Yatırım
Birikimlerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı biçimde kullanılmasıdır.