HES (Hidroelektrik Santrali)

Yenilenebilir Enerji kaynaklarından biri olan HES'ler, belli bir yükseklikten akan suyun potansiyel enerjisini elekrik enerjisine dönüşüren elektrik üretim santralleridir.