Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 15,03 saat
530 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar; firmamızın mevcut bilgisayar programlarını daha gelişmiş ve kapsayıcı (SAP) türü bir programla yenilemeyi düşünüyoruz. Bu program yatırımı yatırım teşvik kapsamına dahil edilebilir mi?
O. K. - Bursa - 03.03.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Engin Yüksel - 03.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmede de belirttiğimiz üzere, makina teçhizat alımı olmaksızın sadece yazılım satın alımının Yatırım Teşvik Sistemindeki yeri ile ilgili, yetkililer ile irtibata geçilmiştir. Konu ile ilgili olarak, tarafınızla en kısa sürede iletişime geçilecektir.

Bununla birlikte, KOSGEB KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında da projenizin desteklenebileceğini öngörmekteyiz. 2021 yılı çağrısının yakın zamanda ilan edilmesi beklenmektedir. KOBİGEL Programı ile ilgili özet bilgiler şu şekildedir:

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 • Proje Süresi: 8-36 Ay (4 ay uzatılabilir)
 • Destek Üst Limiti: 300.000 (Geri Ödemesiz), 700.000 (Geri Ödemeli)
 • Proje Destek Oranı: %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir)
 • Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Yatırımınız ile ilgili ihtiyaç duyacağınız veya tereddüt edilen diğer hususlarda aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bursa@bebka.org.tr

+
Merhabalar. Dental sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Samsun'da el aleti üreten bir firmamız var. Ayrıca İstanbul'da cihaz, dış sarf malzeme, el aletleri ve implant ürünleri ithal edip satışını yapmaktayız. Bu alanda ne gibi teşviklerden yararlanabiliriz?
N. C. - İstanbul - 02.03.2021
Cevaplayan : Samsun Yatırım Destek Ofisi - Burak Aydoğdu - 02.03.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde İstanbul'daki pazarlama bölümünüzün faaliyetlerine yönelik olarak Yatırım Teşvik Belgesi alınıp alınamayacağını öğrenmek istediğiniz anlaşılmıştır. Yatırım Teşvik Sistemini düzenleyen 2012/3305 sayılı Kararda teşvik edilmeyecek konular arasında toptan ve perakende ticaret sayılmıştır. Bu nedenle söz konusu pazarlama faaliyetleri yatırım teşvik belgesi kapsamı dışındadır.

Bununla birlikte yurt dışına yönelik satışlarınızın bulunması nedeniyle Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in İhracatı artırmaya yönelik desteklerinden yararlanmanız imkan dahilindedir. Söz konusu destekler ihtiyacınıza göre pazar araştırmasından danışmanlığa, tanıtımdan E-Ticarete, yazılımdan personel giderlerine kadar çok çeşitli unsurları barındırmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiyi Ticaret Bakanlığı destekleri için https://kolaydestek.gov.tr/ ve KOSGEB destekleri için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi bağlantısından öğrenebilirsiniz.

Diğer taraftan Samsun'da üretim tesisinizin bulunması nedeniyle sizleri, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (www.oka.org.tr) Samsun Yatırım Destek Ofisimizin bünyesinde faaliyet gösteren rekabetçilik ve Dış Ticaret bilgi merkezine ücretsiz olarak sunulan dış pazarlarda yeni müşteri araştırması hizmetinden faydalanmak üzere davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Yatırımınızla ilgili her türlü konuda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Mobil oyun sektöründe faaliyet göstermek istiyorum. Geliştirecegimiz oyunu App Store ve Play Store'da satıp reklam ve üyelik geliri ile işimi büyütmek istiyorum. Herhangi bir şirketim yok, yatırım ve işletme finansmanı olarak toplamda iki yüz elli bin TL lik bir finansmana ihtiyaç duyuyorum. Devletimizin hangi desteklerinden faydalanabilirim?
M. O. K. - İzmir - 01.03.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Murat Çelik - 02.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, mobil oyun sektöründe hayata geçirmek istediğiniz girişim için 1512-TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'nın (Bireysel Genç Girişimci-BİGG) uygun olduğu görülmektedir. Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. Program, girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Program kapsamında 1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BiGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul etmektedir. Uygulayıcı Kuruluşlar altı tematik alanda iş fikri başvuruların kabul etmektedir. Bu tematik alanlardan birisi "İletişim ve Sayısal Dönüşüm" olup mobil uygulamaları da kapsamaktadır.

Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren Hızlandırıcı Programında, Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilere Mentörlük, iş birliği ağlarının kullandırılması, İş Planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacaktır.

1. aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
- Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıdaki şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir:

(1) Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmak

(2) Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı Bütçesinin sunulması beklenmektedir. Programın 2. aşama panel değerlendirmeleri sürecinde her iş planı için destek kapsamına alınan bütçe belirlenecektir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde panel değerlendirmesinde belirlenen destek tutarı geri ödemesiz olarak aşağıda belirtildiği şekilde girişimciye aktarılacaktır.
- Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak kurulacak firmanın destek hesabına aktarılacaktır.
- İş planının tamamlanması akabinde başlayan proje sonu işlemleri sürecinde toplam harcama gözetilerek yapılan hesaplama sonrasında TÜBİTAK tarafından ödeme yapılması gerekiyorsa ödeme yapılacak tutar proje bütçesinin %20’lik kalan kısmı dahilinde kuruluşun destek özel hesabına aktarılacaktır.

Programa dair detaylı bilgiler, duyurular, Uygulayıcı Kuruluşlar ve iş birliği yaptıkları kuruluşların listesi programın resmi sitesi olan https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-girisimcilik-destek-programi-bigg adresinde yer almaktadır. Çağrı duyurusuna ise https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1512_2020-2_cagri_duyurusu-18122020.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

İş fikri başvurularının yapılacağı Uygulayıcı Kuruluşlar 28 Aralık 2020 – 31 Mart 2021 arasında ön başvuruları almaktadır. Girişimciler 63 adet Uygulayıcı Kuruluş aracılığıyla 21 ilimizde BiGG başvurusu yapabilmektedir. Başvuru tarihleri Uygulayıcı Kuruluşa göre değişmekte olup, içinde bulunduğumuz günlerde Uygulayıcı Kuruluşların çağrıyla ilgili web sitelerinin incelenerek tercih yapılmasının faydalı olacağı görülmektedir. Desteği hak edebilmenizle ilgili nihai karar Uygulayıcı Kuruluş ve sonrasında TÜBİTAK tarafından verilecektir.

Mobil bir oyun yazılımı geliştirme iş fikriniz için uygun diğer bir desteğin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimcilik Destekleri olduğu görülmektedir. İş fikrinizin " 62.01.01 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)” NACE Kodu kapsamına girdiğini değerlendirdiğimizde, geliştireceğiniz mobil uygulamanın kullanacağı teknolojilerin (web uygulama geliştirme araçları, kullanılan algoritmalar, yapay zeka, büyük veri vb.) gelişmişlik düzeyine göre İleri Girişimci Destek Programı’ndan yararlanmanız mümkün görünmektedir.

Programa başvuru yapmadan önce İleri Girişimci Eğitimi'nin tamamlanması gerekmektedir. Eğitim ile, yenilikçi, orta yüksek/ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilere ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu eğitimlere https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinde yer alan KOSGEB e-Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi’nden katılabilirsiniz. İlgili eğitimin alınması sonrasında KOSGEB’e destek başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür. Desteği hak edebilmenizle ilgili nihai karar KOSGEB tarafından verilecektir.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

- https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri

- https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile YDO@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

+
Merhabalar... Halihazırda çalışmakta olan ruhsatlı bir otelin işletmesini devralmak için görüşmeler yapıyorum. Bu konu ile ilgili hangi desteklerden ne ölçüde faydalanabilirim?
O. T. - Muğla - 01.03.2021
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 01.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla görüştüğümüz üzere, belediye belgeli küçük ölçekli bir konaklama tesisi devir alma aşamasında olduğunuzu beyan ettiniz. Yatırım Teşvik Sisteminde konaklama tesislerine yönelik, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olmayan tesisler teşvik kapsamı dışında tutulmaktadır. Bakanlık onaylı turizm belgeli bir otel devir almanız durumunda da yapacağınız 1 Milyon TL ve üzeri yeni yatırım harcamanıza yönelik Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunabilirsiniz. Muğla ili için 3 yıldız ve üzeri tatil köyü / otel ile yıldız şartı aranmaksızın özel tesis, butik otel, yayla/dağ evi yatırımları Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda satın alacağınız makine teçhizata KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanacak, aynı zamanda 1. bölge teşvik oranları olan yapacağınız yatırıma %15 katkı oranıında vergi indirimi ile ilave istihdam sağlayacağınız personele yönelik 2 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanacaktır.

