Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14,92 saat
2038 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba, Bursa ilinde faaliyet gösteren bir demir döküm tesisimiz var. Yaş Kum ile kalıplama yapılıyor. Belirli bir kullanımdan sonra kum atık olarak çimen fabrikalarına veriliyor. Burada amacımız çıkan kumun topaklarını parçalamak, elemek, yıkamak, kurutmak ve tekrar kullanmaktır. Bu bağlamda makine ve teçhizat yatırımı yapmak istiyorum. Tesis örnekleri yurtdışında yapılmakta olup atık olan kumu miktarını %20'ye düşürmektedir. Yatırım maliyeti yaklaşık 500.000 İngiliz Sterlinidir. İşin tamamlanma süresi : 8 Ay. Bu yatırım için nasıl bir yol izleyerek destekleri (Hibe,Vergi, vb.) kullanabilirim?
A. B. - Bursa - 17.11.2022
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Nalan Tepe Şençayır - 18.11.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde sağladığınız bilgiler doğrultusunda tarafınıza detaylı bir şekilde aktarılan hususları sizinle paylaşmak isteriz.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği Proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar Yatırım Teşvik Sisteminde çevre yatırımı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda çevre yatırımları öncelikli yatırım konuları arasında olup, sorunuzda belirtmiş olduğunuz yatırımınızın bu doğrultuda değerlendirilerek aşağıda belirtilen 5. bölge teşvik unsurlarından faydalanmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yapılmakta, nihai değerlendirme ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için internet sitemizdeki aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/destek/yatirim-tesvik-sistemi-2012-3305-sayili-karar/126

Tereddüt edilen konularda daha detaylı bilgi almak üzere aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0224 211 13 27

E-Posta: bursa@bebka.org.tr

+
İş Makiları işletmeciliği işimizde kullanmak üzere 2 adet 2014 model 130 ve 250 ton mobil vinç ithal etmek istiyoruz. Mobil Vinçlerin toplam değeri 1.024.000,00.-€ dur. Yatırım Teşvik Belgesi alabilirmiyiz.
A. N. Ö. - Ankara - 18.11.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 18.11.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemize istinaden, ikinci el ithal makine alımına ilişkin aşağıda belirtilmiş hususlar çerçevesinde alım yapılabilir. Kullanılmış makine ithaline ilişkin düzenleme 2012/3305 sayılı Kararın 9. Maddesi ile 2012/1 sayılı Tebliğin 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bahsi geçen düzenlemelere göre, Bakanlık sektörel kısıtlamaları göz önüne alarak uygun bulması halinde, İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri belirtmiştir.

İthali mümkün olan makine ve teçhizat ile İthalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamına alınmasına müsaade edebilmektedir. İlgili kararda EK-8’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf) belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez. Ancak EK-8’de yer alan ve ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek Sabit Yatırım Tutarına dâhil edilebilir. İkinci el vinçlerin en az 500 ton olması gerekmektedir. Teşvik belgelerinin onayı ve diğer ilgili hususlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba İkitelli OSB de 5 eksen dik işleme merkezi makinesi abkant büküm freze ve çevre makineleri alarak savunma sanayi, havacılık sektörlerine özel parçalar imalatını kapsayan, örneğin yurtdışından alacağı iniş takımını veya yedek parçayı özel olarak bizim imalatımızda teknik ressamlarımızla tasarlayıp ürünü ortaya çıkaran bir işyeri kurmak istiyoruz. İthal ikamesi konumuna geçerek ülke cari açığına katkı oranı yüksektir. İşyerimiz yeni kurulacak. Ve makine almadığımız için kiraladığımız yer boş olarak beklemektedir. Kapasite raporu yeni kuruluşta almalı mıyız? Muhtemel alabileceğimiz destekler hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Teşekkürler.
İ. A. - İstanbul - 16.11.2022
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 18.11.2022
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Hava taşıtlarının iniş takımları ve bunların aksam ve parçaları (US97 Kodu 3530.0.14.50) veya Hava taşıtları için aksam ve parçalar (US97 Kodu 3530.0.05.00) imalatı ile alakalı İstanbul’da yatırım yapılması durumunda söz konusu yatırım hem Bölgesel Teşviklerden yararlanmakta hem de Öncelikli Yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Yatırımınızda üretime yönelik olarak alacak olduğunuz makine ve ekipmanlarda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, 7 yıl ve %35 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirim Oranı %80 ve Yatırıma Katkı Oranı %40 ile Vergi İndirimi Desteği, TL 5 puan - Döviz 2 puan İndirimli ve toplamda 1 Milyon 400 Bin TL'yi geçemeyecek şekilde Faiz Desteğinden faydalanabilirsiniz.

Yatırımınız yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım olması nedeniyle öncelikli yatırım kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar(6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 2017-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği (TEBLİĞ NO: 2012/1) 6. madde teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgelere ilişkin bilgileri içermektedir.

Detaylı bilgi: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Diğer taraftan, Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut, makine ve teçhizatın kurulu olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kayıt yaptırılması gerekmektedir. Makine teçhizat parkuru kurulu olamayan bir işletmeye kapasite raporu düzenlenememektedir. Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odasınca, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları Ticaret Odasınca düzenlenebilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için müracaat esnasında kapasite raporu ibraz edilmesi zorunlu değildir.

Teşvik belgesi müracaat şekli ve müracaatta aranacak belgeler;

" (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir.

b) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre " Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

ç) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması bilgi ve belgeler.

d) Stratejik Yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren Fizibilite Raporu.

e) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde E-TUYS üzerinden yüklenen evrakların Bakanlığa ayrıca ibrazı aranmaz. Kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir.

(3) E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşılabilir.”

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, Yıllık 75.000 adet tahta palet kullanımımızı ortadan kaldıracak geri dönüşümlü plastik palet yatırımı yapmayı düşünmekteyiz. Proje kapsamında yatırımı yapılacak plastik paletlerin üretiminde de belli oranlarda hurda plastik kullanılacak. Bu kapsamda yapılacak bir yatırım için Yeşil Dönüşüm Destek Programı veya farklı bir teşvik kapsamında düşünülebilir mi? Saygılarımla, Ertan Düzgün Lojistik Müdürü SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SAN.TİC.AŞ.
E. D. - Tekirdağ - 14.11.2022
Cevaplayan : Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi - N.nihan Erşan - 18.11.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonla görüştüğümüz üzere, bahsettiğiniz yatırıma konu olan unsur makina ekipman alımı değil, plastik palet alımı olduğu için sarf malzemesi sınıfına girmekte ve Yatırım Teşvik Sisteminin dışında kalmaktadır. KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı ise yeni bir mevzuat değişikliği ile KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'na dönüştürülmüş ve program kobilerin kullanmakta oldukları elektrikli motorların etüdü ve gerekli görülürse değişimini kapsamaktadır. Bu programda amaç elekrtikli motorların harcadığı enerjide verimliliğin sağlanmasıdır. Bu doğrulta değerlendirildiğinde yapmak istediğiniz plastik palet alımı ve Geri Dönüşümünün ilgili program kapsamına girmediği değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar , Istanbul'da metal mobilya aksesuarı üretimi yapıp ihracat yapmaktayız. Çanakkale bölgesinde fabrika kurup aynı ürünlerin plastik olanlarını üretip ihracatını yapmak istiyoruz. Hem iş için yapacağımız yatırım kalıp vs. yatırımları hem de fabrika kurulumu için alabileceğimiz destekleri öğrenmek istiyoruz.
E. S. - Çanakkale - 17.11.2022
Cevaplayan : Çanakkale Yatırım Destek Ofisi - Recai Başaran - 17.11.2022
Cevap :

Saygıdeğer Yatırımcı,

Sizinle telefonda yapmış olduğumuz görüşmeye istinaden, ilimizde planladığınız yatırımın US-97 ürün kodunun " 3610.4.05. Plastik maddelerden mobilyaların aksam ve parçaları” olduğu değerlendirilmektedir. Buna göre alabileceğiniz destekler kısa maddeler halinde aşağıda sunulmaktadır:

a) YATIRIM TEŞVİKLERİ:

Yatırım teşviklerinde yatırımınızın Genel Teşvik olarak kapsamında olup, 3 milyon TL’lik asgari yatırım şartını sağlamanız durumunda yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarınıza KDV İstisnası uygulanmaktadır. Ayrıca yapacağınız yatırıma yönelik yurtdışından makina ekipman alımında ise Gümrük Vergisi Muafiyetinden faydalanabilmektesiniz.

Konuya ilişkin olarak bu soruyu iletiğiniz ww.yatirimadestek.gov.tr sitesinde de detaylı ve yatırım türünüze ilişkin bilgi de sunulmaktadır.

b) KOSGEB

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında ise kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği, mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği ile sertifika desteği gibi kalemlerde 375.000 TL’ye kadar destek sağlayabilmektedir.

Yine bu destek hakkında (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi sitesinde başvuru şartları ve destek kapsamı hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır.

c) İSTİHDAM

Ülkemizde istihdam desteklerinin verilmesi ve bunların kapsamı hakkında İŞKUR sorumludur. Bu kapsamda yatırımınızın büyüklüğü ve yerine uygun olarak farklı istihdam desteklerinin temini konusunda https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ sitesini ziyaret ediniz.

Yatırımınıza ilişkin diğer tüm sorularınız ve yatırıma uygun ilimizde yatırım yeri temini konularında ise isterseniz on-line, isterseniz aşağıda adres ve iletişim bilgilerini sunduğumuz Ajansımızın Çanakkale Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederseniz detaylı görüşme yapıp bilgi verme imkanımız olur.

Bu vesile ile yatırımınızda başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi

+
Firmamız hastaneler başta olmak üzere okul vb. kamu kurumlarına donanım ve yazılım ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Donanım tarafında bünyemizde kiosk , digital signage , akıllı kürsü vb. materyal üretimi mevcuttur. Yazılım tarafında kurum ihtiyaçlarına göre özel yazılımlar üretip, donanımsal ürünlerle entegre edip, kurumlara çözüm sunmaktayız. Dış tedarikleri azaltmak ve satış kanalımızı genişleterek ve Devlet Malzeme ofisi katalog firması olarak, üretimi artırma düşüncemiz mevcut. Bu konuda nasıl bir destek alabiliriz? İlginize teşekkürler.
C. D. - İzmir - 17.11.2022
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - M. Sencer Özen - 17.11.2022
Cevap :

Sayın İlgili;

Yatırımınıza ilişkin yaptığımız telefon görüşmesinde firmanızın hibe ve/veya finansman desteklerine ihtiyaç duyduğunu belirttiniz. Vermiş olduğunuz bilgiler ışığında firmanızın Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanan destek programlarına Proje başvurusu yapması önerilmektedir.

Bu doğrultuda KOSGEB tarafından yürütülen yatırım konunuzla ilgili destek programlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

  • Program amacı " İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamak” olan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na başvuru yapabilirsiniz. Bu çerçevede, " Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 125 Bin TL geri ödemeli destek alınabilmektedir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanmaktadır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel " yeni” kabul edilmektedir. Mikro İşletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilmektedir. Program detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7786/Mikro-ve-Kucuk-Isletmelere-Hizli-Destek-Programi web sayfası üzerinden ulabilirsiniz.
  • Program amacı " küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, Kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması” olan İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvuru yapabilirsiniz. Bu kapsamda 1.290.000 TL’ye kadar destek alınabilmesi mümkündür. Program detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi web sayfası üzerinden ulabilirsiniz.
  • Program amacı " KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması” olan KOBİ Finansman Destek Programı’na başvuru yapabilirsiniz. Bu kapsamda 500.000 TL’ye kadar faiz desteği alınabilmesi mümkündür. Program detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi web sayfası üzerinden ulabilirsiniz.

Başvuruların nihai değerlendirmesi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yapılmaktadır.

Programlara ilişkin sorularınızın olması durumunda KOSGEB Çağrı Merkezi’ni (444 1 567) arayarak sorabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İzmir Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi

Telefon: +90 232 489 81 81

E-posta: YDO@izka.org.tr

+
Merhabalar; bir tanıdığımızdan plastik üretim makinesi satın aldık. Lakin iş yerimizin elektriği bu iş için çok yetersiz. Araştırma yaptığımızda elektrik güç artışı için 400 bin TL'den başlayan ücretler isteniyor maalesef bizim bunu karşılayacak imkanımız yok. Acaba güç artışı için devlet desteği alabilir miyiz? Üreteceğimiz malzemeyi bölgemizde üreten yok genelde Çin'den getiriyorlar.
O. K. - Mersin - 17.11.2022
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hasip Hayırlıoğlu - 17.11.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemize istinaden, plastik şerit üretimi için aldığınız 2. el makinenin gerektirdiği enerji sarfiyatı için işyerinizde elektrik altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırım ihtiyacınız olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin maalesef herhangi bir destek mekanizması bulunmamaktadır.

İlave sorular için Mersin Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0324 237 80 86 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

Üç Ocak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Mersin Ticaret Borsası Kompleksi. Kat:2 3/21 Akdeniz / MERSİN

0 324 237 80 86

info@cka.org.tr

+
17 dönüm içerisinde 1 yaşında zeytin ağacı olan bir yer almak istiyorum, ÇKS belgem yok, yaşım 35'dir Yer, traktör, güneş enerji ile sondaj ile alakalı ne gibi hibe ve kredilerden faydalanabilirim? Bir de yine 17 dönüm boş arazi alırsam yine yer, zeytin fidanı, traktör, sondaj güneş paneli yapmak istersem ne gibi hibe ve kredilerden faydalanabilirim?
M. D. - Manisa - 16.11.2022
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Buket Kaner Çelikel - 16.11.2022
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Manisa'da zeytin alanındaki yatırımınız kapsamında yararlanabileceğiniz destekler hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansının birincil tarıma yönelik destekleri bulunmamakla birlikte, aşağıda belirtilen desteklerden yararlanabileceğiniz değerlendirilmektedir:

ORKÖY Kredileri:

Destekten yararlanacak orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranmakta iken daimi işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmemektedir. Ancak Ferdi Kredi Desteği sosyal ve ekonomik krediler olarak düzenlenmiştir.

Yıl boyu açık olan Orköy Kredileri desteğinden orman köylüleri yararlanabilmekte olup 5 dekar kapasiteye sahip meyvecilik alanında 30.000 TL (2022 Yılı Kredi Üst Limiti -TL) tutarında Faizsiz Kredi Desteği sağlanmaktadır.

Konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile irtibata geçebilir, www.ogm.gov.tr sitesini inceleyebilir ve https://edevlet.ogm.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Desteği

Düşük faizli kredi kullanımına yönelik destek sağlanmakta olup sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve Tüzel kişiler destekten yararlanabilmektedirler.

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık üretim alanında Destek kapsamında hem Yatırım Kredisi hem İşletme Kredisi için %75 oranında indirim uygulanmakta olup kredi üst limiti 10 milyon TL tutarındadır.

Tarım makineleri (Traktör ayrık) alanında Yatırım Kredisi indirim oranı %50 olup 2.500.000 TL kredi üst limiti mevcuttur.

Desteğe 31.12.2022 tarihine kadar https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim adresinden başvuru yapılabilmektedir.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı

Programdan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, nüfusu 20.000’in altında kırsalda ikamet eden 18-40 yaş arası çiftçiler yararlanmaktadır. Başvuru sahibinin, başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışıyor olmaması, vergi Mükellefiyeti olmaması, örgün eğitime devam etmiyor olması, okuryazar olması gerekmektedir.

Bitkisel üretime yönelik destekleme Projeleri kapsamında; kapama meyve bahçesi tesisi ve Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği için proje karşılığı KDV hariç 30.000 TL hibe verilecektir.

Desteğe Tarım ve Orman Bakanlığının https://gencciftci.tarim.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olan çiftçiler programdan yararlanabilmekte olup yurt içi sertifikalı fidan/fide kullanım desteği sağlanmaktadır.

Destek kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tohumculuk/TohumculukDesteklemeleri adresi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Tarım Sigortası Destekleri

ÇKS'ye kayıtlı olan üreticiler için verilen tarım sigortası desteklerine, Tarım ve Orman Bakanlığı ve T.C Ziraat Bankası A.Ş üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Destek için https://www.ziraatbank.com.tr/tr/kurumsal/tarim/hizmetlerimiz/devlet-desteklitarim-sigortalari, https://web.tarsim.gov.tr/havuz/ adresinden başvuru yapabilirsiniz.

Tüm destekler dikkate alındığında; Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olduğunuz takdirde destek mekanizmalarının da arttığı görülmekte olup ÇKS kaydınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde daha avantajlı olarak desteklerden yararlanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından dönemsel olarak destek çağrıları ilan edilmekte olup işletmelere Hibe Desteği sağlanabilmektedir. Bu sebeple TKDK destekleri ile ilgili olarak www.TKDK.gov.tr sitesini takip etmenizi önerilmektedir.

GES Yatırım Teşvik Sistemi

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, Faiz veya Kar Payı Desteği sağlanmaksızın, 2. Bölgede yer alan Manisa’daki yatırımlar 4. bölge teşviklerinden yararlanır. Lisanslı elektrik üretim yatırımları genel teşvik uygulamaları kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon yatırımları ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Zafer Kalkınma Ajansı

Zeytin üretiminiz sonrasında ürününüzü işlemeye yönelik imalat sektörüne geçiş yapmanız durumunuzda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altındaki Zafer Kalkınma Ajansının sunduğu ilave destek mekanizmalarından da yararlanılabilecektir.

Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
İstanbul ilimizdeki ayakkabı imalatı yapan firmamızı Tokat merkezde kiraladığımız bir firmaya taşıyıp burada üretime devam edeceğiz. Ayrıca Tokat merkez OSB bölgesine de baştan bir işyeri inşa etmeyi planlıyoruz. Yatırım tutarımızın 20 Milyona yakın olmasını tahmin ediyoruz. Hangi yatırım teşviklerinden yararlanabiliriz? Destekleme sınıfımız nedir? Yardımcı olabilir misiniz?
A. Ö. - Tokat - 16.11.2022
Cevaplayan : Tokat Yatırım Destek Ofisi - Murat Baltacı - 16.11.2022
Cevap :

Admin notu:

Sayın Yatırımcımız,

Telefon ile yaptığımız görüşmede belirttiğimiz üzere, iletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde Tokat ili Merkez OSB'de gerçekleştirilmesini planladığınız " 19.20” US-97 kodlu "ayakkabı imalatı" Yatırımınız Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında değerlendirilmekte olup yatırımın 5. bölge olan ilimizde OSB'de yapılmasından dolayı SGK işveren hissesi desteği ve vergi indirimi açısından 6. bölgede uygulanan süre ve oranlarda yararlandırılır.

Bölgesel teşvikten faydalanılabilmesi için yatırım tutarınızın asgari 1,5 milyon TL olması şartı aranmaktadır. Planlanan yatırımınız için sağlanan teşvik unsurları aşağıda yer almaktadır:

KDV İstisnası,

Gümrük Vergisi Muafiyeti,

10 yıl süreyle SGK İşveren Hissesi Desteği,

%90 Yatırıma Katkı Oranında Kurumlar/Gelir vergisi indirimi (2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 2021-2025 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV iadesi uygulanmaktadır)

1 milyon 400 bin TL’yi geçmemek üzere TL cinsi Kredide 5 puan, döviz cinsi kredide 2 puan faiz indirimi

Yatırım yeri tahsisi

Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş Stratejik Yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 Sayılı Kanun'un Ek 3'üncü maddesi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. Yatırım yeri teşvikinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Yatırım teşvik belgelerinde, Yatırım Yeri Tahsisinin destek unsuru olarak mutlaka belirtilmesi gerekmekte olup aksi durumda bu destek unsurunun teşvik belgesine ilave ettirilmesi sağlanmalıdır.

Hazine taşınmazları için Yatırımcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına veya taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) talepte bulunabilmektedir. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında taşınmaz tahsisi ile ilgili süreçlerin özetini, kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslara göre Yatırımcılardan istenecek belgeler listesini ve ilgili diğer konular için gerekli bilgileri Milli Emlak Genel Müdürlüğünün aşağıdaki broşürlerinden edinebilirsiniz.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/milliemlak/icerikler/tesv-k-ve-ek-20200511233647.pdf

https://ilanyonetim.milliemlak.gov.tr/SiteDocument/GetFile?Id=b82c1651-d7c7-40df-9272-bbf254a8c970

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İlave sorularınız olursa çekinmeden aşağıda sunulan Ajansımızın iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Adres: Kâbe-i Mescit Mahallesi Bekirpaşa Sokak OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi No:11 Tokat/Merkez
Telefon: (0356) 228 93 60
e-posta: tokatydo@oka.org.tr

+
Merhabalar Kağıt yatırım teşvik belgelerimiz var ve süreleri dolmak üzere ancak içinde yer alan yatırımlardan tamamlanmayanlar var, ne yapabiliriz? Yeni bir teşvik belgesi açarak ona aktarılabilir mi yada aynı il sınırları içinde başka yatırım teşvik belgelerimiz var onların içine aktarılabilir mi?
M. K. - Ankara - 15.11.2022
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 16.11.2022
Cevap :

Sayın Girişimci,

Sizlerle yapmış olduğumuz telefon görüşmemize istinaden bilgilendirme amaçlı olarak cevap biraz genel çerçevede olacaktır. 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 Nolu "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 18. Maddesinin 1. Fıkrasında da belirtildiği üzere " Teşvik belgesine konu yatırımların Proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla EK-6’da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a eklenen Geçici 14’üncü maddede; " Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik alet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde 2 yıla kadar ilave süre verilebilir” hükmü de bulunmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı gibi mevzuat ve rehberden kaynaklı süre uzatımı gerektiren haller ifade edilmiştir. Bir defaya mahsus bu hak kullanıldıysa ikinci uzatma mevzuatta yer almamakla birlikte 11 Mart 2020 tarihinden önceki teşvik belgelerinde pandemiden kaynaklı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşvik Uygulamaları Genel Müdürlüğünün onayına istinadan süre uzatımı yapılabilmektedir. Teşvik belgesinde eksik kalan yatırım kalemleri kapsamında mevcut teşvik belgesinin kapatılması için müracaat edilmeli, sonrasında da eğer yeni belge alınacaksa, tamamlanmayan yatırım kalemlerinin yeni teşvik belgesi alınan yatırım konusuyla alakalı kalemler olması gerekmektedir. Bu şekilde yeni teşvik belgesine eksik kalemler aktarılabilir. Şirkete ait başka yatırım teşvik belgeleri mevcutsa makine listesi için revize işlem uygulanarak yatırımla ilgili istenilen kalemlerin aktarılması mümkün olacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru