Vergi indirimi desteği için Vergi İndirim Oranı %70, yatırıma katkı oranı %30’dur. Faiz desteğinde ise 1.2 Milyon TL’yi geçmemek şartıyla TL’ye 4 puan, dövize 1 puan indirim yapılmaktadır. Yatırım tutarının netleştirilmesine bağlı olarak, ilgili US-97 kodu için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu linkinden destek tutarlarına erişim sağlayabilirsiniz.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olursa randevu alarak Mersin Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0324 237 80 86 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

Üç Ocak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi. Kat:2 3/21 Akdeniz / MERSİN

0 324 237 80 86

info@investmersin.org

info@cka.org.tr

+
Merhaba, 26 yıldan beri havacılık ve savunma sanayi alanında üretim ve tedarikle iştigal etmekteyiz. Temmuz 2020 de SSB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de arazi tahsisi yapıldı. Küresel pandemi krizinin neden olduğu ekonomik krizden kaynaklı aşırı yükselen maliyetler nedeniyle fabrika binası inşası için çok yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Arazi için yapılacak ödeme, inşaat maliyeti, kdv vs için ne gibi destekler sağlanmaktadır? Bu hususta bilgi almak istiyoruz. Saygılarımızla.
Z. Ş. - Ankara - 26.11.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 26.11.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Daha detaylı bilgi alabilmek için telefonla görüştüğümüzde Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas OSB’de savunma sanayi alanında stratejik bir yatırım yapacağınızı anlaşılmıştır. Buna göre yatırımınız 5. bölge desteklerinden faydalanabilecek bir yatırımdır. Yatırım konusu ürün ise " Askeri kullanım için uçak ve diğer hava taşıtları- boş ağırlık <= 2000 kg 3530.0.10.05” US-97 kodlu ürün grubuna girebilmekte ve bölgesel teşvikler kategorisinde değerlendirilmektedir.

Buna göre yatırıma KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteği ve yatırıma katkı oranı %40 olmak üzere %80 vergi indirimi teşvikleri uygulanır. Ayrıca Türk Lirası için 5 puan, döviz için 2 puan indirimli, 1.400.000 TL'yi geçmeyecek şekilde faiz desteğinden yararlanılabilir. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

İnternet sitemizdeki https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresinde yer alan Teşvik Robotundan yararlanarak yatırım için teşvik belgesi aldığınız takdirde yararlanabileceğiniz teşvikler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi hazırlamak ve başvuru yapmak için E-TUYS sayfası:

https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/

E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır:

 1. Kullanıcı yetkilendirmesi başvuru evraklarının fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi
 2. Kullanıcının başvuru evrakında yer alan e-posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair teyit e-postası ulaşması
 3. Yetkilendirilen kullanıcının yatırımcı bilgilerini E-TUYS üzerinden " Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek güncellemesi ve Bakanlık onayına
 4. Bakanlıkça yatırımcı bilgilerinde yapılan güncellemenin onaylanması
 5. Yeni teşvik belgesi müracaatının yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden " Teşvik Belgesi Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulması

E-TUYS klavuzu: https://sanayi.gov.tr/assets/pdf/destek-tesvikler/ETUYSKullanimKilavuzu.pdf

Teşvik belgesi dışında sizin yatırımınıza uygun olabileceğini düşündüğümüz mali destekler aşağıda sıralanmıştır.

Bizlere, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Adres: Aşağı Öveçler, 1322. Cd (6. Cd.) No:11, 06460 Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 310 03 00

+
Sayın yetkili nevşehir ili merkez ilçede de bims üretim tesisi kuracağız istifade edebileceğimiz yatırım teşviki ve kurumlar hakknda bilgi isstiyoruz.Kolay gelsin iyi çalışmalar.
M. Y. - Nevşehir - 26.11.2021
Cevaplayan : Nevşehir Yatırım Destek Ofisi - Serhat Taşdemir - 26.11.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı yatırımınız(BİMS imalatı) eğer 1 Milyon TL asgari yatırım maliyeti şartını sağlarsa bölgesel destek unsurlarını içeren teşvik belgesini almaya haiz olabiliyor. Belge kapsamında yatırımcıya KDV ve gümrük vergisi istisnası, faiz desteği, SGK işveren hissesi prim desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve gelir vergisi indirim desteği sağlanmaktadır.

İlaveten imalat sanayiine yönelik (US-97 sınıflandırması 15-37 arasında yer alan kodlarda) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, Vergi İndirim Oranı %100 olmakta ve 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV İadesi desteği uygulanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına ilişkin daha detaylı bilgiye ve belge başvurusu için gerekli evraklara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca belirtmiş olduğumuz destek unsurlarından hangi tutar, süre ve oranlarda yararlanacağınızı web sitemizde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği" gereği teşvik belgesi başvuruları artık e-devlet üzerinden Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla e-imza kullanılarak yapılması gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden teşvik belgesi başvurusunu yapmadan önce yetkilendirme için dilekçe, kullanıcı yetki formu, taahhütname ve azil name ile yatırımcı firma tarafından KEP vasıtasıyla resmi olarak Bakanlığın sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr kep adresine başvuru yapılması gerekiyor.

Ajansımızın şu an KOBİ’lere yönelik herhangi bir mali desteği yoktur. Desteklerimizi için www.ahika.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Yatırım sürecinizin yatırım öncesi, yatırım dönemi ve yatırım sonrası olmak üzere her aşamasında size danışmanlık hizmeti vermek üzere Ahiler Kalkınma Ajansı Nevşehir Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ahiler Kalkınma Ajansı

Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42 Nevşehir

0384 214 36 66

nevsehir@ahika.gov.tr

Bakanlık Santral Tel: 444 61 000

E-teşvik belgesi için: https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/

E-teşvik belgesi evrakları için: https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Başvuruda İstenen Belge Örnekleri

 1. Dilekçe (KEP ile gönderilir)
 2. Taahhütname (KEP ile gönderilir)
 3. Kullanıcı Yetkilendirme Formu (KEP ile gönderilir)
 4. Azil name (KEP ile gönderilir)

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru