Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 18 dakika
3189 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar, 10.61.02 NACE kodu ile tanımlı "Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç)" faaliyet alanında imalat yapmaktayız. Modernizasyon kapsamında yatırım planlamamız bulunmaktadır. Fabrikanın adres sınıflandırması "Yoğun Kent" olarak geçmektedir. Faydalanabileceğimiz destekler hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum.
S. Y. - Ankara - 09.02.2024
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 09.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde planladığınız yatırım hakkında detay alınarak faydalanabileceğiniz destekler aşağıdaki gibidir;

Ankara İli Polatlı İlçesinde mevcut un fabrikası tesisinizin modernizasyonu için planladığınız yatırım için, 1531.0.02 kodlu "Buğday unu veya mahlut unu imalatı" bölgemizde Yatırım Teşvik Sisteminde Genel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda asgari yapacağınız 3 Milyon TL yatırım ile " Sadece modernizasyon cinsindeki un yatırımları Genel Teşvik Uygulamalarından yararlanır. Diğer yatırım cinsindeki un yatırımları teşvik kapsamı dışındadır. " uyarısını da dikkate alarak Modernizasyon Yatırımınız için sadece KDV İstisnasından ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden faydalanabilirsiniz.

Telefonla görüşmemizde de konuştuğumuz bir diğer destek ise başvuruları devam eden KKYDP Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi programıdır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2023-2024 dönemi tebliği ilan edilmiştir. 19 Şubat 2024 tarihine kadar https://hibedestek.tarimorman.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilirsiniz. Bu tebliğde daha önce desteklenmeyen un yatırımları bir şerh konularak tıpkı teşvik sisteminde olduğu gibi 29 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan " KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/51)” kapsamında ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yatırım Konuları ve Proje Tamamlanma Süresi Madde 9, (11)’inci bendde " Un, yem ve kütlü pamuk konusunda sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular Hibe Desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde un ve yem konusunda tüm niteliklerde yapılacak başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir” modernizasyonun destekleneceği vurgulanmıştır.

Yatımınız için gerekli olan finansmana Ziraat Bankası Kredileri aracılığı ile de erişebilirsiniz. Bu krediler için Ziraat Bankası şubelerine başvurmanız gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek, ankaraydo@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Adana-Ceyhanda yeni kurulan organize sanayinin içerisinde tarımsal etil alkol üretimi yapmak istemekteyiz üretim kapasitesi 7.300.000 olacak arazi dönümü 35.000 m2 yatırım tutarı yaklaşık 600.000.00000 TL olacaktır ne gibi teşviklerden yararlanabiliriz bilgi verebilir misiniz
S. A. - Adana - 08.02.2024
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 09.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda yapılan görüşmede de değinildiği üzere OSB'de yer alan etil alkol üretimi için bölgesel teşviklerden faydalanabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz yatırım için Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenirse KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca vergi indirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından 4. bölge desteklerinden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda SGK işveren hissesi desteği için yaptığınız yatırımın %25'i veya 6 yıl; Vergi İndirimi Desteğinde ise Yatırıma Katkı Oranı %30 olmak üzere desteklerden faydalanabilirsiniz. 1 milyon TL'ye kadar olan Kredilerde Türk Lirasında 3 puan, dövizde 1 puan indirimli kredi kullanma imkanınız bulunmaktadır. Son olarak teşvik belgesi kapsamında 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Destek unsurlarından hangi süre, oran ve tutarlarda yararlanacağınızı web sitemizde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak detaylı biçimde hesaplayabilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarınızla ilgili ilave sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, info@cka.org.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0-322-363-0040 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

İyi günler dileriz.

+
Ankara bölgesinde yatırım teşvik belgemiz kapsamında tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Belgemizin kapatma süreçleri başlayacaktır. Faturalar ile ilgili süreçlerimizi tamamladık ve yevmiye bilgileri ile birlikte sisteme yükledik. Bazı konularda yardımlarınızı rica ederiz.- İlave istihdamı sağlanacak personel en fazla ne kadar süre önce istihdamı sağlanmış olabilir. Bu durum söz konusu olmayacaksa yeni personel alımı yapılacaktır 1 personel destek kapsamındadır.- Sisteme yüklenmesi gereken belgeler var mı Herhangi bir rapor hazırlanmasına gerek var mıdırYardımlarınız için teşekkür ederizSaygılarımızla
S. K. - Ankara - 08.02.2024
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 09.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yapmış olduğumuz görüşmede teşvik kapama sürecine girdiğinizi ifade ettiniz, Bu kapsamda takip etmeniz gereken süreç; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği (TEBLİĞ NO: 2012/1) 23. madde Tamamlama Vizesi bölümü sizlere yol gösterici olacaktır. Söz konusu madde uyarınca kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
a) Komple Yeni Yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık Bütçesinden karşılanır (2 yıl %10 yatırıma katkı oranı ile SGK işveren hissesi desteği).

Bu genel açıklamalardan sonra sorunuz özeline gelindiğinde; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında istihdam edilecek personelin ne kadar önce istihdam edildiğinden ziyade yatırım türüne bağlı olarak Bakanlıkça ekspertiz işlemleri sonrası onaylanan ilave personel sayısı önemlidir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret ederek, ankaraydo@ankaraka.org.tr adresine e-posta ile veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
İş kurduğumuzda kosgebden ne kadar kredi alabiliriz
M. G. - İzmir - 08.02.2024
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Gökçe Aydoğdu - 09.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım konunuzla ilgili bilgi almak için sizi telefonla aradık ancak ulaşamadık.

İletmiş olduğunuz soru çerçevesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan girişimcilik desteklerini inceleyebilirsiniz. KOSGEB tarafından uygulanmakta olan Geleneksel Girişimci Destek Programına Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilmektedir. Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir. Destek kapsamında kuruluş, performans ve sertifika desteği sağlanmaktadır. Destek unsurları ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

KOSGEB tarafından girişimcilere sağlanan bir diğer destek programı İleri Girişimci Destek Programıdır. Program ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını hedeflemektedir. Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilmektedir. İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında kuruluş desteği (Gerçek Kişi işletme 5.000 TL - Sermaye şirketi işletme 10.000 TL), personel çalıştırılması halinde çalıştırılacak personelin sigorta prim gün sayısına ve girişimcinin niteliğine (kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması) bağlı olarak değişen rakamlarda iki dönem boyunca (her performans dönemi bir yılı kapsar) performans desteği (5.000-25.000 TL arası) ve sertifika desteği (5.000 TL), sağlanmaktadır. Ayrıca orta-düşük (100.000 TL), orta-yüksek (200.000 TL) ve yüksek (300.000 TL) teknoloji seviyelerinde faaliyet göstermeleri ayrımına göre işletmelere makine, teçhizat ve yazılım desteği sunulmaktadır.

Sağlanan destek unsurları, program hakkında detaylı bilgi ve faaliyet konuları için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/2021/TAB.19.00.01_(02)_%C4%B0leri_Giri%C5%9Fimci_Destek_Program%C4%B1_Kapsam%C4%B1ndaki_Faaliyet_....pdf

Ayrıca internet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamalarını yapabilirsiniz. Ek olarak, internet sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile YDO@izka.org.tr e-posta adresi ve 0232 489 81 81 telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
MerhabaFirmamız asfalt üretimi yapacaktır.Yeni bir tesis kurmayı planlıyoruz.Ayrıca Havalima pistlerinin tadilat işleri yapılacaktır. Bu durumda tesis kurmak için YTB laınabilir mi
A. G. - Kars - 07.02.2024
Cevaplayan : Kars Yatırım Destek Ofisi - Ensar Bektaş - 08.02.2024
Cevap :

Merhaba Sayın Yetkili,

Telefonda da görüştüğümüz üzere, gerçekleştirmek istediğiniz Yatırımlarınızın konusu, US-4520.3.01.90 ürün kodu ile " Diğer araç ve yaya yollarına ilişkin genel alt yapı işleri” ve/veya US- 4520.3.04.00 ürün kodu ile " Havaalanı pistlerine ilişkin genel inşaat faaliyetleri” kategorisinde değerlendirilmektedir.

Bu kategoriler, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın (Ek-4) " Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” bahsinde yer almaktadır.

Yatırıma konu tesis maalesef teşvik kapsamı dışındadır.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınızın olması durumunda Serhat Kalkınma Ajansı Kars Yatırım Destek Ofisimiz ile doğrudan irtibata geçebilirsiniz. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Telefon: 0474 212 52 00

E-posta: kars@serka.gov.tr

+
Merhaba E-tuys sistemine yabancı uyruklu kişiler yetkilendirilebiliyor mu Yetkilendirilebiliyorsa sitenizde gösterilen belgeler haricinde pasaport imza sirküleri vs. yabancı uyruklu olması sebebiyle gerekli olan herhangi bir belge var mı E-imza sahibi olması yeterli midir Bir diğer sorum ise e-tuys sistemine üyelik yabancı yatırımlı şirketin Türkiyede kurulduktan ne kadar süre sonra tamamlanmalıdır Cevaplandırabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
D. M. - İstanbul - 08.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 08.02.2024
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde yabancı uyruklu kişi için e-imza başvurusu aşamasında olduğunuzu belirttiniz. Görüşme sırasında da belirtildiği gibi e-imza temini yapılarak E-TUYS üzerinden gerekli işlemler yapılabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yetkilendirme talepleri için aşağıda yer alan başvuru belgeleri "Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl ve Esasları” çerçevesinde " Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)” vasıtası ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KEP adresine gönderilmelidir.

Tüzel kişilerle ilgili Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesabı Başvurusu için Başvuru Sahiplerinden Alınması Gereken ve Belgeler ile ilgili detaylı bilgiye https://pttkep.gov.tr/wp-content/uploads/2022/12/KEP-Basvuru-Belgeleri-v1.4.Tuzel-Kisi-1.pdf sayfasından ulaşabilmektedir.

Konu ile ilgili " E-TUYS Yetkilendirmesi ile İlgili Pratik Bilgiler” dokümanını da incelemeniz tavsiye edilmektedir. Detaylı bilgi için: https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd2010011615 .

Yetkilendirme talebinin sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilmektedir.

Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini ile ilgili 25205 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yetkilendirme Hakkında Hükümler 4. bölümde yer alan bilgiler sizlere yardımcı olacaktır.

Yetkilendirme başvurusu belgeleri;

" Madde 10(Değişik:RG-16/10/2020-31276)

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) (Mülga:RG-27/3/2021-31436)

c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E- TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-27/3/2021-31436)

Kullanıcıların sertifikalarını ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.”

Yine aynı telefon görüşmesinde Yatırım Teşvik Belgesi başvurusundan bağımsız olarak Yabancı Yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgeler konusunda da bilgi talep edilmiştir. Konu ile alakalı 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve 25205 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Bilgi İsteme 2. bölüm- 5. madde Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlığı sizlere yardımcı olacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğe göre;

" a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS’a giriş yaparak " Yatırımcı”, " Ortak Listesi” ve varsa " Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta yer alan " Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan " Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta yer alan " Yatırımcı”, " Ortak Listesi” ve varsa " Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.”

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgiye https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=4396&MevzuatTertip=5 sayfasından ulaşabilmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
MerhabaGEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ kapsamında dışarıdan aldığımız dizayn-tasarım hizmetleri için destekten yararlanmak istiyoruz. İlgili mevzuat hükümleri gereğince destek yıllık 3.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu sınır toplam yararlanılan destek bedeli açısından mı belirlenmiştir İnşa ettiğimiz her bir gemi yat için dizayn-tasarım hizmeti almaktayız. Söz konusu üst sınırın proje bazlı belirlenmediğini kaç proje ve kaç fatura olursa olsun bir şirketin yararlanabileceği maksimum destek tutarının 3 Milyon TL olduğunu anlıyoruz. Destek başvuru çalışmalarımız öncesinde bu hususu teyit etmek isteriz.Teşekkürler saygılar.
B. K. - İstanbul - 07.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 08.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşme sırasında Ticaret Bakanlığının Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğinin azami destek tutarı ile ilgili bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır. Konu ile ilgili 17 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan 5973 Sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” İkinci Bölüm Şirketlere Yönelik Destekler 16. madde " Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları Tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.” açıklaması yer almaktadır. Söz konusu açıklamadan da anlaşılacağı üzere fatura ve Proje sayısından bağımsız olarak Gemi ve Yat Sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin söz konusu destekten yıllık 3.000.000 TL’ye kadar destek alabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğine İlişkin Genelge (https://ticaret.gov.tr/data/6334204213b8769ec0647ee1/5973M_Gemi_Yat.pdf ) ve 5973 Sayılı " İhracat Destekleri Hakkında Karar (https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/5973_ihracat_destekleri_hakkinda_karar.pdf) dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba şirketimde çalışan lise mezunu öğrenciler için MESEM projesi kapsamında her ay devletten nakit devlet teşvik ödemesi alıyorum. bu aldığım nakit teşvik tutarları kurumlar vergisine göre gelir olarak kabul edip üzerinden bir de vergi mi ödemem gerekiyor yoksa bu teşvik ödemeleri vergiye tabi değil mi
Y. E. - İstanbul - 07.02.2024
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 08.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

3305 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde belirtildiği üzere aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Bilgilerinize sunarız.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-mail: yatirim@istka.org.tr

+
Merhaba mevut kurulu bulunan fakat faaliyette olmayan büyükbaş hayvan yetiştirme tesisi bulunmaktadır. Bu tesisi kiralamayı düşünüyoruz. Ancak işletmeyi toparlamak modernize etmek ve hayvanları almak için bütçemiz yetmiyor. Konunun uzmanı da değiliz. Rica etsem hibe konusunda yardımcı olur musunuz
Ö. T. - Hatay - 06.02.2024
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Figen Gökşen Tok/ Doğaka Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü - 07.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcı;

Telefonla yaptığımız görüşmemizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda devlet desteklerinden yararlanmak istediğinize dair bilgi talep ettiniz.

Sizlerle yapılan görüşme neticesinde, Yatırımlarınızın OSB dışında Hatay ili Belen ilçesinde bulunduğunu bildirdiniz.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, doğrudan destekleme bulunmamakla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla iştigal edenlere yönelik aşılama, test, analiz, buzağı ve anaç hayvan desteklemeleri vb. gibi desteklemeler sunulmaktadır. Bakanlık tarafından sunulan Hayvancılık Destekleri özet bilgilerine https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-hayvancilik_destekleri.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. Bu desteklemeler hakkında detaylı bilgi için bulunduğunuz ilde veya ilçede tarım ve orman müdürlüğü ile iletişime geçmenizi öneririz.

Yatırımınız ile ilgili sormak istediğiniz konularda ya da bilgi almak istediğiniz diğer hususlarda, Yatırım Destek Ofisimize ulaşabilirsiniz.

Hatay Yatırım Destek Ofisi:

Telefon: +90 (326) 606 00 01

E-posta: hydo@dogaka.gov.tr

Adres: Akasya Mahallesi 186. Sokak No:10 Antakya/HATAY

Antakya Kaymakamlığı Bahçesi DOĞAKA Konteyner Ofisi

+
Merhaba yeşil sanayi destek programında işletmemize çatı gesi kurulumu başvurumuz olacak. program içinde tep hesaplama kısmını tam olarak anlayamadık. Tep hesaplamasında A da ki hesaplama için elektrik faturasındaki tüketim mi baz alınacakB deki hesaplamada proje sonuç raporu ges firmasından alınan rapora göre mi hesaplanacak ve sadece elektrik tüketimini kapsayacakc deki hesaplamada toplam enerji miktarı denmiş. işletmede kullanılan lpg kömür mazot gibi diger enerji kaynak kullanımının toplamını mı kapsayacak.Hesaplama Yöntemi A-BC100Aişletmenin başvuru anındaki son 12 aylık fosil kaynaklı enerji miktarı TEPBişletmenin proje sonuç raporundaki son 12 aylık fosil kaynaklı enerji miktarı TEPCişletmenin proje sonuç raporundaki son 12 aylık toplam enerji miktarı TEP bu hususda desteğinizi rica ederim. iyi çalışmalar.
B. K. - Aydın - 06.02.2024
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Armağan Aydın - 07.02.2024
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sistemde kayıtlı telefon numarasından sizlere ulaşım sağlanamamıştır. Bu sebeple sorunuz ile ilgili genel bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Bilindiği üzere iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2019 yılında açıklanan Yeşil Mutabakat programı ülkemizde de uygulanmaya alınmış, bu amaçla sanayi tesislerinde enerji verimliliği ve karbon salınımı azaltmak amacıyla çeşitli politika araçları kullanıma sunulmuştur. Bu bağlamda, KOSGEB tarafından KOBİ statüsündeki işletmelerin Yeşil Sanayi Destek Programı çerçevesinde GES yatırımlarının desteklenmesi mümkündür.

Başvuruları Kobi Bilgi Sistemi üzerinden alınan program özelinde yayımlanan başvuru formuna https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/YE%C5%9E%C4%B0L%20SANAY%C4%B0%20DP/Ye%C5%9Fil_Sanayi_Destek_Program%C4%B1_Proje_Ba%C5%9Fvuru_Formu.pdf linkinden ulaşabilmektedir.

Formun 1.2.2. bölümünde beklenen sonuçların Proje aşamasında belirtilmesi istenmektedir. Programın amaçları doğrultusunda uygulanacak proje ile fosil yakıt tüketiminden kaynaklanacak potansiyel faydaların ölçülebilir hale getirilmesi için bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu formülde, TEP (Ton Eşdeğer Petrol) terimi, fosil yakıtları (kömür, petrol ve doğalgaz) temsil etmektedir.

Örnek Hesaplama

İşletmenin verilerine göre

Yatırım öncesi fosil yakıt tüketim miktarı (TEP): 30 (12 Aylık tüketim faturaları baz alınır)

Proje sonuç raporundaki son 12 aylık fosil kaynaklı enerji miktarı (TEP): 25 (Öngörülen tüketim-Bağlantı anlaşmasında yer alan kapasite üzerinden teorik hesaplanan değer)

Proje sonuç raporundaki son 12 aylık toplam enerji miktarı (TEP): 30 (Fosil yakıtlar+ GES üzerinden teorik hesaplanır)

Bu verilere göre fosil yakıt kullanımındaki azalış miktarı (30-25)/30*100 =%16 olacaktır.

Program kapsamında bu oranın asgari yüzde 9 olması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Aydın Yatırım Destek Ofisi

T: +90 256 211 02 17 – F: +90 256 211 02 13

aydin@geka.gov.tr

Köprülü-Veysipaşa Mah. Çankaya Cad. No:18 Efeler / AYDIN

Aydın - TÜRKİYE

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru