Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 7,58 saat
1000 adet sonuç bulundu.
+
Sayın Yetkili, Bir ilaç firması kanalıyla bazı insan kullanımlı ilaçların üretimi hususunda yatırım yapmayı düşünüyoruz (parazitler için). İnternetten araştırdığım kadar, ilaç yatırımı öncelikli yatırımlar arasında, doğru mudur? Yani bu yatırımı birinci veya ikinci bölgede yapsak da, teşvik açısından beşinci bölge teşvikleri geçerli olacak. Teşekkürler.
A. K. - Yalova - 16.08.2021
Cevaplayan : Yalova Yatırım Destek Ofisi - N.benginur Uygun - 17.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizlerle gerçekleştirmiş olduğumuz telefon konuşmasında verdiğiniz detaylar neticesinde yatırım konunuzun 2423 US97 koduna sahip " eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı" kapsamında olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda yatırım konunuz OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer aldığı için öncelikli yatırım konuları arasında değerlendirilmektedir. Bu durumda Yalova'da gerçekleştirilen asgari 1 milyon TL yatırım tutarına sahip yatırımlar 5. bölge teşvik uygulamalarından yararlanabilmektedir. Bunlar;

Ayrıca geçici madde ile getirilen düzenleme kapsamında; imalat sanayisinde yapılacak yatırımlarda 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Son olarak, Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü sektör uzmanlarınca yatırımınıza dair değerlendirme yapılacak olup bu değerlendirme doğrultusunda yatırım konunuzun uygun olduğu US-97 sektör kodu hakkındaki nihai karar ve yararlanabileceğiniz destek unsurları Bakanlık uzmanlarınca takdir edilecektir.

Yatırım sürecinizde daha ayrıntılı bilgilendirme için bizleri ofisimizde ziyaret edebilir, iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Yalova Yatırım Destek Ofisi
Adres: Rüstempaşa Mah. Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3

Telefon: +90 (262) 332 01 44 - 149/128/153

+
Sayın Yetkili, Muğla Yatağan da doğaltaş üzerine çalışma yapıyorum. Bu bölge de çalışan 2 fabrika 1 faal ocak işletmesine sahip olan firma, işletmeyi komple satmayı ve sektör değiştirmeyi düşünmektedir. Yaklaşık ön görülen satış bedeli 40000000 ₺ dir. Zarar ederek çalışan ve ana kalem olarak ihracata yönelik çalışmayan firmayı satın almak ve ilk adım olarak ihracat bazlı çalışmak istiyorum. Bununla ilgili olarak firmamın kredi kullanıma ihtiyacı vardır. Bu bağlamda ; 1)Fabrika ve ocak satın alma da kredi kullanılabiliyor mu? Kullanılıyorsa şartlar nelerdir? 2) Kredi kullanımı sadece sıfırdan bir işletme yapmak için mi kullanılıyor? Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar
M. K. - Muğla - 17.08.2021
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 17.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Fabrika satınalmasına münhasır devlet destekli bir Yatırım Kredisi bulunmamaktadır. Türk Eximbank'ın İhracata yönelik yatırım kredisi bulunmakta ancak ikinci el makine, teçhizat ve aksamlar, taşıt alımları, inşai faaliyet alanına giren yatırımlar, yurt dışına yapılacak yatırımlar ihracata yönelik yatırım kredisi kapsamında fonlanamaz.

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/ihracata-yonelik-yatirim-kredisi#sss

Bankaların size kredi sağlayabilmesi; Projenize, Kredibilite durumunuza ve piyasa şartlarına bağlı olarak banka ile yapacağınız ikili anlaşma çerçevesinde mümkün olacaktır.

Saygılarımızla,

+
Verimlilik arttırıcı proje kapsamında çatımıza 2.5 Mwh Ges yaptırmak istiyoruz yıllık 1500 TEP elektrik tüketiyoruz. Bu şartlar doğrultusunda Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında müracat edip Yatırım Teşvik Alabilirmiyiz.
A. E. - Manisa - 16.08.2021
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Coşkun - 16.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, Manisa OSB içerisinde yer alan firmanızda güneş enerjisi santrali kurma fikrinizin olduğu ve devlet destekleri hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Manisa ilinde güneş enerjisi santrali (US97 Kodu: 4010.0.01.99 – GES) kurulumu için genel teşvik unsurlarından yararlanılabilmektedir. Genel teşvik unsurları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti olup asgari yatırım tutarı 1 milyon TL’dir. (Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışındadır. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.)

Öte yandan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Enerji Verimliliği Destekleri kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamak amacıyla Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaktadır.

Bu programa, asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip Tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya Sanayi Odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilmektedirler.

Her iki alt program için başvuru yapmak isteyen işletmelerin sahip olması gereken ön şartlar şu şekildedir:

  • İşletmenizin başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması,
  • Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
  • Son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi,
  • TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.

Verimlilik Artırıcı Projeler verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir. KDV hariç en fazla 5.000.000 TL Bütçeli ve Yatırımın Geri Dönüş Süresi 5 yıldan az olan projeler desteklenmektedir. Destek miktarı, proje bedelinin %30’u kadardır. Verimlilik artırıcı projeler ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik üretimi sistemini içermektedir. İkinci el ekipmanlar, uygulamasına başlanmış olan projeler, Leasing yöntemiyle yapılan projeler, yakıt dönüşümüne yönelik projeler, kapasite artışı ve yeni tesis kurulumuna yönelik projeler, taşıt alımına yönelik projeler, üretilen ısı/elektriği satma amaçlı projeler, Yenilenebilir Enerji kaynaklarına dayalı projeler ile kriterlere uymayan diğer projeler kabul edilmemektedir. Verimlilik artırıcı projelerde proje başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesinin alınması gerekmektedir.

Gönüllü Anlaşmalarda ise endüstriyel işletme, 3 yıl içerisinde referans enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt etmelidir. Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmenin, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenmektedir.

İşletmeniz, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattığınız başvuru dosyasını Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının belirlediği dönemlerde sunmalıdır. Verimlilik artırıcı projeler için başvuru 31.12.2021 tarihine kadar, gönüllü anlaşma başvurusu ise Bakanlığın açıklayacağı takvime bağlı olmakla birlikte her yıl Mayıs ayı içinde yapılmaktadır. Hazırlanacak proje başvuruları https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır.

Ayrıca TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanına başvuru imkanınız bulunmaktadır. Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) işletmeler TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanabilmektedir.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye www.turseff.org/solution/yenilenebilir-enerji-finansmani?ref=yenilenebilir-enerji-finansmani adresinden ulaşabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgilendirme için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.org.tr veya manisaydo@zafer.gov.tr adresine mail atabilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Orköy ve tarım-ziraat teşvik ve desteklerinden nasıl haberdar olurum?
R. T. - Elazığ - 13.08.2021
Cevaplayan : Elazığ Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Selim Özatay - 15.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Orman köylüleri, Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yararlanabileceği Orköy Kredileri Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir programdır. Yıl boyu başvurular e-devlet üzerinden veya illerdeki Orman İşletme Müdürlükleri’nde yapılabilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye https://web.ogm.gov.tr/Baskanliklar/OrmanveKoyIliskileri/Sayfalar/Orman-ve-Koy-iliskileri.aspx ve https://www.yatirimadestek.gov.tr/haber/orman-koylulerine-kullandirilan-krediler-faizsiz-hale-getirildi/19 internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Tarım ve hayvancılık alanında kredi, hibe, teşvik vb. konularda çiftçilerimizi destekleyen birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları olarak sıralanabilir. Tarım ve hayvancılık sektöründe verilen destekler hususunda detaylı bilgi almak üzere sizi aşağıda iletişim bilgileri verilen ofisimize davet ediyoruz.

İletişim Bilgileri:

Fırat Kalkınma Ajansı

Elazığ Yatırım Destek Ofisi

Adres: Cumhuriyet Mahallesi General Hulusi Sayın Cad. Elazığ TSO Hizmet Binası No: 117 Blok: 2 Kat: 2 Merkez/ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 237 22 01

+
Kuyumcu arkadaşta takı seti olarak toplam da 413 Gr altın var satılması çok geç sürüyor bozdurursam 100 Gr zarar edeceğimi söylüyor zararın yarısını karşılarım dedi benimde zararım su6 durumda 24 bin TL gibi rakam yapıyor sizce nasıl yapayım bu şekilde kalsın mı yada zararına bozup has altına dönüp aradaki 50 gram zarar farkını nasıl telafi ederim teşekkür ederim İyi günler
H. Y. - İstanbul - 14.08.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Ayhan Köksel - 15.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Tasarruflarını çeşitli finansal araçlarla değerlendirmek isteyen yatırımcılar, yatırım kararlarını verirlerken Aracı Kurumlarla veya bankalarla görüşebilir, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kendisine yatırım tavsiyesi yetkisi verilen kurumların uzmanlarına danışabilir veya bizzat kendileri teknik analizlerde bulunarak yatırım kararlarını verebilirler.

Bununla birlikte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında (107/2) sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek, yorum yapmak ve rapor hazırlamak gibi bilgiye dayanan bazı fiiller cezai müeyyideye bağlanmıştır.

Danışmak istediğiniz diğer konular için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla İstanbul Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0212) 468 34 00
Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8, 34430 Beyoğlu/İstanbul

+
Merhaba, Adana Osb içerisinde "Metal Yapı Malzemeleri, Tanklar, Sarnıç Ve Buhar Kazanı İmalatı(281)" yapacak bir firmamız için; 4. bölge destekleri kapsamında hangi kalemlerden faydalanabilir? Konu hakkında görüş ve yardımlarınızı arz ederiz.
Ö. Y. - Adana - 13.08.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 13.08.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapılan telefon görüşmesinden de teyit edildiği üzere gerçekleştirilecek yatırım, US-97 Kodu 281 olan "Metal Yapı Malzemeleri, Tanklar, Sarnıç ve Buhar Kazanı İmalatı" sektörüne girmektedir. Bu kapsamda yapılacak yatırımların bölgesel teşviklerden faydalanabilmesi için asgari yatırım tutarı 2 milyon TL'dir. Adana teşvik sisteminde 3. bölgede yer almakta olup OSB içinde yapılacak yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta işveren prim hissesi desteği bakımından 4. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda OSB içinde yapacağınız bir yatırımda KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği (6 yıl veya yatırımın %25'i oranında), vergi indirimi (yatırımın %30'u oranında, ayrıca 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi oranına 15 puan ilave edilmektedir), faiz desteğinden (TL'de 3 puan, döviz Kredilerinde 1 puan indirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez) faydalanabilirsiniz. Teşvik başvuru işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının E-TUYS sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yatırımınıza ilişkin detaylar için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

+
Merhabalar, Yeni devreye aldığımız fabrikamızın firmamıza katmış olduğu kabiliyetler ile Araştırma ve Geliştirme alanında bir çok farklı projemiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını takip ediyorduk ve Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında başvurusunu yapmayı planlıyorduk, fakat, başvuru süresinin geçtiğini anlıyoruz. Bu programın başvuru süresinin uzatılma şansı varmıdır? Eğer yoksa bir sonraki destek programının ne zaman açıklanması planlanmaktadır.
N. A. - Adana - 12.08.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 12.08.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için 2021 yılı içerisinde 4 başlıkta ve farklı zamanlarda çağrı programları planlanmıştır. Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihinde açılmış uzatma kararları ile birlikte 9 Ağustos 2021 tarihinde kapanmıştır. Bakanlık uzmanları ile yaptığımız görüşmede de mevcut durumda sistemin bu çağrı başvurularına kapandığı belirtilmiştir. Yeni bir çağrı olan Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başvurulara açılmıştır. Gelecek dönemde açılacak çağrılar için http://hamle.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bununla birlikte yapılan telefon görüşmesinden teşvik belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladığınız anlaşılmaktadır. Hamle programında da diğer devlet desteklerinde olduğu gibi yatırıma başlamadan önce başvuruların yapılması gerekmektedir. Tamamlanan yatırımlara yönelik bir destek bulunmamaktadır.

Diğer yatırım konuları ile ilgili merak ettiğiniz hususlar için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0322 363 00 40 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
Merhaba, İstanbul ili Trakya Serbest Bölgesinde bulunan tesisimizde CNC Tezgah imalatı işi ile iştigal etmekteyiz. Var olan üretim kapasitemizi artırmak için yatırım yapmak istemekteyiz. Söz konusu imalat yatırımımız için 2012/3305 sayılı kararname kapsamında destek alınması mümkün müdür? Ayrıca söz konusu ürünlerin US 97 kodu hakkında bilgi verebilir misiniz? İyi Çalışmalar.
U. K. - İstanbul - 11.08.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Ayhan Köksel - 12.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirmeyi planladığınız sayısal kontrollü takım tezgâhı imalatı yatırımı, " 2922.0 Takım Tezgâhları İmalatı” US-97 Kodu altında sınıflandırılmıştır.

İlgili yatırımınızın Genel Teşvikten faydalanabilmesi için Asgari Yatırım Şartı 1 milyon TL olup bu kapsamda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti söz konusudur. İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Komple Yeni Yatırımlar hariç olmak üzere, asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1. Bölge destekleri uygulanır. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır. 500 Milyon TL üzerindeki yatırımlar öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilmekte olup 5. Bölge Teşviklerinden (6. Bölge hariç) yararlanmaktadır.

Sorularınız ve yatırım sürecinizde destek sağlayabileceğimiz hususlar için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla İstanbul Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0212) 468 34 00
Adres: Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:142 Odakule Kat:6-7-8, 34430 Beyoğlu/İstanbul

+
Merhaba, xxxxx olarak üretim süreçlerinin her adımının bilgisayar, tablet ve hatta mobil telefon üzerinden yakından takip edilebilecek yazılım geliştirmelerinin yanı sıra bu takibin yapılabilmesi ve entegre bir şekilde çalışmayı sağlayabilmek adına işletme içerisindeki tüm makinelerin birbirleriyle haberleşeceği bir alt yapı oluşturulacaktır. Gerçekleşmesi planlanan bu yatırımımız yazılım ve donanım yatırımlarını içermektedir. Bu proje kapsamında herhangi bir teşvikten yararlanabilmekte miyiz? Konuyla ilgili bilgi rica etmekteyim.
E. G. - Kocaeli - 12.08.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Bayrak - 12.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız;

Telefonda sizinle yaptığımız görüşmeye istinaden T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan " Yatırım Teşvik Sistemi” kapsamında çeşitli destek unsurlarından yararlanabilmektesiniz ancak sadece özelleştirilmiş yazılım alımı için doğrudan bir teşvik bulunmamaktadır. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm için alınacak yazılım ürünleri bağlamında ise ilgili mevzuat gereği yapacağınız yatırım için teşvik belgeniz kapsamındaki maddi olmayan Duran Varlıkların (marka, yazılım lisansı, know-how vb.) oranı, teşvik belgenizde belirttiğiniz kayıtlı toplam Sabit Yatırım Tutarının %25'ini aşamaz.

Firmanızın KOBİ statüsünde olması durumunda Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Desteklerinden yatırımınıza uygun olan destekleri inceleyebilirsiniz. Desteklere https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6313/arge-teknolojik-uretim-ve-yerlilestirme-destekleri adresinden erişebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgiler ışığında yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olması durumunda Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ

Tel : 0 262 332 01 44 Mail: kocaeliydo@marka.org.tr

+
Sn Yetkili, Nevşehir ili sınırları veya ilçeleri sınırları içerisinde otel yatırımı yapmak istiyorum. Bu konu ile alakalı faydalanacağım destekler hakkında bilgi alabilir miyim? İyi Çalışmalar.
G. G. - Nevşehir - 10.08.2021
Cevaplayan : Nevşehir Yatırım Destek Ofisi - Barış Boğaç Gürsel - 12.08.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Nevşehir ilinde yapılacak otel yatırımları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi desteği ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dönemsel olarak ilan edilen Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (302-4) destek programı bulunmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi desteği kapsamında Nevşehir ilinde yapılacak otel yatırımları, 3. yıldız şartını taşımak ya da butik otel belgesi sahibi olmak koşuluyla Merkez, Ürgüp, Avanos, Gülşehir, Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinde 4. bölge, Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde ise 5. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır. 4. ve 5. Bölge destek unsurları arasındaki tek fark 5. bölgedeki vergi indirimi ve sgk destek oranlarının biraz daha daha yüksek olmaktadır.

Bu kapsamda (4. ve 5. Bölgede) verilen destek unsurları aşağıda yer almaktadır:

* KDV İstisnası (yalnızca makine-teçhizat için)

* Gümrük Vergisi Muafiyeti (yalnızca makine-teçhizat için)

* Vergi İndirimi (Gelir/Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi)

* SGK İşveren Hissesi Desteği

* Faiz Desteği

* Yatırım Yeri Tahsisi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dönemsel olarak ilan edilen "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (302-4)" destek programı kapsamında ise kırsal alanlarda (Merkez ilçeyi kapsamıyor) yapılacak 25 odayı geçmeyen butik otel yatırımlarına (yapım işleri dahil) yaklaşık %55 oranında avro cinsinden/karşılığında Hibe Desteği verilmektedir. Bu destek programı dönemsel olarak ilan edildiği için TKDK'nin kendi web sitesinden ya da yatırımadestek.gov.tr adresinden duyuruları takip etmenizi tavsiye ediyoruz:

https://www.tkdk.gov.tr/

Teşvik ve destekler ile ilgili bir sorunuz olması durumunda Nevşehir Yatırım Destek Ofisiyle irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru