Yatırımcı Sözlüğü
Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulmasıdır.
Bir şirketin hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen Yatırımcılara çağrı veya ilan yoluyla satışıdır.
İşlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreçte her türlü vergiden muafiyet sağlayan sistemdir.
Hitap edilmek istenen pazarın nicel ve nitel açıdan değerlendirilmesidir.

Yenilenebilir Enerji kaynaklarından biri olan HES'ler, belli bir yükseklikten akan suyun potansiyel enerjisini elekrik enerjisine dönüşüren elektrik üretim santralleridir.

Geri ödemesiz olarak verilen destek çeşididir.
Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği, Ticaret Bakanlığının döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi kapsamında sağladığı destek türüdür.
Teknolojik ürünlerin ve teknoloji yoğun Start-up (erken aşama) girişimlerinin gelişmesini hızlandırmak için uygulanan destek programıdır. Uluslararası pazarlara açılım yapılması, İhracatın artırılması, gelişmiş Girişimcilik Ekosistemlerin içinde yer alınması gibi faaliyetler için donanım ve operasyonel giderler gibi konularda destek verilmektedir.