Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 21 dakika
2465 adet sonuç bulundu.
+
Parça kumaşlardan erkek bebek çocuklar için özel kıyafetler hazırlıyorum, bunun adına desteğe ihtiyacım var. Geliştirip üretimimi arttırmak adına bu konuda destek alabilir miyim?
H. K. - Balıkesir - 04.06.2023
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Önder Uncel-balıkesir Yatırım Destek Ofisi - 05.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde henüz bir ticari işletmeniz olmadığını, küçük çaplı bir tekstil atölyesi kurmak istediğinizi ve bunun için de makine desteğine ihtiyaç duyduğunuzu belirttiniz.

Henüz bir ticari işletmesi bulunmayan Girişimci adayları için KOSGEB tarafından sağlanan girişimcilik destekleri önemli bir fırsat sunmaktadır. Girişimcilik destek programına başvuru yapmadan önce, girişimcilik eğitim programının tamamlanmış olması gerekmektedir. Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi edinmeleri amacıyla verilen eğitime https://lms.kosgeb.gov.tr/ internet adresinde yer alan KOSGEB E-Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi’nden katılım sağlanabilmektedir.

Girişimcilik Destek Programı kapsamında sunulan destekler aşağıdaki gibidir:

1) KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı ile kendi işletmesini kurmayı planlayan girişimci adaylarına geri ödemesiz olarak kuruluş, performans ve sertifika desteği olmak üzere toplamda 65.000 TL’ye kadar destek sunabilmektedir. Destek programından yararlanma koşulları arasında yer alan işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya Tüzel kişi statüsünde ve KOSGEB'de kayıtlı ve aktif durumda olması, girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payının en az %50 ve üzeri olması, işletmenin başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması gibi hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Program hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi uzantısından erişilebilmektedir.

2) KOSGEB tarafından uygulanmakta olan İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında İleri Girişimci Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler desteklenebilmektedir.

Tekstil ürünleri imalatı düşük teknoloji sınıfında tasnif edilmektedir.Bu sebeple size en uygun destek, KOSGEB tarafından verilen İleri Girişimcilik Destek Programı olacaktır. Bu kapsamda yatırım yapacak Gerçek Kişi işletmelere 5.000 TL kuruluş, 100.000 TL makine, teçhizat ve yazılım, 10.000 TL Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu, 5.000 TL sertifika ve 10.000 TL performans olmak üzere toplamda 130.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, balikesiryatirim@gmka.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 266 246 10 00 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi

+
Merhaba Diyarbakır Bismil ilçesine salep ekmeyi düşünüyoruz. Bu konuda devlet desteği var mı?
S. Ç. - Diyarbakır - 03.06.2023
Cevaplayan : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi - Osman Yakut - 05.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

İlettiğiniz telefon numarasından size ulaşılamamıştır. Mesajınızda, Diyarbakır Bismil ilçesinde salep yetiştiriciliği yapmak istediğinizi ve bu konuda devlet destekleri hakkında bilgi almak istediğinizi belirttiniz.

Planladığınız bu yatırım için yararlanabileceğiniz destekler şöyledir:

Bahsettiğiniz salep bitkisi yetiştiriciliği yatırımınızı örtü altı yetiştiriciliği olarak yaparsanız Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırım teşvikten faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda asgari 1,5 milyon TL yatırım tutarı şartı ve en az 5 dekar büyüklüğünde örtü altı yetiştiriciliği/seracılık yapmanız durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurarak teşvik belgesi alabilirsiniz ve bu belge ile 6. bölgede yer alan ilimizde aşağıda belirtilen bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilirsiniz.

KDV İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.

Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %50): Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

SGK İşveren Hissesi Desteği (10 yıl limitsiz yatırıma katkı oranı): Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

SGK İşçi Hissesi Desteği (10 yıl): Teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi isçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Faiz veya Kar Payı Desteği (TL 7 puan, Döviz 2 puan İndirimli, 1 Milyon 800 bin TL'yi geçemez.): Faiz veya kar payı desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl Vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.

Söz konusu yatırımınızla ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve teşvik unsurlarına dair temel hesaplamalar için https://www.yatirimadestek.gov.tr/ sitesindeki Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz. Teşvik robotu uygulamasında " US-97 Kodu veya tanımına göre arama yapınız.” açıklaması yer alan kutucuğa yatırıma konu anahtar kelimeleri yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz.

Teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle yatırım teşvik belgesine başvuru yapmanız ve teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım teşvik belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı bulunmaktadır. Programa KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç Girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve Tüzel kişiler başvurabilmektedir. Program kapsamında Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak ÖKS’ye kayıt yaptırması şartı ile kontrollü örtü altı üretim koşullarına sahip asgari 0,3 dekar ve en fazla 10 dekar büyüklüğündeki sera yapımı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2020/25) kapsamında uygun Proje konuları arasında yer almaktadır. 2023 Yılı başvuru süresi 10.02.2023 tarihinde geçmiş olmakla birlikte her yıl açılmaktadır. Program kapsamında 2023-2024 döneminde faydalanılabilecek destekler hakkında detaylı bilgi için programın başvuruya açılması gerekmekle birlikte geçtiğimiz dönem başvuruları hakkında detaylı bilgi için: https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1735/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2022-2023-Basvuru-Donemi-Uygulama-Esaslari-Yayinlanmistir sitesi ziyaret edilebilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek ödemeleri kapsamında küçük aile işletmelerine dekar başına 200 TL ödeme yapılmaktadır. İlgili ödemenin alınabilmesi için ÇKS kaydı olması gerekmektedir. Söz konusu destek kalemine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221020-8.pdf

Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği çerçevesince Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çeşitli bitkisel üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için düşük faizli krediler sunulmaktadır. Bitkisel üretim kapsamında ihtiyaç duyulan tohum, gübre, ilaç, yakıt, nakliye, pazarlama, çeşitli demirbaş alımı, bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler için işletme kredisi; sera, soğuk hava deposu, bağ, meyve bahçesi vb. tesislerin kurulması veya satın alınması, proje bütünlüğü içerisinde yatırımla birlikte değerlendirilen derin kuyu açılması, sulama sistemleri kurulması, yatırımın yapılacağı tarlanın alımı dâhil diğer yatırım harcamaları ile işletmelerin ihtiyaçları ile orantılı güneş, rüzgâr veya biogaz enerji yatırımlarına ilişkin gider için ise Yatırım Kredisi kullanılabilmektedir. İş ve işlemler banka şubeleri ve kooperatifler üzerinden yapılmaktadır (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm). Ayrıntılı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-dusuk-faizli-tarimsal-krediler-destegi.pdf linkini inceleyebilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili yerlerden alınmış tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği sertifikası olan genç girişimcileri (18-41 yaş aralığı) Genç Çiftçi Kredisinden faydalandırmaktadır. Şartlar için şubeleri ziyaret edebilir ve/veya https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kurumsal/tarim/genc-ciftci-kredisi linkini inceleyebilirsiniz.

Ek olarak, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği ile 2022-2024 yılları arasında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100.000 TL'ye kadar Hibe Desteği sağlanması planlanmış ve uygulama 2022 yılında başlamıştır. Detaylı bilgiye ve müteakip çağrı bilgilerine https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yine şu an itibariyle başvuruya kapalı olmakla birlikte Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB IPARD programı kapsamında dönemsel çağrılar yoluyla % 60-70 gibi oranlarda hibe destekleri verebilmektedir. https://www.tkdk.gov.tr/ adresinden TKDK çağrılarını takip etmeniz faydalı olacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0 (412) 237 12 16 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Manisa Demircide 10 MWH bir GES projesi düşünüyoruz. Paneller yurt dışında üretilip Türkiye'deki distribütör firmaya gönderiliyor. Bizde distribütör firmadan ürünü alırsak yatırım teşvikten yararlanabilir miyiz? Paneller millileştirilmiş olsa bile teşvikten yararlanabilir miyiz? Yoksa panellerin Türkiye'de üretilmiş olma şartı aranmakta mıdır?
A. E. - Manisa - 04.06.2023
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Sever - 05.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmamaktadır. GES yatırımları kapsamında düzenlenecek olan Yatırım Teşvik Belgesi müracaatlarında talep edilen taahhütnamede, ilgili yatırımlarda Türkiye’de üretilmiş panel kullanılacağının ve bu hususun Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesi aşamasında tevsik edileceğinin taahhüt edilmesi beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki distribütör aracılığıyla satılan panellerin üretimi yurtdışında yapıldığından herhangi bir yatırım teşvik desteğinden faydalanılamamaktadır.

Diğer taraftan yurtiçinde üretilmiş güneş paneli ile yatırım yapmanız durumunda 10 MWH’lik GES, lisanslı elektrik üretim tesisleri kapsamında değerlendirilmektedir. Lisanslı elektrik üretim yatırımları genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Genel teşvik kapsamında KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti desteklerinden yararlanılması mümkündür. Ancak söz konusu yatırım için panellerin yurtiçinden alınması gerektiğinden sadece KDV İstisnasından yararlanılabilecektir. Yatırım teşvik belgesi başvurusunda; lisanslı GES yatırımlarında lisans, ÇED yazısı (çatı GES’lerde ÇED aranmaz, arazi GES’lerde enerji üretimi 1 MW’ı geçerse ÇED aranır), SGK borcu yoktur yazısı, vergi levhası, T.T.S. gazetesi, imza sirküleri istenilmektedir.

Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.gov.tr adresine mail atabilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Teşvik robotuna göre 6. bölge illerinde US 97 kodu 2695.3 olan hazır beton imalatı için bölgesel teşvik unsurları öngörülmüştür. 1562012 tarihli ve 20123305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı incelediğimde hazır beton imalatı yatırımı için bölgesel destekler verilmediğini gördüm. Bu tereddüdümü giderebilirseniz çok memnun olurum.
A. B. - Ankara - 04.06.2023
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Hamit Pişkin - 05.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde 2695.3.01.00 US 97 Kodlu Kalıba dökülmeye hazır beton imalatı için destek ve teşvikleri araştırdığınızı belirttiniz.

2695.3.01.00 Kalıba dökülmeye hazır beton imalatı; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI arasında yer almaktadır. Belirtilen şartlara göre asgari 100 m3/saat ve üzerindeki Komple Yeni Yatırımlar 6. bölge illerinde bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek, 0312 310 03 00 nolu telefondan veya ankaraydo@ankaraka.org.tr mail adresinden ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, firmamızın xxx tarihli yatırım teşvik belgemizde yer alan destek unsurlarından kredi faiz kar payı desteğinden yararlanmak istiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ve E-TUYS'a yüklediğimiz yatırım harcamalarımız için kullandığımız krediler için geriye dönük bu destekten faydalanmak için bankalara başvurabilir miyiz? Bankalar bu konunun uygulamasında çok eksik, net bilgi vermiyorlar. Bu desteğin başvuru aşamaları adım adım uygulamanın detaylarını öğrenmek istiyorum. Teşvik belgemiz süresince kullandığımız, kullanacağımız tüm krediler için belgede yer alan onaylı bütçe kapsamında yapılan, yapılacak olan harcamalar için bu destekten faydalanabiliyor muyuz? Bilgi rica ediyorum.
F. U. - Sakarya - 01.06.2023
Cevaplayan : Sakarya Yatırım Destek Ofisi - Muttalip Peker - 02.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda da izah ettiğimiz üzere, mevzuatta faiz veya kâr payı desteği ile alakalı olarak aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, MADDE 11 - Talep edilmesi halinde, Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Stratejik Yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl Vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; (mevzuatta belirtilen oranları) Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla Bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, MADDE 13 – (2) Teşvik belgesinde faiz desteği öngörülen yatırımcılar faiz desteğinden yararlanabilmek için Genel Müdürlük ile protokol imzalayan Aracı Kurumlardan birine başvururlar. Aracı kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullanımı veya Finansal Kiralama sözleşmesi yapılması uygun görülen Projelere ilişkin faiz desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Genel Müdürlüğe yapılır. Müracaatın, Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi gerekir.

Kararda belirtildiği üzere, kredinin Yatırım Kredisi olması ve miktarının sabit yatırım tutarının yüzde yetmişini geçmemesi gerekmektedir. Uygulama tebliğinde de Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurunun aracı kurumca (banka/katılım bankası) yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Konuşmamızda, halihazırda yatırımınız için kredi kullandığınızı ancak Faiz veya Kar Payı Desteğinden faydalanmadığınızı ifade ettiniz. Bakanlığın ilgi biriminden aldığımız bilgiye göre kullanmakta olduğunuz kredi yatırım kredisi ise ve yatırım teşvik belge tarihinden sonra kullanıldıysa, bankanızın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuru yapması durumunda kalan kredi ödemeleriniz için faiz veya kar payı desteğinden yararlanabilecek olduğunuzdur.

Konu hakkında ilave sorularınız için SATSO kampüsünde yer alan ofisimizi ziyaret edebilir, sakaryaydo@marka.org.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 262 332 01 44 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
İyi günler, aktif karbon üretimi için tesis kurmayı amaçlıyorum. Bu konu ile ilgili teşvik durumunu ve şartlarını öğrenmek istiyorum.
H. Ü. - Ankara - 01.06.2023
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 02.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde 2429.6.09.00 US-97 kodlu aktif karbon üretimi alanında yatırım yapmayı planladığınızı ifade ettiniz. Bu kapsamda Ankara’da OSB içerisinde yapacağınız yatırım çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvikleri çerçevesinde aşağıda yer alan destek unsurlarından yararlanabileceğiniz ön görülmektedir.

Bu sektörde teşvikten yararlanmak için gereken asgari yatırım tutarı 4.000.000 TL olup ilgili faaliyet alanı 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları sınıfında yer almaktadır. Bu kriteri sağlayacak bir yatırım kapsamında Yatırım Teşvik Belgesine başvurmanız durumunda;

  • KDV İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Ayrıca 01/05/2021- 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  • SGK İşveren Hissesi Desteği:Yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. (6 yıl %25 yatırıma katkı oranı)
  • Vergi İndirim Desteği:Vergi indirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. (Vergi indirim oranı %70, yatırıma katkı oranı %30)
  • Faiz Desteği: TL 4 puan, Döviz 1 puan İndirimli, 1 Milyon 200 Bin TL'yi geçemez.
  • SGK İşçi Hissesi Desteği: Uygulanmamaktadır.

destek kalemlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca 500 Milyon TL üzerindeki yatırımlar öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilmekte olup 5. bölge teşviklerinden (6. bölge hariç) yararlanmaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek, 0312 310 03 00 nolu telefondan veya ankaraydo@ankaraka.org.tr mail adresinden ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Atıksu Geri Dönüşüm Tesisi kurulumu için destek bulunuyor mu?
A. A. - Şanlıurfa - 01.06.2023
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 02.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla görüşmemizde OSB dışında atık su Geri Kazanım tesisi yapmak istediğinizi belirttiniz. Şanlıurfa ilinde yapacağız yatırımda Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 6. bölge desteklerinden yararlanabileceksiniz.

Bu kapsamda yapacağınız yatırımın Sabit Yatırım Tutarının (makine ve teçhizat, arsa, bina ve diğer yatırım harcamaları toplamı) 1.500.000 TL’yi geçmesi durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurarak teşvik belgesi alabilirsiniz ve bu belge ile aşağıdaki desteklerden faydalanabilirsiniz.

• Makine ve teçhizat alımlarında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti,

• %50 Yatırıma Katkı Oranında %90 oranında vergi indirimi

• İstihdam edilen personele 10 yıl boyunca asgari ücerete tekabül eden Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

• İstihdam edilen personele 10 yıl boyunca asgari ücerete tekabül eden Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

• TL bazında 7 puan, döviz bazında 2 puan faiz indirimi desteği

Yatırım Yeri Tahsisi,

KDV İadesi

Başvuru süreçlerinde Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisimizden ücretsiz olarak yardım alabilirisiniz. Ayrıca Teşvik Robotu sayfasından yatırımınızla ilgili destek oranlarını görebilme ve detaylı teşvik tutarı hesaplamalarını yapabilirsiniz. Bununla birlikte www.yatirimadestek.gov.tr sitemizdeki yatırım fırsatları sayfasından ön fizibilite raporlarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgiler ışığında yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olması durumunda Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisimiz ile direk irtibata geçebilirsiniz.

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0414 314 98 03

E posta: urfaydo@karacadag.gov.tr

+
1 MW'lık yapılacak olan GES yatırımı kapsamında TKDK'dan hibe alınması planlanmaktadır. YTB kapsamında yapılacak olan yatırımın hibe dışında kalan kalemlerinden ve YKO üzerinden vergi faiz desteği vb. gibi unsurlardan faydalanabilir miyiz?
B. G. - Kahramanmaraş - 01.06.2023
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 02.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla sizi arayıp bilgilendirdiğimiz üzere; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibe Desteğinden yararlanarak yapacağınız GES yatırımı için hibe dışında kalan kalemler ile yatırımın bütünlüğünün olmaması nedeniyle Yatırım Teşvik Belgesi alınamamaktadır. Dolayısıyla YTB unsurları olan vergi indirimi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlanılamaz.

Muğla Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 02522131792

E posta: mugla@geka.gov.tr

+
Merhaba. Çankırı öncelikli olmak üzere dozajlıma makinesi üreten plastik enjeksiyon makinesi verim artırıcı yan urunu üreten ve genel endüstriyel otomasyon isleri yapan bir firma kurmak istiyoruz. İl bazlı bir teşvik var mı? Sektörün tam olarak US-97 kodunu bulamadım. Yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.
Y. Y. - Çankırı - 01.06.2023
Cevaplayan : Çankırı Yatırım Destek Ofisi - Alperen Karakaş - 01.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yaptığımız görüşmeye istinaden tarafınıza verdiğimiz bilgiyi özetlemek gerekirse,

Plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılan ve boyanın dozajını ayarlamaya yarayan dozajlama makinesinin üretiminin 2929.2.08.85 US-97 kodlu " B.y.s. diğer makine ve cihazlar - kauçuk ve plastik için olanlar” ürün sınıflaması tanımına,

Üretim otomasyonunda kullanılacak robotların üretiminin ise 2929.2.10.75 US-97 kodlu " Çok amaçlı endüstriyel robotlar” ürün sınıflaması tanımına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu ürün sınıflaması tanımları ile Çankırı ilinde yapılacak bir yatırım, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında bölgesel ve genel Yatırım Teşvik Sistemine dâhil olmaktadır. Söz konusu yatırım kapsamında vergi indirimi desteği, SGK işveren hissesi desteği, faiz desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanılabilmektedir. Ayrıca 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu yatırım Çankırı’daki bir OSB’de yapıldığında Vergi İndirimi Desteği, %90 Vergi İndirim Oranı ve %50 Yatırıma Katkı Oranı ile sunulmaktadır. SGK işveren hissesi desteğinden ise 10 yıl ve limitsiz yatırıma katkı oranı ile faydalanılabilmektedir. (Yatırım tamamlandıktan sonra, yapılan yatırımla istihdam edilen çalışan işçiler için asgari ücrete karşılık gelen işveren priminden 10 yıl boyunca muafiyet sağlanmaktadır). Yatırım için Kredi kullanılması durumunda, Türk Lirası bazında 5 puan, döviz bazında 2 puan faiz desteği (1.4 milyon TL’ye kadar) bulunmaktadır. Ayrıca, alınması planlanan makine ve teçhizatlarda (ilk el) KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılabilmektedir. Buna ilaveten, 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız için cankiriydo@kuzka.gov.tr adresine e-posta göndererek ya da (0376) 213 79 88 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

+
Merhaba. Halihazırda kurmuş olduğum ahşap pencere üretimini artırmak için fabrika yer desteği ve teknolojik makine ekipman desteğine ihtiyacım var. İhracat potansiyeli ve katma değeri yüksek imalat yapıyorum. İşyerimi büyütmek için nasıl bir yol izlemeliyim?
H. Ö. - Samsun - 31.05.2023
Cevaplayan : Samsun Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Akın Uğurlu - 01.06.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizinle gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde halihazırda yaptığınız ahşap pencere üretimini artırmak için Samsun ili Tekkeköy ilçesinde yer alan Samsun Yeni OSB’de yatırım yapmak istediğinizi ve bu kapsamda ön tahsis için başvurunuzu yaptığınızı belirttiniz. Söz konusu Yeni OSB’nin, katma değerli ve yüksek teknoloji odaklı sanayi yatırımlarını önceliklendireceği ifade edilmiştir. Diğer taraftan Yeni OSB’de arsa satışı yoluyla mı alt ve üst yapısının yapılacağı yoksa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kredisi ile mi alt ve üst yapısının yapılacağı Yeni OSB’nin yönetimi tarafından kararlaştırılacak bir konu olduğundan belirsizliğini korumaktadır. OSB’nin hızlı bir şekilde kurulması için arsa satışı yolu tercih edilirse OSB yönetimi tarafından belli koşullarına göre bir fiyat oluşturularak yatırımcılara bedeli karşılığında satılacaktır. Bu durumda ön tahsis talebinde bulunduğunuz OSB’de arsa satışına yönelik olarak herhangi bir destek bulunmamaktadır. Diğer taraftan makine ekipman desteği için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında uygulanan programlar olmakla birlikte şu anda başvuruya açık olan bir program bulunmamaktadır. Ajansın mali destek programlarını https://oka.ka.gov.tr/destekler/basvurabileceklerim internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Yatırımınız kapsamında (yeni kurulan OSB’ye başvurunuzun onaylanıp tahsisi almanız veya mevcut olan Tekkeköy’deki işletmenizde üretiminize devam etmeniz halinde) Yatırım Teşvik Belgesi avantajlarından faydalanabileceğinizi belirtmek isteriz. Yaptığımız telefon görüşmesinde halihazırda yararlandığınız ve bölgesel teşvik aldığınız bir yatırım teşvik belgenizin olduğunu teyit ettiniz. Bu kapsamda yapmayı planladığınız yeni yatırımınızı açık olan bu belgede adres, Sabit Yatırım Tutarı gibi gerekli revizyonları yapıp eklemenizin de imkan dahilinde olduğunu vurgulamak isteriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayının ardından bu kapsamda alabileceğiniz (ahşap pencere imalatı) yeni makineleri de bölgesel teşvik avantajlarından yararlanarak edinebilirsiniz.

Ayrıca, KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi) kapsamında 2.500.000 TL’ye kadar kredi kullanımlarınızda %12’ye kadar faiz desteğinden yararlanabilirsiniz. KOSGEB destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve yatırımınızın destek programlarına uygunluğu ve Projelendirilmesi hususlarında destek almak için KOSGEB Samsun Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Yatırım Destek Ofisi ile samsunydo@oka.org.tr e-posta adresi veya 0 (362) 431 24 00 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru