Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 22 dakika
1661 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar Mardin ili OSB bölgesinde çağrı merkezi hizmetleri adı altında US-97 kodu (6420.0.09 hizmet kodunda) yatırım teşvik belgem mevcuttur. Yatırım teşvik belgemi Şubat 2022 döneminde aldım. Teşvik robotundan da sorgulama yaptığımda KDV istisnası olduğunu görmekteyim. Bahsi geçen KDV istisnasına bina inşaat giderlerinde almış olduğumuz ürünlerde de KDV istisnası mevcut mudur? Yoksa sadece makine ekipman ve teçhizatlar için mi KDV istisnası geçerlidir. Ayrıca bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda KDV’li faturalar düzenlenmiştir. Hizmet sektörü için bina inşaat giderlerinde alınan malzemeler (demir-beton-kum-çimento gibi malzemeler) için de vergi dairesinden KDV iadesi talep edilebilir mi acaba?
H. S. - Mardin - 27.06.2022
Cevaplayan : Mardin Yatırım Destek Ofisi - Halis Tuncel - 28.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Öncelikle yatirimadestek.gov.tr internet adresini kullandığınız için teşekkür ederiz. " Çağrı Merkezi” yatırımınıza yönelik yatırım teşvik belgenizin hayırlı olmasını dileriz. Bölgesel yatırım teşvikleri kapsamında aşağıdaki teşvik unsurlarında istifade edebileceksiniz. Yatırım teşvikleri kapsamında ilimizde:

 • Makine ve Teçhizat alımlarınızda KDV İstisnası,
 • Yurt dışından temin edeceğiniz Makine ve Teçhizat alımlarınızda Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Yatırımınıza yönelik dış finansman kullanmanız durumunda 7 baz puan faiz indirimi,
 • Yatırım Yeri Tahsisi,
 • Sigorta primi işçi ve işveren payının 10 yıllığına muafiyeti, (İşveren payı OSB içi yatırımlarda 12 yıldır.)
 • Kurumlar Vergisinde %90’a varan ve gelir vergisinde %50’ye varan vergi indiriminden istifade edilebilmektedir.

Yatırımınıza yönelik teşvik kapsamında makine ve teçhizat için KDV istisnası uygulanmaktadır. KDV istisnası mal ve hizmet alımlarını kapsamamaktadır. Bu hususla ilgili, 15/6/2012 Tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 4. Maddesinde teşvik unsurları belirtilmiştir. Aynı Karar’ın 10. Maddesinde ise KDV istisnası ve iadesine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gerekçe olarak sunulmuştur. Buna göre; teşvik belgeli yatırımlar için yapılacak makine ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilebilir. Bina inşaat harcamalarındaki KDV İadesinden yararlandırılma durumu içinse 500 milyon TL ve üzerindeki Stratejik Yatırım yapılması şartı aranmaktadır.

Diğer yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37. Maddesinde:

" İmalat sanayii ile turizme yönelik Yatırım Teşvik Belgesi sahibi Mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar. Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32’nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Hükümleri yer almaktadır. Bu durumda bina ve inşaat harcamalarındaki KDV iadesi imalat sanayi ve turizm yatırımlarını kapsamakta olup 2025 Aralık ayı sonuna kadar olan yatırımlara yöneliktir. Yatırımcı dilerse bina inşaat harcamalarına ilişkin KDV’ye denk gelen tutarda mal alımları için mahsuplaşma yoluna gidebilir ya da iade talebinde bulunabilir.

Yukarıda anlatılanların ışığı altında, " Çağrı Merkezi Hizmetleri” yatırımınız imalat sanayi veya turizme yönelik bir yatırım olmadığından yalnızca makine ve teçhizat alımlarınızda KDV istisnası söz konusudur. Bina inşaat harcamalarınız için KDV iadesinden istifade etmeniz için Sabit Yatırım Tutarınızın 500 milyon TL’yi aşan stratejik yatırımlardan olması veya imalat sanayi ya da turizm yatırımı olması gerekmektedir.

