Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 26 dakika
1662 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba ben sera kurmak istiyorum ama yerim ormanla hazine davalık ne yapmam gerekir
M. Ç. - Samsun - 30.05.2022
Cevaplayan : Samsun Yatırım Destek Ofisi - Muzaffer Ammar Sakalı - 31.05.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde Bafra ilçesi Şirinköy mevkiinde 18’i çeltik ekili, 2’si ev oturumu şeklinde toplam 20 dönüm arazinizin olduğunu, evinizin önüne sera yapmak istediğinizi; ancak mevcut alanın Orman İşletme Müdürlüğü ile Hazine arasında davalık olan bir yer olmasından dolayı bir faaliyette bulunamadığınızı ifade ettiniz.

Öncelikle seracılıkla ilgili desteklerden bahsetmek isteriz.

Samsun teşvik sistemi içerisinde 3. Bölge desteklerinden faydalanmakta olup seracılıkla ilgili en az 10 dekarlık bir alan ve 1.500.000 TL’lik yatırım beyan edilmesi durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesinin destek unsurlarından faydalanmanız imkân dahilindedir. Belge alınmadan yapılacak harcamalar desteklerden yararlandırılamayacağı için sözkonusu belgeye yatırıma başlamadan önce başvurulmalıdır. Belgenin sağlayacağı destekler şunlardır:

- Makine ve teçhizat alımında KDV İstisnası,

- Yurt dışından makine ve teçhizat alımında Gümrük Vergisi Muafiyeti,

- Kurumlar Vergisinde yapılan yatırım tutarının % 25'i oranına ulaşıncaya kadar % 60 indirim,

- Tesiste yeni istihdam edilecek personel için asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK işveren payının 5 yıl, yatırım tutarının % 20'sine ulaşıncaya kadar desteklenmesi,

- TL cinsi Yatırım Kredisinde 3 puanlık faiz/kâr payı desteği (döviz cinsi Kredide 1 puan) verilmekte olup bu destek 1 milyon TL’yi geçemez.

Yatırım teşvik belgesinde Hibe Desteği bulunmamakla birlikte devletin alacağı vergi ve/veya SGK işveren primlerinden vazgeçilmesi söz konusudur. Elektronik ortamda herhangi bir çağrı dönemi olmaksızın her zaman müracaatları yapılabilen yatırım teşvik belgesi için gerekli detayları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Yatırım Destek Ofisi'nden (www.oka.org.tr) öğrenebilir, yatırım tutarınıza göre detaylı hesaplamayı https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu uygulamasından yapabilirsiniz. Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili tüm belgelere https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

En az 5 Milyon TL tutarında, 25 dekar ve üzerindeki yurt içi teknolojleri de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları ise öncelikli desteklenen yatırım alanlarından olup 5. Bölge desteklerinden faydalanmakta, alınan destek oran ve tutarları artmaktadır.

Seracılık yatırımıyla ilgili Yatırım Teşvik Sistemine ilaveten çeşitli kredi, teşvik ve hibe imkânları mevcuttur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) zaman zaman hibe şeklinde destekleri de bulunmaktadır. AB finansman katkısı ile uygulanan söz konusu destekle inşaat ve makine-ekipman alımına %50 oranında hibe şeklinde destek verilebilmektedir. TKDK'nın çağrı dönemlerinde Proje başvuru dosyasının hazırlanması ve adı geçen kuruma sunulması gerekmektedir. Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr sitesini veya Samsun TKDK İl Koordinatörlüğü'nü ziyaret edebilirsiniz. TKDK’nın şu an için devam eden bir çağrısı bulunmamakla birlikte kurum çağrılarının takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Bir diğer imkan Ziraat Bankası kredileridir. Kontrollü örtüaltı tarım başlığı altında; yeni modern sera tesisinde ya da kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere, Ziraat Bankası A.Ş. veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 25 milyon TL üst limite kadar, kademeli olarak uygulanan %50-100 arasında değişen oranlarda faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir.

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında; Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla; 2.5 milyon TL üst limite kadar %50-90 arasında değişen oranlarda faiz indirimli Yatırım Kredisi, %50-100 arasında değişen oranlarda İşletme Kredisi kullandırılabilmektedir. 50 Bin TL'ye kadar olan yatırım ve işletme kredilerinde sıfır faizli olarak kredi kullandırılabilmektedir.

Ziraat Bankasının tarımsal kredileri için gereken belgeler şunlardır:
Gerçek Kişiler İçin:

  • Nüfus cüzdanı
  • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
  • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
  • Krediye karşılık gösterilecek Teminatlara ilişkin belgeler
  • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait Bilanço ve Gelir Tablosu

Daha detaylı bilgi ve başvuru için https://www.ziraatbank.com.tr/tr/ticari/tarim adresini ziyaret edebilir ve Ziraat Bankası ile irtibata geçebilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen desteklerden faydalanabilmek için yatırım yapılacak alanın sorunsuz bir yer olması gerekmektedir. Hem evrak aşamasında hem de uygulama aşamasında yer konusunda sorun yaşanmaması önem arz etmektedir. Bu bakımdan dava süreci tamamlandıktan sonra yatırım fikrinin hayata geçirilmesi daha isabetli olacaktır.

Sorununuzun çözülmesi için ilgili kurumlarla bire bir görüşme yaparak izlenecek yol hakkında daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Bunlara ilaveten Hazineden tarımsal üretim amaçlı arazi kiralanabilmektedir. Hazine arazileri uygulamaları konusunda İl Milli Emlak Müdürlüğü’yle irtibata geçebilirsiniz.

Arazi sorununuzun en kısa sürede çözülerek yatırım düşüncenizin hayata geçmesi temennisiyle,

İyi çalışmalar dileriz.

Konu ile ilgili sorularınızın olması durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Yatırım Destek Ofisi

Samsun Merkez Organize San. Böl. Yasar Dogu Cad. No: 62 Tekkeköy/SAMSUN
Telefon:+90 (362) 431 24 00
Mail: samsunydo@oka.YDO.tr

+
Yatırım teşvik başvurumuz 26.05.2022 tarihinde gerçekleşmiş olup Bakanlık tarafından uzman ataması gerçekleştirilmemiştir.Tahmini süreler hakkında bilgi alabilirmiyiz?
A. - İstanbul - 30.05.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 31.05.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/14a09761d390/hizmet-standartlari sayfasında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlere ilişkin standartlar hakkında bilgiye erişilebilmektedir. Buna göre Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için öngörülen süre 1 hafta olarak belirtilmiştir. E-TUYS sistemiyle ilgili teknik aksaklık yaşadığınızı düşüyorsanız sistem yöneticisi ile etuys@sanayi.gov.tr mail adresini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

+
Merhabalar. Geri dönüşüm fabrikası kurup hammadde ya da plastik ürün üretimi yapmak istiyorum. Nasıl bi destek alabilirim?
A. D. - Eskişehir - 29.05.2022
Cevaplayan : Eskişehir Yatırım Destek Ofisi - Seyfettin Kacır - 30.05.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmemizde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Geri Dönüşüm tesisine yönelik bir yatırım fikrinizin olduğunu belirttiniz.

Bu yatırım konusu kapsamında, yatırım konusu "Geri Dönüşüm tesisi (metal olmayan atık hurdalar) 3710.0.01.99” US-97 Kodu altında ve bölgesel teşvikler kategorisinde 5. bölge desteklerinden yararlanabilecek öncelikli yatırım olarak değerlendirilmektedir.

5. bölge destekleri kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteği ve Yatırıma Katkı Oranı %40 olmak üzere %80 vergi indirimi teşvikleri uygulanır. Ayrıca Türk Lirası için 5 puan, döviz için 2 puan indirimli, 1.400.000 TL'yi geçmeyecek şekilde faiz desteğinden yararlanılabilir. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

İnternet sitemizdeki https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresinde yer alan Teşvik Robotundan yararlanarak yatırım için teşvik belgesi aldığınız takdirde yararlanabileceğiniz teşvikler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi hazırlamak ve başvuru yapmak için E-TUYS sayfası:

https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/

E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır:

  1. Kullanıcı yetkilendirmesi başvuru evraklarının fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi
  2. Kullanıcının başvuru evrakında yer alan e-posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair teyit e-postası ulaşması
  3. Yetkilendirilen kullanıcının yatırımcı bilgilerini E-TUYS üzerinden "Yatırımcı Bilgileri Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek güncellemesi ve Bakanlık onayına sunması
  4. Bakanlıkça yatırımcı bilgilerinde yapılan güncellemenin onaylanması
  5. Yeni teşvik belgesi müracaatının yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden " Teşvik Belgesi Kılavuzu”ndaki adımları izleyerek gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulması

E-TUYS klavuzu: https://sanayi.gov.tr/assets/pdf/destek-tesvikler/ETUYSKullanimKilavuzu.pdf

Teşvik belgesi dışında daha önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimine katıldığınızı belirttiniz. Bu sebeple sizin yatırımınıza uygun olabileceğini düşündüğümüz diğer mali desteklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6314/isletme-gelistirme-buyume-ve-uluslararasilasma-destekleri

Tereddüt edilen konularda daha detaylı bilgi almak üzere aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0224 211 13 27

E-posta: eskisehir@bebka.org.tr

+
Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Türkiye’de kurumsal bir marka olarak 220 şubemizle gıda ve fast food markası olarak hizmet vermekteyiz . Mevcut et üretim kapasitemizi artırmak için yeni bina satın alımı yaptık. Burada tüm Türkiye’deki şubelerimizin et üretimini gerçekleştirmek işin harekete geçtik . Sormak istediğim buraya yapılacak yatırım için hangi teşviklerden yararlanabiliriz? Ayrıca bu üretimin yapılacağı binanın çatısına da yenilenebilir enerji ges projesini de yapmak istiyoruz. Bu konuda bizi aydınlatırsanız memnun oluruz.
M. A. - Konya - 27.05.2022
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Dinç - 27.05.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yaptığımız telefon görüşmemizde yatırım fikrinize ilişkin verdiğiniz detaylara göre Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanabilmektesiniz.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

ET ÜRETİM TESİSİ

2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca yatırım konunuz bölgesel yatırım kapsamındadır. Bölgesel yatırımlar asgari 3 Milyon TL yatırım şartıyla Konya’da 2. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Teşvik sistemi kapsamında yararlanılacak destek kalemleri aşağıdaki gibidir:

KDV İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: (Vergi İndirim Oranı %55, Yatırıma Katkı Oranı %20)*

Gelir veya Kurumlar Vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: (3 yıl %15 Yatırıma Katkı Oranı)

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla sigorta primi işveren hissesi desteği oranları vergi indirimine ilişkin yatırıma katkı oranlarının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

* İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37)düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte ve Vergi İndirimi Oranı % 100 olmaktadır. İmalat sanayii ile turizme yönelik Yatırım Teşvik Belgesi sahibi Mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31.12.2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları asgari 3 Milyon TL yatırım şartıyla Konya’da faiz desteği olmaksızın 4. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Bu kapsamda yararlanılacak destek kalemleri aşağıdaki gibidir:

KDV İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30)

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: (6 yıl %25 Yatırıma Katkı Oranı)

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla sigorta primi işveren hissesi desteği oranları vergi indirimine ilişkin yatırıma katkı oranlarının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

Sorularınız için konyaydo@mevka.org.tr adresine mail gönderebilir ya da 0332 236 32 90 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

+
Merhaba, İzmir ilinde Tekne/Yat/Motoryat imalatına ilişkin yatırım yapmak istemekteyiz. Söz konusu yatırımımız için 2012/3305 sayılı kararname kapsamında destek alınması mümkün müdür? İlave istihdam için SGK desteğinden, Bina - İnşaat harcamaları için ise KDV istisnasından faydalanılması mümkün müdür? Ayrıca söz konusu ürünün US 97 kodu hakkında bilgi verebilir misiniz? İyi Çalışmalar.
U. K. - İzmir - 26.05.2022
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Gökçe Aydoğdu - 27.05.2022
Cevap :

Sayın İlgili,

Gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesi ve iletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan Yatırımınızın US-97 kodunun 3512.0.01 " Eğlence ve sportif amaçlı yelkenli tekneler, yat imalatı, şişirilebilir tekneler, kürekli tekneler, kanolar, motorbotlar ve diğer sabit botlar” olduğu düşünülmektedir. İlgili US-97 Kodunda gerçekleşecek yatırımlar Genel Teşvik Uygulamalarından faydalanabilmektedir. Genel teşvikten faydalanılabilmesi için yatırım tutarınızın asgari 3 milyon TL olması şartı aranmaktadır.

Genel teşvik kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmaktadır. Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında Tamamlama Vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. 2017-2024 yıllarında yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır. Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar ben Adıyaman ilinde plastik geri dönüşüm tesisi kurmak istiyorum. Bu alanda hibe destekleriniz ne kadardır?
A. Ç. - Adıyaman - 26.05.2022
Cevaplayan : Adıyaman Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Uçkun - 27.05.2022
Cevap :

Telefonda da görüştüğümüz üzere, Adıyaman’da plastik Geri Dönüşüm tesisi kurulumu için teşvikler hakkında bilgi talebiniz bulunmaktadır.

Plastik geri dönüşüm tesisi yatırımı için 1 Milyon 500 Bin TL asgari yatırım şartı sağladığınız durumda, Yatırım Teşvik Belgesi alarak bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz.

Teşvik unsurları şunlardır:

KDV İstisnası: Belge kapsamında onaylanmış Yerli ve İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan kalemler KDV’siz satın alınabilmektedir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Belge kapsamında onaylanmış İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan kalemlerin İthalatından doğan Gümrük Vergisine muafiyet uygulanır.

Vergi İndirimi: Gelir veya Kurumlar Vergisine %90 indirim uygulanır. Yatırıma Katkı Oranı %50’dir. Vergi indirim toplamınız, Sabit Yatırım Tutarının %50 tutarına ulaşıncaya kadar vergi indirimi teşvikinden yararlanabilirsiniz.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanır.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: Sadece 6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, Stratejik Yatırımlar ve Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen işletmelere yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl süreyle desteklenir.

Faiz Desteği: Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bankalardan kullanılacak en az bir yıl Vadeli yatırım Kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kâr payı belli oranlarda Bütçe kaynaklarından karşılanır.

Yatırımınız için örnek bir bilgi girişi yapılmış ve teşvik unsurları hesaplanarak size mail atılmıştır.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız için Adıyaman Yatırım Destek Ofisi'ne ziyarette bulunabilir veya 0 416 213 1444 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Adıyaman Yatırım Destek Ofisi

Alitaşı Mah. Gölbaşı Cad. No:137-5 Adıyaman MERKEZ

aydo@ika.org.tr

+
Merhaba, İzmir ilinde eğitim sektöründe "Anadolu Meslek Teknik Lisesi" kurulmasına ilişkin yatırım yapmak istemekteyiz. Söz konusu yatırımımız için 2012/3305 sayılı kararname kapsamında destek alınması mümkün müdür? Ayrıca söz konusu yatırımın US 97 kodu hakkında bilgi verebilir misiniz? İyi Çalışmalar.
U. K. - İzmir - 26.05.2022
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Emel Yavuz - 27.05.2022
Cevap :

Sayın İlgili,

Belirtmiş olduğunuz eğitim sektöründe "Anadolu Meslek Teknik Lisesi" kurulmasına ilişkin yatırımların US-97 Kodu " 8021.0.02 – Lise eğitim hizmetleri” olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu yatırımlar Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında değerlendirilmekte olup " Özel sektör tarafından yapılacak yatırımlar Öncelikli Sektör Yatırımlarından yararlanır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.” denilmektedir.

Öncelikli sektör yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımınız için sağlanan destek unsurları aşağıda yer almaktadır:

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaat sürecini ise aşağıda bulabilirsiniz:

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yatırım teşvik belgesi başvurularına ilişkin tüm adımlar için aşağıdaki linkte yer alan kılavuzu inceleyebilirsiniz.

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0703011615

E-TUYS’ta Yatırımcı adına işlem yapmak isteyen kişiler, kendi şahısları adına elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya (E-imza) sahip olmalıdır. Ayrıca bu kişilerin E-TUYS‘ta işlem yapabilmeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme başvurusu ve müteakip işlemler online olarak yürütülmektedir. Yetkilendirme süreçleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yetkilendirme işlemine ilişkin detaylı bilgi ve belgelere https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasının alt bölümünde yer alan " Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (ETUYS)” başlıklı alan tıklanarak ulaşılabilmektedir.

Yetkilendirme işlemi için firmanızın KEP adresi üzerinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi gereken dilekçe, taahhütname ve yetkilendirme formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yetkilendirme talebinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0203011615

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0303011615

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0403011615

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu (https://www.yatirimadestek.gov.tr/sozluk/tesvik-robotu) sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar çatı üstü 240 kw güneş enerji santrali yatırım planımız mevcut. Bu konu ile alakalı hangi yolları izlememiz gerekli bu konuda alabileceğimiz teşvikler nelerdir?
M. S. G. - Mersin - 26.05.2022
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hakan Bozlu - 26.05.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda da görüştüğümüz şekilde Silifke’de faaliyet göstermekte olan firmanızın binasının çatısına GES kurma ile alakalı bilgi talebiniz bulunmaktadır.

GES yatırımları için yatırım teşvik unsurlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların diğer yatırımlarda olduğu gibi teşvik belgesi müracaatında bulunmaları gerekmektedir.

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları için olan 1 Milyon 500 Bin TL asgari yatırım şartı sağlandığı sürece bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz.

Yatırımınız ile ilgili olarak şu özel şartlara dikkat etmeniz gerekir: Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, Faiz veya Kar Payı Desteği sağlanmaksızın, 1., 2. ve 3. bölgelerdeki yatırımlar 4. bölge teşviklerinden, 4., 5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlar bulunduğu bölge teşviklerinden yararlanır. Lisanslı elektrik üretim yatırımları genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

Özel şartlardan dolayı yatırımınız 4. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Bu şekli ile KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren Hissesi Desteği (6 yıl, Yatırıma Katkı Oranı %25), Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30) desteklerinden yararlanabilirsiniz.

GES yatırımları için değerlendirilebilecek bir finansman kaynağı Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı - TurSEFF aracılığıyla sunulan ve birincil enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüşü sağlayacak sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirilmiş olan Yenilenebilir Enerji Finansman Aracıdır. Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) işletmeler TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanabilmektedir. Proje başına kullanılabilecek maksimum finansman tutarı 5 milyon € veya muadilidir. Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya kadar finansman kullanabilir. Detaylı bilgiye ilgili web adresinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımınızın kredilendirilmesi için hem devlet hem de özel bankaların Yatırım Kredisi olanaklarını ilgili finans kuruluşları nezdinde değerlendirebilirsiniz. Halkbank ve Ziraat Bankasının Yenilenebilir Enerji kredilerine ilişkin linkler aşağıda yer almaktadır:

Ziraat Bankası Yenilenebilir Enerji Yatırım Kredisi

Halkbank FKA Yenilenebilir Enerji Kredisi 

Lisanssız elektrik üretimi ile alakalı yol haritası için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan linkteki görsele ve ilgili mevzuat için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ilgili web sayfasına başvurabilirsiniz.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız için randevu alarak Mersin Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0 324 237 80 86 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

Üç Ocak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi Kat:2 3/21 Akdeniz / MERSİN

0 324 237 80 86

info@investmersin.org

info@cka.org.tr

+
E-TUYS başvurusu imzager uygulamasında dosyayı EYP formatına çevirirken 6. adımda "Oluşturan belirleme" kısmında sorulan firmamıza ait ID numarasını nasıl tespit edebiliriz.
T. O. - Bursa - 26.05.2022
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Nalan Tepe Şençayır - 26.05.2022
Cevap :

Sayın Tezcan Okumuş,

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)’ta Yatırımcı adına işlem yapmak isteyen kişiler elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmalıdır. İşlemler sırasında e-imza kart okuyucunuzun doğru bir şekilde bilgisayara takılı olduğunudan emin olunuz.

İşlemler hakkında detaylı bilgiye aşağıda bağlantısı verilen Elektronik Teşvik Uygulamaları Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esasları başlıklı dokümandan ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/etuysyetkilendirmeusulveesaslari.pdf

KEP başvurusunda kullanılan eyp. uzantılı dosyaları görüntülemeye yarayan programlar ETUYS’tan bağımsız programlar olduğundan KEP gönderiminde ve EYP dosyası hazırlamada yaşanan sorunları ilgili KEP adresi sağlayıcısı ve kullandığınız eyp. uzantılı görüntüleme programını sağlayan kurum ile görüşerek çözümleyebilirsiniz.

Tereddüt edilen konularda daha detaylı bilgi almak üzere aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0224 211 13 27

E-Posta: bursa@bebka.org.tr

+
Merhaba babam 49 yaşında k.maraş merkezde bir fabrikada sgklı bir işçi olarak çalışıyor köyle yerleşip hayvancılık yapmak istiyor devletten nasıl bir destek alabiliriz teşekkürler
A. A. - Kahramanmaraş - 22.05.2022
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - İbrahim Başar Saydam - 26.05.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Telefonda 100-150 arası küçükbaş ile hayvancılık yaparak köye yerleşmek istediğinizi belirttiniz.

Öncelikle her yıl ilan edilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nda büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve su ürünleri gibi muhtelif hayvancılık tesislerin sıfırdan yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konularında bina-inşaat, makine ve ekipman alımı gibi kalemlerinize hibe destekleri sağlanmaktadır. 2022 yılı için başvurular kapanmış olup 2023 programından zamanında faydalanabilmek ve diğer detaylı bilgiler için Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca, Kahramanmaraş'ın da dahil olduğu 42 ilde faaliyet gösteren ve Avrupa Birliği'nin katılım öncesi mali yardım araçlarından birisi olan Kırsal Kalkınma fonunu yöneten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) farklı dönemlerde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiricliğine yönelik de destekleri ilan edilebilmektedir. Bu desteklerde de kurulacak tesislerin bina-inşaat, makine ve ekipmanlarına hibe destekleri sağlanmaktadır. Şu anda açık bir çağrısı bulunmayan program hakkında daha detaylı bilgi almak ve ileriki dönemlerde ilan edilecek programlar dan haberdar olmak için TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Son olarak, yatırım yapmayı düşündüğünüz küçükbaş yetiştiriciliği alanında işletme döneminde, soy kütüklü koç teke alım desteği, damızlık koyun-keçi sürü büyütme desteği, anaç koyun desteği, küçükbaş hayvan ıslahı desteği ve küçükbaş koruma desteği gibi farklı konularda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan başına saglanan hayvancılık destekleri bulunmaktadır. Bu desteklerden faydalanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olunması ve her yıl ilan edilen tebliğde belirtilen şartlara uygun şekilde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri'ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Sorularınız olması durumunda ofisimiz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru