Dış Ticaret Hacmi
Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı İthalat ve İhracat rakamlarının toplamıdır.