Son olarak teşvik belgeli yatırımlarda öngörülen makine ve teçhizatlar için faturalandırma işlemlerinden önce E-TUYS sisteminde gerçekleşmelerin yapılması gerekmektedir. Faturalandırma işlemleri ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • E-TUYS sisteminde yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat alımlarının, satın alma işleminden önce, bina-inşaat, arazi-arsa ve diğer harcamaların ise satın alma işleminin hemen sonrasında, E-TUYS üzerindeki ilgili alanlar doldurulmak suretiyle, Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.
 • Satın alınacak ithal ve/veya yerli makine ve teçhizatın E-TUYS üzerinden bildirilmemesi durumunda belge kapsamında öngörülen destek unsurlarından faydalanılması mümkün değildir.
 • Yalnızca yatırım süresi içinde yapılan harcamalar teşvik edilmektedir. Bu süre dışında gerçekleşen harcamalar asgari yatırım tutarına katılmakla beraber destek unsurlarından yararlandırılmamaktadır. Bu nedenle belge kapsamı harcama beyan ederken ve fatura girişi yaparken fatura tarihlerinin yatırım süresi içinde olduğundan emin olunmalıdır.
 • Makine teçhizat dışındaki kalemlerin satın alma işlemlerinden sonra kesilen faturalar E-TUYS sistemine dijital olarak yüklenir. Yevmiye kayıtları fatura yüklemelerinin ardından sisteme dahil edilir.
 • Makine teçhizat alımlarında ise E-TUYS sistemindeki " Gerçekleşmeler” sekmesi yolu ile bildirim yapılması gerekmektedir.
 • İthal makine teçhizatın işlemleri için gümrük bilgileri girilmesi suretiyle gerçekleşme yapılmış olur ve ayrıca fatura yüklenmesine gerek yoktur. Beyanname işlemlerine başlamadan önce bağlı bulunduğunuz vergi dairelerine giderek elektronik ortamda düzenlenen KDV istisna yazısını almış olmanız gerekmektedir. Vergi dairesinde Firma Unvanı, Vergi No ve Belge No ibraz etmeniz yeterlidir.
 • Yerli makine teçhizat alımlarında ise satıcı önceden makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında alındığı hususunda bilgilendirilmelidir. Gerçekleşme yapılmadan faturalandırma yapılmamalıdır. Alınması öngörülen yerli makine teçhizatın gerçekleşmesi yapıldıktan sonra satıcı tarafından kendisine gönderilen bilgiler doğrultusunda " doğrulama” yapılmalıdır. Doğrulama sırasında satıcı hangi kalemlere KDV istisnası uygulanıp uygulanmadığını görür. Satıcı KDV istisnası olan kalemlere KDV istisnası uygulama suretiyle satış yapar. Faturalandırma işlemi, gerçekleşme işleminden 1 gün sonra yapılmalıdır.
 • Gerçekleşme işlemi tamamlanan makine teçhizatın faturaları E-TUYS sistemine fatura bilgileri yüklenmeli ve kayıt yapılmalı, yevmiye girişleri tamamlanmalıdır.

Yatırımınız ile ilgili elimizden gelen desteği ve danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak sağlamaya hazırız. Detaylı bilgi almak için Dicle Kalkınma Ajansı Mardin Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, dilediğiniz zaman bizleri arayabilirsiniz.

Telefon: 0 (482) 212 17 25

Teşekkürlerimizi sunar, iyi günler dileriz.

+
Merhaba, Mersin ilinde firmamız adına Genel Teşvik kapsamında yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Mevcut teşvik belgesi kapanmadan aynı yatırım konusu ile yeni bir yatırım teşvik belgesi alınabilir mi? İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.
Ö. Y. - Mersin - 27.06.2022
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hakan Bozlu - 28.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla gerçekleştirdiğimiz görüşmede dile getirdiğiniz üzere mevcut teşvik belgesi kapanmadan aynı yatırım konusu ile yeni bir teşvik yatırım belgesinin alınmasının mümkün olup olmadığını sormaktasınız.

Mevcut teşvik belgesi kapanmadan aynı yatırım konusu ile ilgili olarak yeni bir teşvik belgesi almanız mümkün değildir. Yeni teşvik yatırım belgesine başvurmak için güncel Yatırım Teşvik Belgesinin kapatma işlemlerini başlatmış olmanız gerekir. Size güncel belgede değişiklik ve uzatma talebinde bulunmanızı öneririz.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız için Mersin Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0 324 237 80 86 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

Üç Ocak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi Kat:2 3/21 Akdeniz / MERSİN

0 324 237 80 86

info@investmersin.org

info@cka.org.tr

+
Merhaba, Mersin ilinde 21.300 m2 ve 15.000 m2 olmak üzere iki ayrı ilçede sera içerisinde nektarin üretimi yapılacaktır. Buna göre; *Şahıs firması olması yatırım teşvik belgesi almasına engel midir? *Arsanın biri kendine ait, diğeri ise başkasından kiralanacak olup, kaç yıllık kiralanmış olması gerekmektedir? *Asgari yatırım tutarı ve bu yatırım konusuna ait US-97 kodu hakkında bilgi vermenizi rica ederiz. İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla...
Ö. Y. - Mersin - 27.06.2022
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hasip Hayırlıoğlu - 28.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemize istinaden, Mersin ili Akdeniz ilçesinde farklı lokasyonlarda yapmayı planladığınız nektarin üretimi için sera yatırımı kapsamında şahıs firmasının başvuru yapmasında bir engel bulunmamaktadır. Teşvik başvurusunda yatırımcının kendi arazisi için tapu kaydı, kiralanacak arazi için ise en az 10 yıllık kira sözleşmesi beyan edilmesinde fayda bulunmaktadır. Açık alanda şeftali bitkisel üretimi için US-97 Kodu 0113.0.06.40’tır. Yatırım kapsamında asgari 1.500.000 TL yatırım tutarı ve minimum 10 dekar yatırım alanı büyüklüğü şartını sağladığınız için teşvik sisteminde genel ve bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz. Bölgesel teşvik kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği, Vergi İndirimi Desteği ve faiz desteği uygulanmaktadır. SGK primi işveren hissesi desteği, 5 yıl boyunca %20 Yatırıma Katkı Oranı ile verilmektedir. Vergi indirimi desteği için Vergi İndirim Oranı %60, yatırıma katkı oranı %25’tir. Faiz desteğinde ise 1 Milyon TL’yi geçmemek şartıyla TL’ye 3 puan, dövize 1 puan indirim yapılmaktadır.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olursa Mersin Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0324 237 80 86 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

Üç Ocak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi. Kat:2 3/21 Akdeniz / MERSİN

0 324 237 80 86

info@cka.org.tr

+
Konya’da yaklaşık olarak 20 yıldır inşaat sektöründe hizmet veren bir firmayız , sektörümüz dışına çıkarak bir üretim faliyetinde bulunmak istiyoruz . Sektör olarak ıslak havlu ve hasta bezi üretimi yapmak istiyoruz , bu konuda bir destek alabilir miyiz ?
M. A. - Konya - 26.06.2022
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Dinç - 27.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yatırım konunuza ilişkin vermiş olduğunuz bilgilere göre aşağıda detayları verilen KOSGEB İleri Girişimcilik Destekleri ve Yatırım Teşvik Sistemi’nden ve yararlanabilirsiniz.

KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK ROGRAMI

Yatırım fikrinize ilişkin verdiğiniz detaylara göre üretim konusu ürünleriniz NACE sınıflamasına göre 17.22.04 kodunda yer almakta olup, " Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)” olarak değerlendirilmekte olup, düşük teknolojili üretim sınıfında yer almaktadır. Yatırım konunuz için KOSGEB girişimcilik programında ileri girişimcilik eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler aşağıdaki desteklerden yararlanabilmektedir:

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek Kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği

10.000 TL

Performans Desteği**

Birinci Performans Dönemi***

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Programa ilişkin daha detay bilgiler için aşağıda yer alan linki ziyaret edebilir ya da Konya KOSGEB Konya İl Müdürlüğü’nden bilgi alabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım fikrinize ilişkin verdiğiniz detaylara göre üretim konusu ürünleriniz US97 sınıflamasına göre 2109.1.02 kodunda yer almakta olup, " Kağıt, kağıt hamuru, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakalarından sıhhi malzemeler, hastane malzemeleri, giyim eşyaları ve aksesuarları” olarak değerlendirilmektedir. Yatırım konunuz için asgari 10 Milyon TL yatırım yapmanız şartı ile teşvik sisteminde bölgesel desteklerden yararlanmanız mümkündür.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yararlanılacak destek kalemleri aşağıdaki gibidir:

KDV İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: (Vergi İndirim Oranı %55, Yatırıma Katkı Oranı %20)

Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: (3 yıl %15 Yatırıma Katkı Oranı)

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla sigorta primi işveren hissesi desteği oranları vergi indirimine ilişkin yatırıma katkı oranlarının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

Ayrıca 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır.

Yatırım konunuzu, tutarlarınızı ve harcama kalemlerinizi belirterek daha detaylı hesaplamaları aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu üzerinden yapabilirsiniz:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu

Sorularınız için konyaydo@mevka.org.tr adresine mail gönderebilir ya da 0332 236 32 90 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

+
Yapı malzemeleri sektöründe perakende ve toptan satış yapan bir firmayız. Kendi internet sitemizi (bir entegrasyon firmasıyla anlaşıp alt domain alarak) yurt içi için e-ticaret sitesine çevirmek istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan nasıl bir destek alabiliriz? Destek almamız için hangi şartları yerine getirmeliyiz? Teşekkürler, iyi çalışmalar.
E. Ç. - Çanakkale - 24.06.2022
Cevaplayan : Çanakkale Yatırım Destek Ofisi - Recai Başaran - 24.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Ülkemizde ihracat, E-Ticaret, yurt dışı tanıtım, yurt dışı fuar katılımları, hizmet sektörü destekleri, yurt dışında şube açma, yurt dışında Türk ürünlerinin marka tanıtımı, Markalaşma, pazara giriş gibi konularda Ticaret Bakanlığı geniş kapsamlı destek vermektedir. Sizin sorunuza ilişkin olarak; Ticaret Bakanlığının ilgili destekleri, bu desteklerin limitleri, kapsamları, mevzuatı ve başvuruları aşağıda linklerini sunduğumuz web sitelerinde detaylı olarak verilmektedir.

Yine sizin sorunuz özelinde e-ticaret destekleri, eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri, e-ticaret yapan sitelerin kayıt işlemleri konusunda da Ticaret Bakanlığı "e-ticaret bilgi platformu" kurmuş ve bu konuda detaylı bilgilendirme için https://eticaret.gov.tr sitesini yayına almıştır. Bu sitede güncel ve detaylı bilgiler sunulmaktadır.
E-ticaret sitelerine yönelik üyelik giderlerinin desteklenmesi ve bu desteğin kapsamı ile ilgili olarak da Ticaret Bakanlığımızın https://kolaydestek.gov.tr/destekler/31/104 sitesinde üyelik giderlerinin karşılanması ve bu giderlerin her yıl ocak ayında yeniden değerlemesi ile ilgili de detaylı bilgiler maddeler halinde sunulmaktadır.

Aynı konuda aşağıda listelediğimiz web sayfalarında da sizin sorunuza ilişkin detaylı bilgiler sunulmaktadır:

a) Ticaret Bakanlığımızın tüm destek başlıkları ve içeriği için: https://ticaret.gov.tr/destekler

b) Ticaret Bakanlığımızın E-İhracat devlet destekleri için : https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/e-ihracat-devlet-tesvikleri-82

c) Ticaret Bakanlığımızın 14 farklı desteğine ilişkin bilgi için: https::/kolaydestek.gov.tr

d) Ticaret Bakanlığımızın yurtdışında markalaşma desteği Turquality için: https://www.turquality.com/

e) Ticaret Bakanlığımızın ihracat destekleri için: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

f) KOSGEB'in benzer konulardaki destekleri için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

Yine Ajansımızın çalışmaları ve destekleri, yatırım teşvikleri ve Girişiminize ilişkin diğer konularda aşağıda adres ve iletişim bilgilerini sunduğumuz Çanakkale Yatırım Destek Ofisimizde size detaylı bilgilendirme de yapabiliriz.

Bu vesile ile işlerinizde başarılar ve bol kazanç dileriz.

Saygılarımızla,

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi

Adres: İsmet Paşa Mahallesi. Asaf Paşa Caddesi. İstiklal İlkokulu Karşısı No:78

Çanakkale

Tel: 286 - 211 00 81

+
Merhabalar ben teknoloji alanında tüm Türkiye'de tarafların 7/24 kullanabileceği online nakliye ve lojistik platformu oluşturuyorum. Bu projeyi ilerletebilmem için maddi desteğe ihtiyacım var bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
H. Ö. - Manisa - 22.06.2022
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Coşkun - 24.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, çevrimiçi / mobil nakliye ve lojistik platformu oluşturmakta olduğunuz, finansman için devlet destekleri üzerine bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır.

Bize ilettiğiniz yatırım konusunun 7220 US97 kodlu " bilgisayar yazılım danışmanlığı, program üretimi ve temini” olduğu değerlendirilmiş olup anılan kodun seçilmesi ve 3 Milyon TL asgari yatırım şartını karşılamanız durumunda, Yatırım Teşvik Belgesi edinmek suretiyle Genel Teşvik unsurlarından yararlanabileceğiniz öngörülmektedir. Böylelikle Genel Teşvik unsurları olan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti’nden yararlanabilirsiniz. Şu noktayı da belirtmek isteriz ki Yatırım Teşvik Belgesi başvurularının nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Konuya ilişkin detaylı incelemenizi www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu internet adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Ayrıca, KOSGEB Girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimciler için sağlanan Geleneksel Girişimci Destek Programı (www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_geleneksel_girisimci_destek_programi.pdf) ile KOSGEB ileri girişimcilik eğitimini tamamlayan girişimciler için sağlanan İleri Girişimci Destek Programı (www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_ileri_girisimci_destek_programi.pdf) kapsamında yazılım hususu desteklenmektedir. Yatırım konunuzun programlara ilişkin destek konuları içinde yer alıp almadığını www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/desteklenen_sektorler.pdf ve www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/faaliyet_konulari_tablosu_ileri_girisimci_programi.pdf linkleri üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Öte yandan, Türkiye'de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turqualıty (Bilişimin Yıldızları) Programı’ndan yararlanabilmektedirler. Program hakkında özet bilgiyi www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-turkiye-bilisim-sektorunun-uluslararasilasmasi-ve-e-turquality-bilisimin-yildizlari-programi.pdf bağlantısı üzerinden edinebilirsiniz.

Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.gov.tr adresine mail atabilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Sayın ilgili, İzmir sınırları içerisinde faal haldeki gıda üretim işletmemizi inşa edeceğimiz yeni yerine taşımayı planlıyoruz. Mevcut makine ekipman altyapımız yeterli olup, herhangi bir yeni makine ekipmana ihtiyacımız bulunmamaktadır. Sadece inşaat harcamalarından oluşan Yatırım Teşvik Belgesi desteği almamız mümkün müdür? Teşekkür ederim.
M. Ö. - İzmir - 23.06.2022
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Emel Yavuz - 23.06.2022
Cevap :

Sayın İlgili;

İletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) Madde 2’de yatırımlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

" …Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve Projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlar,

Komple Yeni Yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlar,

Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımlar,

Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlar,

Ürün Çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlar,”

Bu kapsamda, mevcut makinelerin taşınacağı, sadece inşaat harcamalarından oluşan bir yatırım; entegrasyon, komple yatırım, modernizasyon, tevsi veya ürün çeşitlendirme tanımları içerisinde yer almamakta olup söz konusu nedenle Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilememektedir.

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu (https://www.yatirimadestek.gov.tr/sozluk/tesvik-robotu) sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz.

Ayrıca, internet sitemiz ana sayfasında (https://www.yatirimadestek.gov.tr/), "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Mersin in MUT ilçesine soğuk hava deposu yapmayı düşünüyoruz. Uygun arsa bulduktan sonra 500 ila 1000 m2 kapalı alan soğuk hava deposu yapımı için devlet teşvik veriyor mu? teşvik sadece tesisi kurma aşamasında KDV teşviki mi yoksa maddi destek de veriyor mu;? bu konu için ilimizde veya ilçemizde hangi kamu dairesi ile irtibata geçmeliyiz.? teşekkürler
M. S. - Mersin - 22.06.2022
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hakan Bozlu - 23.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Mut ilçesine kurmayı planladığınız soğuk hava deposu yatırımınıza ilişkin size telefonla da ilettiğimiz, yatırım konunuza yönelik teşvik ve destek unsurları şu şekildedir:

Asgari yatırım şartlarını (1 Milyon 500 Bin TL yatırım miktarı ve 1.000 metrekare soğuk hava deposu hizmetleri) sağladığınız durumda bölgesel teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Yatırımla ilgili özel şartlar şu şekildedir: Bölgesel teşvikten yararlanma şartı; asgari depo büyüklüğü(kapalı alanı) 1-2-3. bölgeler için 1.000 m2, 4-5-6. bölgeler için 500 m2 olmalıdır. 500 m2 altındaki Yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Soğuk hava deposu alanı, yalıtımlı panellerle çevrilmiş ve soğutucu ünitesi olan alandır. Paneller, soğuk hava deposu kapıları, seksiyonel kapılar gibi bina-inşaat harcaması gibi gözüken kalemler, yatırım niteliği göz önüne alınarak makine-teçhizat olarak değerlendirilir.

Mut ilçesine yapacağınız yatırımda Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası, SGK İşveren Hissesi Desteği (6 yıl %25 Yatırıma Katkı Oranı), Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30), Faiz Desteği (TL 4 puan, Döviz 1 puan İndirimli, 1 Milyon 200 Bin TL'yi geçemez) unsurlarından yararlanabilirsiniz.

Bu desteklere ek olarak soğuk hava deposu yatırımları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredi Kullandırılması Desteği de mevcuttur. https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-dusuk-faizli-tarimsal-krediler-destegi.pdf adresinden detaylarına ulaşabileceğiniz destek kapsamında 10.000.000 TL’ye kadar olan Kredilerin faiz oranlarının %50’sinin desteklenmesi mümkündür.

İlgili yatırım konusu ile ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dönem dönem hibe çağrıları açıklanmakta olup güncel çağrıları https://www.tkdk.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız için Mersin Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0 324 237 80 86 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

+
Yatırımını Şanlıurfa ilinde yapmış olduğumuz ************ uygulamamızın geliştirilmesi için yatırım desteği istiyoruz. Bu konuda kısa vadeli doğru çözüm ve desteğe ihtiyacımız var. Üç dilde oluşturduğumuz, sanayi sektörüne özel bir proje.
F. Ç. - İstanbul - 22.06.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 23.06.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz görüşme esnasında belirttiğimiz gibi, US 97 Kodu " 722” "Bilgisayar Yazılım Danışmanlığı, Program Üretimi ve Temini” yatırımınız kapsamında Şanlıurfa 6. Bölge için 1,5 Milyon TL değerinde sabit Sermaye yatırımı ile Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilmektesiniz. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, vergi İndirimi, SGK İşveren ve işçi hissesi desteği, faiz/kâr payı desteğinden faydalanabilirsiniz. Yazılım, Ar-Ge faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri faaliyetleri hariç yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır.

Yazılım geliştirme faaliyetleri ile ilgili KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan destekler de söz konusudur.

KOSGEB tarafından uygulanmakta olan İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında İleri Girişimci Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere 375.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Faaliyet konunuzun " 62.01.01” Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.) ile uyumlu olacağı değerlendirilmektedir. Program kapsamında işletmelere 10.000 TL kuruluş, 300.000 TL makine, teçhizat ve yazılım, 10.000 TL Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu, 5.000 TL sertifika ve 5.0000 TL performans olmak üzere toplamda 375.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan 2015/8 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında” Karar kapsamında, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve Markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik bilişim şirketlerinin gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyetler desteklenebilmektedir. İlgili karara https://ticaret.gov.tr/data/5b87ced313b8761160fa1533/6feb2b29535f3e28cb19031f297dcea6.pdf web adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan " Bilişim Sektörünün uluslararasılaşması ve E-Turquality” programı ile bilişim sektörünün finansal yazılım-teknoloji, Blockchain, yapay zeka, e-spor, siber güvenlik, veri merkezi ve dijital aracılık ve hizmet platformları gibi faaliyetleri kapsamında İhracat kapasitesinin artırılması ve yurtdışında gelişmesinin sağlanması amacıyla çok geniş bir yelpazede destek enstrümanları tasarlanmış olup, E-Turquality Programı ile bilişim sektöründe unicorn oluşumuna destek sağlamak amaçlanmıştır. E-Turquality programına ilişkin Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf adresinden erişilebilmektedir. Destek programı kapsamında reklam, tanıtım, pazarlama, ürün yerleştirme, İş Planı, kira, danışmanlık, satış komisyonu, personel maaşı, ekipman kiralama vb. faaliyetlere yönelik çok geniş yelpazede destek imkânı sunulabilmektedir. Söz konusu program hakkında ayrıntılı bilgi almak için Hizmet İhracatçılar Birliği Devlet Yardımları Şubesi ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

+
İyi günler, Yeni şahıs şirketi açtım. Faaliyet alanlarım içinde E ticaret de var. Esnaf Odasına kayıtlıyım. E ticaret ile ilgili 2 adet sorum var: 1- Şahıs şirketi olarak yurt içi e ticaret faaliyetlerine başlamak istiyorum. Faydalanabileceğim destekler nelerdir. 2- Şahıs şirketi olarak yurt dışı pazara girmek için ne gibi destekler vardır. Tüm bu soruların ışığında şahıs şirketi olarak başlamamın desteklerden yararlanma konusunda Türk Ticaret Kanunun 124. maddesinde belirtilen şirketlerden herhangi birine göre olumsuz bir etkisi var mıdır? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
H. A. B. - Trabzon - 23.06.2022
Cevaplayan : Trabzon Yatırım Destek Ofisi - Kemal Akpınar - 23.06.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

E-Ticaret konusundaki girişimler için Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından sağlanan ve aşağıda belirtilen desteklerinden yararlanma imkânı bulunmaktadır:

Ticaret Bakanlığı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Programı

E-Ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği gibi kalemleri de bulunan programın özet bilgi notuna ozet-pazara_giriste_dijital_faaliyetlerinin_desteklenmesi.pdf (yatirimadestek.gov.tr) adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca ilgili programa ilişkin " 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve " 2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi” belgelerine https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İhracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yurtdışı pazarlara giriş, pazar araştırması, pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi ve e-ticaret sitelerine üyelik gibi destekleri de içeren programın özet bilgi notunu https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-pazar_arastirmasi_ve_pazara_giris_destegi.pdf adresinde inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu kapsamda verilen desteklere ilişkin detaylara https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Not: Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden faydalanabilmek için " 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” metninde belirtildiği üzere başvuruda bulunan şirketin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve Kooperatif şirketleri kapmasında olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri ilgili Karar metninde zikredilmemiştir.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve e -ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla tasarlanan program kapsamında %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olmak üzere 300 bin TL'ye varan destek verilen programın özet ve detay bilgilerine https://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi linkinden erişim sağlayabilirsiniz. Bu program kapsamında gerçek ve Tüzel kişiler başvuru sahibi olabilmektedir.

Diğer taraftan KOSGEB tarafından verilen Girişimcilik Eğitimi'ne katılım sağlayarak Girişimcilik serüveninizde katkı sağlayabilecek bilgi ve tecrübeleri edinebilirsiniz.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret edebilir veya 0462 455 40 00 telefondan üzerinden diğer soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru