Akıllı Filtreleme
Filter by Sector
Filter by Province
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14,31 saat
3189 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba.Deprem nedeniyle cazibe merkezi programına alınan bölgemizde yurt dışından iş makineleri ve hazır beton firmamız için makine ekipmanlar getirmek istiyoruz.bu kapmada gümrük ve KDV muafiyeti devam ediyor mu.teşkür ederim.
Ö. C. - Kahramanmaraş - 20.02.2024
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Köleli - 20.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde hazır beton imalatı ve inşaat sektöründe kullanılmak üzere vinç hizmeti alanında iki ayrı konuda yatırım düşündüğünüz anlaşılmıştır.

6 Şubat depremleri sonrasında yatırım yapmayı düşündüğünüz ilçe Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmış olmakla birlikte, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 numaralı ekinde yer alan "Gümrük Vergisi Muafiyetinden Faydalanamaycak Makine ve Techizat Listesi", Cazibe Merkezleri Programı kapsamında düzenlenen teşvik belgelerinde dikkate alınmaya devam edilmektedir. Yatırım konularınızla ilgili sözkonusu listede yer alan beton pompaları, beton veya harç karıştırıcıları, beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar, beton pompalama taşıtları, köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri hariç), kule vinçler ile kaldırma kapasitesi 75 ton altındaki vinçli taşıtların ithal teslimleri gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamayacak olup yerli ve ithal teslimleri KDV'den istisna edilebilecektir.

Ayrıca Cazibe Merkezleri Programı kapsamında düzenlecek teşvik belgelerinde 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 4 numaralı "Teşvik Edilemeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları" ekinin II/B bölümünün (2) numaralı sırasında yer alan "Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki Komple Yeni Yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir." şartı ile aynı ekin II/C bölümünün (11) numaralı sırasında yer alan "Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez." şartı geçerliliğini korumakta olup, bu şartlara uymayan yatırım konularında teşvik belgesi düzenlenemeyeceği unutulmamalıdır.

Yatırımınıza ilişkin konular için Yenişehir Mahallesi 74002 Sk. No:3 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki ofisimizi ziyaret edebilir, kydo@dogaka.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 (344) 231 1417 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

+
Merhaba 2022 Ağustos ayında kurulmuş e-ticaret dönüşüm limited şirkentinde çalışıyorum. Şirketimiz için yararlanabileceğimiz teşvikler var mıdır varsa nelerdir Teşvik almak için nasıl bir yöntem izlememiz gerekir
U. D. - İstanbul - 19.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 20.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında US 97 Kodu " 722” "Bilgisayar Yazılım Danışmanlığı, Program Üretimi ve Temini” yatırımları İstanbul 1. bölge için asgari 3 Milyon TL sabit Sermaye yatırımı yapılması durumunda Genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Genel teşvik unsurları ise KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetini kapsamaktadır. Bununla birlikte asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas Serbest Bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek yatırımlara KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, SGK işveren hissesi desteği, vergi indirimi, faiz/kâr payı desteği imkânı sunulmaktadır.

Diğer taraftan, KOBİGEL programı kapsamında KOSGEB işletmelerde dijital dönüşümü destekleyici çağrılara çıkabilmektedir. Daha önce 3 kez çağrıya çıkılan bu alanda "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" teması ile akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’ler 2 milyon liraya kadar destek bulabilmektedir. Önceki dönem çağrılarında "Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri" ve "İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik" başlıklarında Projeler desteklenmiş olup, önümüzdeki dönem KOSGEB programlarının takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/iletisim adresinden iletişim bilgisine erişebilirsiniz.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality” programı ile bilişim sektörünün finansal yazılım-teknoloji, blockchain, yapay zeka, e-spor, siber güvenlik, veri merkezi ve dijital aracılık ve hizmet platformları gibi faaliyetleri kapsamında İhracat kapasitesinin artırılması ve yurtdışında gelişmesinin sağlanması amacıyla çok geniş bir yelpazede destek enstrümanları tasarlanmış olup, E-Turquality Programı ile bilişim sektöründe unicorn oluşumuna destek sağlamak amaçlanmıştır. E-Turquality programına ilişkin Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf adresinden erişilebilmektedir. Destek programı kapsamında reklam, tanıtım, pazarlama, ürün yerleştirme, İş Planı, kira, danışmanlık, satış komisyonu, personel maaşı, ekipman kiralama vb. faaliyetlere yönelik çok geniş yelpazede destek imkânı sunulabilmektedir. Söz konusu program hakkında ayrıntılı bilgi almak için Hizmet İhracatçılar Birliği Devlet Yardımları Şubesi ile irtibata geçebilirsiniz. https://www.hib.org.tr/Ekibimiz

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-mail: yatirim@istka.org.tr

+
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yatırıma Destek - 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi 2024 yılı içerisinde aktif olarak verilmekte midirBilgilendirmeniz rica olunur.
N. - Çankırı - 19.02.2024
Cevaplayan : Çankırı Yatırım Destek Ofisi - Alperen Karakaş, Dr. Mahmut Oral Taşcı - 19.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yaptığımız görüşmeye istinaden tarafınıza verdiğimiz bilgiyi özetlemek gerekirse,

Kalkınma Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinde, 1 milyar TL ve üzerinde yatırım Projeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği 284 üründen oluşan "Stratejik Öncelikli Ürün" ve 261 başlıktan oluşan "Teknoloji Alanları Listesine" göre 10 yıla kadar Vadeli kredi kullandırmaktadır (ilgili "stratejik öncelikli ürün" ve "teknoloji alanları listesi"ne https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/20231126-2-1.pdf adresinden ulaşılabilmektedir).

Yatırım Taahütlü Avans Kredisi (YTAK), Merkez Bankası tarafından aracı bankalar aracılığıyla kullandırılmaktadır. Aracı Banka "19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 3. maddesinde tanımlanan ve Merkez Bankasının uygulama talimatı çerçevesinde kredi/finansman kullandılmasına aracılık eden, proje finansmanı alanında uzmanlaşmış bir birimie sahip bankayı" ifade etmektedir.

Ayrıca Merkez Bankasının aracı bankalar vasıtasıyla kullandırdığı bu kredinin detayları "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi/Finansmanı Uygulama Talimatı" ile Merkez Bankası tarafından belirlenmiştir. İlgili talimatın detaylarına aşağıdaki uzantıdan da ulaşılabilmektedir. ( https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/5557f982-b492-4069-a106-96818860dfd2/24+Kas%C4%B1m+2023+tarihli+YTAK+Uygulama+Talimat%C4%B1_%28ilk+yay%C4%B1m%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5557f982-b492-4069-a106-96818860dfd2-oMhbzxM )

Kredinin kullanılması ile ilgili olarak Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'nin aşağıda belirtilen numaraları ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş İletişim Bilgileri:

Tel : 0216 636 87 00
E-posta : haberlesme@kalkinma.com.tr
Adres : İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Yatırımınız ile ilgili sorularınız için cankiriydo@kuzka.gov.tr adresine e-posta göndererek ya da (0376) 213 79 88 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Çin menşei elektronik ürünler üreten bir firma ile işbirliği yaptım. Bu işbirlik neticesinde üretimi yapılan ürünlerin İstanbulda sergilenmesi ve istanbul lokasyonunun avantajı kullanılarak Avrupa ortadoğu ve afrika ülkelerinden showroom a ziyaretçi çekmek ve sipariş oluşturarak bu ticaretten ortaya çıkan kazanç üzerinden döviz kazanmak amaçlanmaktadır. Bu süreçte showroom kurulumu ve operasyonel maliyet için 1 yıllık maliyet yaklaşık 80bin görünmekte. Özetle böyle bir operasyon için devlet desteği almak mümkün müdür Teşekkürler.
H. İ. - İstanbul - 16.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 19.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yatırımınızla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere sisteme bıraktığınız telefon üzerinden arama yapılmış ancak tarafınızla irtibat kurulamamıştır.

Ülkemizde uygulanan teşvik sistemleri genel anlamda yerli üretimi, istihdamı, yerelde katma değer oluşumunu ve İhracat kanalıyla döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye yönelik uygulanmaktadır. Bu kapsamın dışında ülkemizin yurtdışı Menşeli ürünler için açık pazara dönüşmesine olanak sağlayacak ithal ürünlerin yurtiçinde doğrudan pazarlama ve satışına yönelik bir destek programı bulunmamaktadır.

Yatırım süreçlerinizle ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden zaman İstanbul Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-mail: yatirim@istka.org.tr

+
Merhabalar, Elazığ ilinde tavuk çiftliği kurmak istiyorum. Bütçemiz 500.000 dolar civarındadır. Öncelikle bakanlığın hazine arazisinden yer tahsisi mümkün müdür? Mümkün olmaması halinde çiftliğin kurulması sürecinde devletin sağladığı hibe miktarı nedir?
H. D. - Elazığ - 14.02.2024
Cevaplayan : Elazığ Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Selim Özatay - 15.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuzda tavuk çiftliği yatırımı yapmak istediğinizi ve bu amaçla hazine arazisi tahsisi yapıp yapamayacağınızı öğrenmek istediğinizi belirtmektesiniz. Sorunuza istinaden telefonda yaptığımız görüşmede de belirtildiği üzere tüm sektörlerde olduğu gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği sektöründe de faaliyet göstermek üzere hazine arazisi satın alma, kiralama ve İrtifak Hakkı tesis etme imkanınız bulunmaktadır. Hazine arazilerinin satış, kiralama ve irtifak hakkı tesis etme işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hazine arazilerinin satışı, kiralaması ve irtifak hakkı tesis edilmesi konuları ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri bulunan Elazığ Çeve, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - Elazığ Milli Emlak İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Araziler ile ilgili bilgilere ise https://www.milliemlak.gov.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamasında Elazığ 4. bölgede yer almaktadır. Ancak yatırımınızı telefon görüşmesinde de belirttiğiniz gibi Maden İlçesi’nde yapmanız durumunda, Maden İlçesi depremden etkilenen bölgede yer alan ilçe olarak belirlendiğinden 6. Bölge desteklerinden yararlanma imkânınız bulunmaktadır. Bu durumda, yatırımınızı Elazığ’ın Maden İlçesi’nde yapmayı planladığınızdan 6. bölge destekleri kapsamında KDV muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 10 yıl süre ile SGK işveren hissesi ve SGK işçi hissesi desteği, yatırım tutarınızın %50’si kadar Kurumlar Vergisi indirimi ve yatırımınız için kullanacağınız TL Kredilerde 30.000.000 TL’yi geçmemek kaydıyla 7 puan indirim kalemlerinden faydalanma imkânınız bulunmaktadır.

Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) tavuk çiftliği yatırımlarına hibe destekleri bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri verilen Elazığ TKDK İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Ayrıca yapacağınız yatırımın tüm süreçleri ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri verilen ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Elazığ Çeve, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - Elazığ Milli Emlak İl Müdürlüğü

Adres: Sürsürü Mah. Atatürk Bul. No:91 Merkez/ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 241 11 45

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Elazığ İl Koordinatörlüğü

Adres: Sürsürü Mahallesi, Malatya Caddesi No:177 Merkez/ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 248 07 69-70

Fırat Kalkınma Ajansı

Elazığ Yatırım Destek Ofisi

Adres: Cumhuriyet Mahallesi General Hulusi Sayın Cad. Elazığ TSO Hizmet Binası No: 117 Blok: 2 Kat: 2 Merkez/ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 237 22 01

+
Merhaba, yaşlılar için yaşam merkezi projesine teşvik var mıdır?
S. B. - İzmir - 14.02.2024
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Armağan Aydın - 15.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sistemde kayıtlı numaranızdan sizle iletişim sağlanamamıştır. Aydın ili Kuşadası ilçesinde kurulması planlanan yaşlı bakım merkezi yatırımınızla ilgili olarak yararlanabileceğiniz destek unsurları aşağıda genel hatlarıyla yer almaktadır.

Asgari 3 Milyon tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı bakım merkezleri öncelikli yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinin yanı SGK işveren hissesi desteği (3 yıl, %15 YKO), Vergi İndirimi Desteği (%55 VİO, %20 YKO) verilmekte uygun hazine arazisinin bulunması durumunda Yatırım Yeri Tahsisi yapılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları E-TUYS sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Başvurular Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Söz konusu yatırımınız ile ilgili Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ön fizibilite raporlarını (https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/search?q=ya%C5%9Fl%C4%B1) incelemenizin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Yatırımızla ilgili diğer sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Aydın Yatırım Destek Ofisi

T: +90 256 211 02 17 – F: +90 256 211 02 13

aydin@geka.gov.tr

Köprülü-Veysipaşa Mah. Çankaya Cad. No:18 Efeler / AYDIN

Aydın - TÜRKİYE

+
Hatay İli Dörtyol İlçesinde 10 dönüm alana Antrepo Yatırımı Planlamaktayız İlgili yatırım için inşaat harcamalarından dolayı gelecek faturalarda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV İstisnası uygulanmakta mıAyrıca Antepo Yatırım Teşvik Belgesi şartları hakkında bilgi alabilir miyiz
A. Ç. - Hatay - 14.02.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Figen Gökşen Tok/ Doğaka Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü - 15.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yaptığımız görüşmemizde Hatay ili Dörtyol ilçesinde 10 dönüm alana antrepo yatırımı imalatı konusunda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV İstisnası uygulanması hakkında bilgi talep ettiniz.

Hatay'ın tüm ilçeleri yeni açıklanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmıştır.

Buna göre, US-97 Kodu 6302.0.02 olan antrepo yatırımı imalatına yönelik bina-inşaat, yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak sıfır makine ve teçhizat ile yatırımı ilgilendiren Proje, etüt, navlun, montaj ve yardımcı makine ve teçhizatın dâhil olduğu asgari 1,5 milyon TL tutarında yapılacak yatırımlar için Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan destek süre ve oranlarından yararlanabilirsiniz.

Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme, paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m² olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Müteharrik (motor veya hareket unsuru barındıran) karakterli yatırımlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları, Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanmaktadır. Karayolu taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

Depremden etkilenen bölgede yer alan ilçe seçilmiştir. Bu nedenle asgari 1 milyon 500 bin TL yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar 6. Bölge şartlarında 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerden yararlanabilir.

Bu sistemde destekler devletin çeşitli destek unsurları ile alacaklarından vazgeçmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yararlanabileceğiniz destekler, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi desteği, SGK sigorta pirimi işveren hissesi desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi desteğidir.

Sizlerle yapılan görüşme neticesinde, yatırımlarınızın OSB dışında yer aldığını bildirdiniz.

Destek süre ve oranları;

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği: OSB dışı 10 yıl limitsiz Yatırıma Katkı Oranı bulunmaktadır.

Vergi İndirimi Desteği: OSB dışı yatırımlarda Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %50,

Faiz Desteği: TL 7 puan, döviz 2 puan İndirimli (kullanılacak kredi miktarı, teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ini ve 30 milyon TL’yi geçemez.)

Sigorta Pirimi İşçi Hissesi Desteği:10 Yıl

01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına da KDV istisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi müracaatları, E-TUYS sistemi üzerinden (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ yapılmakta olup tüm işlemler online olarak yürütülmektedir. Destekler ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Destek limitleri ve oranlarını yatırım konunuz üzerinden hesaplamak için ise sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilir ve güncel yatırım teşvik mevzuatını yine sitemizden takip edebilirsiniz.

Teşvikler konusunda nihai karar merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Yatırım Destek Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

Telefon: +90 (326) 606 00 01

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
Merhaba, Orman köylüsüne yapılan traktör desteği hakkında bilgi almak istiyorum. Başvuru ve sonraki süreçler hakkında sitede bilgiler kısıtlı. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
R. B. - Düzce - 14.02.2024
Cevaplayan : Düzce Yatırım Destek Ofisi - Hayriye Sezer - 14.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere ORKÖY desteklerine başvurmak istediğinizi belirtmiş, süreç hakkında bilgi talep etmiş bulunmaktasınız. Size telefonda bilgi verdiğimiz üzere ORKÖY destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden olup bu destekten yararlanabilmek için Orman Köyü statüsünde yer alan bir köyde en az 1 yıl ikamet etmiş olmanız ve işçi(kamu daimi işçisi), memur ve esnaf statüsünde bulunmamanız gerekmektedir. Bunlarla beraber daha önceden ORKÖY destekleri konusunda icraya düşmemiş olmak ve açık icra dosyası olmamak şartı aranmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ORKÖY faizsiz kredilerinden orman köylüleri, Kooperatifler ve üst kuruluşlar yararlanabilmektedir. Traktör alımı şeklindeki yatırımlar ORKÖY programının ekonomik Krediler kapsamına girmektedir.

Kredi almak isteyen şahıslar, ikamet ettikleri orman köyünün bağlı bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru sahiplerinin başvuruları Bütçe ve program sınırları çerçevesinde gerekirse kura ile asil ve yedekler şeklinde belirlenir. Başvurular Bakanlık tarafından uygunluk şartları konusunda değerlendirerek sonuçlandırılır.

Orman İşletme Müdürlüğü ile görüşmemiz sonucunda 2024 yılı ORKÖY destek programı çalışma hazırlıklarının devam etmekte olduğu ve ilerleyen süreçte tamamlanıp ilan edileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Başvuru sürecinde daha detaylı bilgi almak için öncelikle köyünüzün bağlı bulunduğu Orman İşletme Şefliği ile iletişime geçmeniz önerilmektedir.

Daha ayrıntılı bilgilendirme ve destek için ofisimizde bizle görüşebilir ya da aşağıdaki telefon numarasından bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 15/201 Merkez /Düzce

Tel : 0.262.332 01 44 (120/137/152)

Saygılarımızla,

+
Merhaba, otomotiv sanayinde kullanmak istediğim bir makine almak istiyorum. Bununla ilgili teşvik prosedürünü öğrenebilir miyim?
B. Ş. - İzmir - 13.02.2024
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Meltem Altınay - 14.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla yaptığımız görüşme neticesinde yapmayı düşündüğünüz yatırım " Paslanmaz çelik veya diğer alaşımlı çeliklerden külçeler, diğer birincil formlar ve yarı işlenmiş ürünler 2710.1.05 (US-97 Kodu)” alanında değerlendirilmesinin uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, asgari yatırım tutarı 3 Milyon TL olmak koşuluyla, yararlanabileceğiniz teşvik unsurları aşağıda kısaca aşağıda özetlenmektedir:

  • Alacağınız makine ve teçhizat için KDV muafiyeti
  • Yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihlerinde yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası

Bununla birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ek-4'de yer alan kriterleri sağlayamayan işletmelerin ek-5'de yer alan demir çelik ürünleri üretimine yönelik yatırımları teşvik kapsamı dışındadır. İlgili eklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018201

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu (https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu ) sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamalarını yapabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme talepleri Bakanlığa KEP üzerinden yapılmakta olup gerekli bilgilere ve doküman örneklerine https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşılabilir. Yetkilendirme talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yararlanabileceğiniz Destekler;

Yatırım konunuzla ilgili olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanmakta olan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nı inceleyebilirsiniz. Program ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmek veya iyileştirmek için bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirler geliştiren Projelerin desteklenmesi ayrıca değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlanması amacıyla yeni ürünlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında verilecek destek üst limiti 1.100.000 TL olmakla birlikte proje teklif çağrıları ile 6.000.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Program hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_arge_urge_ve_inovasyon_destek_programi.pdf

KOSGEB tarafından uygulanan bir diğer program olan Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı’nın amacı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)/ürün geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır. Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL destek sağlanmaktadır. Program hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_kobi_teknolojik_urun_yatirim_destek_programi.pdf

Yatırım konunuzla ilgili olarak 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programını incelemenizi öneririz. Program kapsamında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen projelere destek sağlanabilmektedir. 2023 yılının 2. Çağrısı 18/10/2023 tarihinde kapanmıştır. Güncel çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan "Destekler" bölümünden takip edilebilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-1507_kobi_arge_baslangic_destek_programi.pdf

Bu destekler dışında önümüzde ki dönemde ilgili kurumların farklı destek çağrılarından haberdar olmak için https://www.yatirimadestek.gov.tr/duyurular sayfasını takip edebilirsiniz. İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile YDO@izka.org.tr e-posta adresi ve 0232 489 81 81 telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, GES uygulaması kapsamında alınan yatırım teşvik belgesinde devir işlemi yapılırsa söz konusu belge kapsamındaki desteklerden devir olan firma da yararlanabilir mi?
A. A. - İstanbul - 12.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 13.02.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde Niğde ilinde kurulmakta olan bir enerji üretimi şirketini devralarak hem kendi enerji ihtiyacınızı karşılamak hem de artan elektriği satmak istediğiniz anlaşılmıştır.

Görüşmede ayrıca Teşvik Belgesi başvurusu yapmak istediğinizi belirttiniz. Söz konusu şirketin Teşvik Belgesi başvurusu devir işleminden önce de sonra da yapılabilmektedir. Bürokratik işlemlerde kolaylık olması bakımından Teşvik Belgesi başvurusunun şirket devir işleminden sonra yapılması önerilmiştir. Zira Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın devir, satış, ihraç ve kiralama bölümü 22. madde incelendiğinde " (3) Tamamlama Vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,

c) İhracı,

ç) Kiralanması,

Bakanlığın iznine tabidir” ifadeleri yer almaktadır. Karar’la ilgili detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bununla birlikte sanayi aboneleri ile alakalı kaynak türü fark etmeksizin bütün Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız üretim yapanlar tarafından aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından tek zamanlı aktif enerji bedelleri üzerinden 10 yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır. Detaylı bilgi için https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-uretim-faaliyetleri-lisassiz-elektrik-uretimi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken husus yıllık enerji tüketiminizin iki katı kadar üretim yapabiliyor ve bir katını satabiliyor oluşunuzdur. Enerji tüketim profilinizin düşmesi durumunda tükettiğiniz enerji kadar satışını gerçekleştirebilmektesiniz. Firma olarak bu noktada geriye dönük 5-10 yıllık enerji tüketiminizi ve gelecek dönem yatırım planlarınızı dikkate alarak enerji yatırımlarınızı gerçekleştirmeniz önerilmektedir.

04 Ağustos 2022 Karar Tarihli ve 11098 Karar No’lu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı ile bu tarihten sonra devreye giren lisanssız tesislerin satışa konu edilebilecek elektrik üretimlerine sınırlama getirilmiştir.

Söz konusu Karar’a göre;

1) 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarının, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği, mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınmasına,

2) 1 inci madde kapsamındaki tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarının, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanmasına,

3) İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin 1 inci veya 2 nci madde uyarınca belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanmasına,

4) Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine,

5) Bu Kurul Kararı uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına,

6) 5 inci madde uyarınca YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedelinin ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilmesine ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenmesine ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmemesine,

7) Bu Kurul Kararının kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmamasına,

karar verilmiştir.

Karar ile ilgili metne https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220811-3.pdf sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

Soru Formu
Your Name and Surname
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru