Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 47 dakika
3191 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba, otomotiv sanayinde kullanmak istediğim bir makine almak istiyorum. Bununla ilgili teşvik prosedürünü öğrenebilir miyim?
B. Ş. - İzmir - 13.02.2024
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Meltem Altınay - 14.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla yaptığımız görüşme neticesinde yapmayı düşündüğünüz yatırım " Paslanmaz çelik veya diğer alaşımlı çeliklerden külçeler, diğer birincil formlar ve yarı işlenmiş ürünler 2710.1.05 (US-97 Kodu)” alanında değerlendirilmesinin uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, asgari yatırım tutarı 3 Milyon TL olmak koşuluyla, yararlanabileceğiniz teşvik unsurları aşağıda kısaca aşağıda özetlenmektedir:

  • Alacağınız makine ve teçhizat için KDV muafiyeti
  • Yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihlerinde yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası

Bununla birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ek-4'de yer alan kriterleri sağlayamayan işletmelerin ek-5'de yer alan demir çelik ürünleri üretimine yönelik yatırımları teşvik kapsamı dışındadır. İlgili eklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018201

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu (https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu ) sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamalarını yapabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme talepleri Bakanlığa KEP üzerinden yapılmakta olup gerekli bilgilere ve doküman örneklerine https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşılabilir. Yetkilendirme talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yararlanabileceğiniz Destekler;

Yatırım konunuzla ilgili olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanmakta olan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nı inceleyebilirsiniz. Program ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmek veya iyileştirmek için bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirler geliştiren Projelerin desteklenmesi ayrıca değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlanması amacıyla yeni ürünlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında verilecek destek üst limiti 1.100.000 TL olmakla birlikte proje teklif çağrıları ile 6.000.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Program hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_arge_urge_ve_inovasyon_destek_programi.pdf

KOSGEB tarafından uygulanan bir diğer program olan Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı’nın amacı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)/ürün geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır. Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL destek sağlanmaktadır. Program hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_kobi_teknolojik_urun_yatirim_destek_programi.pdf

Yatırım konunuzla ilgili olarak 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programını incelemenizi öneririz. Program kapsamında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen projelere destek sağlanabilmektedir. 2023 yılının 2. Çağrısı 18/10/2023 tarihinde kapanmıştır. Güncel çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan "Destekler" bölümünden takip edilebilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-1507_kobi_arge_baslangic_destek_programi.pdf

Bu destekler dışında önümüzde ki dönemde ilgili kurumların farklı destek çağrılarından haberdar olmak için https://www.yatirimadestek.gov.tr/duyurular sayfasını takip edebilirsiniz. İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile YDO@izka.org.tr e-posta adresi ve 0232 489 81 81 telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, GES uygulaması kapsamında alınan yatırım teşvik belgesinde devir işlemi yapılırsa söz konusu belge kapsamındaki desteklerden devir olan firma da yararlanabilir mi?
A. A. - İstanbul - 12.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 13.02.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde Niğde ilinde kurulmakta olan bir enerji üretimi şirketini devralarak hem kendi enerji ihtiyacınızı karşılamak hem de artan elektriği satmak istediğiniz anlaşılmıştır.

Görüşmede ayrıca Teşvik Belgesi başvurusu yapmak istediğinizi belirttiniz. Söz konusu şirketin Teşvik Belgesi başvurusu devir işleminden önce de sonra da yapılabilmektedir. Bürokratik işlemlerde kolaylık olması bakımından Teşvik Belgesi başvurusunun şirket devir işleminden sonra yapılması önerilmiştir. Zira Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın devir, satış, ihraç ve kiralama bölümü 22. madde incelendiğinde " (3) Tamamlama Vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,

c) İhracı,

ç) Kiralanması,

Bakanlığın iznine tabidir” ifadeleri yer almaktadır. Karar’la ilgili detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bununla birlikte sanayi aboneleri ile alakalı kaynak türü fark etmeksizin bütün Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı olarak lisanssız üretim yapanlar tarafından aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından tek zamanlı aktif enerji bedelleri üzerinden 10 yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır. Detaylı bilgi için https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-uretim-faaliyetleri-lisassiz-elektrik-uretimi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken husus yıllık enerji tüketiminizin iki katı kadar üretim yapabiliyor ve bir katını satabiliyor oluşunuzdur. Enerji tüketim profilinizin düşmesi durumunda tükettiğiniz enerji kadar satışını gerçekleştirebilmektesiniz. Firma olarak bu noktada geriye dönük 5-10 yıllık enerji tüketiminizi ve gelecek dönem yatırım planlarınızı dikkate alarak enerji yatırımlarınızı gerçekleştirmeniz önerilmektedir.

04 Ağustos 2022 Karar Tarihli ve 11098 Karar No’lu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı ile bu tarihten sonra devreye giren lisanssız tesislerin satışa konu edilebilecek elektrik üretimlerine sınırlama getirilmiştir.

Söz konusu Karar’a göre;

1) 12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek ihtiyacının üzerindeki elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak tüketim miktarının, ilgili tüketim tesisinin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği, mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimi olarak esas alınmasına,

2) 1 inci madde kapsamındaki tüketim tesislerinde bir önceki takvim yılını kapsayacak şekilde tüketim olmaması halinde tüketim miktarının, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması alınarak yıllık bazda hesaplanmasına,

3) İlgili tüketim tesisinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketiminin 1 inci veya 2 nci madde uyarınca belirlenen toplam elektrik enerjisi tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanmasına,

4) Üretimle tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine,

5) Bu Kurul Kararı uyarınca hesaplanan tüketim miktarı esas alınarak belirlenen satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerjinin, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilmesine ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayarak bu kapsamda sisteme verilen enerjinin YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınmasına,

6) 5 inci madde uyarınca YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedelinin ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilmesine ve görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenmesine ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmemesine,

7) Bu Kurul Kararının kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesislerine uygulanmamasına,

karar verilmiştir.

Karar ile ilgili metne https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220811-3.pdf sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Susurluk ilçesinde kurmak istedigimiz yem uretim tesisine imalat makina parkı almak istiyoruz bu konuda destekler nelerdir.
C. K. - Balıkesir - 12.02.2024
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - B. Cansel Yıldız - 13.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda yaptığımız görüşmede Balıkesir Susurluk’ta kurmak istediğiniz yem üretimi tesisi konulu Komple Yeni Yatırım düşünceniz için devletten yararlanabileceğiniz hibe ve destekler hakkında bilgi almak istediğinizi belirttiniz. İlgili yatırımınıza ilişkin sorunuz için aşağıdaki hususları bilginize sunarız.

Yatırım konunuza ilişkin hazır hayvan yemleri imalatına (US 97 Kodu: 1533) yönelik yatırımlar genel teşvik desteklerinden yararlanmakta olup genel teşvik asgari yatırımı tutarı 3 milyon TL’dir. Hazır hayvan yemleri imalatına yönelik gerçekleşecek yatırımlarda,

Destek unsurları:

Yatırımla İlgili Özel Şartlar:

6. bölge illeri haricinde (Balıkesir ili 2. bölge ilidir.) entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında değerlendirilmektedir. 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihlerinda yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.

İlgili konuda gerçekleşecek yatırımınıza yönelik detaylı hesaplama için sitemizdeki yatirimadestek.gov.tr web sitesinde yer alan Teşvik Robotu ‘ndan faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, ilgili yatırımınız için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı " Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Desteği” programı hakkında Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşerek destek hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlgili destek hakkında özet bilgiye aşağıda yer alan bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-dusuk-faizli-tarimsal-krediler-destegi.pdf

Yatırımınıza ilişkin diğer konular için ofisimizi ziyaret edebilir, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

http://www.investinbalikesir.com/

Adres: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cad. No: 36/1 Karesi - Balıkesir 10020

Telefon: 0 266 246 10 00

Eposta: balikesiryatirim@gmka.gov.tr

+
Merhaba, Hatay'da düşündüğümüz yatırım hakkında birkaç sorum olacak. 1-Bims üretimi veya çelik kapı üretimi yapmayı planlıyoruz. Bu sektörlere yönelik bölgesel teşvik sistemi, cazibe merkezleri, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı olarak ne tür destekler veriliyor? Afet bölgelerinde özel sektör yatırımlarında ayrıcalıklar var mıdır? 2-Yatırım yeri tahsisi noktasında Ajans olarak somut bir kolaylık sağlayabiliyor musunuz? Deprem sonrası yeni sanayi alanları açıldı mı? Bu bağlamda tahsis sağlanabilecek midir? 3. Bu sektörlere alternatif Ajans olarak önerdiğiniz yatırım konuları nelerdir?
A. A. - Hatay - 13.02.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Figen Gökşen Tok/ Doğaka Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü - 13.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla Sizlere ulaşmak adına pek çok kez aramış olmamıza rağmen maalesef sizlere ulaşım sağlayamadık.

Bims üretimi veya çelik kapı imalatı için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusuna uygunluğu, asgari yatırım tutarı ve hangi teşvik ve desteklerden yararlanılabileceği hakkında bilgi talep ettiniz.

Bims üretimine ilişkin, Hatay'ın tüm ilçeleri yeni açıklanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmıştır. US-97 Kodu 2693.2 olan fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı yönelik bina-inşaat, yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak sıfır makine ve teçhizat ile yatırımı ilgilendiren Proje, etüt, navlun, montaj ve yardımcı makine ve teçhizatın dahil olduğu asgari 1,5 milyon TL tutarında yapılacak yatırımlar için cazibe merkezleri programı ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında karara göre 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan destek süre ve oranlarından yararlanabilirsiniz.

Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır.

Bu sistemde destekler devletin çeşitli destek unsurları ile alacaklarından vaz geçmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yararlanabileceğiniz destekler, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi desteği, SGK sigorta pirimi işveren hissesi desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi gibi desteklerdir.

Destek süre ve oranları;

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: OSB içi 12 yıl, OSB dışı için 10 yıl

- Vergi İndirimi Desteği: OSB dışı yatırımlarda Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %50, OSB içi yatırımlarda Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %55,

- Faiz desteği: OSB Dışı ve içi her türlü yatırımlarda; TL 7 puan, döviz 2 puan İndirimli, destek tutarı 30 Milyon TL/ yatırımın %10’u geçemez.

- Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: OSB içi ve dışı yatırımlar için 10 yıl

01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında yapılacak bina-inşaat harcamalarına da KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra, diğer bir sorunuz olan çelik kapı imalatına ilişkin bilgilendirmemiz aşağıdaki gibidir. Hatay'ın tüm ilçeleri yeni açıklanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmıştır. Buna göre, US-97 Kodu 2811.2.01 olan demir, çelik ve alüminyumdan kapı ve pencere imalatına yönelik bina-inşaat, yurt içinden ve yurt dışından satın alınacak sıfır makine ve teçhizat ile yatırımı ilgilendiren Proje, etüt, navlun, montaj ve yardımcı makine ve teçhizatın dâhil olduğu asgari 1,5 milyon TL tutarında yapılacak yatırımlar için Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan destek süre ve oranlarından yararlanabilirsiniz.

Destek süre ve oranları;

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği: OSB dışı 10 yıl, OSB içi 12 yıl limitsiz Yatırıma Katkı Oranı bulunmaktadır.

Vergi İndirimi Desteği: OSB dışı yatırımlarda Vergi İndirim Oranı %90, Yatırıma Katkı Oranı %50 iken OSB içi yatırımlarda vergi indirim oranı %90, yatırıma katkı oranı %55,

Faiz Desteği: OSB içi ve dışı yatırımlarda, TL 7 puan, döviz 2 puan İndirimli (kullanılacak kredi miktarı, teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarının %70’ini ve 30 milyon TL’yi geçemez.)

Sigorta Pirimi İşçi Hissesi Desteği: OSB içi ve dışı yatırımlarda 10 Yıl

Söz konusu desteklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi müracaatları, E-TUYS sistemi üzerinden (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/) yapılmakta olup tüm işlemler online olarak yürütülmektedir.

Destekler ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz.

Destek limitleri ve oranlarını yatırım konunuz üzerinden hesaplamak için ise sitemizde bulunan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilir ve güncel yatırım teşvik mevzuatını yine sitemizden takip edebilirsiniz.

Yatırım teşvik belgenizi aldıktan sonra, 3 yıl +1,5 yıl uzatma şeklinde bir projeksiyonla yatırımınızı planlayabilirsiniz.

Teşvikler konusunda nihai karar verici Makamın "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" olduğunu bilgilerinize sunarız.

Kalkınma Ajansı olarak belirtilen sektörlere yönelik aktif bir destek programımız bulunmamaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi noktasında, Hatay ili Hassa ilçesinde yer alan Hassa OSB için yatırım talepleri alınmaktadır.

Bu sektörlere alternatif olarak https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari?q=&nace_kodu=&hedef_ulke=&ust_sektor=&alt_sektor=&yatirim_tutari_araligi=&kalkinma_ajansi=&iller=Hatay&surdurulebilir_kalkinma=&geri_odeme_suresi= linkinde yer alan konular yatırım konuları olarak değerlendirilebilir.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü'ne ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

Telefon: +90 (326) 606 00 01

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
2024 Orköy traktör desteğinin ne kadar olduğu kefil istemeyipİstemediğini hibe oranı ve son başvurunun ne zaman olduğu gibi sorunların detaylı cevabını öğrenebilir miyim
E. G. - Balıkesir - 13.02.2024
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Candan Şahin - 13.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

İletişimimize istinaden belirttiğim hususları yazılı olarak iletiyorum.

Orman köylüleri (başvuru yapılan köyde en az 1 yıldır ikamet eden ve daimi işçi, memur veya esnaf olmayan kişiler) ile Kooperatifler ve üst kuruluşlarının faydalandığı Or-Köy Kredileri destekleri kapsamında (55-69 HP) arasında güce sahip traktörler için 500.000 TL ; 70 HP üzerinde güce sahip traktörler için 600.000 TL faizsiz kredi sağlanmakta olup ilgili yönetmeliğe göre başvuru yapan kişilerden kredi sözleşmesi ile birlikte Kefil veya İpotek senedi talep edilmektedir.

Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir, takip eden yıl başında sonuçlar değerlendirilmektedir. Başvurular E-devlet üzerinden https://edevlet.ogm.gov.tr/ adresinden yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için https://www.yatirimadestek.gov.tr/destek/orkoy-kredileri/180 adresini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Yatırımınıza ilişkin diğer konular için ofisimizi ziyaret edebilir, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

http://www.investinbalikesir.com/

Adres: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cad. No: 36/1 Karesi - Balıkesir 10020

Telefon: 0 266 246 10 00

Eposta: balikesiryatirim@gmka.gov.tr

+
Salep yetiştirme projesi hakkında destekler ile ilgili bilgi alabilir miyim?
İ. Ö. - Gaziantep - 10.02.2024
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Abdulkadir Çağlar - 13.02.2024
Cevap :

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde iletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, Gaziantep’te salep yetiştirmeyi ve daha sonra işlemeyi planladığınızı buna yönelik devlet destekleri hakkında bilgi talebinde bulunmaktasınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22.01.2022 tarihinde yayımlanan "Gıda Amaçlı Salep Üretimi Genelgesi" (2022/1) kapsamında salep bitkisinin üretimi; çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması, üretilen salep bitkisinin yurt içinde tüketilmesi, üretimin her aşamasının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde yapılması, üretim için ihtiyaç duyulan anaç salep yumrularının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerinden temin edilmesi gibi belirli hükümlere tabi tutulmuştur. Bu koşulların sağlanması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, destek ödemeleri kapsamında tarımsal faaliyet alanı 5 dekar veya altı olan küçük aile işletmelerine dekar başına 200 TL (2023 yılı için) ödeme yapılabilmektedir. 2024 yılı destek tutarları henüz açıklanmamıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşmeniz önerilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki desteklerden de yararlanabilirsiniz. En az 5 dekar tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla veya nihai rapor aşamasında bu kapasiteye ulaşacaklarını başvuru sırasında taahhüt etmeleri şartı ile üretimleriyle orantılı bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası satın alımları ile tesis inşası konusunda Hibe Desteği verilecektir. Başvuruları 19.02.2024 tarihinde bitecek olan programa ilişkin detaylı bilgiye https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1921/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2023-2024-Basvuru-Donemi-Tarima-Dayali-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi-Yayinlanmistir adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği ile 2022-2024 yılları arasında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir Yatırımlar için 250.000 TL’ye kadar Hibe Desteği sağlanabilmektedir. 2023 yılı başvuruları tamamlanan ve halihazırda kapalı olan bu program hakkında detaylı bilgiye ve müteakip çağrı dönemlerine https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tarım alanındaki genç Girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere sağlanan Kredi uygulamaları konusunda Ziraat Bankası şubelerinden ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/ticari/tarim/genc-ciftci-kredisi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
merhaba bina inşaat giderleri kapsamında tedarikçimiz kdv li fatura kesmek istiyor kdv istisna uygulanmadığı taktirde fınansman gıderlerimiz de kdv li fatura kesseler bile destek alabilir miyiz kdv iadesi sadece tedarikçi mi faylanabiilir yoksa şirket olarak biz de iade alabılır mıyız
A. A. - İstanbul - 12.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 12.02.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde de belirtildiği üzere 01.05.2022 tarihinden itibaren bina-inşaat harcamalarına ilişkin KDV iadesi, KDV istisnası şeklinde uygulanmaya başlamıştır. Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımlar için bina-inşaat harcamaları ile ilgili istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 28.05.2022 tarihinde resmi gazetede yayımlan 42 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-8.htm).

01.05.2022 tarihinden itibaren getirilen KDV İstisnası uygulaması ile artık teşvik belgesi sahibi yatırımcıya hizmet ya da mal edimini ifa eden satıcı KDV telafisinin tarafı haline gelmiş; yeni düzenleme ile gerek istisna işlemini gerekse nakden ya da mahsuben iade işlemlerini satıcı üstlenir hale gelmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi (EK 30) hakkında yapılan duyuruda Yatırım Teşvik Belgesi sahibi Mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına tanınan istisnadan yararlanabilmeleri için "EK 30: İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri İstisna Belgesi" başvurusu, Başkanlığın İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsünün altında kullanıma açıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Diğer taraftan yatırım teşvik belgesini haiz yatırımcının bina-inşaat harcamalarında KDV istisnası uygulamasından yararlanabilmek için yapması gereken işlemlere KDV genel uygulama tebliğinin 7/A.2. İstisnanın Uygulaması bölümünde yer verilmiştir (https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=19631&MevzuatTertip=5).

Buna göre;

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi Mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunmalıdırlar (Başkanlığın İnternet Vergi Dairesinde yer alan KDV İade İşlemleri / KDV istisna Belgesi İşlemleri / Yeni İstisna Belgesi Talebi menüsü). Başvuruda bulunan Mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan Projeye uygun olarak elektronik ortamda Vergi Dairesi sistemine girilir. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere EK.30'da örneği sunulan istisna belgesi verilir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği satıcılara verilir. Mal teslimi ve hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve satıcılar alım/satım bilgilerini sisteme girerler. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin süresinin sona erdiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. Diğer taraftan harcamalar gerçekleştikçe ilgili harcamalara ilişkin fatura bildirimleri E-TUYS sistemi üzerinden de yapılmak durumdadır. Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, Tebliğin (II/E-7/A.1.) ayrımındaki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamazlar. İstisna tek safhada uygulanacak olup, yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıların alımlarında istisna uygulanması söz konusu değildir. Bina/inşaat harcamalarına tanınan KDV İadesi desteğinden yararlanmak için mükellefi olduğunuz vergi dairesine müracaat ederek süreçle ilgili bilgi almanızı öneririz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
ahşap ve plastik kasa-palet-kutu v.b ile ilgili imalat yapmak istiyoruz.Devlet destekleri nelerdir
İ. H. - Ankara - 11.02.2024
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 12.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Soru oluştururken sisteme kaydolduğunuz numara üzerinden aradık fakat ulaşamadık.

Sorunuz dikkate alındığında yatırım yapmayı planladığınız sektör için iki NACE Kodu öne çıkmaktadır. Bunlar; 16.24.01 - Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı (düşük teknoloji düzeyi) ve 22.22.43 - Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (orta-düşük teknoloji düzeyi)’dır. Yatırımınızın düşük/orta düşük düzeyli teknoloji grubunda yer alması dolayısıyla KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programından; başvuru kriterlerine de uyulması şartıyla, yararlanabileceği öngörülmektedir. KOSGEB tarafından uygulanmakta olan İleri Girişimci Destek Programına Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilmektedir. Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir. İleri Girişimci Destek Programı Destek kapsamında kuruluş desteği (Gerçek Kişi işletme 5.000 TL - Sermaye şirketi işletme 10.000 TL), personel çalıştırılması halinde çalıştırılacak personelin sigorta prim gün sayısına ve girişimcinin niteliğine (kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması) bağlı olarak değişen rakamlarda iki dönem boyunca (her performans dönemi bir yılı kapsar) performans desteği (5.000-25.000 TL arası) ve sertifika desteği (5.000 TL), sağlanmaktadır. Ayrıca girişimin düşük orta-düşük teknoloji seviyelerinde faaliyet göstermesi durumunda işletmelere 100.000 TL makine, teçhizat ve yazılım desteği sunulmaktadır.

Sağlanan destek unsurları, program hakkında detaylı bilgi ve faaliyet konuları için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi 

Palet sandıklar ve diğer yük tablaları (ahşaptan olanlar) (US-97 2023.0.01.35) kodu dikkate alınarak Ankara ilinde yapılacak asgari 4 Milyon TL (Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı) yatırım ile aşağıdaki bölgesel desteklerden faydalanabilirsiniz;

Ayrıca 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Destek unsurlarından hangi süre, oran ve tutarlarda yararlanacağınızı web sitemizde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak detaylı biçimde hesaplayabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemler, E-TUYS müracaatınıza istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek, ankaraydo@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, firmamız bünyesinde otel yatırımda bulunmak istiyoruz. Bu kapsamda çıkacak çağrılardan aktif olarak haberdar olmak istiyoruz.
M. E. - Ankara - 11.02.2024
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 12.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yapmış olduğumuz görüşme çerçevesinde halihazırda catering-restaurant hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğinizi belirttiniz. Polatlı ilçesinde almış olduğunuz arsa üzerinde yapacağınız otel yatırımı hakkında izin süreçlerinin ve teşviklerin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istediğinizi belirttiniz.

" Lokantalı oteller” (US-97 5510.1.01) kodu ileyapmayı planladığınız yatırım kapsamında;Turizm yatırım/işletme belgesi olmayan tesisler teşvik kapsamı dışındadır. 6. bölge yatırımları haricinde 3 yıldız ve üzeri şartı aranmaktadır. Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Merkezi veya termal turizm konusunda yapılacak konaklama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/engelli merkezleri ve Wellness yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındadır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar için (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerini inceleyebilirsiniz. Makine-Teçhizat listelerinde inşaat ve tüketim malzemelerine yer verilmemesine dikkat edilmelidir. 01/05/2021- 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır. Konaklama tesisi yatırımlarının Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesi, turizm yatırımı belgesi (detaylı bilgi için https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9581/turizm-yatirimi-belgesi-talebi.html) ve yatırımın Tamamlama Vizesi aşamasında sunulacak olan turizm işletme belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınması koşuluyla yapılabilmektedir.

Ankara İlinde yapılacak 3 Milyon TL, 3 yıldız ve üzeri Otel yatırımınız için 1. bölgede uygulanan aşağıdaki bölgesel desteklerden faydalanabilirsiniz;

Gümrük Vergisi Muafiyeti,

Yatırım Yeri Tahsisi,

SGK işveren hissesi desteği (2 yıl %10 Yatırıma Katkı Oranı),

Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %50, yatırıma katkı oranı %15 )

KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemler, E-TUYS müracaatınıza istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bahse konu yatırım planlamanız kapsamında desteklerinden faydalanabileceğiniz diğer bir kurum ise şu anda uygun bir çağrısı bulunmayan ancak yakın zamanda çağrıya çıkması beklenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumudur. Güncel çağrı programları ve ilgili kuruma ait destekler hakkındaki bilgilendirmeler için https://www.TKDK.gov.tr kurumsal internet sitesini takip etmenizi ve TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü ile iletişim halinde olmanızı tavsiye etmekteyiz.

Ajansımız, bölgedeki yeni yatırımları ve firmaların kapasite/ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımlarını mali destek programları aracılığıyla desteklemektedir. Şu an başvuruya açık bir program olmamakla birlikte, 2024 yılı içerisinde web sitemizden takip edebilirsiniz.

Fikir verebilmesi adına Ajansımızın hazırlamış olduğu https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/ankara-ili-doga-oteli-on-fizibilite-raporu/2635 Doğa Oteli ön Fizibilite Raporunu da inceleyebilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek, ankaraydo@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Kayseri ili Kocasinan ilçesinde kayıtlı olacak şekilde şirketimizi kurduk. Yatırım teşvik belgesi alarak ithal makine temin edeceğiz. Üretim faaliyeti yapacağımız adres için iki alternatifimiz bulunmaktadır. Birincisi Kayseri Mimarsinan O.S.B. içerisinde bir hangarın bir bölümünde kiracının alt kiracısı olacağız ve başka bir firma ile aynı adresi paylaşıyor olacağız. Bu durumda yatırım teşvik sistemi açısından sorun yaşar mıyız? İkincisi adres alternatifimiz ise Kayseri Metalsan Sanayi Sitesi içerisinde şirketimizin tek kiracısı olacağı bir imalathane şeklindedir. İki durumda da şirket adresimize yeni adreslerimizi ekletmek veya yeni adresimizi tek adresimiz olarak değiştirmek seçeneklerimiz vardır. Sorun yaşamamak için görüşlerinizi rica ederim.
Ç. Ş. - Kayseri - 10.02.2024
Cevaplayan : Kayseri Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Ali Bayır - 12.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon ile yaptığımız görüşmede yapmayı planladığınız yatırımın detaylarını bizlerle paylaştığınız teşekkür ederiz.

Yatırımınız özelinde planladığınız farklı adres alternatifleri, alacağınız destek bölgesini değiştirmemekle birlikte mutlaka işletmenize ait bir kapı numarası olmalıdır. Fiziksel olarak bölümlendirilmiş tek çatı altındaki kapalı alanlar farklı kapı numaralandırılmaları ve farklı işletme ruhsatları ile kullanılabilmektedir. Yatırım teşvik belgenizde yer alan adresinizin değiştirilme ihityacı ortaya çıktığında ise E-TUYS üzerinden adres revizesi yapılabilmektedir.

Ayrıca Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bu durumda, bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların ise diğer bölgelere taşınması serbesttir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru