Mükellef
Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya Tüzel kişidir