Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak üzere Proje bazında Yatırımları teşvik eden hibe programıdır.