Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 17,97 saat
451 adet sonuç bulundu.
+
Hindi yetiştirmek ve üretimi yapmak istiyorum. Bu konuda alabileceğim hibe destekleri konusunda bilgi istiyorum.
V. K. - Kocaeli - 15.01.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 15.01.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) hükümleri çerçevesinde yürütülen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı'na başvurular devam etmektedir (son başvuru tarihi: 06/03/2021). Hibe programına Gerçek Kişi veya son başvuru tarihinden önce tescil edilmiş​ Kollektif Şirket, Limited Şirket veya Anonim Şirket statüsünde başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sahibi gerçek ve Tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine (kanatlı hayvan yetiştiricileri için TÜRKVET) kaydı esastır.

Hibe Programı ile "Tarımsal Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar" destek kapsamına alınmıştır. Hindi yetiştiriciliği için 81 ilde yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular alınacaktır. Hibeye esas Proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilmetke olup proje Bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Hibe Programına yapılan başvuruların değerlendirmelerinde "Kadın Girişimcilere" öncelik verilmektedir.

Proje türü ve hibeye esas proje bütçesi tutarı üst limiti:

 • Yeni Tesis: 3 milyon TL
 • Kısmen Yapılmış (Tamamlama): 2 milyon TL
 • Kapasite Artırımı: 1,5 milyon TL
 • Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon: 1,5 milyon TL

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirası’dır.

Hibe Desteği sağlanan proje giderleri:

 • İnşaat işleri alım giderleri
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

Hindi yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularında tarımsal işletme kapasitesi 1000 - 8.000 hindi/dönem olmalıdır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberi, Uygulama Esasları ve diğer başvuru dokümanları: https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1247&Liste=Duyuru

Programa başvurmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimi ile görüşerek bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kanatlı yetiştiriciliği yatırım veya işletme giderleri için sübvansiyonlu krediler sağlanmaktadır. Kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri %25 ila %55, işletme kredileri ise %50 ila %80 oranında indirimli olarak sağlanmaktadır. Faiz oranı indirimini artıran faktörler, atıl işletmenin devralınarak aktifleştirilmesi, sözleşmeli tarım kapsamında faaliyet göstermek, Genç Çiftçi/Girişimci (40 yaşında veya daha genç) olmak, Kadın Çiftçi/Girişimci olmak şeklindedir.

Bunların dışında entegre kanatlı yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi ile detaylarını sitemizde bulabileceğiniz Bölgesel Teşviklerden (Kocaeli için 1. Bölge) yararlanabilirsiniz.

Entegre Kanatlı Yetiştiriciliği yatırımı asgari şartları:

 • Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi
 • Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi
 • Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme tasnif ve paketleme ünitesi

Teşvik belgesi alabilmek için asgari Sabit Yatırım Tutarı ve kapasite şartları:

 • Asgari sabit yatırım tutarı (Kocaeli'deki yatırımlar için): 1 milyon TL
 • Asgari kapasite şartı: Kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

Teşvik belgesi ile sağlanan teşvik unsurları (1. Bölge; Kocaeli'deki yatırımlar için):

Saygılarımızla...

+
Merhaba, Reklamcılık sektöründe faaliyet gösteriyorum, elimizde bir kısım makinamız (baskı, kesim vb.) mevcut. Yalnız metal ve PVC baskı sistemiyle etiket üretim işi yapmak istiyorum. Bunun için 2 adet ek makina almam gerekiyor. Bu konuda Sanayi Bakanlığının bir desteği olur mu acaba? Teşekkürler
A. K. - Diyarbakır - 13.01.2021
Cevaplayan : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi - Hikmet Deniz - 15.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde mevcut üretim tesisinizde Ürün Çeşitlendirmeye yönelik ek yatırım yapmayı planladığınızı ve bunun yaklaşık 500 bin TL’yi bulabileceğini belirttiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde, söz konusu yatırımınıza yönelik Yatırım Teşvik Belgesi alabilirsiniz. Yatırımınızı Diyarbakır ilinde yapacağınız için en fazla teşvik unsurunun yer aldığı 6. Bölge desteklerinden faydalanabilirsiniz. Asgari 500 bin TL yatırım yapmanız durumunda alacağınız makine ekipman için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirim desteğinden (Yatırıma Katkı Oranı %50 ve vergi indirim desteği %90 olarak) faydalanabilirsiniz. Bankadan Kredi kullandığınızda faiz/kar payı desteği olarak 7 puanlık indirim alabilirsiniz. Ayrıca yatırım kapsamında oluşacak ilave istihdam için 10 yıl boyunca sigorta primi işçi ve işveren payı ile gelir vergisi stopajı Hazine tarafından karşılanır.

2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek %65, vergi indirimi oranı %100 olarak uygulanacaktır. 2017-2021 yılları arası yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları, E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sernaye Bilgi Sistemi) (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/) üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Yatırım aşamasında belirebilecek diğer sorularınız için Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim için 444 21 63 nolu telefon numarasını veya dbakirydo@karacadag.gov.tr elektronik posta adresini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla...

+
Merhaba, Aydın'da bulunan LPG Gaz Dolum Tesisimizde modernizasyon kapsamında yatırım yapmak istemekteyiz. Yapılacak harcamaların detayı aşağıdaki şekildedir; Yangın Sistemleri Harcaması Bina - İnşaat Harcamalar ( Bina revizyon ve tadilatları, elektrik altyapı işlemleri) Dolum rampası makine ve teçhizat harcamaları Tehlikeli atık deposu makine ve teçhizat harcamaları. Söz konusu modernizayon harcamamıza ilişkin yatırım teşvik belgesi almamız mümkün müdür? Mümkün ise US 97 kodu ne olmalıdır? Söz konusu yatırımımız bölgesel teşvikler kapsamında değerlendirilebilir mi? Yukarıda detayı verilen harcamalardan kapsam içerisinde olmayanlar bulunmakta mıdır? Teşekkürler.
U. K. - İstanbul - 14.01.2021
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Aysun Karadayı - 15.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

LPG Gaz Dolum Tesisi yatırımı Genel Teşvik kapsamında değerlendirilmektedir (US97 Kodu: 6302.0.05). Asgari 1 milyon TL tutarındaki modernizasyon niteliğindeki yatırımlarınız için Genel Teşvik Belgesi düzenlenebilir. Söz konusu Belge kapsamında KDV İstisnası (yatırım malı ithal ve yerli makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için KDV ödenmez) ile Gümrük Vergisi Muafiyeti (yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmez) destekleri sağlanır. Bina-inşaat harcamaları toplam yatırım tutarının hesaplanmasında dikkate alınır ancak bu harcamalar için KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti uygulanması söz konusu değildir.

LPG Gaz Dolum Tesisi yatırımı Bölgesel Teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

+
Osmaniye ilinde şahıs ve limited şeklinde 2 firmamız var ve bu iki firmaya bağlı olarak birer tane de spor salonumuz var. Herkes İçin Spor Federasyonuna bağlı olarak bireylerin vücut sağlıkları ve günlük fiziksel aktivitelerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan firmamı 2009 yılından beridir şahıs firması olarak devam ettirdikten sonra elde ettiğimiz başarıyı paylaşmak için tüm ülkemize franchaise vererek paylaşmak istediğimiz için şirketleşmeye karar verdik ve bu nedenle 2018 den bu yana limited olarak da faaliyet göstermeye başladık. Franchise vermeden önce Adana da da spor salonu açmak istiyoruz. Şahıs yada limited hangisinden ne gibi destekler alabiliriz.
F. G. - Adana - 14.01.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Türker Dölekoğlu - 15.01.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapılan telefon görüşmemizde belirtildiği üzere yararlanabileceğiniz destekler aşağıda yer almaktadır.

Spor faaliyetleri için kurulmuş işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabilmektedir. Halı sahalar, karate salonları, spor ve aerobik salonları dahil olmak üzere bütün yeni kurulacak olan işletmelere KOSGEB 65.000 TL'ye kadar hibe vermektedir. Aynı şekilde fitness salonu kuracaklar da bu destekten istifade edebilmektedirler. Ancak, Girişimcinin işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; Gerçek Kişi statüsünde bir firmasının olmaması, Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekmektedir. Detaylı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi adresinden ulaşabiliriz.

Uygun faizli Kredi imkanları için Halkbank’la görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için: https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/Esnaf-ve-Sanatkarlara-Ozel/Esnaf-ve-Sanatkarlarimiza-Ozel-Krediler/Esnaf-Destek-Paketi/1783

İşletmeniz için ayrıca İŞKUR ilave istihdam teşviki ve İŞKUR işbaşı eğitim programlarından faydalanabilirsiniz.

İŞKUR-İlave İstihdam Teşviki

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması halinde imalat veya bilişim sektörü dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (1.103,63 TL) ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanmaktadır. (Toplam 1.280,47 TL)

2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

İŞKUR-İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşbaşı eğitim programı en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilmektedir. İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,

2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,

4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

5. Genel sağlık sigortası primi,

6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Yatırım aşamasında oluşabilecek diğer sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

+
Öncelikli Yatırım Teşvik belgesi almak amacıyla ürün için desteğe başvurmadan sadece "Ar-Ge ürünüdür" yazısını nereden alabilirim? Teşekkürler
K. P. - Ankara - 13.01.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Erdem Koçoğlu - 14.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Ankara'da yatırım yapmanız durumunda yatırımınız Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığı takdirde 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında madde 17’de belirtilen öncelikli yatırım konuları için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Sorunuzda belirttiğiniz husus olan öncelikli yatırım konuları arasında yer alan Ar-Ge yatırımına dahil edebilmeniz için Ar-Ge Projeleri neticesinde geliştirilen bir ürün olması gereklidir. E-TUYS sisteminde ürün bilgileri bölümüne giriş yaparken Ürün Kodu(US-97) ve Ürün Adı sekmesine gelindiğinde " Ürün Adı: Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ve Ürün Kodu: 0000.0.00.11” ibaresini seçebilirsiniz. Ayrıca Ar-Ge ürünü yazısı almanız beklenmemektedir bunun yerine E-TUYS sistemine başvuru yaparken Evrak Listesi sekmesine geldiğinizde gerekli evraklar arasında yer alan proje tanıtımı-üretim akış şeması bölümünde ürünün Ar-Ge projesi neticesinde oluşturulduğunu açıklamanız gerekmektedir. E-TUYS kullanım kılavuzu için:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf

Proje tanıtımı-üretim akış şeması bölümünde teknoloji merkezi işletmelerinde veya Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen proje, teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen proje, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri, teknogirişim Sermaye desteklerinden yararlanılarak yapılan projeler ve Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmet olduğunu belirtebilir ve buna yönelik destekleyici belgeniz varsa ekleyebilirsiniz. Bu projeler sonucunda ortaya çıkan ürünleri Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi alarak belgelendirebilirsiniz. Belgeye başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/bilim-sanayi-teknolojik-rn-deneyim-belgesi-bavuru-ilemleri-2307

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ne telefonla, (0312 310 0300), ziyaretinizle veya e-posta ile (ankaraydo@ankaraka.org.tr) ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

+
Sayın Yetkililer; Biz Denizli’de 2007 yılından beri vinç hizmetleri sunum faaliyetinde bulunmaktayız. Ayrıca yerli üretim olarak vinç üretimi yapmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili faydalanabileceğimiz teşvik unsurları olup olmadığı hususunda sizden yardım talebinde bulunmaktayız. Bilgilerinize sunarız.
E. E. - Denizli - 12.01.2021
Cevaplayan : Denizli Yatırım Destek Ofisi - Alper Avşar - 13.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde US 97 kodu 3410.0.16.00 olan vinçli taşıtlar üretimine yönelik devlet destekleri hakkında bilgi edinmek istediğinizi belirttiniz. Belirtilen faaliyet kodu kapsamında yararlanabileceğiniz teşvik ve destekler aşağıda sunulmaktadır.

Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Karar ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yatırımlara ilişkin teşvikler sunulmaktadır. Vinçli taşıtlar üretimi 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları arasındadır. Vinçli taşıtlar üretimine yönelik asgari 1 Milyon TL yatırım yapmanız halinde genel teşvik kalemleri olan KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetine ek olarak SGK İşveren Hissesi Desteği (6 yıl boyunca, Yatırıma Katkı Oranı %25) ve Vergi İndirim Desteği (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30) içeren bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek %45 olmakta böylelikle vergi indirimi oranı % 100' ulaşmaktadır. 2017-2021 yılları arası yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Genel teşvik ve bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle yatırım teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS ) sistemi https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanamaz. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz gerekmektedir.

KOSGEB tarafından sunulan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın amacı orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır. Program kapsamında azami destek miktarı 1.800.000 TL geri ödemesiz, 4.200.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. Sizinle ve KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, yatırım fikriniz olan vinçli taşıtlar üretimi adlı faaliyetin, KOSGEB tarafından yayımlanan " Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi”nde yer alan ve HS 6 kodu 842952 olan " Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler” kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Bu programa başvuru yaptığınız takdirde, yatırım fikrinizin belirtilen HS 6 kodu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine KOSGEB tarafından oluşturulan kurul karar verecektir. Bu bilgiler ışığında destek unsurları takip eden paragraflarda açıklanmıştır.

Makine-teçhizat (kalıp dâhil) ve yazılım giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Ancak söz konusu kalemlerin yerli malı tebliğine uygun olması veya Projede açık kaynak kodlu yazılım kullanılması halinde hibe oranı 15 puan artırılarak, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak uygulanabilmektedir. Makine-teçhizatın ve yazılımın yeni alınması gerekmektedir.

Üretim hattı Tasarım giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Bu destek miktarı makine-teçhizat için verilen desteğin %3’ünü geçemez.

Eğitim ve danışmalık giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Bu desteğin üst limiti yatırım orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanındaysa 150.000 TL’dir.

Tanıtım ve pazarlama giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Bu desteğin üst limiti 200.000 TL’dir.

Personel giderleri için sağlanacak desteğin tamamı geri ödemesiz olup; personel gideri desteğinin üst limiti, geri ödemesiz destek üst limitinin % 30’u kadardır.

İşletme, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.

Proje kapsamında satın alınan makine, teçhizat, donanım ve yazılım 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

KOSGEB tarafından sunulan KOBİ Finansman Destek Programı’nın amacı işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır. Program ile banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkânlar dâhilinde destek verilmektedir.

Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. Makine-teçhizat kredilerinde kredi alındığı tarihten itibaren azami 36 ay, İşletme Kredisinde ise azami 18 ay desteklenmektedir. Kullanılmış makine için kredi faiz/kâr payı desteği verilmemektedir. Ayrıca tek bir makine için birden fazla bankadan kredi kullanılamamaktadır.

Destek kapsamında alınan makineler kredi Vade süresince 3. bir kişiye satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz.

Destekleme koşulları ve asgari (taban) destek puanının altına düşmemek üzere destek puanı, KOSGEB tarafından işletme bazında yapılacak değerlendirmeyle belirlenmektedir.

Danışacağınız herhangi bir husus olduğunda iletişime geçebilirsiniz.

Saygılar.

+
Sn yetkili İyi günler, Yaklaşık 30 yıldır oto manuel olarak fiberglass aksesuar imalat toptan perakende işi yapmaktayız. Bu ürünlerin bazıları yurtdışından plastik olarak ithal edilmektedir. Bizler de ithal edilmesi yerine ülkemizde bu ürünleri plastikten üretmek, iç piyasaya sunmak ve yurtdışına ihraç etmek istiyoruz. Bu kapsamda yapacağımız plastik oto yedek parça aksesuar üretimi yapan bir yatırım için devletimizden ne gibi destekler alabiliriz? İlgi ve yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla
Y. B. - Hatay - 13.01.2021
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 13.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Web sitesine bırakmış olduğunuz mesaja istinaden gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde bahsi geçen, Hatay’ın İskenderun ilçesinde planladığınız plastik oto aksesuarı yatırımınızla ilgili olarak aşağıda belirtilen desteklerden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 Sayılı Tebliğine göre, Sabit Yatırım Tutarı 500 bin TL altında olmamak koşuluyla, US-97 Kodu 3430.0.03 olan (Motorlu taşıtların b.y.s. diğer parça ve aksesuarları) için yapacağınız yatırımınız kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteklerinden faydalanmanız mümkündür.

Söz konusu desteklerden sağlayabileceğiniz katkıyı size uygun bir örnek üzerinden somutlaştırmak gerekirse;

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, plastik oto yedek parça imalatına yönelik aşağıdaki gibi bir yatırım yapıldığını ve 20 kişi istihdam edildiğini varsayalım.

Arazi-arsa gideri : 400 Bin TL

Bina-inşaat gideri : 300 Bin TL

Makine-teçhizat gideri : 200 Bin TL

Diğer yatırım harcamaları toplamı : 100 Bin TL olmak üzere

Toplam Sabit Yatırım Miktarı : 1 Milyon TL

Yararlanılabilecek Destek Unsurları:

- Katma Değer Vergisi İstisnası

Yatırımcı makine ve teçhizatın, demirbaşların KDV'sini ya da gümrük vergisini ödemez.

- Vergi İndirimi

Toplam yatırım tutarı olan 1 Milyon TL'nin % 40’ı kadar yani 400 Bin TL'lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Yatırımcı, ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 400 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar % 80 indirimli öder. Örneğin ilk dönem ödenmesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 20.000 TL öder. Bu bu indirimler 400 Bin TL'lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 400 Bin TL lik vergi indiriminin % 25’u olan 100.000 TL. lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir.

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Firma asgari ücretli 20 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına yaklaşık 456 TL sigorta primi öder. Firma 5 yıl boyunca 1 Milyon TL'lik yatırımın % 35'i olan 350 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar firma bu sigorta primini ödemez. Örneğin 20 kişinin sigorta primi aylık 9.120 TL, yıllık 109 Bin 440 TL’dir. 4. Yıl içerisinde toplam 350 Bin TL'lik sigorta primi desteği tamamlanmaktadır. Burada önemli olan husus çalışanların maaşının miktarı ne kadar olursa olsun devlet sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmını en fazla 7 yıl boyunca karşılamasıdır.

- Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımın yapılacağı ilçede yer alan organize sanayi veya endüstri bölgelerinde boş Parsel bulunmaması durumunda, yatırım tutarı Yatırımcının talep ettiği taşınmazın Rayiç Bedelinin 3 katından az olmamak kaydıyla tahsis edilebilir. Yani 1 Milyon TL'lik yatırım için Rayiç Bedeli en fazla 330 Bin TL olan bir hazine arazisi talep edilebilir.

- Faiz Desteği

Firma TL Kredilerinde 4 puan, döviz Kredilerinde ise 1 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 1.200.000 TL'dir. (kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 1.200.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır).

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için gerekli bilgilere, https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

Yatırım teşvik Belgesi avantajlarının yanı sıra, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programına da başvurmanız mümkündür. Böylece, teknoloji düzeyi orta-düşük seviyede olan üretiminize yönelik olarak; " 100 Bin TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği”, " 40 Bin TL’ye kadar performans desteği”, " 10 Bin TL’ye kadar Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği” ve 5 Bin TL’ye kadar sertifika desteklerinden yararlanmanız mümkündür.

İleri Girişimcilik Desteğine başvurmak için, " KOSGEB Uzaktan Eğitim E-Kurul Öğrenme ve Yönetim Sistemine” (https://lms.kosgeb.gov.tr/) giriş yaptıktan sonra, söz konusu web sitesi üzerinden ücretsiz olarak verilen ileri girişimcilik eğitimini tamamlamanız gerekmektedir.

Söz konusu desteğin amacı, unsurları ve diğer başvuru detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi linkinden ulaşabilirsiniz.

DOĞU AKDENİZ Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

Firmanız faaliyete geçtikten sonraki süreçte, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının belirli dönemlerde (sürekli açık bir program değil) KOBİ niteliğindeki firmalara yönelik ilan ettiği mali destek programlarına da başvurabilirsiniz. Önceki mali destek programlarımız, destek unsurları ve başvuru koşullarını https://www.dogaka.gov.tr/destekler/mali-destek-programi linkinden inceleyebilirsiniz.

Yatırım süreçleri ile ilgili danışmak istediğiniz herhangi bir hususla ilgili, +90(326) 2251415 (dahili:182) numaralı telefondan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) merkez binamızda yer alan ve ücretsiz hizmet sunan Hatay Yatırım Destek Ofisimizi arayabileceğinizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla...

+
Merhaba, A firmamızın teşvik işlemleri için münferit yetkili ortağı için e-tuys yetkilendirmesi almıştık. Aynı kişi B firması için de münferit yetkili ortak ise B firması teşvik müracaatı için için yeniden e-tuys işlemleri yapılması gerekli midir?
M. A. Ş. - Adana - 12.01.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 13.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla şirket tarafından bir kişinin yetkilendirilmesi için ibrazı zorunlu yetkilendirme başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin (Dilekçe, noter onaylı taahhütname, yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş İmza Sirküleri veya noter onaylı örneği ve yetkilendirme formu) başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılması ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresine iletilmesi gerekir.

E-TUYS yetkilendirme işlemleri firma bazında gerçekleştirilmektedir. Yapılan telefon görüşmemizde B firması için herhangi bir yetkilendirme işlemi yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda sorunuzda belirtilen B firması için yeni bir yetkilendirme işlemine ihtiyaç bulunmaktadır.

Yatırım aşamasında oluşabilecek diğer sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

+
Yazılım ihracatı ile ilgili destek ve hibeler nelerdir?
M. K. - Kocaeli - 11.01.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Kerim Ekrem - 11.01.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz;

Sizinle daha önce telefonda yaptığımız görüşmede yeni girişimci adayı olarak E-Ticaret ve E-İhracat odaklı bir çevrimiçi platform kurmayı planladığınızı belirtmiştiniz.Yapılan geri dönüşün yanında, yazılım İhracatına yönelik olarak gerekli diğer koşulları sağlamanız durumunda aşağıdaki destek programlarından yararlanabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

Amacı: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve Markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Kapsamı: Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

Desteklenecek Faaliyetler

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Bilişim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.

Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları desteklenir.

Konuya ilişkin detaylarla ilgili https://kolaydestek.gov.tr/ websitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda Bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje Bütçesi, son onaylı mali yıl Net Satış Hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 • Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Ar-Ge VE İnovasyon DESTEK PROGRAMI (750.000 TL’ye kadar)

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir.

Destek Kalemleri

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği:150.000 TL, %75
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 300.000 TL, %75
 • Personel Gideri Desteği: 150.000 TL, %100
 • Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL, %75
 • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: 20.000, %75
 • Test Analiz ve Belgelendirme Desteği:25.000, %75
 • Proje Tanıtım Desteği: 5.000 TL, %75
 • Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği: 15.000 TL, %75
 • Başlangıç Sermayesi Desteği: 20.000 TL, %100
 • Toplam: 420.000 TL- Hibe / 300.000 TL- Kredi

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

Bilgi verdiğimiz bu hususlarla ilgili danışmak istediğiniz başka bir konu olursa ofisimizi ziyaret edebilir, e-posta ya da telefon yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla...

+
Merhaba, Edremit Zeytınli Yeni Sanayi Sitesi'nde almış olduğumuz dükkanları yatırım teşvik asgari tutarı içine katabiliyor muyuz? Burada faaliyete geçmek istıyoruz.
S. - Balıkesir - 11.01.2021
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Ali Koç - 11.01.2021
Cevap :

Merhaba Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde de belirttiğimiz gibi teşvik belgesi almadan önce gerçekleştirilen harcamalar teşvik belgesi kapsamına girmemektedir.

Her türlü ilave sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
http://www.investinbalikesir.com/
Tel: +90 266 246 10 00

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru