Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14,08 saat
1059 adet sonuç bulundu.
+
Sayın yetkili, Avusturya vatandaşıyım. Ankara bölgesinde 1 mw lık kurulumu tamamlanmış onay aşamasında bir GES projesini almak istiyorum. Bu projeye yabancı yatırımcı sıfatı yada herhangi bir teşvik devlet destegi alabilirmiyim. Sermayenin yurtdışından gelecegi göz önünde bulundurularak bir teşvik varmıdır.
K. Ö. - Ankara - 07.10.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Ali Oflaz - 07.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sorunuzda belirttiğiniz yatırım alanı (Güneş Enerjisi SantraliGES) için US-97 Kodu 4010.0.01’dir.

Portföyümüzde; Ankara’da kurulu 1 mw kapasiteli ve yatırımcı arayan bir Proje/yatırım bulunmamaktadır.

Öte yandan yatırım konusu, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile Ankara’da Genel Teşvik (1. Bölge) kapsamındadır. 1. bölge teşvik uygulaması çerçevesinde asgari 1 Milyon TL’lik muhtemel yatırımınız için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvikleri uygulanır.

İnternet sitemizdeki https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresinde yer alan " Teşvik Robotu”na yukarıda belirttiğimiz US-97 kodunu yazarak yatırım teşvikleriyle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya +90 312 310 03 00 numaralı telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
15 senedir özel eğitim ve rehabilitasyon alanında 350 öğrenci ve 60 personel ile çalışmaktayız. Ayrıca sadece otistik çocukların eğitim alabildiği spor klubümüz mevcuttur. Prefabrik binada olduğumuz için, bina ömrünü tamamlamıştır. Yeni bir yatırımla yeni yerde daha iyi hizmet verebilmek için yatırım teşviği almak istiyoruz, yardımlarınızı bekliyoruz.
K. G. - Düzce - 06.10.2021
Cevaplayan : Düzce Yatırım Destek Ofisi - Hayriye Sezer - 06.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı;

Gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesi neticesinde, faaliyet konunuzun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı engellilere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olduğu anlaşılmıştır. Görüşmemizde, büyüme ihtiyacınıza binaen aynı konuda faaliyet gösterebileceğiniz, bina yenileme, yeni bina yapımı ve merkezin geliştirilmesini içeren yeni bir yatırım yapmayı planladığınızı ifade ettiniz.

Yatırım konunuzun; "2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın EK 4’ünde yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” başlığı altındaki "Hizmetler Sektörü” 1. Maddesi ‘Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları’ kapsamında olduğundan teşvik edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan ilgili kararın ‘Öncelikli yatırım konuları’ başlıklı Madde 17’nin ‘v’ bendine göre ‘Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve Esenlik tesisi (Wellness) yatırımları, 5. Bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Yapacağınızın yatırımın söz konusu maddede belirtilen şartları sağlayan ‘engelli bakım merkezi’ statüsünde olması halinde Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapabilirsiniz. Bu çerçevede Yatırım Teşvik Belgesi alarak ilimizde bu konuda yapacağınız yatırımınızda (mevzuatta belirtilen yatım şartlarını sağlamak kaydı ile) faydalanabileceğiniz teşvikler; Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ile Faiz Desteğidir.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ve yatırım teşvik belgesi başvuru süreçleriyle ilgili daha detaylı bilgiler ve ilave sorularınız için Düzce Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Düzce Yatırım Destek Ofisi

Adres: Kültür, Süleyman Kuyumcu Cad. No:15/201, Merkez/Düzce

Tel: 0262 332 01 44

E-mail Adresi: duzceydo@marka.gov.tr

+
Çevre yatırımları alanında sera gazı salınımı engellemek için yenilenebilir enerji ile karbon salınımı azaltmak istiyoruz. Konu hakkında kaçıncı bölge teşviklerinden yararlanabiliriz?
A. E. - Manisa - 05.10.2021
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Buket Kaner Çelikel - 05.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, danışmanlığını yapmakta olduğunuz Manisa OSB içerisinde yer alan firmanın çatısına güneş enerji panelleri kurma fikri olduğu ve Yatırım kapsamında yararlanabileceğiniz devlet destekleri hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmış olup devlet destekleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

Yatırım Teşvik Sistemi:

 • Bu kapsamda Manisa ilinde güneş enerjisi santrali (US97 Kodu: 4010.0.01.99 – GES) kurulumu için genel teşvik unsurlarından yararlanılabilmektedir.
 • Yatırım kapsamında genel teşvik unsurları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti olup Manisa ilindeki asgari yatırım tutarı 1 milyon TL’dir.
 • Ancak güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar ve yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışındadır.

Enerji Verimliliği Destekleri:

 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Enerji Verimliliği Destekleri kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamak amacıyla Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaya devam etmektedir.
 • Bu programa, asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip Tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya Sanayi Odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilmektedirler.

Verimlilik Artırıcı Projeler:

 • Verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir.
 • KDV hariç en fazla 5.000.000 TL Bütçeli ve Yatırımın Geri Dönüş Süresi 5 yıldan az olan projeler desteklenmektedir.
 • Destek miktarı, proje bedelinin %30’u kadardır.
 • Verimlilik artırıcı projeler ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik üretimi sistemini içermektedir.
 • Verimlilik artırıcı projelerde proje başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesinin alınması gerekmektedir.
 • İkinci el ekipmanlar, uygulamasına başlanmış olan projeler, Leasing yöntemiyle yapılan projeler, yakıt dönüşümüne yönelik projeler, kapasite artışı ve yeni tesis kurulumuna yönelik projeler, taşıt alımına yönelik projeler, üretilen ısı/elektriği satma amaçlı projeler, Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı projeler ile kriterlere uymayan diğer projeler kabul edilmemektedir.
 • Her iki alt program için başvuru yapılmasına karar verilmesi halinde, işletmenin aşağıdaki ön şartlara sahip olması gerekmektedir:
 1. İşletmenin başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması,
 2. Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisinin enerji yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
 3. Son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi,
 4. TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.

Gönüllü Anlaşmalar:

 • Endüstriyel işletme, 3 yıl içerisinde referans enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt etmelidir.
 • Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmenin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenmektedir.
 • İşletme, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattığı başvuru dosyasını Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının belirlediği dönemlerde sunmalıdır.
 • Verimlilik artırıcı projeler için başvuru 31.12.2021 tarihine kadar, gönüllü anlaşma başvurusu ise Bakanlığın açıklayacağı takvime bağlı olmakla birlikte her yıl Mayıs ayı içinde yapılmaktadır.
 • Hazırlanacak proje başvuruları https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır.

TurSEFF Yenilenebilir Enerji Finansmanı:

Detaylı bilgi edinmek için 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan ve manisaydo@zafer.org.tr e-posta adresi üzerinden Manisa Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhaba , Bir Mükelelf adayı eski yükümlü işyeri açmak istiyor, Destekten yararlanmak istiyor ne yapmamız gerekiyor Rica etsem bilgi verebilir misiniz?
F. Ö. - İstanbul - 05.10.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 05.10.2021
Cevap :

Sayın Yetkili,

Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR tarafından dönemsel olarak destek programları uygulanmaktadır. 2021 yılı 3. Dönem müracaatları 12 Temmuz 2021 tarihinde sona ermiştir. Proje finansmanı için gelecek dönem çağrılarının takip edilmesi önerilmektedir. İŞKUR tarafından uygulanan program ile proje başına vergiler dahil brüt asgari ücretin 15 katına kadar Bütçe tahsisi yapılabilmektedir. Kuruluş desteği kapsamında işletmenin faaliyete geçmesi için yapılacak giderler vergiler dahil hesaplanmalıdır. İşyeri kirası, tadilat ve inşaat işleriyle ilgili giderler destek kapsamı dışında tutulmaktadır. Program hakkında bilgi vermesi bakımından 3. Dönem duyurusuna https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2021-3-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Eski hükümlülerin bu programlardan yararlanabilmesi için başvuruda aranan şartları karşılıyor olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmakta ve programa müracaat yapabilmektedirler. Başvuru esnasında ayrıca, İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak gibi şartların da yerine getirilmesi beklenmektedir.

0212 468 34 00 numaralı telefon ya da yatırım@istka.org.tr mail adresi üzerinden dilediğiniz zaman İstanbul Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.

+
Firmamız otomotiv yan sanayine kalıp üretmektedir. Yeni alınması gereken bir makine için teşviklerden faydalanmak istemektedir. Yatırım teşvik belgesi alınması için izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verir misiniz?
D. - Bursa - 05.10.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Murat Çalışkan - 05.10.2021
Cevap :

Sn. Yatırımcımız,

Tarafınızla gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesinde şu aşamada yatırımınızın henüz netleşmediği, olası yeni yatırımlar konusunda Yatırım Teşvik Sistemi konusunda bilgi talebinizin bulunduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda otomotiv sektörüne yönelik kalıp üretimi konusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Yatırım Teşvik Sistemi” kapsamında asgari sabit yatırım tutarlarının sağlanması şartıyla aşağıda belirtilen çeşitli destek unsurlarından yararlanabilmeniz mümkündür.

Söz konusu teşvik sistemi kapsamında illerimiz, gelişmişlik farklılıklarına göre 6 ayrı bölgeye ayrılmış olup, yatırım yapılacak olan illere göre yatırımınız sırasında ve sonrasında yararlanacağınız destek oran ve süreleri değişebilmektedir. " Yatırım Teşvik Sistemi” kapsamında birinci bölge illeri arasında yer alan Bursa'da 1 Milyon TL* asgari sabit yatırım yapılması şartı ile yararlanabileceğiniz "Genel Teşvik" unsurları;

 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Öte yandan; Bursa, "1. bölge" illeri arasında yer almasına rağmen " otomotiv sektörüne yönelik kalıp üretimi” yatırımınızın OECD teknoloji yoğunluğu sınıflamasına göre " orta/yüksek teknolojili” yatırım konuları arasında yer alması nedeniyle asgari 1 Milyon TL (bir milyonTL)** Sabit Yatırım Tutarının sağlanması kaydıyla daha yüksek oran ve sürelerde destek alınabilen 4. Bölge yatırımları kapsamındaki desteklerden faydalanması da mümkün gözükmektedir. Bu husustaki nihai değerlendirme T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yetkililerine aittir.

Orta/Yüksek Teknoloji Yatırımları için 4. Bölge Desteği Kapsamında Sağlanan Bölgesel Teşvik Unsurları

 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Vergi İndirimi (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30)
 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 yıl, %25 Yatırıma Katkı Oranı)
 5. Yatırım Yeri Tahsisi'dir. (belirli şartlar dahilinde)

* 28/06/2021 tarihli ve 4191 sayılı Kararın 16. maddesi uyarınca söz konusu asgari yatırım tutarı 01.01.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan yeni yatırımlarda 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.

** 28/06/2021 tarihli ve 4191 sayılı Kararın 16. maddesi uyarınca söz konusu asgari yatırım tutarı 01.01.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan yeni yatırımlarda 4 milyon TL olarak uygulanacaktır.

İlave olarak; 1 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği uyarınca 02 Temmuz 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilecek Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yapılacaktır. Gerekli bilgilendirmelere, https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasından ulaşılabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR :

1- Teşvik başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda nihai karar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne aittir.

2- Yatırım Teşvik Belgesi başvurunuz tamamlanmadan söz konusu yatırımınız kapsamında herhangi bir satın alma gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.

Tereddüt edilen hususlarda daha detaylı bilgi almak üzere aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bursa@bebka.org.tr

+
Merhaba kolay gelsin, Afyon'da 700m2 depom var, çatıya güneş paneli kurmak istiyorum. Hem depo gideri için hem kalan enerjiyi satmak için... Bununla ilgili destek alabiliyor muyum, teşekkür ederim..
Ş. T. - Afyonkarahisar - 04.10.2021
Cevaplayan : Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi - M. İbrahim Altıntaş - 04.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız;

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, Afyonkarahisar ili Kızılören ilçesinde çatı tipi GES tesisi üzerine yatırım yapmayı planladığınız ve devlet destekleri hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır. Bu kapsamda;

1- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Yatırım Teşvik Belgesi)

Afyonkarahisar ilinde GES yatırımlarına yönelik Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında 500 Bin TL asgari yatırım şartıyla KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında, modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Ayrıca yurtdışından temin edilecek güneş panelleri de teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir. (Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir.)

2- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

TKDK kapsamında GES tesisleri 302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları altında değerlendirilmektedir. Yenilenebilir Enerji Tesisleri; elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi enerji ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir. Sektör kapsamında 5.000 - 500.000 Avro arasında uygun harcama miktarı belirlenmiş olup destek almaya hak kazanan yatırımlara %55 oranında hibe imkanı bulunmaktadır. Söz konusu kurum tarafından açılan çağrı ilanlarına Proje başvurunuzun kabul edilmesi durumunda TKDK desteklerinden faydalanabilirsiniz. Afyonkarahisar ilinde koordinatörlüğü bulunan TKDK çağrı ilanlarını https://afyonkarahisar.tkdk.gov.tr/ linkinden takip edebilirsiniz.

3- TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanına başvuru imkanınız da bulunmaktadır. Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) işletmeler TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanabilmektedir.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye www.turseff.org/solution/yenilenebilir-enerji-finansmani?ref=yenilenebilir-enerji-finansmani adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgilendirme için Ajansımızı ziyaret edebilir, afyonkarahisarydo@zafer.org.tr veya afyonkarahisarydo@zafer.gov.tr adresine mail atabilir veya 0272 212 20 70 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz..

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Yatırımcının desteklerle ilgili kolayca ulaşabileceği, iletişim kurup konuşabileceği bir telefon numarası (çağrı merkezi) ya da yüz yüze konuşabileceği bir ofis var mıdır?
H. B. T. - Giresun - 04.10.2021
Cevaplayan : Giresun Yatırım Destek Ofisi - Murat Aladağ - 04.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde de belirttiğimiz gibi yatırımlarınızla ile ilgili soruları https://www.yatirimadestek.gov.tr/ adresinden bizlere iletebilirsiniz. Sorularınız sistem üzerinden ilgili Yatırım Destek Ofisi personellerine iletilmekte ve kısa sürede cevaplanmaktadır.

Ayrıca tüm illerimizde desteklerle ilgili yüz yüze konuşup bilgi alabileceğiniz Yatırım Destek Ofislerimiz bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için web sitesinin linki aşağıda yer almaktadır.

https://ka.gov.tr/kalkinma-ajanslari

Görüştüğümüz tüm bu hususlarla ilgili danışmak istediğiniz başka bir konu olursa ofisimizi her zaman ziyaret edebilir veya aşağıdaki e-posta ve telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Giresun Yatırım Destek Ofisi
Adres: Sultan Selim Mah. G.M.K. Bulvarı No:1 (Giresun TSO Yanı) GİRESUN
Telefon: 0 (462) 455 40 73
E-Mail: giresunydo@doka.org.tr

+
İlimizin Filyos beldesine turizm amaçlı günlük kiralık ahşap ev yapmayı düşünüyorum. Yerli ve yabancı turistlerin de bölgemize gelmesi açısından büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili destek ya da teşvik var mı?
E. T. - Zonguldak - 02.10.2021
Cevaplayan : Zonguldak Yatırım Destek Ofisi - Kübra Birhan - 03.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Öncelikle yatırım fikrinizle ilgili bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Telefon görüşmemizde de belirtmiş olduğunuz bungalov yatırımınız ile ilgili Ajansımızın mevcutta bir Hibe Desteği bulunmamaktadır. İlan edilecek destek çağrılarımızı ve diğer faaliyetlerimizi https://www.bakka.gov.tr/ adresinden ve @tcbakka sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Bungalov konaklama içeren kamping yatırımları (Kamping ve konaklama alanları 5510.4.00) teşvik kapsamı dışındadır. Ancak, yatırım konunuzun ‘’Dağ evleri 5510.3.02’’ olarak değerlendirilmesi durumunda aşağıda belirtilen bölgesel teşvik destek unsurlarından yararlanılabilmektedir.

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Yeri Tahsisi

SGK işveren hissesi desteği-5 yıl %20 Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirimi Desteği-vergi indirim oranı %60, yatırıma katkı oranı %25

Faiz desteği-TL 3 puan döviz 1 puan indirimli, 1 milyon TL’yi geçemez

Desteklerden yararlanmak için yatırıma başlanmadan önce Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi alınmasına ilişkin detaylı bilgiye https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ülkemizde kırsal turizm yatırımlarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek türü olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hakkında Tebliğler uyarınca geçtiğimiz yıllarda bu alandaki yatırımlara %50 hibe oranında destek verilmiştir. Ancak, turizm yatırımları son tebliğ kapsamından çıkarıldığı ve aktif başvuru dönemi olmadığı için yayımlanacak olan yeni tebliğin takip edilmesi önerilmektedir.

Diğer taraftan; Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Turizm Destek Paketi için Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 01.11.2021 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır. Destek paketine ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/turizm-destek-paketi adresinden ulaşabilirsiniz.

Sorularınız ve yatırım sürecinizde destek sağlayabileceğimiz hususlar için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0372) 257 74 70

E-posta: zonguldakydo@bakka.gov.tr

Adres: Güney Mh. Zonguldak Yolu Cd. No:36 Kozlu / ZONGULDAK

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Ankara Kazan'da bulunan fabrikamızda28.12.05 nace kodu ile muhtelif pompaların imalatı ile iştigal etmekteyiz sistemden sorguladığımızda mevcut üretimimize yatırım teşvik belgesi alabilmekteyiz. Biz bu imalatta hammade olarak kullanacağımız pik döküm parçaların imalatı konusunda yatırım yapmak istiyoruz pik döküm imalatına yetırım teşvik belgesi verilmemektedir. yalnızca kendimizin kullanacağı pik dökümlerin imalatı için yatırım teşvik belgesi alabilmemiz mümkün mü?
M. Y. - Ankara - 01.10.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 02.10.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

2012/3305 sayılı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında sorunuzda belirttiğiniz üzere NACE Kodunuza en yakın US-97 Kodu olan Pozitif hareketli pistonlu pompalar - hidrolik üniteler 2912.1.04.10 yatırımları Ankara ilinde Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 4. Bölge Teşvikleri kapsamına girmektedir. 4. bölge teşvik uygulaması çerçevesinde asgari 4 Milyon TL yatırımınız için KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 6 yıl %25 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteği ve Yatırıma Katkı Oranı %30 olmak üzere %70 vergi indirimi teşvikleri uygulanır. Ayrıca Türk Lirası için 4 puan, döviz için 1 puan indirimli, 1.200.000 TL'yi geçmeyecek şekilde faiz desteğinden yararlanılabilir. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Sitemizdeki https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresinden teşvik robotuna US-97 kodunu yazarak teşviklerle alakalı daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yatırımınızda Ar-Ge, Ür-Ge ve inavosyon içeren süreçleriniz bulunuyorsa başvuru yapabileceğiniz diğer bir destek programı KOSGEB tarafından yürütülen Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programıdır. Programların tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Sorunuzun ikinci kısmında yer alan pik döküm imalatından kastettiğiniz: Pik döküm radyatörleri 2812.2.01.27 US-97 koduna tekabül eden üretim ise, bu kapsamda Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde asgari 1 Milyon TL yatırım ile KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, Yurtdışından ithalatını yaptığımız 94.03.20.80.90 gtip nolu Metalden mobilyalar sınıfına giren Reklam standlarını, US97 listesindeki 3610.4.01.00 imalat kodu ya da sizin belirtebileceğiniz bir kod altında üretmek istiyoruz. Yararlanabileceğimiz teşvikler ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
E. U. - Kastamonu - 01.10.2021
Cevaplayan : Kastamonu Yatırım Destek Ofisi - Ali Seyhun Çevik - 01.10.2021
Cevap :

Sn. Yatırımcımız,

Öncelikle Kastamonu'da gerçekleştirilecek olan belirttiğiniz US97 koduna ait metalden diğer mobilyalar yatırımınız 1 milyon TL üzerinde olması durumunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında aşağıda belirtilen bölgesel teşvik destek unsurlarından yararlanabileceğinizi belirtmek isteriz.

- KDV İstisnası

- Gümrük Vergisi Muafiyeti

- Vergi İndirimi

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bu bağlamda; Kastamonu'da yapılacak olan yatırımınız bölgesel teşviklerden yararlanma oranları;

SGK İşveren Hissesi Desteği 6 yıl ve %25 Yatırıma Katkı Oranı,

Vergi İndirimi Desteği İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30 olacak şekilde uygulanmaktadır.

Ayrıca, 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi haricinde KOSGEB'in dönemsel hibe destekleri mevcuttur. KOSGEB'in sağladığı desteklerin ayrıntıları için söz konusu kurumla irtibata geçilmelidir.

Tereddüt edilen hususlarda tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Kastamonu Yatırım Destek Ofisi

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru