Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 18 saat 06 dakika
1884 adet sonuç bulundu.
+
ahşap ve kavak malzemesinden hediyelik eşya yapıp e ticaret ile satmak istiyorum ne gibi teşviklerden faydalanabilirim.
O. A. - Aksaray - 26.09.2022
Cevaplayan : Aksaray Yatırım Destek Ofisi - Yılmaz Sansan - 26.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmesinde belirtildiği üzere ahşap malzemelerden hediyelik eşya üretip E-Ticaret platformlarında satışının planlandığı, uzun dönemde ise faaliyetin fabrika boyutuna taşınacağı anlaşılmıştır. Türkiye’de üretilen ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında satışına yönelik e-ticaret desteklerine ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir.

KOSGEB’in "Yurt Dışı Pazar Destek Programı” kapsamında yurt dışı pazarlara açılmak isteyen işletmeler için desteği bulunmaktadır. Süresi en az 8, en fazla 24 ay olan Projeler 300.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Söz konusu desteğin %70’i geri ödemesiz, %30’u geri ödemelidir. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi linkinden programla ilgili detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığının Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak yürütmekte olduğu "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Programı” bulunmaktadır. Bu kapsamda E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği, Sanal Fuar Organizasyonu Desteği, Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti desteklerinden yararlanılabilmektedir. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi bağlantısını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığının İhracata yönelik diğer desteklerini https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri linki vasıtasıyla inceleyebilir; 0850 808 04 04 numaralı hattan İhracat İletişim Noktasını arayabilirsiniz.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Aksaray Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0 382 215 00 18

E-posta: aksarayydo@ahika.gov.tr

+
Ankara ilinde Bölgesel teşvik için min yatırım tutarı nedir
T. F. C. - Ankara - 24.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 25.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Asgari Sabit Yatırım Tutarı, meri mevzuata göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

 • 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
 • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500 bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Sektörlerin asgari yatırım tutarı için 2012/3305 Sayılı Karar'ın Ek-2A kısmını inceleyebilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Biz hastane donanımları üreten ihracatçı bir firmayız.İzmir de yeni bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. İncelediğim kadarı ile öncelikle yatırım teşvik belgesini çıkartmamız gerekiyor. Biz sektör olarak 5. bölge teşviklerinden yararlanabilmekteyiz. Arazi dahil tüm teşviklerden yararlanmak düşüncesindeyiz. Bir danışman firma ile başvuruda bulunacağız. Benim sorum başvuruda belirttiğimiz yatırımların tümünü yapmak zorundamıyız.Örneğin yazacağımız makinaların tümünü almak zorundamıyız eğer yatırımın sonunda bu makinaların tümünü almazsak veya taahhütde bulunduğumuz işlerin bir bölümünü gerçekleştiremezsek bir ceza ile karşılaşırmıyız?Saygılarımızla
S. D. - İzmir - 23.09.2022
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Gökçe Aydoğdu - 23.09.2022
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgilerle beraber gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde de belirttiğiniz hususlar çerçevesinde yatırımınızın 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Makine ve teçhizatlar yatırım teşvik belgesinin ana unsurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle yatırım sürecinde alımından vazgeçilen makinenin üretim için zorunlu olan ana makine niteliği bulunmaması, makinenin listeden çıkarılmasının yatırım bütünlüğünü bozma ihtimali taşımaması durumunda makine listesinde revizyon yapılabilmektedir. Diğer taraftan makinelerin alınmaması, Yatırım Teşvik Belgesindeki asgari yatırım şartını sağlayamama ihtimalini de beraberinde getirebilecektir. Bu kaygıların olmaması halinde, yatırım dönemi içinde makine listesinde güncelleme yapmak mümkün olabilmektedir.

Teşvik uygulamaları konusunda başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Yeni yatırım yapacak olan firma öncelikle genel veya bölgesel yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmak için ilerledi ancak şimdi çatı gesde yapılması isteniyor. Bu belgelerin ayrı ayrı alınması mı gerekiyor yoksa tek yatırım teşvik belgesi üzerinden ilerlene bilir mi ? Tek alına biliyorsa ne yapmamız gerekir ? destek olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar
G. E. - Ankara - 23.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 23.09.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Çatı GES yatırımınız için ayrı bir Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu yatırım teşvik belgesini alırken izlemeniz gerek yol ve dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıdaki gibidir;

"Çatı GES"ten 11/08/2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararının 7 nci maddesi kapsamında "50 kw ve altı meskenler" istifade edebilmektedir. Ancak "tarla GES" için gerekli olan enerji nakil hattı (ENH) ve bu hattın bağlanacağı trafoda kapasite olması gerekmektedir. Kapasitelere ilişkin güncel verilere https://www.teias.gov.tr/duyurular/ adresinden erişebilirsiniz. Örneğin 2022 yılı Temmuz ayında başvurusu yapılan Projeler kapsamında yapılan kapasite tahsisleri sonucunda kalan bölgesel kapasiteler Ağustos 2022 itibarıyla https://www.teias.gov.tr/duyurular/kapasite-tahsisleri-hakkinda-duyuru-agustos-2022 adresinde yer almaktadır.

GES Yatırımları için başvuru aşamasında standart olarak aşağıdaki evraklar istenmektedir. Bu evraklara ilave olarak enerjisi yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir.

Ayrıca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2012/1) 6. madde, teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgelere ilişkin bilgileri içermektedir.

Detaylı bilgi: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Yetkilendirme Taahhütnamesi
 • Yetkilendirme Formu
 • İmza Sirküleri
 • SGK Borcu Yoktur Yazısı
 • ÇED Yazısı
 • Proje Onay Yazısı

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları, faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 1. 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda sağlanan destek unsurları aşağıda yer almaktadır:

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Ankara Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0312 310 03 00

E-posta: YDO@ankaraka.org.tr

+
Merhaba, halihazırda 43.12.02 nace kodu ile yaptığımız işin yanı sıra kestirimci bakım amacı ile 400-500 bin Euro yatırım tutarı kapsamında bir laboratuvar kurmak istiyoruz. Kuracağımız bu laboratuvar kapsamında ne gibi desteklerden yararlanabileceğimizi öğrenmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.
E. G. - Ankara - 21.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 22.09.2022
Cevap :

Sayın İlgili,

E-posta üzerinden yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde US-97 Kodu olarak "TEKNİK TEST VE ANALİZ FAALİYETLERİ 7422" kodunun yapacağınız yatırım için uygun olduğunu beyan etmektesiniz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları, Ar-Ge yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındadır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda yatırımınız için faydalanabileceğiniz teşvik kalemleri aşağıdaki gibidir;

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi dışında ilgili olabilecek kurumlar ve destekleri aşağıdaki gibidir;

Eğer işletmeniz KOBİ ölçeğinde ise KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı uygun olabilir, detaylara https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi adresinden erişebilrsiniz.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı uygun olabilir detaylara https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi adresinden erişebilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Edirne ili Keşan ilçesinde bulunan tuğla fabrikamız 1979 yılında faaliyete başlamış olup üretim teknolojisi açısından zamanımıza uygun hale gelmesi gerekmektedir.Bulgaristan Romanya ve Sırbistan’ın hali hazırda ülkemizden tuğla ihraç ettiği bir dönemde modernizasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir mevcut hali ile birkaç yıl ömrü kalmış olan fabrikamız için 50 milyon TL modernizasyon / yatırım kredisi desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır bu konuda bizleri yönlendirmenizi ve desteklerinizi rica etmekteyiz Saygılarımızla
F. K. - Edirne - 21.09.2022
Cevaplayan : Edirne Yatırım Destek Ofisi - Uğur Okuş - 22.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde belirtildiği üzere, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri uyarınca (Ek-4) Yatırım Teşvik Sistemi kapsamı dışındadır. Modernizasyon yatırımları Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde:

"Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımlar,"

olarak tanımlanmaktadır.

Yatırım teşvik başvurularında US-97 Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması esas alınmaktadır. 2693.2 kodu ile tanımlı "fırınlanmış Kilden Kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı" Genel Teşvik Uygulamalarından faydalanmakta, asgari 3 milyon TL Sabit Yatırım Tutarı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan makine-ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) ile sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) müracaatları, E-TUYS sistemi üzerinden yapılmakta olup başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz.

23.3 NACE Kodu ile tanımlı "kilden inşaat malzemeleri imalatı" Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından sağlanan 10 yıla kadar Vadeli Yatırım Kredisinden faydalanabilmektedir. Söz konusu destek kredisi hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıda yer alan bağlantıdan erişebilirsiniz:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_yatirima_destek_kredisi.pdf

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından Yatırım Destek Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Edirne Yatırım Destek Ofisi: Edirne Valiliği Bahçesi, Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi, Paşakapısı Kuzey Köşkü No:19/1, 22000 Edirne
Tel: (0284) 225 10 03

+
Çuval ve plastik torba üretim tesisi kurmak istiyorum, yararlanabileceğim teşvik ve hibe destekleri nelerdir?
E. T. - Gaziantep - 19.09.2022
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Bilal Aydın - 21.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yaptığımız telefon görüşmesinde belirtildiği üzere, planladığınız yatırımın Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenme olanağı bulunmaktadır. Bu çerçevede, çuval üretimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi açısından bakıldığında Gaziantep ilinde asgari 1.500.000 TL yatırım yapılmasının taahhüt edilmesi halinde sadece Genel Teşvik Uygulamalarından faydalanır. Buna göre makine-ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti hakkı tanınmaktadır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin başvurabildiği İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Gerçek Kişi işletmelere 5.000 TL, Sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL kuruluş desteği ve girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ek 10.000 TL olmak üzere iki performans dönemi için 75.000 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanmaktadır. İstihdam desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır. Program kapsamında düşük orta-düşük teknoloji seviyesine sahip ilgili yatırımınız aşağıda yazılı desteklerden de yaralanabilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde kolaylıklar dileriz.

Gaziantep Yatırım Destek Ofisi

Telefon:0 342 231 07 01

E-posta: info@ika.org.tr

+
Merhaba, Teşvik robotunda yatırımla ilgili tanımları girdiğimizde, "2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır." ifadesi gözükmektedir. 1."2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için..." ifadesiyle yatırım teşvik belgesinin başvuru tarihi mi yoksa, belge kapatma tarihi mi kastediliyor? 2.Belge başvuru tarihinden itibaren bölgesel teşvikleri için hangi destek kalemleri; belge kapandıktan sonra bölgesel teşvikler için hangi destek kalemlerden yararlanabilmekteyiz. Açıkça belirtirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
G. K. - İstanbul - 20.09.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 21.09.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

İlgili tarih aralıkları Yatırım Teşvik Belgesinin başlama yada kapatılma tarihlerini değil, söz konusu teşvik belgesi kapsamında bu tarih aralıklarında yapılan yatırım ve bina-inşaat harcamalarını kapsamaktadır.

"2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için..." 30 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 29/12/2019 Tarihli ve 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki 2. maddesi 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında Vergi İndirimi Desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve Yatırıma Katkı Tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

" 01/05/2021-31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanması..” 28 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 31849 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) 4. maddesine göre " 3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi Mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır”. Söz konusu Uygulama Tebliğin'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-8.htm sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bölgesel Teşvik Unsurlarından faydalanacak bir yatırım yapmanız durumunda üretime yönelik makine ve ekipman alırken Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnasından faydalanabilirsiniz. Yatırım Yeri Tahsisinden Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi akabinde faydalanabilirsiniz. Faiz veya Kar Payı Desteğini öngören bir Yatırım Teşvik Belgesi sahibiyseniz ve talep etmeniz durumunda yine yatırımınız süresince bu destekten faydalanabilirsiniz. Vergi indirimi desteği ile alakalı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın Vergi İndirimi Desteği başlıklı 15. maddesinin 5. fıkrası " Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.” ibaresi yer almaktadır. Sigorta primi desteğini öngören bir yatırım teşvik belgesi sahibiyseniz yatırım teşvik belgenizin Tamamlama Vizesi yapıldıktan sonra bu destekten yararlanabilirsiniz. SGK işveren hissesi desteğinden yine teşvik belgenizin ekspertizi tamamlandıktan sonra yararlanabilirsiniz. Destek unsurları ile alakalı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın gümrük vergisi muafiyeti ile ilgili 9. maddesini, KDV istisnası ve iadesi ile ilgili 10. maddesini, faiz veya kar payı desteği ile ilgili 11. maddesini, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ile ilgili 12. maddesini, sigorta primi desteği ile ilgili 13. maddesini, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ile ilgili 14. maddesini, vergi indirimi ile ilgili 15. maddesini ve yatırım yeri tahsisi ile ilgili 16. maddesini incelemenizi tavsiye ederiz. Karar ile ilgili detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba , Çatı GES'ler için çıkartılacak olan teşvik belgesinin başvuru belgeleri nelerdir .
C. A. - İstanbul - 21.09.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 21.09.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

GES Yatırımları için başvuru aşamasında standart olarak aşağıdaki evraklar istenmektedir. Bu evraklara ilave olarak enerjisi yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir.

Ayrıca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2012/1) 6. madde, teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgelere ilişkin bilgileri içermektedir.

Detaylı bilgi: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Yetkilendirme Taahhütnamesi
 • Yetkilendirme Formu
 • İmza Sirküleri
 • SGK Borcu Yoktur Yazısı
 • ÇED Yazısı
 • Proje Onay Yazısı

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi
Telefon: 0212 468 34 00
E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
İyi Günler Biz Yatırım teşvik belgesi aldık. Fatura Girişleri yapıldı ve onandı ancak bize kesilen makine faturası geri iadesi istenildi. Bu süreci nasıl yürütmemiz gerekir.
M. E. - Ankara - 20.09.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 21.09.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesine istinaden KDV'li olarak firmanıza kesilen yerli makine faturanın iade edilip yeni KDV'siz faturanın yüklenmesi hakkında bilgi talep etmektesiniz. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf klavuzunda Fatura Revize Başvurusu bölümü bulunmaktadır. Eğer onaylanan fatura bilgilerinde KDV İstisnasından yararlanmaya engel teşkil edecek bir hata varsa " Fatura Revize Başvurusu” bağlantısı üzerinden fatura onayının kaldırılması ve faturanın güncellenebilir hale getirilmesi tarafınızdan talep edilebilir. Bu talebin ilgili sektör dairesi tarafından geçerli görülmesi halinde onay kaldırılabilir. Sektör dairesi yetkilileri talep esnasında yapılan açıklamayı yeterli bulmazsa örneğin; faturanın istisnadan yararlanmadığına dair bir yazı vs. talep edebilir. Bu işlemlerden sonra eğer revizyon talebi kabul edilirse yukarıda paylaşılan linkte yer alan klavuzdaki adımları izleyebilirsiniz.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ilgili sektör başkanlığı tarafından gerekçe yeterli bulunmazsa teşvik revizyonu kapsamında bu makina çıkarılarak farklı bir uygulama yapılabilir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru