Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği orta-yüksek ve yüksek teknolojili Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin Yatırımların desteklenmesine yönelik programdır.