Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 18,15 saat
452 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba, Edremit Zeytınli Yeni Sanayi Sitesi'nde almış olduğumuz dükkanları yatırım teşvik asgari tutarı içine katabiliyor muyuz? Burada faaliyete geçmek istıyoruz.
S. - Balıkesir - 11.01.2021
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Ali Koç - 11.01.2021
Cevap :

Merhaba Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde de belirttiğimiz gibi teşvik belgesi almadan önce gerçekleştirilen harcamalar teşvik belgesi kapsamına girmemektedir.

Her türlü ilave sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
http://www.investinbalikesir.com/
Tel: +90 266 246 10 00

+
Ardahan Merkez'de yenilenebilir enerji yatırımlarına (Güneş, rüzgar, vs.) 2021 yılında destek veren kuruluşlar hangileridir? Genel ve özel şartlar nelerdir?
S. A. - Ardahan - 10.01.2021
Cevaplayan : Ardahan Yatırım Destek Ofisi - Nurullah Karaca - 11.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda detaylarını görüştüğümüz üzere; Ardahan Merkez ilçemizde gerçekleştirmeyi planladığınız Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumuna yönelik yatırımınız için mevcut durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sağladığı Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanabilirsiniz. Söz konusu GES ve RES yatırımı Genel Teşvik Uygulamaları kapsamına girmekte olup bu kapsamda alınacak makine ve ekipmanlar için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik kalemlerinden yararlanılabilmektedir. Ancak GES yatırımlarında yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar arasında sayılmaktadır (Yatırım Teşvik Tebliği, 8 md, 2 (e) bendi). Diğer taraftan, GES yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Teşvik belgesine müracaat belgeleri Yatırım Teşvik Tebliği (https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415) 6’ıncı maddesinde sayılmış olup müracaatlar Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi şeklindedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir.

Lisanssız üretim başvurularında sunulması gereken belgeleri tamamladıktan sonra, yatırım yerinizdeki şebeke işletmecisi kurum olan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne başvuru yapmanız gerekmektedir. Konuyla ilgili gerekli olan başvuru evrakları ve detaylı bilgiye " https://www.arasedas.com/licenselessElectricityProduction” linkinden ulaşmanız mümkündür. Dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının da bu aşamada alınması gerekmektedir.

Ayrıca devletin, güneş enerjisi yatırımları için kilowatsaat başına 13,3 dolar/cent alım garantisi sağlamış olduğu YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması) teşvik mekanizması uygulamasının süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış olup YEKDEM fiyat ve alım garantisi teşviki belirtilen tarihten itibaren uygulamayacaktır. Bu tarihten sonra üretilecek elektriğin ise serbest piyasa koşullarında oluşan fiyattan satılması mümkün olacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yenilenebilir enerji yatırımlarına (302-7 tedbir kapsamında) dönemsel bazlı hibe destekleri sağlanmaktadır. Ardahan ilinde, kurulu kapasitesi maksimum 5.000 KW’a kadar olan GES ve RES yatırmına %65’e kadar destek sağlanmaktadır. Ardahan TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanları ile yapılan telefon görüşmesinde 2021 yılında bu tedbir kapsamında çağrıya çıkılmasının beklendiği ifade edilmiştir. İlgili destekler hakkında detaylı bilgiye " www.tkdk.gov.tr” web sitesinden ve 478 211 35 02 telefon numarası ile Ardahan İl Koordinatörlüğünden ulaşabilirsiniz.

İlave sorularını için sizleri her zaman Ardahan Yatırım Destek Ofisimize bekleriz.

Saygılarımızla...

+
Döviz kazandırıcı hizmetler desteği kapsamında, 2019 ve 2020'de yapılmış kira ve benzeri harcamaları 2021 yılı içinde talep edebilir miyiz?
M. A. - İstanbul - 08.01.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

2015/8 sayılı Karar uyarınca, yatırımcıların Karar’ın yayımlandığı tarihten önce açılmış birimleri için de yurt dışı birim desteğinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ancak, yurt dışı birim destek unsurundan yararlanılabilmesi için destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde incelemeci kuruluşa yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınmakta olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra sona ermektedir.

Danışmak istediğiniz hususlarla ilgili Yatırım Destek Ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.(Tel:0212 468 3400; mail:yatirim@istka.org.tr)

+
Merhaba, Bursa, Gemlik'te, 50 dönüm içinde 2.000 ağaçlık kapama badem bahçesi yaptık. Yeterli sulama yapamadığımızdan ağaçların gelişimi istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden basınçlı damlama sulama yaptırmak istiyoruz. Biz de hibe, destek alabilir miyiz? Nereye, nasıl başvuracağız? Projeyi nereye yaptıracağız? Başvuru zamanını kaçırmak istemiyoruz. Bize bir yol gösterir misiniz? İyi çalışmalar dilerim.
S. S. - Bursa - 08.01.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Özge Yıldız - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon ile görüşmemiz neticesinde sorunuzda belirtmiş olduğunuz basınçlı damlama sulama yatırımınıza yönelik desteklere ilişkin bilgileri aşağıda sunarız:

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) gereğince; tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında; tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu Hibe Desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program Bütçesinden karşılanmaktadır.

2016-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bursa İli Tarımsal Yatırım Rehberi’nde de belirtildiği üzere Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başlığında tarla içi damla sulama sistemi kurulması yatırım konuları arasında yer almaktadır.

Detaylı Bilgi için:

https://bursa.tarimorman.gov.tr/Belgeler/%C4%B0l%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Rehberi/Bursa%20%C4%B0l%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Rehberi.pdf

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2020-2021 Başvuru Dönemi kapsamında; modern sera başvurularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. proje konuları da hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Detaylı Bilgi için: https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/trgm/I.%20UYGULAMA%20ESASLARI%20EKONOM%C4%B0K.pdf

Tarım ve Orman Bakanlığı " Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Desteği” kapsamında Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı için %75 oranında indirim ve 5.000.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlanabilmektedir.

Başvuru Yeri: T.C. Ziraat Bankası A.Ş https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim

Detaylı Bilgi için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-dusuk-faizli-tarimsal-krediler-destegi.pdf

Tarım ve Orman Bakanlığı " Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” kapsamında kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilmektedir. Son başvuru tarihi 20/02/2021 olup, www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular yapılacaktır.

Detaylı Bilgi için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-kkydp_kirsal_altyapi_yatirimlari.pdf

Yardımcı olabileceğimiz hususlarda bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla...

+
OSB Bölge Müdürlüğü olarak, OSB ve OSB katılımcı firmaları için ortak bir yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır. Bu hizmet alımı için hangi desteklerden yararlanılabilir?
T. K. - Ankara - 07.01.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Erdem Koçoğlu - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yetkili,

OSB Bölge Müdürlüğü olarak, OSB ve OSB’nin katılımcı firmaları için ortak bir yazılım hizmeti alımı yapılması hususundaki Projeniz için yararlanma durumunuz olan potansiyel destekler arasında yer almakta olan Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır.

Yaptığımız telefon görüşmesi ile sizden alınan bilgiler ışığında; projenizin veri merkezi kurulmasına yönelik bir yatırım olacağı anlaşılmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yatırım teşvik belgesine başvurma olanağınız bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu durumda, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri uyarınca, asgari yatırım tutarı şartı olan 1 milyon TL’nin karşılanması durumunda genel teşvikten yararlanılabilir. Genel teşvikten yararlanan yatırımlarda alınacak olan makine ve teçhizatlarda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden faydalanma olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda teşvik belgesini haiz Yatırımcılara teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna edilebilir.

Ofisimizi ziyaret etmeniz veya 0312 3100300 numaralı telefondan bizlere ulaşmanız halinde, ayrıntılı bilgi sağlamaktan memnun olacağız.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar Şanlıurfa'da güzellik ve estetik merkezi kurmayı planlıyoruz. Teşviklerden istifade edebilir miyiz?
M. K. - Şanlıurfa - 07.01.2021
Cevaplayan : Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi - Yunus Çolak - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon ile yaptığımız görüşmede de belirttiğiniz üzere yatırım yapmayı düşündüğünüz konu ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir. Alınan bilgiler ışığında yapacağınız yatırımın 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın EK 4’ünde yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” başlığı altındaki Hizmetler Sektörü”nde belirtilen aşağıdaki 2. madde uyarınca teşvik edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

"(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları”

Ayrıca yapacağınız girişim ile ilgili KOSGEB tarafından uygulanmakta olan Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'na başvuru yaparak 65 Bin TL’ye kadar destek alabilirsiniz. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvuru yapabilmektedir. Detaylar ile ilgili olarak aşağıdaki linkini inceleyebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Yukarıdaki bilgiler ışığında, yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olması durumunda Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisimiz ile direk irtibata geçebilirsiniz.

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0414 314 98 03

E-mail Adresi : urfaydo@karacadag.gov.tr

Saygılarımızla...

+
Merhaba, Kocaeli'de yürütülecek olan e-ticaret ve e-ihracat alt yapı projesi için hangi desteklerden faydalanabiliriz ?
M. K. - Kocaeli - 08.01.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Sizinle telefonda yaptığımız görüşmede yeni girişimci adayı olarak E-Ticaret ve E-İhracat odaklı bir çevrimiçi platform kurmayı planladığınızı belirtmiştiniz. Buna göre; aşağıdaki destekleri dikkatlerinize sunarız.

 • KOSGEB Girişimcilik Desteği Programları: KOSGEB Geleneksel veya İleri Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanabilmek için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (çevrimiçi) almış olmanız gerekmektedir.
  • Geleneksel Girişimci Destek Programı: İş fikriniz özelinde işletmenizin NACE Rev.2 sektör kodunun "46. Toptan Ticaret" veya "47. Perakende Ticaret" başlıkları altında yer alması halinde detaylarını sitemizde bulabileceğiniz KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilirsiniz.
  • İleri Girişimci Destek Programı: İş fikriniz özelinde işletmenizin NACE Rev.2 sektör kodunun "62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)", "63.11.08 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)" veya "63.12.01 Web portalı faaliyetleri" olarak belirlenmesi halinde ise detaylarını sitemizde bulabileceğiniz KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilirsiniz. İleri Girişimci Destek Programı tüm faaliyet konuları için tıklayınız.
 • Girişim Hızlandırma Programları: Özellikle teknolojik çözümler geliştiren girişimlere yönelik olarak uygulanmakta olan çok sayıda girişim hızlandırma programı bulunmakta olup bunların bazıları henüz işletmesini kurmamış girişimci adaylarına bazıları da startup'lara yönelik olabilmektedir. Girişim Hızlandırma Programları, aşağıdakilerin birkaçı ve tamamını sağlayabilmektedirler.
  • Finansman desteği
  • Ücretsiz ofis alanı (ör. kuluçka merkezlerinde) tahsisi ve ofis alanında sağlanan hizmetlerden ücretsiz yararlanma imkânı
  • Ticarileşme, Markalaşma, Yatırımcılara Sunum, İş Planı Hazırlama gibi konularda Mentörlük ve Eğitim Desteği
  • Tanıtım ve Görünürlük
  • Yurtiçi ve Yurtdışı İş Gezileri
  • Melek Yatırımcılarla ve Girişim Sermayesi Fon Yöneticileri ile buluşmalar
 • Halkbank Girişimci Kredileri: https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/Girisimcilere-Ozel/Girisimci-Kredileri/1550
 • Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21527&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=292
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde sağlanan imkânlar: Sunacağınız Projenin ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi bümnyesinde kurulmuş olan Komisyon tarafından kabul edilmesi veya ilgili teknoloji geliştirme bölgesinde uygulanan hızlandırma/kuluçka programına kabul edilmesi halinde detaylarını sitemizde bulabileceğiniz teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan destek ve imkanlardan yararlanabilirsiniz.
  • Kuluçka Merkezinde yer alan girişimler için kira ücretinin indirimli olarak uygulanması
  • Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
  • Bölgede geliştirilen yazılım ürünleri satışında KDV İstisnası
  • İthal eşya için gümrük vergisi ve fon istisnası ile bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harç istisnası
  • SGK Primi İşveren Hissesinin yarısı oranında desteklenmesi
  • Çalışan Gelir Vergisi Stopajı İstisnası
  • Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip personel istihdamına yönelik ücret desteği
  • Yabancı Uyruklu Personel çalıştırmada kolaylık

Yukarıda bahsedilen destekler hakkında detaylı bir bilgilendirmeyi paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize de ileteceğiz.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Malatya'da e-ticaret sitesi için bir lojistik depo yapmak istiyoruz. Yatırım kapsamında iki seçeneğimiz bulunmaktadır. Birinci seçenek, mevcutta atıl olan bir bina ve arsayı alıp depo yapmak istiyoruz. Bu bina ilgili yatırım teşvikten faydalanabilir miyiz? ikinci seçeneğimiz ise bir arsa alıp depo inşa edebilir miyiz? Arsa, inşaat ve bina giderleri için yatırım teşvikten yararlanabilir miyiz? Bu seçeneklerin dışında çekici, dorse, depo takip sistemi donanım ve yazılımları, trafo, jeneratör gibi makina ve teçhizatlardan yatırım teşvik dahilinde yararlanabilir miyiz? Bizim düşündüğümüz depo ile ilgili başka hangi makine ve teçhizatlardan faydalanabılabilinir bizi yönlendirebilir misiniz? Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederiz.
E. Y. - Malatya - 07.01.2021
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Kaplan - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yatırım Teşvik Sistemi'nde lojistik yatırımları için sağlanması gereken şartlar şu şekilde tanımlanmıştır: " Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.”

Bu şartlara uygun olarak yapacağınız yatırım US-97 sektör kodlamasında 6303.1.99 olarak tanımlanmış olup, Malatya ilinde Bölgesel Teşvik Uygulamaları'ndan faydalanmanız mümkündür. Bölgesel Teşvik Uygulamaları'nda alacağınız bina ve araziler için SPK onaylı bir değerlendirme şirketinden yapının değerini hesaplatmanız durumunda söz konusu giderleri yatırım kapsamında göstermeniz mümkün olmakla birlikte mevcut arazinizde bir yapı yapmanız durumunda inşaat masraflarınızı da yatırım kapsamında gösterebilirsiniz. Yine sormuş olduğunuz trafo, donanım ve yazılım giderleri dahil olmak üzere, yük taşımacılığına yönelik araçlar dışında, söz konusu yatırımın gereği olan yazılım, makine ve teçhizat gibi kalemler de yatırım teşvikleri kapsamına girmektedir.

Bugün sizinle yaptığımız telefon görüşmesi sonrasında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü uzmanları ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede, lojistik depo yatırımlarında karşılaşılan en önemli sorunun yatırımcıların yatırım süresi sonunda Ticaret Bakanlığından alınacak Antrepo Açma ve Faaliyet İzin Belgeleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak L2 belgelerinin ibrazı olduğu, anılan belgelerin sunulmaması halinde teşvik belgesinin iptalinin söz konusu olabileceği ifade edilmiştir.

Dikkatinize sunar, yatırım konusunda soracağınız her türlü soru için Malatya Yatırım Destek Ofisine, İnternet, telefon veya adres bilgilerinden kolaylıkla erişebileceğinizi ifade etmek isteriz.

+
Muğla ili Fethiye ilçesi sınırlarında yeni kurmuş olduğumuz şirketimiz bünyesinde helva, lokum, pişmaniye vb üretiminde kullanmak için makina alımını yaparken faydalanabileceğimiz makina destekleri, hibe ve finansman destekleri hakkında bilgi almak istiyorum. Ayrıca kendi adıma üretim yapmakta olduğum şahıs firmamda sanayi sicil belgesi mevcut. Bu işletmede kapasite artırımı yaparak aynı şekilde makina almak istiyorum. Tüm bu konularda bilgi almak istiyorum. Teşekkürler.
M. Ş. - Muğla - 06.01.2021
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 06.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Helva üretim konunuz ile ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu destek kapsamında bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması yatırımlarına %50 hibe olarak; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Ancak başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar Hibe Desteği kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla helva üretiminizi susamı işleyerek üretiyor iseniz hibe destek kapsamına girebilir ancak tahinden üretim yapıyor/yapacak iseniz ikincil işleme kapsamında değerlendirilerek hibe destek kapsamına girmeyecektir. Söz konusu desteğin son başvuru tarihi 6 Mart 2021 olup, destek kapsamında olup olmayacağınıza dair değerlendirmeyi yapmak üzere Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi yetkilileri ile görüşmenizde fayda vardır. Yüzyüze görüşme tercih ederseniz, size eşlik edebiliriz.

Diğer bir destek konusuna değinecek olursak; üretim konunuz Yatırım Teşvik Sistemi içerisinde gıda ve içeçek ürünleri imalatı sınıfında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesine başvurmanızla 1 Milyon TL ve üzeri yapacağınız yatırım ile Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında satın alacağınız makine ve teçhizata KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanacaktır. Eğer yatırım tutarınızın Muğla ili için 2 Milyon TL ve üzeri olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında; satın alacağınız makine ve teçhizata KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi muafiyetine ilave olarak yatırım ile birlikte ilave istihdama Yatırıma Katkı Oranı %10'u geçmeyecek şekilde 2 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırıma Katkı Oranı % 15'i geçmeyecek şekilde % 50 Vergi İndirim Oranı, ile Vergi İndirimi Desteğinden yararlanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesine başvuru ücretsizdir, başvuru kararı almanız durumunda bizimle irtibata geçerseniz, size başvuru konusunda ücretsiz destek sağlayabiliriz.

Saygılarımızla...

+
Merhaba, OSB de yapılacak lojistik depo yatırımında hangi giderleri yatırım kapsamında teşvik sistemine dahil edebiliriz? Bina-inşaat, çekici, forklift, rampa sistemi, raf desteği vb.. ne gibi giderler teşviğe dahil edilebilir? Teşekkürler, iyi çalışmalar
E. F. - Gaziantep - 06.01.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 06.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde detaylarını belirttiğiniz lojistik depo yatırımınıza ilişkin olarak; bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmektedir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilmemektedir.

Sorunuz özelinde rampa sistemi, forklift, elleçleme makinesi, raf harcamaları, vinç, trafo, paketleme makineleri vb. makine ve teçhizat harcamaları ile bina-inşaat harcamaları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygun harcamalardır.

Müteharrik (çekici, dorse vb.) karakterli yatırım harcamaları ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinde yer alan harcamalar uygun olmayan harcamalar niteliğindedir. Bu tür harcamalar dışındaki harcamalar, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilebilmekte olup, nihai karar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne aittir.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları E-TUYS sistemi üzerinden yapılmakta olup, yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizatlara ilişkin listeler bu sistem üzerinden onaya sunulmaktadır. Listelerinizin uygun bulunması ve onaylanmasına müteakip, satın alımını gerçekleştireceğiniz makine ve teçhizatları yurt içinden temin etmeniz durumunda KDV İstisnası, yurt dışından temin etmeniz halinde ise KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmaktadır.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru