Yatırım Kredisi
Firmaların Yatırım ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları Projelerinin desteklenmesi amacıyla dış kaynaklardan temin edilen Kredidir.