Bunun yanında KOSGEB'in KOBİ Fİnansman Destek Programı kapsamında Girişimci işletmelere yönelik 50.000 TL, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL, 10 puan Kredi faiz/kar payı desteği bulunmaktadır. Bu destek türünde işletme kredilerine azami 18 ay Vade, makine teçhizat kredilerine azami 36 ay vade uygulanır.

Saygılarımızla.

+
Merhabalar 2021 yılı içinde açıklanan hamle programı ile ilgili olarak başvuru yapabilmek için minimum asgari yatırım tutarı nedir?
M. Y. - Bursa - 01.03.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Erhan Öztürk - 01.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmede de belirttiğimiz üzere, 2019 yılı sonunda ilan edilmiş olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında asgari 10 milyon TL'lik bir Yatırım tutarı öngörülmüştür. 2021 yılında ilan edilen programla ilgili öncelikli ürün grupları http://www.hamle.gov.tr/ adresinde ilan edilmiş olup asgari yatırım tutarı ile ilgili bir bilgilendirme henüz yapılmamıştır. Söz konusu programın detayları ile ilgili Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Koordinatörlüğü ile irtibata geçilmiş olup detaylı bilgi sizlere en kısa sürede verilecektir.

Bununla birlikte yatırımınız ile alakalı ihtiyaç duyacağınız veya tereddüt edilen diğer hususlarda aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bursa@bebka.org.tr

Saygılarımızla...

+
Merhaba, Ordu ili sınırları içerisine İskandinav ülkelerinde eşine sık rastlanan mimari literatürde kabin olarak geçen doğal ve vahşi yaşamın içerisinde müşterin konaklayabilecekleri lüks ve sıra dışı dağ evleri yapmak istiyorum. Bunun mimari projelendirmesi gerçekleştireceğim. Orman içerisine tabiata ve doğaya zarar vermeden konumlandıracağımız bu proje için öncelikle yer tesisi ve kiralaması konusunda bir kolaylık ve teşvik var mıdır? Sonrasında mimari projelendirme desteği akabinde de yatırım kredi ve hibe destekleri konusunda bilgilendirme rica ediyorum. İyi çalışmalar.
B. P. - Ordu - 26.02.2021
Cevaplayan : Ordu Yatırım Destek Ofisi - Harun Göçer - 26.02.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım konunuz Yatırım Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenen sektörler arasındadır. KDV hariç olmak üzere, 500 Bin TL veya üzeri bir yatırım (arsa, bina-inşaat ve makine-ekipman) yapmanız ve turizm yatırım/işletme belgeli dağ evi, yayla evi veya en az 3 yıldızlı otel olma koşulunu sağlamanız halinde; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği, Vergi İndirimi ve SGK İşveren Hissesi Desteği unsurlarından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri bulunan Ordu Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) programı kapsamında ‘kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri’ %55 destek oranıyla; yatırım başına en az 5.000, en fazla 500.000 Avro Proje destek miktarı sınırlandırması ile desteklenmektedir. Bu program özelinde yatırımların kırsal alanda yer alması ve konaklama tesisi yapılacaksa tesisin en fazla 25 odalı olması şartları aranmaktadır. Halihazırda kapalı olan bu program hakkında detaylı bilgi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ordu İl Koordinatörlüğü ile görüşebilirsiniz (0452 212 13 48).

KOSGEB tarafından yürütülen 'Geleneksel Girişimcilik Destek Programı' kapsamında işletme kuruluş desteği olarak Gerçek Kişilere 5.000 TL, Sermaye şirketlerine ise 10.000 TL; performans desteği kapsamında işletmenin çalıştırdığı personel için SGK’ya ödenen prim gün sayısına bağlı olarak iki yıl içerisinde yaklaşık 40.000 TL’ye kadar; sertifika desteği olarak 5.000 TL’ye kadar olan desteklerden faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için KOSGEB Ordu Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz (0312 595 25 52).

Yatırım yeri hususunda ise turizm yatırımları için Ordu ilinde kamuya ait uygun yatırım alanı bulunmamakla beraber Ordu ilindeki turizm yatırımlarının halihazırdaki durumları ve turizm sektöründe yatırım potansiyeli oluşturan diğer konuları görüşmek üzere aşağıda verilen irtibat bilgileri üzerinden Ordu Yatırım Destek Ofisimiz ile görüşebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ordu Yatırım Destek Ofisi

Adres: Bahçelievler Mah. 295. Sokak No:8 Kat:3 Altınordu/ORDU (Ordu TSO Binası)

Telefon: +90 (462) 455 40 75

E-posta: orduydo@doka.org.tr

+
Merhabalar, Erzurum merkezde çerez kavurma paketleme alım ve satım işlerini yapmak için bir dükkan açmak istiyorum. Hangi teşviklerden faydalanabilirim ? Kadın-erkek olarak teşvikler değişiyor mu?
F. T. - Erzurum - 25.02.2021
Cevaplayan : Erzurum Yatırım Destek Ofisi - Ozan Gündüz - 26.02.2021
Cevap :

Merhabalar,

İlimizde yapmayı planladığınız çerez kavurma, paketleme alım ve satım konulu yatırıma ilişkin destek alabileceğiniz kurum/kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir:

1) Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi: Yatırımınız yalnızca kuruyemiş alım satımına (ticaretine) yönelik ise yatırım teşvik sisteminden istifade etmeniz mümkün bulunmamaktadır. Ancak yatırımınızın içerisinde çerez imalatı (işleme, kavurma, paketleme vs.) yer alıyorsa asgari 1 milyon TL tutarında yatırım yapmanız durumunda Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında 5.bölge desteklerinden yararlanabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesiyle yatırım kapsamında yapacağınız makine ekipman harcamalarında KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, yatırım harcamalarınızın %40'ı oranında Yatırıma Katkı sağlanması (Yatırıma Katkı Oranına tekabül eden tutara ulaşıncaya kadar verginizi %80 oranında indirimli ödemeniz söz konusudur), ayrıca yatırım kapsamında sağlayacağınız ilave istihdamın asgari ücrete tekabül eden kısmında sigorta primi işveren payının 7 yıl boyunca muaf olmanız (üst limiti yatırımın %35’ine ulaşıncaya kadar), yatırımla ilgili kredi kullanmanız durumunda 5 puanlık faiz indirimi ve Yatırım Yeri Tahsisi teşvikleri sağlanabilmektedir.

Öte yandan yatırımızın imalat yatırımı olması, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde asgari 2 milyon TL yatırım tutarıyla gerçekleştirilmesi halinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde Cazibe Merkezlerini Programı kapsamında 6. Bölge teşvik unsurları ve enerji desteğinden istifade edilmesi mümkündür. Bu çerçevede KDV ve gümrük vergisi muafiyeti, yatırma katkı oranı (%50) tutarında vergi indirimi, sağlayacağınız ilave istihdamda 10 yıl süresince Sigorta Pirimi İşveren ve İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz İndirimi 7 puan ve enerji desteği (%30) sağlanabilmektedir.

2) KOSGEB Yeni Girişimci Desteği: KOSGEB tarafından yeni kurulan işletmelere sağlanan destek türü olup yatırımınızın imalat yatırımı olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda İleri Girişimci Desteğinden faydalanabilirsiniz. Yatırımınzı toptan ve perakende kuruyemiş ticareti üzerine ise bu kapsamda yine KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda Geleneksel Girişimci Desteğinden faydalanabilirsiniz.

Geleneksel Girişimci Desteği kapsamında kuruluş desteği (5000 TL-10.000 TL arasında), performans desteği (1. ve 2. yılların sonunda sağlanan istihdama göre 5.000 TL ile 20.000 TL arasında), sertifika desteği (5.000 TL) sağlanabilmektedir.

İleri Girişimci Desteğinde ise yukarıda sayılan Gelenek Girişimcilik Desteğindeki desteklere ilaveten 100 bin TL’ye kadar makine teçhizat ve yazılım desteği ve 10.000 TL tutaırnda Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği sağlanabilmektedir.

KOSGEB girişimcilik desteği kapsamında kadın girişimcilere performans desteği kapsamında ilave 5.000 TL destek sağlanmaktadır.

3) KUDAKA Faizsiz Kredi Desteği: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı içerisinde faizsiz kredi desteği sağlanması öngörülmektedir. PRogrmaın başvuru rehberi henüz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığı için detayları hakkında bilgi verememekteyiz. Ancak rehberin Bakanlıkça onaylanması sonrasında Programın ilanı durumunda Ajansımızdan detaylı bilgi almanız mümkündür.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile iletişime geçmeniz veya ziyaretiniz etmeniz halinde, yukarıda sayılan tüm destek unsurları hakkında daha detaylı bilgi alabilirziniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Spirulina (yosun) üretimi yapmak istiyoruz. Yer olarak Antalya, Mersin veya Kayseri illerini düşünmekteyiz. Bu konuda olması gereken şartlar, hangi destekler var? ve nasıl faydalanabiliriz? Tarafımıza detaylı bilgi vermenizi rica ederiz.
M. K. - Antalya - 25.02.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Seyitcan Altınkaynak - 26.02.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon ile görüşmemize istinaden sorunuzda belirtmiş olduğunuz Spirulina (yosun) üretimi için Ajansımıza başvuruda bulunabileceğiniz herhangi bir Mali Destek Programımız şu an için bulunmamakta olup üretimi yapmayı planladığınız sera Yatırımınızın 1 Milyon TL ve üzeri tutar ve en az 20 dekar büyüklüğünde alana sahip olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilmesi mümkündür. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları teşvik kapsamı dışındadır. En az 5 Milyon TL tutarında, 25 dekar ve üzerinde büyüklüğünde, yurtiçi teknolojleri de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımlarıdır.

Web sitesinde yer alan (https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu) Teşvik Robotu'nun "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." bölümüne Seracılık yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilmeniz mümkündür.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığının KOBİ düzeyinde olmak üzere gerçek ve Tüzel kişiler başvurabileceği sera kurulumu, bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması gibi konularda vermekte olduğu aşağıdaki hibe desteklerini de değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Bu hibe destekleri kapsamında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir.

1-) Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi kapsamında;

 • Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesislerin yapımı desteklenmektedir)
 • Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmez)
 • En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları
 • Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar Hibe Desteği kapsamında değerlendirilmez.
 • Arazi kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
 • Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas Sanayi Sitesi, ihtisas/karma/özel Organize Sanayi Bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde öncelikli olarak değerlendirilir.
 • Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.
 • Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 • Toplam Bütçesi 250.000 TL altı olan Projeler kabul edilmemektedir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Son başvuru tarihi süre uzatımı dahil 09/04/2021
 • ww.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular yapılacaktır.

2-) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında;

 • Sera yatırımlarının en az 0,5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir.
 • Depolama yatırımlarında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu desteklenmektedir.
 • Arazi kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
 • Yatırım konularına %50 olmak üzere; 250.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 • Toplam bütçesi 20.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 • Trafo ve jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
 • Demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.
 • Son başvuru tarihi süre uzatımı dahil 23/03/2021
 • www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular yapılacaktır.

İlave sorularınız olması durumunda bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

+
Merhaba, özel bir televizyon kuruluşunda yönetmen olarak belli bir süre çalıştık, kendi montaj büromuzu açmak istiyoruz. Ne gibi teşviklerden yararlanabiliriz?
Ş. S. - İstanbul - 25.02.2021
Cevaplayan : Samsun Yatırım Destek Ofisi - Burak Aydoğdu - 26.02.2021
Cevap :

Değerli Girişimcimiz,

Girişiminizi daha iyi anlayabilmek adına telefonla sizlere ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Sorunuzda bahsettiğiniz faaliyetin NACE Kodu "59.12.01 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)" olarak geçmektedir. Bu faaliyet, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) ileri girişimci destek programı tablosunda yüksek teknoloji kategorisinde yer alan faaliyetlerden birisi olduğu için söz konusu yatırımınıza sadece KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde mali destek alabilmeniz imkan dahilindedir.

İleri Girişimci Destek Programından faydalanabilmek için öncelikle KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katılmanız gerekmektedir. Söz konusu eğtimlere e-devlet üzerinden başvuru yapılabilmekte ve günün her saatinde elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimlere ücretsiz katılım sağlanabilmektedir. Eğitimi müteakip işletmenizi Gerçek Kişi veya Sermaye şirketi statüsünde kurmanız ve kuruluş işleminin ardından en geç 1 yıl içinde KOSGEB'in veri tabanına kayıt olarak ileri girişimci destek programına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

İleri girişimci destek programı ile;

1- İşletmelere kuruluş desteği adı altında gerçek kişiler için 5000 TL, sermaye şirketleri için 10.000 TL'ye kadar,

2- Performans desteği adı altında çalışılan personel için SGK'ya ödenen prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz performans dönemi boyunca (1 yıllık dönemler, toplam 2 yıl) 20.000 TL'ye kadar,

3- Sektörünüz yüksek teknoloji alanında yer aldığından makine, teçhizat ve yazılım giderlerinize yönelik olarak %75'i hibe olmak üzere toplamda 300.000 TL'ye kadar (makine, teçhizat ve yazılımlar yerli ise söz konusu oran %90 olarak uygulanmaktadır.),

4- Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu adı altında 10.000 TL'ye kadar,

5- Sertifika desteği adı altında ise 5.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenmektedir.

KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı hakkında detaylı bilgi için https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Konuyla ilgili sorularınız için İstanbul Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz (Telefon: 0212 468 34 00, e-posta: yatirim@istka.org.tr).

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, Biga bölgesinde yer alan tarım arazimizde kuşkonmaz tarımı yapmak istiyoruz. Yapacağımız bu girişimde ne gibi destekler alabiliriz? Örn; Hibe, geri ödemeli kredi, araç-gereç desteği vb.? Tesekkürler
O. K. - Çanakkale - 24.02.2021
Cevaplayan : Çanakkale Yatırım Destek Ofisi - Recai Başaran - 25.02.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Kuşkonmaz üretimine yönelik destek unsurları konusunda iletmiş olduğunuz sorunuza istinaden sizinle de gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde belirtmiş olduğumuz üzere bitkisel üretim faaliyetleri, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 4 üncü eki kapsamında belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasında yer almaktadır. Bu nedenle Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ele alınan teşvik unsurlarından yararlanmanız söz konusu değildir.

Bahsi geçen durum ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal destekleri kapsamında tarımda kullanılan mazot ve gübre için alan bazlı destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu desteklerle ilgili detaylı bilgiye https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Mazot-Gubde-ve-Toprak-Analizi-Destegi linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca alan bazlı destekler kapsamında yararlanılabilecek diğer destek türleri arasında İyi Tarım Uygulamaları Desteği ve Organik Tarım Desteği de yer almaktadır.

- Organik Tarım Desteği (OTD): OTD ödemesi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılmaktadır.

- İyi Tarım Uygulamaları Desteği (ITUY): ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca ilgili üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlanabilmektedir. Kuşkonmaz 1. Kategori Ürünler arasında yer almaktadır.

Sizinle gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde bahsetmiş olduğunuz Çanakkale ziyaretiniz için yukarıda bahsi geçen destekler hakkında daha detaylı bilgi alabilmek adına Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ile bir toplantı organize edebileceğimizi belirtmek isteriz.

Yatırımınız kapsamında yararlanabileceğiniz bir diğer desteğin 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile ilgili olduğu görülmektedir. Söz konusu tebliğ kapsamında aşağıda belirtilen yedi adet yatırım konusuna yönelik destek sağlanmaktadır.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

d) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

e) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

f) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

g) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Yukarıda saydığımız yatırım konularına başvuruda bulunulması için Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olunması gerektiği unutulmamalıdır. Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak otuz gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılmalıdır. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının Katma Değer Vergisi (KDV) hariç %50’sine hibe yoluyla destek verildiği ve hibeye esas mal alım tutarının 1.000.000 TL’yi geçemeyeceğini belirtmek isteriz. Söz konusu tebliğe aşağıda belirtilen link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210225-3.htm

Yatırımınız açısından danışmak istediğiniz diğer konular ile ilgili olarak her zaman Çanakkale Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0 286 211 00 81

E-posta: canakkaleyatirim@gmka.gov.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru