Yatırımcı Sözlüğü
İhraç yapmak şartı ile üretimde kullanılacak ve ithal edilmesi gereken hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir teşvik sistemidir.
Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılayan Zorunlu Deprem Sigortasıdır.
Belirli bir hesap döneminde, üretim hacmine göre değişen (artan veya azalan) giderlerdir.
Bir devletin yabancı devletlerle gerçekleştirmiş olduğu İthalat ve İhracatın tamamıdır.
Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı İthalat ve İhracat rakamlarının toplamıdır.
Bir ülke sınırları dışındaki Yatırımcıların ilgili ülkeye yaptıkları yatırımlardır.
İşletmenin bir yıl veya daha kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklarıdır.
İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan bir Kredi türüdür.
Bir firmanın kullanacağı Kredinin belirli bir döviz cinsine endekslenerek kullandırılmasıdır.
Due Diligence (Durum tespiti), bir Yatırım kararının verilebilmesi için mali, hukuksal ve idari tüm gerekli bilgilerin yer aldığı, şirketin mevcut durumunu gösterip geleceği hakkında en doğru öngörülerin yapılmasına imkan veren analizdir.