Yatırımcı Sözlüğü
Açılımı Business to Business (işletmeden işletmeye) olan bu terim işletmelerin birbirleriyle doğrudan yapmış oldukları her türlü ticari faaliyeti ifade etmektedir.
Açılımı Business to Consumer (işletmeden tüketiciye) olan bu terim işletmelerin doğrudan tüketiciler ile yapmış oldukları her türlü ticari faaliyeti ifade etmektedir.
Açılımı Business to Government (işletmeden devlet kurumlarına) olan bu terim işletmelerin doğrudan devlet kurumları ile yapmış oldukları her türlü ticari faaliyeti ifade etmektedir.
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının üretim ve bağlantı başvurularında değerlendirme sonucu olumlu bulunan yatırımlara ilgili dağıtım şirketi tarafından verilen, teşvik belgesi müracaatlarında da istenen destekleyici belgedir.
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için dağıtım şirketi ile imzalanan, teşvik belgesi müracaatlarında da istenen destekleyici belgedir.
Bir firmada kara geçiş noktasındaki üretim ve satış miktarını ifade etmektedir.
Sadece ana para üzerinden hesaplanan faiz oranıdır. "Faiz Tutarı= Anapara*Faiz Oranı*Vade" formulü ile hesaplanır.
Karşılığında ülkeye herhangi bir bedel getirilmeksizin yurt dışına mal gönderilmesidir.
Bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek amacıyla rekabet gücü yüksek diğer işletmelerin iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulamasıdır.
Bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları (borç ve öz kaynaklar) gösteren mali tablodur.