Stratejik Yatırım
Cari açığın azaltılması amacıyla İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz Yatırımlardır.