Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 30,85 saat
934 adet sonuç bulundu.
+
Sayın Yetkili, Seramik sektöründe üretim yapan bir firmayız. Yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. "Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı" GTİP Kodları arasında bulunan "841780300000 - Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz" kodu ile yatırımımızı ilişkilendirerek doğrudan bir yatırım desteği almamız mümkün mü? Yada bu desteği Ar-Ge Destekleri dahilinde Tübitak 1511 Teknoloji Hamle Ar-Ge Proje Desteği kapsamında bir yatırım desteği mi almamız gerekiyor? Bu süreçler hakkında bilgi alabilir miyim? Saygılarımla,
M. I. - Bilecik - 09.07.2021
Cevaplayan : Bilecik Yatırım Destek Ofisi - Emrullah Aydın - 09.07.2021
Cevap :

Merhaba Sayın Yatırımcımız,

Yatırımınızı planladığınız 841780300000 GTİP koduna sahip "Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz" ürünü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi bünyesinde 23.06.2021-01.08.2021 tarihleri arasında başvuruya açılan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı için belirlenmiş Öncelikli Ürün Listesinde yer almaktadır. Dolayısıyla üretime ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yatırımınızın toplam tutarının 10 milyon TL'yi aşması durumunda, Ar-Ge Destekleri ve Yatırım Teşvik Sistemi katkılarından yararlanma talebinizi aynı çağrı kapsamında tek başvuruda sunma imkanınız bulunmaktadır.

Konuyla ilgili diğer sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımızla iletişime geçebilir, dilerseniz hamle@sanayi.gov.tr e-posta adresinden Program Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca başvuru süreci hakkında https://www.hamle.gov.tr/ adresinde yer alan belgelerden detaylı bilgi edinebilir ve aynı adresteki "Başvur" butonu üzerinden başvuru sayfasına erişebilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bilecik Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bilecik@bebka.org.tr

+
DRONLA Tarimsal DUMANLA ilaclamada uzerine fikrimiz ve Calismamiz var. Bu uretime gecirmek istiyoruz. Gerekli Yol gosterme ve destege ihtiyacimiz var, Saygilarimizla
M. U. - Konya - 08.07.2021
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Halil Sena Yetkin - 09.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla yapılan telefon görüşmesinde aldığımız bilgiler ışığında, drone geliştirilmesi ve imalatı konusunda aşağıdaki devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz. Belirttiğimiz üzere, sağlanan destekler nakit desteği şeklinde olmayıp belli oranlarda post-finansman hibe veya mahsuplaşma yöntemiyle olmaktadır. Aynı zamanda mevcut şirketinizin faaliyet alanının destek alacağınız yatırım konusuna uygun şekilde belirlenmesi ve o alanda faaliyet göstermesi beklenmektedir.

KOSGEB:

İleri Girişimcilik Destek Programı: Eğer uygun şartları sağlıyorsanız bu destek programına başvurabilirsiniz. Bu programda, teknoloji düzeyine göre makine, teçhizat ve yazılım harcamalarında %75 oranında ve 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Eğer alacağınız ürünler yerli malı ise bu destek oranı %90’a çıkmaktadır. İlave olarak kuruluş desteği, performans desteği ve danışmanlık desteği gibi ilave destekler de sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_ileri_girisimci_destek_programi.pdf sayfasından özet bilgi formunu okuyarak veya https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi bağlantısından KOSGEB internet sitesini ziyaret ederek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı: Program ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmek veya iyileştirmek için bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirler geliştiren Projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlanması amacıyla yeni ürünlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Destek kapsamında aşağıdaki proje giderleri karşılanmaktadır.

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Giderleri - Desteğin üst limiti 150.000 TL hibe ve 300.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 450.000 TL’dir. Destek oranı %75 olup yerli malı kullanımında %90 olmaktadır.
 • Nitelikli Personel Giderleri – 200.000 TL’ye kadar %100 oranında.
 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri – 100.000 TL’ye kadar %75 oranında.
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri - 100.000 TL’ye kadar %75 oranında.
 • Diğer giderler – 50.000 TL’ye kadar. (Ayrıntılı özet bilgi için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_arge_urge_ve_inovasyon_destek_programi.pdf )

Belirtilen destek hakkında daha fazla bilgi almak için KOSGEB sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

KOBİ Teknoyatırım Programı: Bu program kapsamında, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda ise desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. Destekler, %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olmak üzere %60 oranında uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için özet formu https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_kobi_teknolojik_urun_yatirim_destek_programi.pdf bağlantısından inceleyebilir, KOSGEB’in sitesinden detaylı bilgi almak için ise https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi bağlantısını tıklayabilirsiniz.

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Program kapsamında KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amaçlanmaktadır. 600.00 TL’ye kadar %75 oranında destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında aşağıdaki giderler karşılanmaktadır:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri
 • Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

Ayrıntılı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-1507_kobi_arge_baslangic_destek_programi.pdf bağlantısından özet bilgi formunu inceleyebilir veya https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi bağlantısından TÜBİTAK’ın destekle ilgili sayfasına erişebilirsiniz.

Projeniz konusunda Konya’da faaliyet yürüten Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) ile iletişime de geçebilirsiniz. AKİTEK’in hedefi, bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirmektir. Bu bağlamda merkezin temel faaliyetlerinden en önemlisi bölgedeki tarım makinesi üreticileriyle, akıllı tarım makineleri odaklı Ar-Ge projelerinin geliştirmektir. AKİTEK’in alt yapısı yüksek teknolojili mekanik ve elektronik prototipleme cihazları ve test ekipmanları içerecek şekilde kurgulanmıştır. Bu ekipmanlar endüstriyel 3B mekanik prototipleme cihazları, PCB prototipleme cihazları, gelişmiş 3B tarayıcı, hem laboratuvar hem de saha ortamında ayrı ayrı kullanılabilecek test ve hassas ölçüm ekipmanlarından oluşmaktadır. AKİTEK ile bilgi almak için https://www.karatay.edu.tr/AkilliTeknolojilerMerkezi/IdariKadro.html sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Telefon görüşmemizde muhtemel yatırımlara da açık olduğunuzu ifade etmiştiniz. Bu kapsamda Konya’da kurulmuş bir melek yatırım ağı olan Mavi Okyanus ile de iletişime geçebilirsiniz. http://maviokyanus.com.tr/ Mavi Okyanus, ağırlıklı olarak Anadolu’da kurulmuş olan, yüksek katma değer sağlama ve/veya hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yapmak misyonunu üstlenmiştir.

Ayıca hazırlamış olduğumuz Ar-Ge, İmalat ve Teknoloji Destekleri Rehberini de inceleyebilirsiniz: http://www.konyadayatirim.gov.tr/images/dosya/Ar-Ge%20%C4%B0malat%20ve%20Teknoloji%20Destekleri%20Rehberi.pdf

Sorularınız dahilinde konyaydo@mevka.org.tr adresine mail atabilir veya 0332 236 32 90 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

+
Merhaba Sayın Yetkili, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısı kapsamında proje bazlı destek Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmazsa eğer stratejik bazlı destek kapsamında değerlendiriliyor mu? Saygılarımla
M. I. - Bilecik - 08.07.2021
Cevaplayan : Bilecik Yatırım Destek Ofisi - Emrullah Aydın - 08.07.2021
Cevap :

Merhaba Sayın Yatırımcımız,

Telefonda gerçekleştirdiğimiz görüşmede de belirttiğimiz üzere 23.06.2021 tarihinde başvuruya açılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında firmalar, üretime yönelik yatırımlarının KOSGEB tarafından desteklenmeyecek kısmına yönelik Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilmektedir. Programın ve çağrının asgari 10 milyon TL yatırım tutarı şartını karşılayan projeler hakkında Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamında, 50 Milyon TL ve üzerinde Sabit Yatırım Tutarına sahip projeler hakkında ise Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında başvuru imkanı bulunmaktadır.

Sorunuza istinaden ilgili rehberler incelenmiş ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Koordinatörlüğü ile irtibata geçilmiştir. Buna göre ön başvuru ve kesin başvuru süreçlerinin olumlu sonuçlanması halinde söz konusu proje, Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu doğrultusunda incelenmektedir. İlgili incelemeyi takiben Program Komitesi tarafından değerlendirmeye tabi tutulan projenin Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamındaki desteklerden yararlanma talebi hakkında karar verilmektedir. 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için Program Komitesi değerlendirmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanması durumunda Proje Bazlı Teşvik Sistemi içerisindeki desteklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilen projeler için hazırlanan teşvik belgeleri, Proje Bazlı Teşvik Sistemi unsurlarını içerecek şekilde güncellenmektedir. Diğer projeler içinse, bir önceki aşamada onaylanmış olan Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamındaki teşvik belgeleri ile ilgili destek unsurlarından yararlanma imkanları devam etmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi hakkında sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımızla iletişime geçebilir, dilerseniz hamle@sanayi.gov.tr e-posta adresinden Program Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca çağrı hakkında https://www.hamle.gov.tr/ adresinde duyurularak katılım bağlantıları paylaşılan ve 09.07.2021 ile 12.07.2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan çevrim içi tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına da katılabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bilecik Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bilecik@bebka.org.tr

+
E-TİCARET VE E-TİCARET YARDIMIYLA YERLİ MALLARIN İHRACATI KAPSAMINDA VERİLEN TEŞVİK VEYA BENİMDE ALMAK İSTEDİĞİM KREDİ KULLANIMI DURUMU NEDİR?
E. C. - Ankara - 07.07.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Emine Doğrukök - 08.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan çeşitli programlar bulunmaktadır. Firmanızın yararlanabileceği destek programları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

İlk olarak; 2573 sayılı " Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” destek programı kapsamında pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Karar uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan E-Ticaret sitesi üyeliklerine ilişkin giderler E-Ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL tutarında desteklenebilmektedir. Şirketler bu kapsamdaki destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve her bir site için azami 2 yıl süre ile yararlanabilirler. Müracaat, firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliğine yapılmaktadır. E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresinin en fazla 1 yıl olması gerektiği; hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 yıllık tutarının destek kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. 2021 yılı için Bakanlık tarafından onaylanan e-ticaret sitesi listesi ve müracaat koşullarına https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi adresinden ulaşılabilir.

Bir diğer destek alternatifi olarak KOSGEB tarafından uygulanan Yurt Dışı Pazar Destek Programı dikkate alınabilir. Desteklenmesi kararlaştırılan Projeye verilecek desteğin üst limiti; 210.000 TL’si geri ödemesiz, 90.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Projede yer verilen tanıtım giderleri için destek üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, projenin en az 2 farklı gider grubundan oluşması gerektiği ve sadece tanıtım faaliyetinden oluşan bir projenin, başvuru koşullarını karşılayamayacağı da hatırda tutulmalıdır. Program hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Bizlere, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek ve 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

+
Merhaba, yangın tüpü dolumu için teşvik belgesi başvurusu yapabilir miyiz? öncelikli olarak toz, köpük ve karbondioksit dolumu olarak yapmayı planlıyoruz. yarı-imalat olarak düşünülebilir büyük tanklardan küçük tanklara dolum yapmayı planlıyoruz
B. G. - Düzce - 06.07.2021
Cevaplayan : Düzce Yatırım Destek Ofisi - Ali Dizman - 07.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere planladığınız yatırım, içerisinde yalnızca depolama ve tüp dolumundun ibaret olmaması şartı ile "US-97 2429.6.07.50 Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları” başlığı altına girebilmektedir. Bu durumda ilimiz Yatırım Teşvik Sisteminde 3. Bölgede bulunmasına karşın yatırımınızın konusu " 4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek teknoloji yatırımları” arasındadır.

Bu çerçevede Yatırım Teşvik Belgesi alarak ilimizde bu konuda yapacağınız yatırımınızda(mevzuatta belirtilen asgari yatım tutarı şartını sağlamak kaydı ile) faydalanabileceğiniz teşvikler şunlardır; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ile Türk Lirası Kredilerde 4 puan, Döviz Kredilerde 1 Puan faiz desteğinden faydalanabilir. Bununla beraber 2021 yılı içinde yapacağınız bina-inşaat harcamalarınıza KDV İadesi desteğinden de faydalanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapabilmek için öncelikle işletmenize ait bir Kamu Elektronik Posta (KEP) adresi olması ve işletme adına E-TUYS sisteminde işlem yapacak kişinin yetkilendirilmesi gerekmektedir. Başvuru ve müteakip işlemler çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara " https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri” linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

E-TUYS yetkilendirme ve Yatırım Teşvik Belgesi başvuru işlemleri için gerekli belgelerin temin edilmesi ve hazırlanması gibi hususlarda daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaralarından bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi

Adres: Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 15/201 DÜZCE

Telefon: +90 (262) 332 01 44 (Dahili 152-102)

E-posta: duzceydo@marka.org.tr

+
Merhaba, Plastik Ürünlerin İmalatı kapsamında bir yatırım planlamaktayız. Yerli makine alımlarında KDV istisnası söz konusu mudur? Teşvik robotundan çıkarttığım raporda sadece bina ve inşaat harcamaları destekleniyor yazmaktadır. Yardımlarınızı rica ederim.
Ö. Y. - Adana - 06.07.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Türker Dölekoğlu - 07.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yapmayı planladığınız yatırım konunuz 2520 nolu US-97 Kodu kapsamında " Plastik Ürünleri imalatı”na girmektedir. Bu türk yatırımlar, 6. bölge illeri haricinde genel teşvik sisteminden yararlanır. 6. bölge illerinde ise bölgesel teşvik unsurlarından yararlanılır. 2017-2021 yıllarında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır. Yurt dışından temin edilecek makineler için Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır. Asgari yatırım tutarı 500 bin TL’dir.

Bununla birlikte KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan girişimcilerin başvurabildiği KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında, Gerçek Kişi İşletmelere 5.000 TL, Sermaye Şirketi İşletmelere 10.000 TL Kuruluş Desteği, 100.000 TL’ye kadar Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ile Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ek 10.000 TL olmak üzere iki performans dönemi için 50.000 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanmaktadır. KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı destekleri geri ödemesiz olup, Program kapsamındaki Makine, Teçhizat ve Yazılım Destek oranı %75’tir. Yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilmektedir. İstihdam Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır.

Yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0322 363 00 40 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
Sayın Yetkili, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belirli bir sektöre yönelik Ortak Kullanım Tesisi kurulması yönünde projem bulunmaktadır. Bu konuda hangi desteklerden yararlanabilirim? Daha önce Avrupa Birliği'nin Rekabetçi Sektörler Programından yararlanılmış ancak şu anda bu destek mevcut değil. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
T. K. - Bursa - 06.07.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Murat Çalışkan - 06.07.2021
Cevap :

Sn. Yatırımcımız,

Tarafınızla gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesinde Bursa ili Yenişehir ilçesinde mobilya sektörüne yönelik olarak ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde ortak üretim ve test merkezi kurulumuna yönelik yatırım fikriniz bulunduğu ifade edilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile yürütülen ENHANCER Projesi hakkında da size kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz. Söz konusu proje kapsamında yakın zamanda 10,2 milyon Avro tutarındaki 3 adet hibe programının tanıtımı gerçekleştirilmiştir. ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, Girişimcilik Ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Sağlanan Yabancılara ve Ev Sahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere girişimcilik ekosistemindeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje ile mevcut Ortak Kullanım Tesislerinin geliştirilmesi veya yeni Ortak Kullanım Tesislerinin kurulması için hibe sağlanacaktır. Kurulacak olan merkezler ile ;

 • Ortak pazarlama,
 • Ortak sipariş işleme,
 • Ortak ürün tedariği,
 • Ortak üretim,
 • Ortak test merkezi,
 • Ortak kalite merkezi,
 • Ortak kalibrasyon merkezi,
 • Ortak araştırma ve geliştirme merkezi,
 • Ortak Tasarım ve modelleme,
 • Ortak beceri geliştirme merkezi,
 • Ortak yazılım platformu (bulut çözümler)
 • Ortak çalışma alanı vs. gibi hizmetlerin sunulması hedeflenmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

https://www.bebka.org.tr/haber/ortak-kullanim-tesisleri-hibe-programi-acildi-733

https://enhancerproject.com/enhancer-projesi.html

https://enhancerproject.com/ortak-kullanim-tesisleri.html

Daha detaylı bilgi edinmek amacıyla aşağıda belirtilen iletişim bilgilerimizden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımıza (BEBKA) bağlı Bursa Yatırım Destek Ofisimiz ile iletişim kurabilirsiniz.

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bebka@bebka.org.tr

Adres : Işıktepe OSB Mahallesi Arıtma Caddesi No:12/1 16215 Nilüfer/Bursa TÜRKİYE

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Kilis ili OSB içinde bakır işleme tesisi kurmak istiyorum bu yatırım için hangi teşviklerden ve OSB içerisinde yer konusunda bilgilendirmenizi rica ederim
İ. H. K. - Kilis - 05.07.2021
Cevaplayan : Kilis Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Polat - 06.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sizinle telefonda yaptığımız görüşmede de ifade edildiği üzere; Kilis Merkez OSB içerisindeki arsaların tamamı tahsis edilmiş olup; hali hazırda tahsise hazır arazi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Kilis Polateli Tekstil İhtisas OSB’de arsa tahsisi ile ilgili nasıl bir yöntemin izleneceği 2021 senesi içerisinde belirlenecektir. Bu kapsamda, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan görüşmemiz neticesinde ilgili OSB’nin altyapı uygulama Projelerinin devam ettiği ve arsa tahsis taleplerinin yine 2021 senesi içerisinde alınacağı ifade edilmiştir. Ancak, Polateli Tekstil İhtisas OSB’den arsa tahsisine yönelik ön müracaatınız için Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’na hemen başvurabilirsiniz.

Kilis İli, Yatırım Teşvik Sisteminde 5.Bölgede yer almaktadır. Bununla birlikte, " Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3063 Sayılı Karar”da Kilis ilinin de bu kapsamda değerlendirileceği öngörülmüştür.

Buna göre, Kilis ilindeki imalat sanayi (US-97 Kodu:15-37) yatırımları, asgari 2 Milyon Türk Lirası Sabit Yatırım Tutarına sahip olması ve OSB içerisinde yer alması durumunda 6.Bölge teşviklerinden aynı süre, miktar ve oranlardan faydalanabilecektir. Bu Destekler:

Yukarıda bahsi geçen şartların herhangi biri sağlanmadığında ve yatırımızın asgari yatırım tutarı en az 500 Bin Türk lirası olması durumunda Kilis ilinde yapacağınız yatırıma sağlanacak destekler:

 • Satın alacağınız makine-ekipmanlar için KDV Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Vergi İndirimi (Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı %40),
 • Yatırım kapsamında sağlayacağınız ilave her bir istihdam için SGK Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl, %35 Yatırıma Katkı Oranı hangisine önce ulaşılırsa)
 • Faiz İndirimi (TL 5 puan, Döviz 2 puan İndirimli, toplam faiz desteği 1 Milyon 400 Bin TL'yi geçemez.)
 • Yatırım Yeri Tahsisi,

Telefondan da izah edildiği şekliyle yukarıdaki gibi olacaktır.

Yatırımınızın selameti açısından OSB içerisinde yaşanan elektrik kesintilerinin önemli olduğunu ifade etmeniz üzerine; Kilis OSB Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde, Kilis OSB'de yıllık ortalama 10 adet elektrik kesintisi olduğu; normale dönüşün ise arızanın durumuna göre 15dk ile 60 dk arasında değiştiği belirtilmiştir.

Söz konusu yatırımınıza dair verilecek destek ve teşviklere dair ayrıca ihtiyaç duyduğunuz bilgileri https://www.yatirimadestek.gov.tr/ web sayfasını ziyaret ederek veya İpekyolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederek alabilirsiniz. Yatırım Destek Ofisimize 0348-814-5198 numaralı telefondan ve kiydo@ika.org.tr adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Gaziantep’te fabrika kurmak istiyoruz.biz 2009 kuruluşlu ltd. şirketiz. Ödeme geçmişimiz oldukça temiz.6-7 adet ödemesi tamamlanmış leasingimiz var. Bir o kadar da ödemesi bitmiş kredilerimiz var. Aylık ciromuz yaklaşık 2 milyon TL+ KDV kadar. Yatırım teşvik belgemiz var. Kalkınma bankasından 50milyon TL kullanıp yeni fabrika kurmak istiyoruz. Firmamıza bu krediyi sağlarlar mı? Yoksa yüksek mi görürler?
M. Ç. - Gaziantep - 05.07.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Abdulkadir Borazan - 06.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde iletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, Gaziantep’te mevcut yatırımınıza ilave yatırım olarak planladığınız Kağıt Masura ve Kağıt Geri Dönüşüm Tesisi yatırımı, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında kağıt geri dönüşüm yatırımı "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar” öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktadır.

Kuracağınız Çevre Lisansına tabi Kağıt Geri Dönüşüm tesisi, asgari 500.000 TL yatırım şartına tabidir. Bu doğrultuda, Kağıt Geri Dönüşüm tesisi yatırımları 5. Bölge yatırım teşvik destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Bu kapsamda KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren Hissesi Desteği, Kurumlar/Gelir vergisi indirimi, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz veya Kar Payı Desteği ve bina inşaat harcamalarına KDV İadesi gibi çeşitli avantajlar sağlanabilmektedir.

Kağıt Masura yatırımınız ise asgari 10 milyon TL yatırımla bölgesel destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Gaziantep OSB’de yapacağınız Kağıt Masura yatırımınız 4. Bölge destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Her iki yatırımınıza ilişkin yatırım teşvik destek unsurları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Destek Unsurları

Kağıt Geri Dönüşüm (500 bin TL)

Kağıt Masura (10 milyon TL)

KDV İstisnası

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

Yatırıma Katkı Oranı (Vergi İndirimi olarak)

%55

%45

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (yıl)

7 YIL

6 YIL

Sigorta İşçi Primi (yıl)

YOK

YOK

Sigorta İşçi Stopajı

YOK

YOK

Faiz Desteği

TL Kredi/Leasing

5 PUAN

3 PUAN

Döviz Kredi/Leasing

2 PUAN

1 PUAN

KDV İadesi

VAR

VAR

Yatırımınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve teşvik unsurlarına dair temel hesaplamalar için sitemizdeki Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Kağıt Geri Dönüşüm yatırım konunuz için Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’den alınmış " Çevre İzin ve Lisansı”na tabii olup öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden çevre etki değerlendirme (ÇED) kararı almanız gerekmektedir. Bunun için ÇED yönetmeliği EK-2 listesi 2.ç maddesi gereğince Proje tanıtım dosyanızı (PTD) hazırlamanız gerekmektedir. ÇED kararı alındıktan sonra işletme faaliyete başlamadan önce atık Geri Kazanımı konulu çevre izin ve lisansı almanız gerekmektedir.

Bu kapsamda işletmenin çevre izin ve lisans yönetmeliği EK-1 listesi 8.1 maddesi gereğince Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılacak başvuru için öncelikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden uygunluk yazısı almanız gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygunluk yazısı alındıktan sonra işletme EK-1 listesinde yer aldığından geçici faaliyet belgesi başvurusunu Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapmanız gerekmektedir. Başvurular ve gerekli dosyaların hazırlanması çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için https://csb.gov.tr/sss/cevre-izin-ve-lisans sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde yatırımınızın finansmanı için Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’den kredi kullanma talebinize ilişkin Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ den yatırım teşvik belgeli yatırımlar için " Yatırıma Destek Kredisi” kullanabilirsiniz. Krediye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırıma Destek – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi

Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %18.50 sabit faizli " Yatırıma Destek” TL kredisi ile öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklemektedir. İstisnai ve özellikli yatırım Projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. " Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, İthal İkamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, İhracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmıştır.

Kredi TL olarak kullandırılacak olup " yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredi Koşulları Nedir?

 • 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
 • Kredi alt sınırı 20 milyon TL'dir.
 • Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
 • Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
 • Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
 • Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulmaktadır.
 • Kredi, yatırım terminine bağlı olarak avans-hakediş usulü kullandırılacaktır. Ödemeler doğrudan tedarikçilere yapılabildiği gibi tedarikçilere yapılan ödeme karşılığı firmaya şeklinde olmaktadır.

  Kredi için şartlar nelerdir?

  Kredi talebinde bulunan firmaların kredi başvurularının kredi ön değerlendirmeye kabul edilebilmesi için; aşağıda yer verilen hususlar dikkate alınmaktadır:

 • Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.
 • Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestoları bulunmamalıdır.
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczi bulunmamalıdır.
 • Ödemelerini tatil etmemesi, Konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • İflas istenmemiş olmalı veya iflas erteleme durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasakları bulunmamalıdır.
 • Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, üzümden şarap imalatı, elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı, diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı, bira imalatı, malt imalatı ve tütün ürünleri imalatı olarak belirlenen sektörler imalat sanayii sektörleri kapsamının dışındadır.
 • Başvurular yatırıma ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi bazında değerlendirilecek olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kullanılabilir yabancı kaynak limiti olan firmalar başvurabilecektir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok belgede belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, Yatırım Teşvik Belgesinde Özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kullandırım yapılabilecektir.
 • Yatırıma Destek Kredisi ile Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan Sabit Yatırım Tutarından yüksek bir kredi tahsisi yapılamayacaktır.

  Firma başına limit nedir?

 • Firma başına limit 400 mio TL’dir.

  Krediye nasıl başvurulabilir?

 • Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.

  Kredinin Teminat yapısı nasıl olacaktır?

 • Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.

  Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?

 • Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.
 • Birden fazla kredi başvurusu yapan firmaların/grupların yatırımları; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltma, ithal ikamesi yaratma, yerlileştirmeye katkıda bulunma, ihracatı artırma, yeni istihdam yaratma, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapma ana kriterleri dikkate alınarak önceliklendirilecektir.

  Ücret ve Komisyonlar

  Komisyon (maktu):

 • 5 yıla kadar % 1
 • 5 - 10 yıl arası %2

  Proje Değerlendirme Ücreti

 • Proje Değerlendirme ücreti 25.000 Türk Lirası’dır. Kayıt ve başvurular ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına geçen projelerden değerlendirme ücreti tahsil edilecektir.
 • Banka ilgili Proje Değerlendirme ve Komisyon ücretleri haricinde gerek görmesi durumunda masraf ve komisyon talep edebilecektir

  Krediye ilişkin önemli notlar

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
 • Bu kredi İşletme Sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
 • Kredi BSMV’ye tabidir.

  Yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

  Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı "Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı" ile ilgili olarak öncelikli ürün listesinde yer alan GTİP Kodu: 740911000014 ve Açıklaması: Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo olan ürüne yönelik bir ürün yatırımı konumuz var. Ürün rafine edilmiş bakırdan şerit olacak ve yüzeyi kalay/kurşun kaplanmış olacak. Bunun için yatırımı düşünülen makine hem şerit üretimi hem de kaplama ünitesini içine alan entegre bir makine olacak. Bu yatırım için programdan yararlanabilir miyiz? Ürünün kullanım alanı güneş enerji paneli üretiminde kritik öneme sahip ribbon teli olarak tanımlanıyor ve ithal edilen bir ürün.
O. A. - Denizli - 04.07.2021
Cevaplayan : Denizli Yatırım Destek Ofisi - Özlem İnce - 05.07.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Öncelikle 23 Haziran 2021 tarihi itibari ile açılmış bulunan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısına göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Sorunuzda bahsettiğiniz 740911000014 Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo ile ilgili yatırımlar, 10.000.000 TL’den az olmamak kaydıyla, ilgili çağrı kapsamında başvuru yapabilecek ürün listesinde bulunan GTİP kodları arasında yer almaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Program Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile yapılan telefon görüşmesinde de konuya ilişkin teyit alınmış, ayrıca söz konusu GTİP kodlu ürün için sağlamlaştırma ya da daha nitelikli hale getirme amacıyla yapılacak yüzey kaplamasının, üründe katma değer artışı olarak değerlendirilebileceğine, bu durumun da Projenin başarı durumunu artıran bir unsur olabileceğine yönelik bilgi edinilmiştir. Ancak program kapsamında yalnızca ürün listesinde yer alan GTİP kodlarına veya yenilikçi teknoloji alanlarına ait ürünler için başvuru yapılması mümkün olduğundan, planlanan yatırım ile imalatı gerçekleştirilecek ürünün GTİP kodundan veya yenilikçi teknoloji alanından emin olunması önem arz etmektedir.

Çalışmalarınızın başarılı olmasını diler, tereddüt ettiğiniz her türlü konuda Denizli Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru