Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 19,16 saat
889 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba İyi Günler, Geri dönüşüm lisansına tabi yatırım teşvik belgesinden yararlanabilmek için yatırım şartları nelerdir? Sabit yatırım tutarı zorunluluğu mevcut mudur? Yatırımı İzmir ilinde gerçekleştirmek istiyoruz. Çevre lisansı konulu yatırım olduğu için öncelikli yatırım konusu içerisinde yer aldığından 5.Bölge Teşviklerinden yararlanmak istiyoruz. Projenin kapasitesi, yatırım tutarı, tesis konumu ve fiziksel şartları teşvik belgesinin alınmasını etkiler mi? Teşekkürler, iyi günler.
B. G. - İzmir - 17.06.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 17.06.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İzmir'de planladığınız Yatırımınız, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde " Çevre Lisansına Tabi Yatırımlar” kapsamında değerlendirildiği takdirde, Öncelikli Yatırım Konularına ait teşvik unsurlarından yararlanabilmesi mümkündür.

Atık Geri Kazanım ve bertaraf tesislerinde asgari yatırım tutarı 1 milyon TL’dir.

Geri kazanım ve bertaraf tesislerinin izin işlemleri ilgili yönetmelik tarafından yürütülmektedir. Bu belgelerin teminini için yapılacak başvuruda, Projenize ait kapasite, fiziksel şartlar gibi bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması gerekecektir.

Teşvik Başvuru esnasında, ilgili yönetmelik çerçevesinde alınmış çevre izin ve lisansı veya geçici faaliyet belgesinin ibrazı uygun olacaktır. Teşvik belgesi başvurunuza ilişkin nihai değerlendirme ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba iyi günler, AR-GE merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz fakat teşvik belgemiz bulunmamaktadır. Firmamızda atıksu arıtımında kullanılan bir cihazın distribütörlüğünü yapıyoruz, cihaz satışımda müşterilerimizin yararlanacağı teşvik düzenlemesi mevcut mudur? Örneğin müşterime vergi indirimi vb. gibi avantajlar sunabilir miyim? AR-GE merkezi olduğum için öncelikli yatırım konuları içerisinden AR-GE ve Çevre Yatırımları alt başlığı ile teşvik belgesi başvurusunda bulunabilir miyim? Yatırım teşvik belgesi alınması sürecinde özel bir koşul, sağlamam gereken şartlar var mıdır? Yatırım teşvik belgesi alınması sürecinde her bir yatırım konusu için farklı koşullar mı bulunmaktadır? Yoksa standart sağlanması gereken şartlar mevcut mudur? Teşekkürler, sağlıklı günler.
B. G. - İzmir - 17.06.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 17.06.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Yatırımlarda devlet yardımları mevzuatında, temel olarak imalat sanayi alanında faaliyet gösteren imalatçılara yönelik teşvikler bulunmaktadır. Distribütörlüğünü yapmış olduğunuz makinelerin müşterileri için bir teşvik unsuru bulunmamaktadır.

Ar-Ge yatırımları, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve faiz/kar payı desteğinden yararlanabilmektedir. Yatırımınız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilecek olup değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için, Ar-Ge merkezinizi ve yatırımınızı detayıyla tanımlayacak bilgi ve belgeleri sisteme yüklemeniz uygun olacaktır. Yatırımınızda Sabit Yatırım Tutarının asgari 1 milyon TL olması gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar Amasya ili Gümüşhacıköy İlçesi xxxxxxxxxx kooperatifi başkanıyım. Kooperatifimizin kendir fabrikası var, kenevir ekimi olmadığından dolayı fabrikamız kapanmıştır. Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ile ülkemizde ve yöremizde yeniden kenevir ekimi başlamış olup bu kenevirleri işlemek için hali hazırda fabrika yoktur ve ülkemizde kenevir işleyen tek fabrika Gümüşhacıköy kendir fabrikasıdır, fabrikamızı yeniden faaliyete geçirmek istiyoruz, bizlere ne gibi destek veya hibe yardımı yapabilirsiniz? İlgileriniz için teşekkür ederim.
Ü. Y. - Amasya - 16.06.2021
Cevaplayan : Amasya Yatırım Destek Ofisi - Yunus Sunar - 16.06.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere, Kenevir, Keten, Jüt vb. Kabuk Liflerin Elyaf Haline Getirilmesi Yatırımı ile Entegre İplik Yatırımları İstanbul ili hariç olmak üzere, Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanmaktadır. Amasya ilinde asgari 500.000 TL yatırım yapma taahhüdü ile Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Teşvik Belgesi için yapacağınız başvurunun Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda yararlanabileceğiniz teşvik unsurları şunlardır:

Makine-teçhizat alımında KDV muafiyeti,
Makine-teçhizat alımında Gümrük Vergisi Muafiyeti (Serbest Bölge veya yurt dışından doğrudan kendiniz alırsanız),
Kurumlar Vergisi indirimi (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30),
Yeni istihdam edilecek işçilerin yatırım OSB’de ise 7 Yıl yapılan yatırımın % 35’i kadar, dışında ise SGK işveren payının 6 yıl veya yapılan yatırımın % 25’i kadar bir tutara ulaşıncaya kadar devlet tarafından karşılanması(yatırım tamamlanıp belge kapatıldıktan sonra),
Faiz desteği (Yatırım Kredisi kullanılacaksa TL cinsinden kredilerde yıllık 4 puan, döviz cinsi kredilerde ise 1 puan, toplamda da 1.2 milyon TL’te kadar faiz desteği).
2021 yılında yapılacak bina-inşaat harcamalarında ise KDV İadesi.


Ayrıca yatırımınız ile ilgili Kooperatifçilik destekleri ile ilgili bilgi almak üzere Ticaret İl Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz. KOOP-DES programı kapsamında kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) olmak üzere tarımsal Projelere hibe veren kurumlar bulunmaktadır. Tarımsal desteklemeler konusunda diğer bir kurum Ziraat Bankası kredileridir.

Konu ile ilgili detayları yüz yüze gerçekleştireceğimiz toplantıda görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi

Dere Mahallesi. Igneci Baba Sokak. No:30 Amasya
Telefon:+90 (358) 212 69 66
Mail: amasyaydo@oka.org.tr

+
Merhabalar; xxxx A.Ş. olarak Torbalı bölgesinde, eski xxxx fabrikasının yan kısmında bulunan yaklaşık xx dönümlük araziyi satın almak ve araziye yeni fabrikamızı inşa etmek istiyoruz. Bu süreçte faydalanabileceğimiz teşvik ve destekler ile alakalı bilgilendirme rica ediyorum.
A. K. - İzmir - 15.06.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 16.06.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler ve telefonda yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde, İzmir'de planladığınız Yatırımınız " Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti” olarak belirtilmiştir. Yatırımınızın Demir-Çelik ve Demir Alaşımları İmalatı niteliğinde olması ve asgari 1 milyon TL üzerinde bir maliyet söz konusu olması halinde genel teşvik unsurlarından faydalanabilecektir. Ancak bu teşvikten faydalanabilmek için;

-Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla Tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması,

-Başka bir işletmenin Sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması,

-Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması,

-Yıllık Net Satış Hasılatı 50 milyon Avro veya mali Bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması,

şartlarının da karşılanması gerekmektedir.

Bu durumda, teşvik belgesinde yer alan makine ekipman alımlarında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, 31/12/2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında da KDV İadesi uygulanabilecektir.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize suanr, iyi çalışmalar dileriz.

+
Sayın Yetkili, Nevşehir ilinde faaliyetlerine devam etmekte olan bir yazılım şirketinin yöneticisiyim. Şirket olarak butik otellerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik rezervasyon ve muhasebe işlemlerini bünyesinde bir arada bulunduran bir program geliştirdik ve butik otellerin hizmetine sunduk. Şirket olarak programımızın İngilizce ve Rusça versiyonlarını da geliştirdik ve ihraç etmeye de başladık. Ancak şirket olarak hem yurtiçi pazarlarda hem de yurtdışı pazarlarda ürünümüzü pazarlama sorunu yaşıyoruz. Bunun ana sebebi kalifiye pazarlama personeli bulamamamız ya da onların giderlerini yeterli düzeyde karşılayamıyor olmamız. Şirketimizin geliştirdiği bu ürünün hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda satış ve pazarlamasının gerçekleştirilmesine yönelik başta personel desteği olmak üzere devletimizden alabileceğimiz destekler hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum. Saygılarımla
U. A. - Nevşehir - 14.06.2021
Cevaplayan : Nevşehir Yatırım Destek Ofisi - Barış Boğaç Gürsel - 16.06.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Öncelikle sistemimizden kaynaklanan gecikmeden ötürü sizlere geç dönüş yapabildik, o yüzden anlayışınız için teşekkür ederiz. Telefonla görüştüğümüz üzere sektörünüzde yurt dışı pazarlara açılmak ve personel desteği almak istemektesiniz. Faaliyet gösterdiğiniz sektörlere yönelik Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in destekleri bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı'nın size sağlayabileceği bazı destekler şunlardır:

* Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları

* Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi (uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir)

* Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

* Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

* Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları

* Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

Ticaret Bakanlığı'nın desteklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye ve başvuru şekline aşağıdan ulaşılabilir:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-doviz_kazandirici_hizmet_sektorlerinin_desteklenmesi.pdf

https://kolaydestek.gov.tr/

Bunun haricinde KOSGEB'in Yurt Dışı Pazar Destek Programı bulunmaktadır. Programa ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almakta olup, başvuru yeri telefonla görüştüğümüz üzere KOSGEB Nevşehir Müdürlüğü olacaktır:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_yurtdisi_pazar_destek_programi.pdf

Teşvik ve destekler ile ilgili bir sorunuz olması durumunda Nevşehir Yatırım Destek Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Firmamızın yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Bu durumda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına başvuru yapılabilir mi? Teşekkürler.
E. B. - Kocaeli - 15.06.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Kerim Ekrem - 15.06.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Firmanız, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilgili çağrısı kapsamındaki koşulları sağlaması durumunda programa başvuru yapabilir. Firmanızın halihazırda teşvik belgesi sahibi olmasının, teşvik belgeniz kapsamındaki aynı yatırım Projesi unsurlarının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle'si Programı başvurusu kapsamında sunulmaması koşuluyla programa başvurmaya engel olmadığı değerlendirilmektedir. Konuya dair daha detaylı bilgi için hamle@sanayi.gov.tr adresiyle de iletişime geçebilirsiniz.

+
Biz giyim eşyası haricindeki tekstil ürünlerini imal edeceğiz. Binayı tamamlanmış bina olarak satın almak istiyoruz. Bundan nasıl faydalanabiliriz. Arsa ve bina ayrımını gayrı menkul değerleme firmasından yaptıktan sonra mı yazıcaz teşvik belgesine?
N. S. - İzmir - 14.06.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 15.06.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunu bilgiler çerçevesinde, bina-inşaat harcamaları, teşvik belgesi kapsamında kabul edilmektedir. Ancak değerlendirme sürecinde , teşvik kapsamında imalata yönelik harcamalarla paralelliği göz önünde bulundurulmaktadır. Bina ve arsa maliyetinin bir bilirkişi tarafından ayrıştırıldıktan sonra yazılması uygun olacaktır. Nihai değerlendirme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Kiralık makinalarımız var. Onları iade edip yerine yenilerini teşvik belgesi kapsamında alacağız. Bir ksım makinalarımız da kendimize ait. Bunu aynı belgede komple yeni yatırım ve tevsi olarak mı göstereceğiz. Ya da modernizasyon
N. S. - İzmir - 14.06.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 15.06.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, hali hazırda çalışmakta olan bir işletme ise ve kapasite artırmak isteniyorsa Tevsi Yatırım şeklinde yapılabileceği , tesiste teknolojinin geliştirilmesi hedefleniyorsa, yatırımın modernizasyon kapsamında düşünülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Nihai değerlendirme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Sanayi gazı üretimi ve dolumu yapmaktayız. 24 US97 kodu üretimimiz. Dolum da bir bütün olark mı dahil edilecek. Ya da genel teşvik e mi girer. Tüp ve dağıtım tanklarını genel teşvik kapsamında alabilir miyiz
N. S. - İzmir - 14.06.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 15.06.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız Yatırımınız sıvı ya da gazların depolama hizmetleri niteliğinde ise ve aranan diğer şartlar da karşılanıyorsa genel teşvik unsurlarından faydalanabilecektir. Bu süreçte dağıtım araçları ve tüpleri için teşvik belgesinin düzenlenmeyeceği, sanayi gazının üretimi söz konusu ise orta-yüksek teknoloji yatırımlara ait destek unsurlarından faydalanılabileceği değerlendirilmektedir. Nihai değerlendirme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Yedek parça kiralama ve gıda üzerine şirketimize destek kredisi almak istiyorum
A. A. - Antalya - 13.06.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Metin Tatlı - 15.06.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

İletmiş olduğunuz bilgiler ve telefonda yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde; Antalya’da motosiklet yedek parça ticareti-kiralama ve yeme içme hizmeti sunan büfe işletmeleriniz için, eğer işletmelerinizi kurduğunuz tarihten önce e-devlet üzerinden "Geleneksel Girişimcilik Eğitimini" tamamladıysanız, işletmelerinizi kurduğunuz tarihten itibaren 1 yıl içerisinde "Geleneksel Girişimcilik Destek Programına" başvuru yapabilirsiniz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen bu destek programı hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

KOSGEB desteği ile kurulmuş işletmeler, aşağıda bağlantısı verilen " KOBİ Finansman Desteği” adı verilen Kredi faiz desteğinden de faydalanabilmektedir:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

Ayrıca, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlayan istihdam teşvikleri için de Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulunabilirsiniz. İstihdam teşvikleri hakkında bilgiye https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/arti-istihdam-tesviki/ bağlantısından ulaşmanız mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya Yatırım Destek Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

Bilgilerinize suanr, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru