Akıllı Filtreleme
Filter by Sector
Filter by Province
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 16,79 saat
3470 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba, İstanbul'da sanayi sitesinde olan 2 ofisimiz ve İstanbul ilindeki 3 depomuz Kocaeli Ali Kahya OSB'deki fabrikamıza taşınacaktır. Bu süreç ile ilgili herhangi bir taşınma teşviki yada desteği mevcut mudur? Dönüşlerinizi arz ederim.
E. S. - Kocaeli - 10.06.2024
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Merve Çalhan - 10.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı;

Sizinle telefonla yaptığımız görüşme neticesinde, etlerin ve kümes hayvanları etlerinin hazırlanmasına yönelik makine yatırımınız olduğunu ifade ederek; İstanbul AAA Sanayi Sitesinde olan 2 ofis ve İstanbul ilindeki 3 deponuzun Kocaeli Alikahya OSB’deki fabrikanıza taşımak istediğinizi belirttiniz.

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, Kocaeli ilinde yapılması planlanan etlerin ve kümes hayvanları etlerinin hazırlanmasına özgü makine ve cihazlara yönelik yatırımlar (2925.0.06.50 US 97 Kodu – Etlerin veya kümes hayvanları etlerinin hazırlanmasına özgü makine ve cihazlar) bölgesel teşvikler kapsamında desteklenecek yatırım konuları arasında yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırımlarla ilgili olarak; 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca " yatırımların nakli” ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir:

Yatırımların Nakli

MADDE 23 - (1) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

(2) Tamamlanmış yatırımlardan beş yıllık süreyi doldurmuş ancak Tamamlama Vizesi yapılmamış olanlar, taşınma öncesinde Bakanlığa müracaat ederek tamamlama vizesini yaptırır. Bu kapsamdaki yatırımların yer değişikliği talepleri, taşınma sonrasında da uygun görülebilir.

(3) Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilerek Proje bazında sonuçlandırılır.

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme talepleri Bakanlığa KEP üzerinden yapılmakta olup gerekli bilgilere ve doküman örneklerine https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşılabilir. Yetkilendirme talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

Yatırım teşvik belgesi başvurusu sürecinde ödemeniz gereken tutarlar hakkında ilgili bağlantıyı ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz.( https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0301011614 )

İlave sorularınız olması durumunda aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı- Kocaeli Yatırım Destek Ofisi

Adres: Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ

Telefon: +90 262 332 01 44 (117-159-142)

E-posta: kocaeliydo@marka.org.tr

+
Merhabalar, 17 yıllık süreçte uçak teknik servis bakımında çalışmış ve halen çalışmakta kardeşim var. Biz özel uçak bakım şirketi kurmayı düşünüyoruz. Bunun için havalimanı olarak Milas-Bodrum havalimanını belirledik. Sizden ricam bu iş için hangar kiralama, makina alımı ve diğer giderler için hibe desteği var mıdır? Eğer var ise ne kadar bir bütçeye ne kadar destek var? Teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar.
H. D. D. - Muğla - 09.06.2024
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Çiftci - 10.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Öncelikle bizlerle irtibata geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı Muğla İlinde bölgesel teşvik unsurlarından yararlanmaktadır. Muğla ili 1. Bölge illerinden olup asgari 4 Milyon TL tutarında bir yatırım yaparsanız yararlanabileceğiniz teşvik unsurları aşağıdaki gibidir ;

KDV İstisnası : Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Var

Yatırım Yeri Tahsisi: Var

SGK Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 2 yıl, %10 Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirimi Desteği: Vergi İndirim Oranı %50, yatırıma katkı oranı %15

Kiralamaya yönelik bir teşvik unsuru ya da bina inşaat harcamalarında KDV Muafiyeti bulunmamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Başka yatırım planlarınız ve bu planlarınızla ilgili destekler hakkında daha detaylı bilgi almak için 0 252 213 1792 nolu telefondan veya mugla@geka.gov.tr mail adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz.

+
Merhaba, Kastamonu merkezli tekstil imalatı yapan işletmemiz komple yeni yatırım kapsamında Niğde'de yaptığı yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Yapılan yatırım tamamlanmış ve belge kapatılmıştır. Niğde'de 0 dan 175 kişilik istihdama ulaşılmıştır. Bu kişilerin 25'i Kastamonu'daki fabrikamızdaki SSK'lı işçilerin Niğde fabrikamıza transferiyle, 150 kişi ise yeni istihdam olarak çalıştırılmaktadır. Belge kapandığı için SGK işveren teşviki 175 kişinin tamamını kapsayacak mıdır? Sigorta dosyaları farklı olduğu için yoksa 150 kişiyi mi kapsayacaktır? Yanıtınızı bekler saygılar sunarız.
A. E. - Niğde - 07.06.2024
Cevaplayan : Niğde Yatırım Destek Ofisi - Serhat Taşdemir - 10.06.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcı,

Sizinle yapılan telefon görüşmesinde belirttiğimiz üzere Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanmasıdır. Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinin uygulanmasına, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, destekten yararlanacak olan işletmelere ilişkin bilgilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlanılabilir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek-2 nci maddesi gereğince sorunuzda belirttiğiniz teşvik belgesi Niğde’de yapılan Komple Yeni Yatırımınıza haiz olduğu için sigorta primi işveren hissesi desteği sadece Niğde’de yapılan 160 kişilik ilave istihdamı (150 kişi yeni istihdam ve 10 kişi Kastamonu'daki tesisinizden Niğde’deki tesisinize ait SGK siciline transfer olan) kapsamaktadır. Kalan 15 kişi Kastamonu’ndaki tesisin SGK sicilinde yer aldığı için destek kapsamında yer almamaktadır. Karar gereğince teşvik kapama sonrası Bakanlık tarafından bildirimde bulunulan SGK sicil numarası üzerinden onaylanan istihdam sayısı kadar destekten faydalanabilirsiniz.

İlave sorularınız olması durumunda bizlerle nigde@ahika.gov.tr e-posta adresinden ya da 0388 233 51 59 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
İyi günler sayın yetkili, 5 dekar ve üzeri bir alana topraksız tarım olarak maviyemiş blueberry yetiştiriciliği yatırımı yapmak istiyorum. Bu konu ile teşviklere nereden ulaşabilirim?
A. D. - Antalya - 07.06.2024
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Gözde Bozdoğan - 07.06.2024
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Sizinle yapılan telefon görüşmesinde; Aksu, Serik veya Manavgat ilçelerinde 5 dekar ve üzeri bir alanda, topraksız tarım tekniğiyle örtüaltında veya açıkta blueberry yetiştiriciliği yapmak istediğiniz; fakat henüz yatırım yeri seçimini yapmadığınız anlaşılmıştır. Girişimin gerçekleştirileceği yerin, blueberry tarımına elverişli ve imar düzenlemesi mevcut bölgeler arasından tercih edilmesi önem arz etmektedir. Öncelikle seçilen araziyle ilgili olarak, yetkili Belediyeye müracaat edip arazinin imar durumunu ve tarımsal faaliyetlere uygunluğunu teyit etmenizi öneririz. İlaveten Yatırımınızla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek takip etmeniz gereken bürokratik süreçler ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yatırımızla ilgili yararlanabileceğiniz teşvik ve destekler aşağıda yer almaktadır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Yatırım Teşvik Sisteminde, topraksız tarım dâhil örtü altı yatırımları (Seracılık, sera işletmesi, örtü altı tarım US97 - 0112.0.10) belirli şartlara bağlı olarak teşvik kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre en az 3 milyon TL ve 20 dekar büyüklüğünde olan yatırımlar, bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Bu kapsamda yatırım öncesinde düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgesi ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, SGK işveren hissesi desteği (2 yıl, %10 Yatırıma Katkı Oranı), vergi indirimi (indirim oranı %50, yatırıma katkı oranı %15) unsurlarından faydalanabilirsiniz. En az 5 milyon TL tutarında 25 dekar ve üzerindeki yurtiçi teknolojileri de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları ise Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında 5. bölge avantajlarından yararlanabilmektedir.

Detaylı teşvik tutarı hesaplamalarını; https://www.yatirimadestek.gov.tr/sozluk/tesvik-robotu adresinde bulunan Teşvik Robotu üzerinde; "US-97 Kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazmak ve diğer ilgili alanları doldurmak suretiyle yapabilirsiniz. Ayrıca internet sitemizin ana sayfasında "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Ziraat Bankası tarafından tarım alanındaki Girişimci sayısının artırılması ve tarımsal üretime yönelik yatırımların ve faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere 2.500.000 TL’ye kadar Kredi desteği sağlanabilmektedir. https://www.ziraatbank.com.tr/tr/ticari/tarim

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan maviyemiş yatırım rehberini https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/TARYAT/Belgeler/Projeler/MAVIYEMIS%20YATIRIM%20REHBERI%20100820-3%20(1).pdf adresinden fikir edinmek üzere inceleyebilirsiniz.

İlave sorularınız ve yatırım sürecinizde destek sağlayabileceğimiz diğer hususlar için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri üzerinden Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım Destek Ofisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Antalya Yatırım Destek Ofisi

E posta: antalyaydo@baka.gov.tr

Tel: (0242) 332 37 37

+
Merhaba, Balıkesir ilimizde bölgede yerel turşu imalatı yapan satan satıcılardan turşuları aldıktan sonra ambalajlayıp bu turşuların satışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3 milyon TL tutarında bir yatırımımız olacak ve ambalaj makinası vb. alacağız. Süreçle ilgili faydalanabileceğimiz teşvik veya teşvikler var mıdır varsa nelerdir? Bilgilendirme hususunu arz eder, iyi çalışmalar dilerim.
A. S. - Balıkesir - 07.06.2024
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Önder Uncel-balıkesir Yatırım Destek Ofisi - 07.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonla yaptığımız görüşmede belirttiğiniz üzere Balıkesir OSB 'de yatırım yapmayı düşündüğünüz Turşu Üretim ve Paketleme Tesisi kurulumuna yönelik yatırımınız Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmektedir.Mevcut uygulanan Teşvik Sisteminde Balıkesir 2. Bölgede yer almasına rağmen yatırım OSB'de yapılacağı için vergi indirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından 3.Bölge teşviklerinden yararlanabilecektir.

Bu kapsamda yapacağınız yatırımın Sabit Yatırım Tutarının (Makine ve Teçhizat, Arsa, Bina ve diğer yatırım harcamaları toplamı) 3.000.000 TL'yi geçmesi durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurarak Teşvik Belgesi alabilirsiniz ve bu kapsamda KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği, Vergi İndirimi Desteği imkânınız bulunmaktadır. SGK işveren hissesi desteğinden 5 yıl ve %20 Yatırıma Katkı Oranı nispetinde, Vergi İndirimi Desteğinden Vergi İndirim Oranı %60, Yatırıma Katkı Oranı %25 olacak şekilde faydalanabilirsiniz.

Ayrıca mevcutta açık olmamakla birlikte önümüzdeki dönem için Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Program çağrılarını https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?Liste=Duyuru adresinden takip edebilirsiniz.

Yatırım konunuz ile ilgili olarak faydalanabileceğiniz diğer bir destek mekanizması ise IPARD kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dönemsel çağrılar yoluyla uygulanan destek programıdır. https://www.tkdk.gov.tr/ adresinden TKDK çağrılarını takip etmeniz tavsiye edilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olması durumunda Balıkesir Yatırım Destek Ofisimiz ile direk irtibata geçebilirsiniz.

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Tel: 0266 246 10 00

E-mail Adresi: balikesiryatirim@gmka.gov.tr

Saygılarımızla,

+
Merhabalar Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma işlemleri nasıl yapılmaktadır.
A. T. - Hatay - 07.06.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Figen Gökşen Tok - 07.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Farklı zamanlarda telefonla tarafınıza ulaşmaya çalışmamıza rağmen size ulaşamadık. Web sitemiz üzerinden sormuş olduğunuz sorunuzla,Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi talep ettiniz.

Yatırım tamamlandığında veya teşvik belgesi süre sonu tarihinden itibaren 6 ay içinde firmaların Tamamlama Vizesi yapılmasına yönelik başvuruda bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tamamlama vizesi başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için öncelikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan bina inşaat, ithal ve yerli makine-teçhizat vs. harcamalarına ilişkin tüm fatura ve beyannameler sisteme " Fatura Girişi” ve/veya " BeyannameGirişi” alanlarından eksiksiz olarak girilmiş olmalıdır. Makine ve teçhizat alımlarının yevmiye girişlerinin tamamlanması ve girilen faturaların ve/veya " Gümrük Giriş Beyannamelerinin” toplam tutarının mevzuatta öngörülen asgari yatırım tutarının altında kalmaması gerekmektedir. Makine-teçhizat listesi faturaları veya yevmiye bilgileri girilmemişse hata mesajıyla karşılaşılır, bu durumda önce bu girişlerin tamamlanması gerekmektedir. Ardından, kullanıcı ekranının sol menüsünde yer alan " Belgeye Yönelik Münferit Başvurular” alanı altındaki Tamamlama Vizesi butonu tıklanır. Açılan ekrandan tamamlama vizesi başvurusunda bulunulacak belge seçilerek " Sicil No İşlemleri” başlıklı buton tıklanarak belgeye ilişkin istihdam bilgilerinin girileceği pencere açılır. Açılan pencerede " Ekle/Güncelle” başlıklı buton seçilerek sicil bilgisi ile mevcut ve ilave istihdam verilerinin girileceği pencere açılır. Bu şekilde girilip kaydedilen veriler bir önceki " SGK Bilgileri Listesi” başlıklı pencerede listelenir. Söz konusu kayıtla ilişkilendirilecek SGK evrakları varsa, oluşturulan bu kayıt seçilerek " SGK Evrakı Ekle” başlıklı buton tıklanır ve açılan evrak ekleme penceresi üzerinden istenilen evraklar eklenir. SGK bilgileri girilmeden " Revize Başvurusu” butonu seçilerek tamamlama vizesi başvurusu yapılmaya çalışılırsa yine hata mesajıyla karşılaşılır, bu durumda önce SGK girişinin tamamlanması gerekmektedir. SGK bilgilerinin girilmesiyle birlikte tamamlama vizesi başvurusu yapılmaya hazır hale gelmiş olur. Bu aşamada tamamlama başvurusu henüz işleme girmemiş durumdadır. Talebin işleme girebilmesi için sol menüde " Onaylama İşlemleri” altındaki " Belge Değişiklik Taleplerini Onaya Sunma” seçeneğinden talebin imzalanması gerekmektedir. Tamamlama vizesi için eklenmesi gereken evraklar bu aşamada eklenir. Bunun için talep yanındaki kutu seçilerek " Başvuru İçeriği” başlıklı buton tıklanır. Yeni açılan " Oluşturulan Revize Başvuruları” başlıklı pencerede " Seçilen Talep İçin Kapatma Evrakları Ekle” başlıklı buton seçilerek, evrak ekleme ekranına ulaşılır. Evrak ekleme işlemi tamamlandığında " Gönderilmiş Talep Listesi” başlıklı ekrana geri dönülerek " Başvuru Onayla” butonu seçilip talep işleme sokulur.

Söz konusu işlemlerin tamamı www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf adresinde görselleriyle birlikte anlatılmaktadır.

Teşvikler konusunda nihai karar merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüdür.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Yatırım Destek Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Tel: +90 (326) 606 00 01

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
Halen yabancı bir marka için fason üretim yapan bir tekstil atölyesi modernizasyon için YTB alabilir mi? İlginiz için teşekkürler.
Ş. S. - Adana - 06.06.2024
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Burak Can Gezer - 07.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,
Telefon görüşmemizde de ifade ettiğiniz üzere; Adana'nın Yüreğir ilçesinde giyim eşyası imalatı üzerine kapasite artışı yapmayı planlamaktasınız. Söz konusu faaliyet alanlarında gerçekleştireceğiniz asgari 2.000.000 TL tutarlı yatırımınız için "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında genel ve bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilirsiniz.

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır. Buna göre; teşvik belgesi kapsamında temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisi ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca 31/12/2025 tarihine kadar bina-inşaat harcamaları için de KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Adana ili Yatırım Teşvik Sisteminde 3. bölgede yer almaktadır. Bölgesel teşvik sistemi kapsamında SGK işveren hissesi desteği, Vergi İndirimi Desteği ve faiz desteğinden faydalanma imkânınız bulunmaktadır. SGK işveren hissesi desteğinden 5 yıl veya %20 Yatırıma Katkı Oranı nispetinde, vergi indirimi desteğinden ise %60 oranında ve yatırıma katkı oranı %25 olacak şekilde faydalanabilirsiniz. Ayrıca TL cinsi Kredilerde 3 puan, döviz cinsi kredilerde 1 puan indirimli olacak şekilde 1.000.000 TL'ye kadar kredi kullanma hakkına sahip olabilirsiniz.

Yatırımlarınızla ilgili ilave sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, info@cka.org.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0-322-363-0040 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.
İyi günler dileriz.

+
Merhabalar, Yaklaşık 8 aydır mobil oyun uygulaması için strateji oyunu geliştiriyorum. Bu süreçte yazılım kısmının sonuna çok yaklaşmış durumdayım. Projemde sanat alanı, 3d art animasyon, assetler, vfx efectleri ve arayüz tasarımı, proje reklam desteği, proje ödeme ve vergilendirme alanında destek ihtiyacım bulunuyor. Bunun için hangi belgelere ihtiyacım var ve hangi teşviklere başvurmam gerekiyor. Henüz şirketim bulunmamaktadır.
İ. K. A. - Ankara - 06.06.2024
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Abdulmelik Koçin - 07.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırımınız kapsamında KOSGEB Girişimci Destek programını değerlendirebileceğiniz öngörülmektedir. KOSGEB Girişimci Destek programı kapsamında;

 • İş Kurma Desteği (%100 (Geri Ödemesiz), 36 ay, Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.)
  • Kuruluş Desteği
  • Personel Giderleri Desteği
   • İşletmenin vergi Mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.
 • İş Geliştirme Desteği: İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre; C-İmalat, 61-Telekomünikasyon, 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 63-Bilgi hizmet faaliyetleri ile 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilmektedir.

Bu konuda, desteklenen sektörler, destek unsurları, vb. detaylı bilgi almak için; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimci-destek-programi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yatırım konunuzla ilgili takip edebileceğiniz bir diğer destek programı ise 1512-TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programıdır (Bireysel Genç Girişimci-BİGG). Bu program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. BİGG kapsamında hâlihazırda açık bir çağrı bulunmamakta olup, yeni dönem için açılacak çağrıları https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-destek-programi-bigg adresinden takip edebilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek, ankaraydo@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak her zaman bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

+
Sayın yetkili, Taşköprü OSB'de yapmayı planladığımız oluklu mukavva ve koli fabrikası için ne tür teşvik ve veya hibelerden faydalanabiliriz? Yeni bina inşaatımız ve makine alımlarımız olacaktır. Bu konuda görüş ve önerilerinizi arz ederiz.
M. A. - Kastamonu - 06.06.2024
Cevaplayan : Kastamonu Yatırım Destek Ofisi - Öncü Ozan Altın - 06.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde Taşköprü OSB içerinde oluklu mukavvadan karton kutu ve ambalaj malzemesi üretme yatırımı hazırlığında olduğunuz, ilerleyen dönemlerde oluklu mukavva üretimi de yapmak istediğiniz anlaşılmıştır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Kastamonu ili 4. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Yatırımın OSB bünyesinde yapılması durumunda "SGK İşveren Hissesi Desteği" ve "Vergi İndirimi Desteği" kapsamında bir alt bölge (5. bölge) desteklerinden faydalanılmaktadır. Söz konusu yatırım 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında bölgesel teşviklerden yararlanabilecek yatırım konuları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, asgari 10 milyon TL yatırım yapılması halinde aşağıda sayılan desteklerden faydalanılabilmektedir:

Yukarıdaki unsurlara ek olarak 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Detaylı hesaplama için sitemizdeki Teşvik Robotu uygulamasından (US97 Kodu:2102.0) yararlanabilirsiniz.

Bunun dışında, yatırımınızla ilgili KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında İş Kurma Desteği’ne ve İş Geliştirme Desteği’ne başvuruda bulunabilirsiniz. İş Kurma Desteği’ne kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, İş Geliştirme Desteği’ne kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde başvuru yapılabilir. İş Kurma Desteği %100 geri ödemesiz olacak şekilde kuruluş desteği ve personel giderleri desteğini içermektedir. İş Geliştirme Desteği %80 geri ödemeli olacak şekilde personel giderleri desteği, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderleri desteği ve hizmet alım giderleri desteğini içermektedir. Şu anda başvuru çağrı döneminde olan bu destek programıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/haber/kosgeb-girisimcilik-destek-programi-ilan-edildi/104

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Kastamonu Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0 (366) 212 58 52

E-posta: kastamonuydo@kuzka.gov.tr

+
Merhaba Çorum 2 dönüm büyüklüğünde bir araziye salep dikmek istiyorum. Yararlanabileceğim hibe destek eğitim programları nedir ve hangi şartları bulundurmam gerekli?
B. B. - Çorum - 06.06.2024
Cevaplayan : Çorum Yatırım Destek Ofisi - Tuğba Purtul Kılıç - 06.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Platformumuz üzerinden sormuş olduğunuz sorunuzla ilgili yaptığımız telefon görüşmesi aracılığıyla daha detaylı görüşmüş olduk. Çorum ili Merkez ilçede planladığınız salep yetiştiriciliğine yönelik devlet destekleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri
 1. IPARD Destekleri

Avrupa Birliği-IPARD desteklerinin dağıtılmasından sorumlu kurum olan TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) tarafından Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme başlığı altında salep bitkisi üretimi desteği alınabilmesi imkanı bulunmaktadır. 500.000 Avro'ya kadar %50-75 arası değişen oranlarda hibe verilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.TKDK.gov.tr/Tedbir/ciftlik-faaliyetlerinin-cesitlendirilmesi-ve-is-gelistirme-4 web adresini ziyaret edebilir, "Üçtutlar Mah. Anadolu 1. Sok. No:4 Merkez/Çorum” adresinde faaliyet gösteren TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü ile 0364 223 00 27 numarasından telefonla görüşebilirsiniz.

 1. Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında hayvancılık yatırımlarına ilişkin düşük faizli kredi kullanma imkânı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Ziraat Bankası şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Salep bitkileri yetiştiriciliği, açık alan tarlalarında yapılması durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmemektedir. Salep dikiminin sera ile yapılması halinde belirli şartlarda yatırım teşvik kapsamına alınabilir. Gerçekleştireceğiniz sera yatırımlarının en az 10 dekar büyüklüğünde ve asgari 1,5 Milyon TL olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında (4. bölge destekleri) KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, kredi faiz desteği, Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirimi, KDV İadesi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden faydalanmanız mümkündür.

Yatırımla ilgili diğer sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilir, Çorum Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

OKA, Çorum Yatırım Destek Ofisi

Adres: Çorum TSO Binası Karakeçili Mh. Fuar Cd. No: 2 Merkez/Çorum

Telefon: +90 (364) 225 74 70

E-posta: corumydo@oka.org.tr

Soru Formu
Your Name and Surname
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru