Hedef Pazar Analizi
Hitap edilmek istenen pazarın nicel ve nitel açıdan değerlendirilmesidir.