Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 7,58 saat
1000 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar, Yatırım Teşvik fizibilite raporlarını incelediğimde Amasya'da kanatlı hayvan kesim tesisi yapılması konusunda yatırım hibesi detaylarını inceledim. Aynı şekilde Bingöl ve Tunceli'deki diğer hayvan üretimlerine de göz attım. Bu tesislerden herhangi birinin yatırımlarını tamamladıktan sonra mı yatırım teşvik desteği başvurusu yapılıyor yoksa öncesinde bu yatırımın yapılacağı beyan edilip, başvuru yapılıp, yatırım desteği onaylandıktan sonra mı süreç başlıyor ? Yatırımın geri dönüş süresinden daha sürede gerçekleşmesi halinde, teçhizat ve vergi desteğinde değişiklik oluyor mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.
İ. A. - Amasya - 26.08.2021
Cevaplayan : Amasya Yatırım Destek Ofisi - Yunus Sunar - 26.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesinde belirtmiş olduğumuz üzere, potansiyel yatırım alanlarını belirlemek amacıyla Amasya ili Suluova İlçesinde bölgede yaygın olan kanatlı hayvan yetiştiriciliği sektürünün ihtiyacı olan kanatlı hayvan kesimhane ihtiyacının karşılanması için kanatlı kesimhane tesisinin kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren kurumumuz tarafından hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgi ve analizler raporun hazırlandığı zaman diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklar ve bilgiler kullanılarak, yatırımcıları yönlendirme ve bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır. Rapordaki bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanılması sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan şahıs ve kurumlara aittir.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında;

 • Yatırım Teşvik Belgesine yatırım başlamadan önce müracaat edilmektedir.
 • Yatırımın Geri Dönüş Süresinin istenenden daha uzun sürede gerçekleşmesi ile destek oranları arasında ilişki bulunmamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırım başlamasından itibaren desteklerden yararlanılmaya başlanmaktadır(SGK İşveren Payı Hariç). Yatırım Teşvik Belgesi 3 seneliğine verilmektedir. Süre bitiminde veya yatırım tamamlandığında belgenin kapatılmasına başvurularak belgenin kapatılması gerekmektedir.

Amasya ili, bölgesel destek sınıfında 4.bölgede yer almaktadır. Bu kapsamda, ilde gerçekleşecek yatırım, teşvik sisteminden yararlanılırsa 4. bölge sınıflandırması kapsamına girecektir. Teşvik Belgesi için yapacağınız başvurunun Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda yararlanabileceğiniz teşvik unsurları şunlardır:

 • Makine-teçhizat alımında KDV muafiyeti,
 • Makine-teçhizat alımında Gümrük Vergisi Muafiyeti (Serbest Bölge veya yurt dışından doğrudan kendiniz alırsanız),
 • Kurumlar Vergisi indirimi (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30),
 • Yeni istihdam edilecek işçilerin yatırım OSB’de ise 7 Yıl yapılan yatırımın % 35’i kadar, dışında ise SGK işveren payının 6 yıl veya yapılan yatırımın % 25’i kadar bir tutara ulaşıncaya kadar devlet tarafından karşılanması(yatırım tamamlanıp belge kapatıldıktan sonra),
 • Faiz desteği (Yatırım Kredisi kullanılacaksa TL cinsinden Kredilerde yıllık 4 puan, döviz cinsi Kredilerde ise 1 puan, toplamda da 1.2 milyon TL’te kadar faiz desteği).

Başvuruda İstenen Bazı Belgeler şunlardır:

 • Başvuru Dilekçesi
 • Yetkilendirme Taahhütnamesi
 • Yetkilendirme Formu
 • İmza Sirküleri
 • SGK Borcu Yoktur Yazısı
 • ÇED Yazısı

Yatırım büyüklüğüne bağlı olarak ne kadar teşvik alabileceğinizi görmek için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresini ziyaret edebilir, arama alanına "US 97 kodu 1511.2 – Kümes Hayvanları Etlerinin İmalatı ve Saklanması" belirleyerek işlemlere devam edebilirsiniz. Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili tüm belgelere https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yatırımınız ile ilgili ön Fizibilite Raporunda belirtmiş olduğumuz;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri gibi destekler bulunmaktadır. Yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz gerekmektedir.

Konu ile ilgili sorularınızın olması durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi

Dere Mahallesi. Igneci Baba Sokak. No:30 Amasya
Telefon:+90 (358) 212 69 66
Mail: amasyaydo@oka.org.tr

+
yer tahsisi için bilgi almak istiyorum. bunun için nereye başvuru yapmam gerekiyor?
B. K. - Gaziantep - 26.08.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Nur Özonat - 26.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Mülkiyeti Hazineye, özel Bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi gerçek ve Tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni verilmesi kapsamında,

Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş Stratejik Yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Yararlanma Şartları nelerdir?

a) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan,

b) İrtifak Hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam Sabit Yatırım Tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),

c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya Endüstri Bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş Parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,

d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda Fizibilite Raporu ve finansman tablosunu veren,

f) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren,

gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Yatırım teşvik belgelerinde, yatırım yeri tahsisinin destek unsuru olarak mutlaka belirtilmesi gerekmekte olup, şayet yoksa bu destek unsurunun teşvik belgesine ilave ettirilmesi sağlanmalıdır.

Üzerinde irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar, ön izin verilmesinden itibaren beş yıl içerisinde taahhüt edilen yatırımı tamamlayarak aynı süre içerisinde taşınmazı doğrudan satın almak için başvuruda bulunan hak sahiplerine satılabilir.

Yatırım Yeri Tahsisi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Teşvik mevzuatı kapsamında ilana çıkarılan taşınmazlar için Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin eki form dilekçeyi (Ek-3) doldurarak, bu Usul ve Esasların ekinde (Ek2) yer alan belgeler ve Yatırım Bilgi Formunu kapalı zarf içinde tutanak düzenlenmek suretiyle ve üzerine adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurulur.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Makina ve Teçhizat listesinde yer alan makina ve teçhizat tutarının aradan geçen zaman sebebiyle listedeki tutarı %100'ü oranından daha fazla tutarla alınacak olması sebebiyle listede revizeye gitmeye gerek var mıdır? Listeye girilen ürün tutarları için mevzuatta öngörülmüş revizeye gerek duyurmayan herhangi bir azalış ya da artış oranı var mıdır?
B. K. - Ankara - 25.08.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Emine Doğrukök - 25.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım teşvik başvurunuz kapsamında Makine ve Teçhizat listesinde belirttiğiniz tutarların değişmesi durumunda revizyon işlemi yapmanız gerekmektedir. E-TUYS kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere, Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırım kapsamı makine ve teçhizatta güncellemeler (ekleme, silme, miktar-fiyat güncelleme vs) yapılması mümkündür. Yerli ve ithal makine-teçhizat listelerine ilişkin revize talepleri için Etuys ekranının sol menüsünüde bulunan " Liste Değişikliği” alanı altında yer alan " Yerli Makine-Teçhizat Revizesi” ve " İthal Makine-Teçhizat Revizesi” seçeneklerinden değişiklik yapılacak liste seçilir. İthal liste revizesi için de aynı adımlar izlenmektedir. Ayrıntılı bilgiler için ilgili belgenin güncel linki: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf

Daha detaylı olarak görüşmek istediğiniz takdirde Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni arayabilir(03123100300) ya da ziyaret edebilirsiniz.

+
Sayın Yetkili, İzmir Torbalı'daki Sünger Fabrikamız için Bölgesel Teşvikten yararlanamadığımız için Genel Teşvik başvurusu yapmıştık ve Genel Teşvik Belgemiz çıkmıştı. (Gümrük Vergisi, KDV İstisnası) Fakat bugün İzmir Sünger Kapasite Raporunun incelerken orada yazan NACE kodu ile bakanlığın https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu web sitesinde bir simülasyon yaptığımda bölgesel teşvikten (hatta 1’inci Bölge olmasına rağmen NACE koduna özel 4’üncü Bölge Bölgesel teşviklerinden) faydalanabileceğimiz sonucu çıkıyor. NACE KODU 20.16.05 ve üretim kodu 20.16.56.70.00 (poliüretanlar, birincil formda). Bu üretim tesisi için alınacak makineler Bölgesel teşvik kapsamına girer mi acaba? Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
H. Ü. A. - İzmir - 24.08.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - M. Sencer Özen - 25.08.2021
Cevap :

Sayın İlgili;

Gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesinde belirtmiş olduğumuz üzere bahis geçen "poliüretanlar(birincil formlarda)" ürünlerin üretimine yönelik yatırım faaliyetleri Orta-Yüksek Teknolojili Yatırımlar arasında sıralnmıştır. Bu nedenle yatırım Projenizin 4. Bölge teşviklerin yararlanabileceği düşülmektedir.

Yine de, teşvik başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda nihai karar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bu anlamda talebinizi Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne iletmenizde fayda görülmektedir.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Yatırım teşvik belgemizi aldık. Yapı denetim için harç ödememiz çıkıyor. Harç muafiyetimiz var mıdır? Saygılarımla.
Y. C. - Gaziantep - 25.08.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 25.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde de belirttiğim gibi, 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Madde 3’te " 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara (ilave ve tadiller dâhil) bina inşaat harcı istisnası getirilmiştir” (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-6.htm) hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda bu istisnadan faydalanabilmek için;

a) Bina inşaatlarına ilişkin inşaat veya tadilat ruhsatının Yatırım Teşvik Belgesinin Tamamlama Vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması,

b) Bu kapsamdaki bina inşaatlarına (ilave ve tadiller dâhil) ilişkin olarak inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, 2018 yılından bu yana kullandığımız yatırım teşvik belgesi kapsamına, fabrika çatısına yaptıracağımız güneş enerjisi panellerini dahil edebilir miyiz? Dahil edebiliyor isek nasıl bir teşvikten faydalanmamız söz konusu olabilmektedir?
A. G. - İstanbul - 24.08.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Ayhan Köksel - 25.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Güneş enerjisi yatırımlarının İstanbul ilinde Genel Teşvikten faydalanabilmesi için 1 milyon TL asgari yatırım şartı söz konusu olup bu kapsamda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti bulunmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 kW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışındadır. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Bununla birlikte Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17. maddesinde " Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir" ifadesi yer almakta olup revize gerekçesi ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde proje ile olan uyumluluğa bağlı olarak gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir ifadeleri aynı maddede yer almaktadır.

Danışmak istediğiniz diğer konular için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla İstanbul Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0212) 468 34 00

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8, 34430 Beyoğlu/İstanbul

+
Firmamız 2019 Yılında Plastik Üretimi Konusunda Yatırım Teşvik Belgesi Almıştır. 2019 Yılında Yatırım Teşvik Belgesine kayıt ettirerek 3 Adet Kullanılmış Enjeksiyon Makinesi ithal ederek satın almıştır . 2020 Yılında Yatırım Teşvik Belgesine kayıt ettirerek 7 Adet Kullanılmış Enjeksiyon Makinesi ithal ederek satın almıştır. Firmanın üretim yerinin küçüklüğü sebebi ile bu makinelerden 3 tanesinin satışını yapıp yerine ithal kullanılmamış 3 adet plastik enjeksiyon makinesi alımı yapmak üzere yatırım teşvik belgesi revize başvurusunda bulunuldu. Başvuru, yatırımın bütünlüğünün bozulacağı nedeni ile reddedilmiştir. 3 adet kullanılmış makine satışı sonrası yerine 3 kullanılmamış makine almak için beyan taahhüt bile verildiği halde yatırımın bütünlüğünün bozulduğu nasıl düşünülür? Sonuç olarak toplamda 10 adet enjeksiyon makine alımı yapıp eski kullanılmış makineler düzenli çalışmadığından 3 adetinin yerine yenisini almak istiyoruz.
A. Y. - İstanbul - 24.08.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Ayhan Köksel - 25.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17. maddesinin 2. fıkrasında (2) " Teşvik belgesinde kayıtlı Sabit Yatırım Tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir” ifade yer almaktadır.

Bununla birlikte aynı kararın 21. maddesinde " Tamamlama Vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın beş yılını doldurmadan devri, satışı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüğün iznine tabi” olup " Sadece modernizasyon cinsinde teşvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek teşvik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl firma aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın ortakları ve birinci derece yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay sahibi olmamaları şartı aranır” ifadesi yer almaktadır.

Danışmak istediğiniz diğer konular için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla İstanbul Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0212) 468 34 00

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8, 34430 Beyoğlu/İstanbul

+
Merhaba, Hamle kimya alanındaki teşviklerden faydalanmak istiyoruz. Öncelikli olarak ön başvuruda sisteme evrak yüklemesi yapılacak mı ? Birde fizibilite veri dosyası sadece bir sayfa çıkıyor sadece o sayfa mı doldurulacaktır?
M. D. - Gaziantep - 23.08.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Abdulkadir Borazan - 24.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde de belirttiğimiz üzere Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Çağrı Rehberleri incelenmiş ön başvuru aşamasında istenilen bilgilerin girişlerinin yapılması dışında herhangi bir belge talebi olmadığı görülmüştür. Buna göre ön başvuru ve kesin başvuru süreçlerinin olumlu sonuçlanması halinde söz konusu proje, Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu doğrultusunda incelenmektedir. İlgili incelemeyi takiben Program Komitesi tarafından değerlendirmeye tabi tutulan projenin Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamındaki desteklerden yararlanma talebi hakkında karar verilmektedir. 50 Milyon TL ve üzerinde Sabit Yatırım Tutarına sahip projeler için Program Komitesi değerlendirmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanması durumunda Proje Bazlı Teşvik Sistemi içerisindeki desteklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilen projeler için hazırlanan teşvik belgeleri, Proje Bazlı Teşvik Sistemi unsurlarını içerecek şekilde güncellenmektedir. Diğer projeler içinse, bir önceki aşamada onaylanmış olan Stratejik Yatırımların Teşviki kapsamındaki teşvik belgeleri ile ilgili destek unsurlarından yararlanma imkanları devam etmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi hakkında sorularınız için hamle@sanayi.gov.tr e-posta adresinden Program Koordinatörlüğüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca çağrı hakkında https://www.hamle.gov.tr/ adresinde detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz

Program ve yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
Sanayi yatırım teşviki için teşvik linkinin dışında ama aynı mahiyette KOBİ boyutunda KOSGEB üzerinden girişimde bulunacak kişi için yapacağı faaliyet ve açacağı işyeri adresine göre devletimizden yararlanabileceği teşvik ve hibeleri net bir şekilde görebilecek bir linkiniz mevcut mu acaba? Varsa linki görebilir miyim?
M. - Kayseri - 24.08.2021
Cevaplayan : Kayseri Yatırım Destek Ofisi - Tolga Uyan - 24.08.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve yatırımcıların hizmetine sunulmuş olan www.yatirimadestek.gov.tr web sitesi üzerinden bütün devlet desteklerini; yatırımın yapılacağı il, desteği veren kurum ve destek programı adına göre toplu olarak görebilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken www.yatirimadestek.gov.tr adresine gitmek ve anasayfanın alt tarafında yer alan "Tüm Destekler Tek Noktada" bölümüne girmektir. Bu bölüme girdikten sonra il ve kurum bazında devlet desteklerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yine anasayfanın üst kısımında yer alan "Teşvik Robotu" bölümüne girerek de faaliyet konunuz ve yatırım yapacağınız ile göre faydalanabileceğiniz Yatırım Teşvik Belgesi desteğini görebilirsiniz.

www.yatirimadestek.gov.tr sitesi ile ilgili uygulamalı tanıtım ve diğer sorularınız için sizi Kayseri Yatırım Destek Ofisimize de bekleriz.

Saygılarımızla.

+
Lokanta açmak istiyorum, ne yapmalıyım?
T. - Aksaray - 23.08.2021
Cevaplayan : Aksaray Yatırım Destek Ofisi - Cahit Erten - 24.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı

Sizinle telefonda yapmış olduğumuz görüşmeye istinaden, sulu yemek üzerine kendi işyerinizi açmak istediğinizi belirttiniz.

Bu bağlamda KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sağlanan Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanabilirsiniz. Bu destekten faydalanmak için KOSGEB tarafından çevrimiçi düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Eğitimini tamamlamanız gerekmektedir. Bu eğitime e-devlet portalı www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Bu program kapsamında aşağıdaki destek unsurları bulunmaktadır.

Destek Unsuru

Destek Tutarı

Kuruluş Desteği

Gerçek Kişi İşletme 5.000 TL

Sermaye Şirketi İşletme 10.000 TL

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

180-539 olan işletmeye 5.000 TL

540-1079 olan işletmeye 10.000 TL

1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

360-1079 olan işletmeye 5.000 TL

1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL

1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

Sertifika Desteği

5.000 TL

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz;

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Ayrıca, Program detayları ve yararlanma koşulları için Aksaray KOSGEB Müdürlüğü ile temasa geçebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaralarından bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Aksaray Yatırım Destek Ofisi

Adres: Hacılarharmanı Mah. Aşık Molla Cad No:53, D:1, 68100 Aksaray Merkez

Telefon:0382 215 00 18

E-posta: aksarayydo@ahika.gov.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru