Yatırımcı Sözlüğü
Bir yıldan kısa süre içinde nakde çevrilme niteliği taşımayan işletme varlıklarıdır.
OECD (Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü), imalat sanayi alt sektörlerini araştırma geliştirme yoğunluklarına göre yüksek, orta ve düşük teknolojili sektörler olarak belirlemiş olup, gıda, tekstil, giyim, orman ürünleri, kâğıt ürünleri, petrol ve kömür türevleri, çimento-kil, demir çelik, metal eşya vb. sektörlerlerinde yapılan yatırımları Düşük Teknolojili Yatırımlar olarak tanımlamıştır.