Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 16 saat 47 dakika
3470 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar, ben Diyarbakır ilinde ilk etapta 3000 kaz yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Bu konuda hibe veya teşviklerden faydalanabilir miyiz? Pazarlama konusunda da yardımınız olur mu?
A. - Diyarbakır - 14.06.2024
Cevaplayan : Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi - Osman Yakut - 14.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde iletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır Çınar ilçesinde satın almayı planladığınız bir arazi üzerinde kaz yetiştiriciliği yapmayı düşündüğünüzü ve bu kapsamda yararlanabileceğiniz destekler hakkında bilgi talebinde bulunduğunuzu ilettiniz.

Planlanan yatırımınız için yararlanabileceğiniz destekler aşağıda yer almaktadır:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Programı: Bu destekle; kanatlı eti üreten işletmelerin genel performansının iyileştirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması, çevrenin korunması ve hayvan refahı ile ilgili AB standartlarına uyum sağlanması amaçlanmıştır. Program kapsamında kanatlı hayvan yetiştiriciliği (et tavuğu) alanında sıfırdan yatırım veya kapasite artırımı yatırımlarının IPARD kapsamında desteklenmemekte, yalnızca mevcut yatırımların modernizasyon içeren yatırımlar desteklenmektedir. Proje, Tüzel kişiler için %50, Gerçek Kişiler için %55 oranında desteklenir. Kaz yetiştiriciliği için en az 5.000 Avro en fazla 125.000 Avro arasındaki projeler desteklenir. Detaylı bilgilere erişmek için https://www.tkdk.gov.tr/ web sitesini ziyaret edebilir veya Diyarbakır TKDK İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Yatırım konunuzla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programında da TKDK ile benzer şekilde, mevcut tesislerin modernizasyon içeren yatırımları %50 oranında; 5.000.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Bu program kapsamında toplam Bütçesi 3.000.001 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir. Söz konusu program hali hazırda başvuruya açık olmayıp yıl içerisinde başvuruya açılması beklenmektedir. Detaylı bilgi için Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Konu hakkında bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/destek/kkydp-tarima-dayali-ekonomik-yatirimlarinin-desteklenmesi/164 bağlantısını kullanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Diyarbakır ilinde ilgili yatırım için bölgesel teşvikten yararlanma asgari yatırım şartı 1,5 Milyon TL olan entegre yatırımlarda en az 200.000 adet/dönemdir. 100.000-200.000 adet/dönem arası entegre yatırımlar genel teşvik unsurlarından yararlanır. 6. bölge illerinde 100.000 adet/dönem kapasite üstü entegre yatırımlar bölgesel teşvikten yararlanmaktadır. Entegre damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımları için asgari kapasite şartı aranmamaktadır. 100.000 adet/dönem altı yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Entegre tesis şartları; et yönlü kanatlı yetiştiriciliği için, kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi ile entegre olması; yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği için, yem ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ile entegre olması; damızlık kanatlı yetiştiriciliği için kuluçkahane başlangıç olmak kaydıyla proje bazında yem üretimi ile entegre olması koşuluyla desteklenmektedir. Hayvan alımları, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlandırılmaz. Bu destekler ise aşağıda kısaca detaylandırılmıştır:

KDV İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanmaktadır.

Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %50): Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

SGK İşveren Hissesi Desteği (10 yıl limitsiz yatırıma katkı oranı): Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

SGK İşçi Hissesi Desteği (10 yıl): Teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi isçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Faiz/Kâr Payı Desteği: TL 7 puan, döviz 2 puan indirimli, 1 milyon 800 bin TL’yi geçemez.

Yatırım Yeri Tahsisi: Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer tahsisi yapılabilmektedir.

Söz konusu yatırımınızla ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve teşvik unsurlarına dair temel hesaplamalar için https://www.yatirimadestek.gov.tr/ sitesindeki Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz. Teşvik Robotu uygulamasında " US-97 Kodu veya tanımına göre arama yapınız.” açıklaması yer alan kutucuğa yatırıma konu anahtar kelimeleri yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz.

Teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle Yatırım Teşvik Belgesine başvuru yapmanız ve teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım teşvik belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yatırımınız için T.C. Ziraat Bankası tarafından, çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticilerin söz konusu faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları için Kredi imkânı sunulmaktadır. Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık (besi, süt hayvancılığı; damızlık hayvancılık vb.), kanatlı hayvancılık (tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek, devekuşu vb. ile yumurta, et, damızlık hayvancılık vb.), arıcılık vs. konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak " işletme” ve " yatırım” kredileri kullanılabilmektedir. İş ve işlemler banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0 (412) 237 12 16 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, İzmir ilinde mobilya sektörüne ilişkin bir kooperatif bünyesinde GES yatırımı planlanmaktadır. Kooperatif olarak alabileceğimiz GES desteğine ilişkin şartlar nedir ayrıca üretime ilişkin destekler var mıdır?
G. İ. - İzmir - 13.06.2024
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Sena Gürsoy - 13.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmesinde de belirtildiği üzere, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 kısmında yer alan hükümler çerçevesinde, bir Kooperatifin görev alanına yönelik olarak yapacağı yatırımlar Proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir. Ayrıca, aynı mevzuat hükümleri gereğince, güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasındadır. Dolayısıyla, kooperatifin görev alanına yönelik olarak yapacağı GES yatırımının en az 240 KW kapasitede olması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı çerçevesinde, İzmir ilinde gerçekleştirilecek " 3610-mobilya üretimi” US-97 Koduna sahip bir yatırım, 4 milyon TL asgari yatırım şartı koşuluyla bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilecektir. Bu kapsamdaki bir yatırım için sağlanan teşvik unsurları aşağıda yer almaktadır:

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

KOSGEB tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı çerçevesinde imalatçı KOBİ’lerin güneş enerjisi sistemi yatırımları desteklenmektedir. Ancak bu desteğe KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanı onaylı KOBİ’ler başvurabilmektedir. Program hakkında bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/9022/yesil-sanayi-destek-programi internet sayfasını inceleyebilirsiniz.

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Hatayın Merkez İlçesi Antakya da 4 katlı 5 yıldızlı otel yapmak istiyoruz. Yararlanabileceğimiz destekler nelerdir?
K. K. - Hatay - 13.06.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Figen Gökşen Tok - 13.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı Adayı,

Sizlerle telefon ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, bir danışan firmanızın ili Hatay Antakya ilçesinde 3 veya 4 yıldızlı bir butik otel yatırımı yapmayı düşündüğünü ve bu konuda devlet desteklerinin neler olduğuna dair bilgi talep ettiniz.

Buna göre US-97 Kodu 5510.1.01.98 olan butik otel yatırımlarına yönelik bina-inşaat, yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak sıfır makine ve teçhizat ile yatırımı ilgilendiren Proje, etüt, navlun, montaj ve yardımcı makine ve teçhizatın dâhil olduğu asgari 1,5 milyon TL tutarında yapılacak yatırımlar için Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan destek süre ve oranlarından yararlanabilirsiniz. Bu sistemde destekler devletin çeşitli destek unsurları ile alacaklarından vazgeçmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yararlanabileceğiniz destekler, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi desteği, SGK sigorta pirimi işveren hissesi desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi desteğidir.

Yatırımla ilgili özel şartlar değerlendirildiğinde; " Turizm yatırım/ işletme belgesi olmayan tesisler teşvik kapsamı dışındadır. Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Merkezi veya termal turizm konusunda yapılacak konaklama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/engelli merkezleri ve Wellness yatırımları kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar için (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerine bakınız. Makine-teçhizat listelerinde inşaat ve tüketim malzemelerine yer verilmemesine dikkat edilmelidir. 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır. Turizm yatırım/ işletme belgesi olmayan tesisler teşvik kapsamı dışındadır” ifadesi yer almaktadır.

Destek Süre ve Oranları;

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 10 yıl limitsiz Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirimi Desteği: Vergi İndirim Oranı %90, yatırıma katkı oranı %50,

Faiz Desteği: TL 7 puan, döviz 2 puan indirimli (kullanılacak Kredi miktarı, teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ini ve 30 milyon TL’yi geçemez.)

Sigorta Pirimi İşçi Hissesi Desteği:10 Yıl

01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi müracaatları, E-TUYS sistemi üzerinden (etuys.sanayi.gov.tr/ebelge) yapılmakta olup tüm işlemler online olarak yürütülmektedir. Destekler ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Destek limitleri ve oranlarını yatırım konunuz üzerinden hesaplamak için ise sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilir ve güncel yatırım teşvik mevzuatını yine sitemizden takip edebilirsiniz.

Teşvikler konusunda nihai karar merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüdür.

Bunun yanı sıra, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri kapsamında butik otel destekleri de yer almaktadır. Bu destek için açık çağrı döneminde Proje başvurusu yapılması gerekmektedir. Gelecek dönemlerde konuyla ilgili çağrı ilanı yapılacağı bilgisi bulunmaktadır. Yatırımınız hakkında ilgili kurumla görüşmenizi tavsiye ederiz. Desteğe ilişkin kapsamlı bilgiye bağlantı ile ulaşabilirsiniz. https://tkdk.gov.tr/AltTedbir/kirsal-turizm-ve-rekreasyon-faaliyetleri-10

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü'ne ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

Telefon: +90 (326) 606 00 01

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
Merhaba, Manisa Alaşehir'de iyi tarım uygulamaları kapsamında topraksız tarım ile yaban mersini yetiştiriciliği yapmak istiyorum. 10 hektar alanda yapacağım. Manisa 2. teşvik bölgesi kapsamındadır. Yararlanabileceğim teşvikler nelerdir? Yatırım yeri tahsisi var mıdır? IPARD hibe desteği de alabilir miyim? Hibe ve destekler hakkında bilgilendirilmek istiyorum.
Ö. F. K. - Manisa - 12.06.2024
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Sever - 12.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuzla ilgili tarafınıza ulaşılmaya çalışılmış ancak telefona cevap alınamamıştır. Yazılı olarak sorduğunuz soruda Manisa ili Alaşehir ilçesinde yer alan arazide yaban mersini yetiştiriciliği için devlet destekteklerinden (yer tahsisi, hibe, teşvik vb.) yararlanmak istediğiniz anlaşılmaktadır.

Yatırımızınız kapsamında arsa tahsisiyle ilgili hazineye ait uygun arsalar için Milli Emlak Müdürlüğüne başvurduğunuz takdirde ödeyeceğiniz bedel teşvikli olacaktır. Ancak başvurunun uygun görülmesi için tarım müdürlüğünün olumlu değerlendirme yapması gerekmektedir. Yetiştiricilik yapılacak alan orman arazisi ise orman bölge müdürlüğü tarafından hibe tahsisi de söz konu olabilmektedir.

Yatırımınız ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan birtakım desteklerden yararlanmanız mümkün görünmektedir. Öncelikle, mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanabilirsiniz. Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere yönelik verilen bu desteğin amacı ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçileri desteklemektir. Bu destek hakkında detaylı bilgiye https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Mazot-Gubde-ve-Toprak-Analizi-Destegi adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Yatırım Teşvik Sisteminde, topraksız tarım dâhil örtü altı yatırımları (Seracılık, sera işletmesi, örtü altı tarım US97 - 0112.0.10) belirli şartlara bağlı olarak teşvik kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre en az 3 milyon TL ve 20 dekar büyüklüğünde olan yatırımlar, bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Bu kapsamda yatırım öncesinde düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgesi ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, SGK işveren hissesi desteği (3 yıl, %15 Yatırıma Katkı Oranı), vergi indirimi (indirim oranı %55, Yatırıma Katkı Oranı %20) unsurlarından faydalanabilirsiniz. En az 5 milyon TL tutarında 25 dekar ve üzerindeki yurtiçi teknolojileri de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları ise Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında 5. bölge avantajlarından yararlanabilmektedir.

Tarım müdürlükleri tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için %50 hibeyle fidan dağıtımı yapılmaktadır. Yapacağınız yatırım konusu ilçede ilk defa yetiştiricliği yapılacak bir tür ise Bütçe imkanları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığından fide alımının tamamına yönelik hibe alma durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle yatırıma başlamadan önce il veya ilçe tarım müdürlüklerine başvurup detaylı bilgi sahibi olmanız önerilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu destekleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik destek kalemleri bulunmaktadır. Bu destek için açık çağrı döneminde Proje başvurusu yapılması gerekmektedir. Gelecek dönemlerde konuyla ilgili çağrı ilanı yapılacağı bilgisi bulunmaktadır. Bu nedenle yatırım fikrinizle ilgili TKDK Manisa temsilcileriyle görüşme yapmanızda fayda bulunmaktadır.

Yine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında en az 5 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla üretimleriyle orantılı bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası satın alımları ile tesis inşası konusunda Hibe Desteği verilebilmektedir. Yaban mersini de tıbbi aromatik bitkiler kapsamında değerlendirilmekte olup söz konusu destekle ilgili Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşmeniz uygun olacaktır.

Diğer taraftan yapmayı planladığınız yatırımla ilgili teşvikli banka Kredisi imkanı da bulunmaktadır. Bu doğrultuda, bulunduğunuz il veya ilçedeki Ziraat Bankası şubesine müracaat ettiğiniz takdirde yapacağınız yatırımla ilgili uygun Krediler hakkında tarafınıza detaylı bilgi verilecektir.

Zafer Kalkınma Ajansı, 2010 yılında kurulmuş olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin kalkınması için çalışmakta olan bir kamu kurumudur. Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Küsget sanayi sitesinde ayakkabı imalatı yapmaktayız. Ayakkabı imalatında kullanılan sayanın işlenmesi için lazer kesim makinesi alımı yapılacağız. İthal kullanılmış lazer makinesi alacağız. Kullanılmış makine için gümrük ve KDV muafiyeti uygulanmakta mıdır?
D. A. - Gaziantep - 10.06.2024
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 12.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemiz ve sistemde sorduğunuz sorunuza istinaden, ikinci el ithal makine alımı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanılmış makine ithaline ilişkin düzenleme 2012/3305 sayılı Kararın 9. Maddesi ile 2012/1 sayılı Tebliğin 12. maddesinde düzenlenmiştir. Mezkûr düzenlemelere göre, Bakanlık sektörel kısıtlamaları göz önüne alarak uygun bulması halinde, İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ hükümlerini belirtmiştir. İthali mümkün olan makine ve teçhizat ile İthalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamına alınmasına müsaade edebilmektedir. İlgili kararda EK-8’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf) belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez. Ancak EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek Sabit Yatırım Tutarına dâhil edilebilir.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Zonguldak ili Alaplı ilçesine çikolatalı fındık drajesi tesisi kurmak istiyorum. Hangi desteklerden faydalanabilirim?
E. S. - Zonguldak - 11.06.2024
Cevaplayan : Zonguldak Yatırım Destek Ofisi - Özkan İrken - 12.06.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde Zonguldak ilinin Alaplı ilçesinde veya Alaplı'nın bir köyünde "Çikolatalı Fındık Draje Üretimi Tesisi" yatırımı planınız olduğu anlaşılmıştır.

Yatırım konunuz ile ilgili Alaplı’da yapılacak bir yatırım bölgesel teşvikler kategorisinde değerlendirilir ve yatırıma 3. bölge teşvikleri uygulanır. Bölgesel teşvikten yararlanmak için asgari yatırım tutarı US-97 Koduna göre " B.y.s. çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 1543.0.06.90” olma şartı ile 2 milyon TL’dir. Buna göre KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 5 yıl %20 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteği ve Yatırıma Katkı Oranı %25 olmak üzere %60 vergi indirimi, Faiz desteği (TL 3 puan, Döviz 1 puan İndirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez) teşvikleri uygulanır.

Bu teşvik desteği kapsamında yurt içinden alınacak sıfır makine ve teçhizat için KDV İstisnası, yurtdışından alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlarından yararlanabilirsiniz.

Bununla beraber, Alaplı ilçesi içerisinde herhangibir kırsalında (köy) yapacağınız yatırıma ilişkin olarak; Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK) tarafından "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirilmesi" yatırım konusu altında yer alan "Zanaatkârlık ve Yöresel Ürünler" (https://www.tkdk.gov.tr/Tedbir/ciftlik-faaliyetlerinin-cesitlendirilmesi-ve-is-gelistirme-4 ) destek programı kapsamında 2024 yılı yılı içerisinde teklif çağrısının yapılması beklenmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın ilanı ve bilgilendirme toplantılarının takvimi için sitesini takip etmenizi öneririz.

Ayrıca KOSGEB Girişimci Destek Programından (https://www.KOSGEB.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimci-destek-programi) yararlanabilirsiniz. Destek programı kapsamında; iş kurma desteği ve iş geliştirme desteği sağlanmaktadır. İş kurma desteği kapsamında kuruluş desteği olarak Gerçek Kişilere 10.000 TL, Sermaye şirketlerine ise 20.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir. İş geliştirme desteği kapsamında ise toplamda 1.500.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmaktadır. İş geliştirme desteği %80 geri ödemeli olacak şekilde personel giderleri desteği, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderleri desteği ve hizmet alım giderleri desteğini içermektedir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda iş kurma desteği üst limiti 10.000 TL; iş geliştirme desteği üst limiti 150.000 TL artırılabilir.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Zonguldak Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0 (372) 257 74 70

E-posta: mainanir@bakka.gov.tr

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Koltuk üretimi sağlayan butik bir işletmeyiz yurt dışı fuar katılımları yapmak istiyoruz. Fuar bedelleri için ne kadar yatırım teşviği söz konusudur teşvikten yararlanabilmek için nasıl yol izlemeliyiz
S. Ö. - İstanbul - 11.06.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 11.06.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcı,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde 2025 yılı şubat ayında ABD’de gerçekleştirilecek olan bir Mobilya Fuarına katılmak istediğinizi ve söz konusu katılımla alakalı destek arayışınızın olduğunu ifade ettiniz.

Üretmiş olduğunuz ürünleri yurtdışı pazarlarda tanıtmak ve yurtdışı pazarlara satmak için Ticaret Bakanlığının sunmuş olduğu fuar desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ticaret Bakanlığın fuar desteklerine ilişkin sayfası incelendiğinde 2025 yılı ile ilgili henüz bir yayının olmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu fuarlara ilişkin güncel paylaşımları takip etmek için https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fuar destekleri; her fuar için Bakanlıkça belirlenen desteğe esas tutar üzerinden hesaplanan miktar geri alabilmektedir. Bakanlıkça belirlenen metrekare ücretine yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler dahildir.

Milli Katılım ve Bireysel Katılım şeklinde fuarlara katılım sağlanabilmektedir.

2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı Fuar Organizasyonları ve 2024 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi’ne https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2024-yilinda-destek-kapsamina-alinan-yurtdisi-fuarlar sayfasından ulaşabilmektesiniz. 2024 yılı fuar destek üst limitleri bilgisi için https://ticaret.gov.tr/data/5c500e9e13b87628e000a0d0/2024%20Destek%20%C3%9Cst%20Limitleri.pdf sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhabalar, iyi çalışmalar. Fabrikamızda enerji verimliliği ile alakalı yatırım projeleri yapmak istiyoruz ve bu projeler kapsamında 5. bölge teşviklerden de yararlanmak istiyoruz. Prosedürler hakkında bilgi sahibiyim. Fakat projelerin onay görmesi halinde hangi teşviklerden ne kadar ve nasıl yararlanacağız? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Herhangi bir sunum yada pdf paylaşabilir misiniz? Örnek bir teşvik uygulaması da yardımcı olacaktır bizlere. Teşekkür eder iyi günler dilerim.
E. K. K. - Hatay - 11.06.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Uzm.figen Gökşen Tok/doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü - 11.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yaptığımız görüşmemizde Hatay ili İskenderun ilçesinde İskenderun OSB içerisinde yer alan fabrikanızda enerji verimliliği ile yatırım yaparken teşviklerden yararlanmak istediğinizi, örnek bir teşvik uygulaması veya bilgilendirme sunumu hakkında da bilgi talebiniz olduğunu bildirdiniz.

Hatay'ın tüm ilçeleri yeni açıklanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmıştır.

Buna göre, enerji verimliliğine yönelik yatırımlarda, bina-inşaat, yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak sıfır makine ve teçhizat ile yatırımı ilgilendiren Proje, etüt, navlun, montaj ve yardımcı makine ve teçhizatın dâhil olduğu asgari 1,5 milyon TL tutarında yapılacak yatırımlar için Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan destek süre ve oranlarından yararlanabilirsiniz.

Yatırımla ilgili özel şartlar değerlendirildiğinde, "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının vereceği Proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.” İfadeleri yer almaktadır. Depremden etkilenen bölgede yer alan söz konusu ilçede gerçekleştirilecek yatırımlarda asgari 1 milyon 500 bin TL yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar 6. Bölge şartlarında 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerden yararlanabilmektedir.

Bu sistemde destekler devletin çeşitli destek unsurları ile alacaklarından vazgeçmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yararlanabileceğiniz destekler, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi desteği, SGK sigorta pirimi işveren hissesi desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi desteğidir.

Sizlerle yapılan görüşme neticesinde, yatırımlarınızın OSB içerisinde yer aldığını bildirdiniz.

Destek süre ve oranları;

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği: OSB içi 12 yıl limitsiz Yatırıma Katkı Oranı bulunmaktadır.

Vergi İndirimi Desteği: OSB içi yatırımlarda Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %55,

Faiz Desteği: TL 7 puan, döviz 2 puan İndirimli (kullanılacak kredi miktarı, teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ini ve 30 milyon TL’yi geçemez.)

Sigorta Pirimi İşçi Hissesi Desteği:10 Yıl

01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına da KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları, E-TUYS sistemi üzerinden (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ yapılmakta olup tüm işlemler online olarak yürütülmektedir. Destekler ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Destek limitleri ve oranlarını yatırım konunuz üzerinden hesaplamak için ise sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilir ve güncel yatırım teşvik mevzuatını yine sitemizden takip edebilirsiniz.

Ayrıca, yine talep etmiş olduğunuz yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin sunuma www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615 linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Teşvikler konusunda nihai karar merci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Yatırım Destek Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

Telefon: +90 (326) 606 00 01

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
Merhaba, ben tekstil sektörünün bir kolu olan taş baskı işi yapmak istiyorum. Bununla ilgili baskı yapabileceğim teçhizat ve kuruluş için destek ya da kredi desteğini nereden alabilirim? Geri dönüşünüz için şimdiden teşekkür ederim.
S. Ş. - İstanbul - 10.06.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 11.06.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmede 1712.0.04 US97 kodu ile " Dokuma üzerine baskı” imalatı yapmak istediğiniz anlaşılmıştır. Konu ile ilgili İstanbul ilinde asgari 3 Milyon TL yatırım yapmanız durumunda Genel Teşvik Unsurlarından faydalanmaktasınız. Genel Teşvik Unsurları üretime yönelik almış olduğunuz makine ve ekipmanlarda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetini kapsamaktadır. İmalat sektörü ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşviklerinde ayrıca 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Yeni bir Girişimci olmanız dolayısı ile KOSGEB’in İş Kurma Desteğine ve İş Geliştirme Desteğine başvurabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıntılı bilgi için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimci-destek-programi sayfasını ziyaret ediniz.

İş Kurma Desteği;

Gerçek Kişi işletmesine 10.000 TL, Sermaye şirketi işletmesine 20.000 TL kuruluş desteği sağlanmaktadır. İşletmenin vergi Mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar personel gider desteği sağlanmaktadır. Söz konusu destek 36 ay Vadeli ve %100 geri ödemesizdir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

İş Geliştirme Desteği;

1.500.000 TLye kadar personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, Tasarım, Sınai Mülkiyet hakları giderleri) için destek sağlanmaktadır. Söz konusu destek %80 destek oranlı olup geri ödemelidir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.

Bununla birlikte kendi işini kurmak isteyen Girişimcilere Halkbank tarafından "Halk Girişimci Kredisi” imkânı sağlanmaktadır. Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler bu kredinin hedef kitlesidir.

Halk Girişimci Kredisi’nden; en az ilkokul mezunu, 45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilmektedir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanmaktadır; 45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilmektedir. Söz konusu kredi ile 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplam azami 60 ay Vade ile azami 250.000 TL’ye kadar kredi kolaylığı sağlanabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/Girisimci/girisimci-bankacilik/girisimci-kredileri/halk-girisimci-kredisi.html sayfası ziyaret edilebilmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, coğrafi işaretli ürün belgesi almak istiyorum. Bununla ilgili başvuru süreci ve istenen evraklar hakkında bilgi almak istiyorum.
K. K. - Hatay - 10.06.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Uzm.figen Gökşen Tok/doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü - 10.06.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı Adayı,

Sorunuz kapsamında görüşmek amacıyla sizinle iletişime geçilmeye çalışılmış ancak tarafınıza ulaşılamamıştır. Coğrafi İşaretli ürün belgesi almak istediğinizi ve bununla ilgili başvuru süreci ve istenen evraklar hakkında bilgi almak istediğinizi bildirdiniz.

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanmakta olup, ülkemizde, coğrafi işaret tescil süreçleriyle ilgili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

İlgili kurumun yayınlamış olduğu tescil başvuru kılavuzuna göre; " Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının, şartları sağlayan herkes tarafından üretimi ve pazarlaması yapılabilse de, tescil için başvuru hakkına herkes sahip değildir. Aşağıda sayılan gerçek veya Tüzel kişiler coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunabilirler: üretici grupları, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve Kooperatifler ile ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici tarafından başvuru yapılabilmektedir.”

Söz konusu başvuru sürecine dair tüm detaylara www.turkpatent.gov.tr/cografi-isaret linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü'ne ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

Telefon: +90 (326) 606 00 01

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru