Değişken gider
Belirli bir hesap döneminde, üretim hacmine göre değişen (artan veya azalan) giderlerdir.