Stratejik Ürün
Cari açığın azaltılması amacıyla yerli üretiminin çeşitli destek mekanizmalarıyla özendirildiği İthalat oranı yüksek ara mallarına denilmektedir.