Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 52 dakika
2946 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba, Denizli Pamukkale ilçesinde ikamet etmekteyim, kekik adaçayı gibi ürünler üretmekteyiz. Bu ürünleri işleyip baharatlık, çay, yağ ve suyunu işleyip paketleyip katma değer üreterek satmak istiyorum, ne gibi desteklerden faydalanabilirim?
B. A. - Denizli - 21.10.2020
Cevaplayan : Denizli Yatırım Destek Ofisi - Alper Avşar - 22.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Kekik ve adaçayı gibi ürünleri işleyip paketleyerek baharat, çay ve/veya yağ olarak satışa sunmak istediğinizi belirtiniz. Yatırım konunuz göz önüne alındığında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) " Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” programından, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan " Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” programından ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan teşvik sisteminden faydalanabileceğiniz düşünülmektedir.

TKDK Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Programı belirlenen çağrı dönemlerinde uygulamaktadır. Uygun başvuru sahipleri 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanmış çiftçiler, kırsal alanda yaşayan Gerçek Kişiler ve kırsal alanda faaliyet gösteren yeni veya mevcut mikro ve küçük ölçekte özel Tüzel kişiler olarak belirlenmiştir. Bu programın amacı kırsal alanda ekonomik faaliyet düzeyini artırmak ve kırsal nüfusun azalmasını engellemektir. Program kapsamında baharat ve bitkisel çay üretimi faaliyetlerine yönelik olarak % 65’e varan oranlarda Hibe Desteği verilmektedir. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini inceleyebilirsiniz: https://www.tkdk.gov.tr/Tedbir/ciftlik-faaliyetlerinin-cesitlendirilmesi-ve-is-gelistirme-4 Söz konusu destek şu an için aktif olmadığından yeni çağrı açılması durumunda başvurabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi programının temel amacı kırsal ekonomilerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelişimini desteklemektir. Bu program kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu faaliyetlerine %50 oranında hibe desteği verilir. Yatırım niteliği yeni tesis olması durumunda hibe desteği azami 1.250.000 TL’dir. Hibeye esas Proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Yatırım tutarının diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini inceleyebilirsiniz: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/teblig-kkydp_ekonomik_yatirimlar.pdf Söz konusu destek şu an için aktif olmadığından yeni çağrı açılması durumunda başvurabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Karar ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yatırımlara ilişkin teşvikler sunulmaktadır. Yatırım fikrinizle ilgili Denizli’de asgari 1 Milyon TL yatırım yapmanız halinde, makine ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetini içeren genel teşviklerden yararlanabilirsiniz. 2 Milyon TL yatırım yapmanız halinde ise genel teşvik kalemlerine ek olarak SGK İşveren Hissesi Desteği (3 yıl boyunca, Yatırıma Katkı Oranı %15) ve Vergi İndirim Desteği (Vergi İndirim Oranı %55, Yatırıma Katkı Oranı %20) içeren bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek %35 vergi indirimi oranı ise % 100 olmak üzere uygulanmaktadır. 2017-2021 yılları arası yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Genel teşvik ve bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle yatırım teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS ) sistemi https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanamaz. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz gerekmektedir.

Danışacağınız herhangi bir husus olduğunda iletişime geçebilirsiniz.

Saygılar.

+
Elektrikli ev aletleri ticareti ile iştigal etmekteyiz. Söz konusu ev aletlerinin üretimi aşamasında kullanılacak kalıplara ilişkin yatırım yapmak istemekteyiz. Bu kalıpları, mülkiyeti bizde kalacak şekilde anlaşmalı olduğumuz taşeron firmalara vererek, şirketimiz için imal edilecek ev aletlerinin imalatında kullanacağız. Yatırım yeri bazında asgari yatırım tutarı ve diğer şartlar sağlandığı takdirde söz konusu yatırım harcamalarımız yatırım teşvik mevzuatı kapsamında desteklenebilir mi?
U. K. - İstanbul - 21.10.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 21.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Bakanlığın iznine bağlı olarak yatırım teşvik mevzuatı kapsamında desteklenmesi mümkündür. Söz konusu durumun başvuru esnasında bir sözleşme ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca taşeron firmanızla yapılacak sözleşmede, mülkiyeti sizin işletmenizde olan bu kalıpların sadece sizin işletmenize üretim yapması, başka bir firma için üretim yapılmaması koşulu aranmaktadır.

+
MERHABA Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni iplik tesisi ve iplik bobin boya tesisi kurmak istiyoruz. Aşağıda tarafınıza yönelttiğimiz soruları detaylı bir şekilde cevaplamanızı rica ederim. 1. Tesise ait makinalar ithal edileceğinden ithalatta KDV istisnası var mıdır ? 2. Yapacağımız tesis inşaatında hangi istisna ve teşviklerden faydalanabiliriz ? 3. Kuracağımız yeni tesiste Vergi, SGK ve vb. (KDV, Stopaj, SGK prim,Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi gibi vergi ödemeleri) ödemelerde istisna, teşvik ve süreleri nelerdir ?
Ö. B. - Kütahya - 21.10.2020
Cevaplayan : Kütahya Yatırım Destek Ofisi - Kutlu Eser - 21.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Aşağıdaki bilgiler telefonda da görüştüğümüz üzere teşvik sisteminde 4. bölgede yer alan Kütahya ilinde yapılacak yatırım özelinde verilmiştir.

Yatırım konunuz tekstil yatırımları kapsamındadır. Ancak 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-4''ünde yer alan Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları başlığı altında B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI kapsamında;

asgari yatırım tutarı (bina-inşaat + yurt içinden alınacak yeni makine ve teçhizatlar + yurt dışından ithal edilecek makine ve teçhizatlar, yardımcı makine ve teçhizatlar, etüt, Proje, navlun, sigorta, montaj vb. yatırımı ilgilendiren diğer harcamaların toplamı) 15 milyon TL altında olan modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği yatırımları (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) teşvik edilmeyecek yatırımlardan sayılmıştır.

Buna göre Komple Yeni Yatırım olarak düşünülen Asgari Sabit Yatırım Tutarı 15 Milyon TL'nin üzerindeki iplikçilik yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında değerlendirilecektir. Sağlanacak destek unsurları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetidir. Yatırım kapsamında belirleyeceğiniz ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Yerli Makine ve Teçhizat Listesinden yapılacak satın almalarda KDV istisnası uygulanmaktadır. Aynı şekilde ithal ettiğiniz makine ve teçhizat listesinden satın aldığınızda KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. Yatırım başlangıç tarihinden itibaren Yatırım Tamamlama Vizesi müracaatınıza kadar geçen sürede onaylı listelerde yer alan makine ve ekipmanları KDV'siz (ithal listesindeki makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyetiyle) satın alabilirsiniz.

Bobin iplik boyama yatırımlarında komple yeni yatırım için asgari sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda yararlanabileceğiniz destek unsurları;

1. KDV istisnası, 2. Gümrük vergisi muafiyeti, 3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 4. Vergi İndirimi Desteği, 5. Faiz veya Kar Payı Desteğidir.

Destek unsurlarından hangi süre, oran ve tutarlarda yararlanacağınızı web sitemizde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yatrırım konunuz imalat kapsamında olduğundan 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV İadesi desteği de söz konusudur.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise iplikçilik yatırımı ve iplik boyama yatırımı için ayrı ayrı yatırım teşvik belgesi müracaatı yapılması gerekir.

Yatırım teşvik destekleri dışında Kütahya'da SGK desteklerinden işveren hissesi desteği olarak prime esas alt kazanç üzerinden 6 puanlık ilave indirim de uygulanmaktadır. Bu desteğin uygulaması 31.12.2020 tarihinde son bulacaktır.

Yatırım süreçlerinizin (yatırım öncesi, yatırım dönemi ve yatırım sonrası) her aşamasında danışmanlık hizmeti verecek Ajansımızın Kütahya Yatırım Destek Ofisi birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

+
Merhaba, İhracat destekleri kapsamında açıklanan rapor alımı desteği ile ilgili olarak tebliğ’de geçen “satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.” kısmına ilişkin örnek ile açıklama yapmanız mümkün müdür?
U. K. - İstanbul - 21.10.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 21.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizlerle gerçekleştirdiğimiz görüşme esnasında belirttiğimiz üzere, sorunuz 2011/1 sayılı " Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” in 8. Maddesi ile ilgilidir. Rapor ve yurt dışı şirket alım desteği başlığında bulunan söz konusu maddenin 2. fıkrasında yer alan " Bu madde kapsamında satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekir.” ifadesiyle, desteğe konu raporun güncelliği kastedilmekte olup, rapora ilişkin ödeme belgesinden itibaren geriye dönük en geç 2 yıl içerisindeki raporların desteğe konu olabileceği ifade edilmektedir.

Ayıca aynı tebliğin 16. maddesinde belirtildiği üzere ödeme belgesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde de destek müracaatının yapılması gerekmektedir.

+
Ankara Organize sanayi bölgesinde yatırımımız için yatırım teşvik belgesi kapsamında bina inşaatını tamamladık. Binanın faaliyetimizde kullanmadığımız bölümünü başka bir firmaya kiralayabilir miyiz?
A. Ö. - Ankara - 16.10.2020
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 20.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde sorunuzla ilgili daha detaylı bilgi alarak verdiğimiz cevabı aşağıda bulabilirsiniz.

Gerçekleşen bina-inşaat harcamaları yatırım kapsamında oluşturulan makine parkı için gerekli kapalı alan büyüklüğü ile belirlenir. Karar verilen bina-inşaat (kapalı alan) büyüklüğü için gerçekleşen harcamalar nihai bina-inşaat harcaması olarak değerlendirilir. Bu nedenle inşaat büyüklüğü kararını kendinizin belirlemesinden ziyade Tamamlama Vizesi için yapılacak ekspertizde yatırım kapsamında oluşturduğunuz makine parkınızın ihtiyacına göre belirleneceğini unutmayınız.

Buna göre tamamlama vizesi yapıldığında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilecek bina alanınız kesinlik kazanmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle binanın kullanılmayan kısmı yatırım teşvik belgesi kapsamında Sabit Yatırım Tutarına dahil edilmeyeceğinden teşvik konusu olmaktan çıkmış olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen (kullanmadığınız bölüm) kapalı alanın kiralanıp kiralanmaması organize sanayi bölgelerini ilgilendiren bir konudur. Kullanmadığınız bölümün kiralanmaya uygun olup olmadığına Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan "Katılımcının tesisini kiralama şartları" başlıklı 63. maddede belirtilen şartları sağlayıp sağlayamadığına göre karar verilir. Konuyla ilgili fabrikanızın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Konuyla ilgili ilave sorularınız olursa Ajansımızın Ankara Yatırım Destek Ofisiyle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

+
Sayın yetkili, biz anonim şirketi bir sağlık kuruluşuyuz, 6 adet ayrı sicil noları olan şirketlerimiz var. 1. Mutfak, saglıklı yemek, yiyecek içecek işi yapıyor, 2. Yazılım ve tasarım yapıyor, 3.Tıp merkezi, 4. Evde bakım ,yaşlı bakım yapıyor, 5. Sağlıklı spor ve gelişim etkinliği salon hizmetleri yapıyor, 6. Yazılım ve inavasyon arge işi yapıyor, 7. Eğitim ,kültürel ve yardım vakfımız. A.Ş. olan ise 250 yataklı tam teşekküllü hastane. Bu işletmelerim için hangi teşviklerden faydalanabilirim? Teşekkürler.
E. K. - Ankara - 15.10.2020
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 20.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Belirtmiş olduğunuz yatırım konuları ile ilgili US-97 kodları ve tanımları aşağıda sizin yazdığınız ifadelerin yanında belirtilmiştir. Bu kodlara ilişkin yatırım faaliyet tanımını sitemizdeki Teşvik Robotuna (https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu) yazarak hangi tür teşviklerden hangi bölgelerde yararlanabileceğinizi inceleyebileceksiniz:

1. Mutfak, sağlıklı yemek, yiyecek içecek: Özel hane halkları için yemek hizmetleri (catering) 5520.4.01

2. Yazılım ve Tasarım: Sistem ve yazılım danışmanlık hizmetleri 7220.0.01

3.Tıp merkezi: Tıp merkezleri 8519.0.99.99

4.Evde bakım, yaşlı bakım: Yerleşik kuruluşlarca yürütülen, yaşlılara yönelik yardım hizmetleri 8531.0.01

5.Sağlıklı spor ve gelişim etkinliği salon hizmetleri: Spor olayları ile ilgili promosyon hizmetleri 9241.2.01

6. Yazılım ve İnovasyon-ARGE: Sistem ve yazılım danışmanlık hizmetleri 7220.0.01)

7. Tam teşekküllü hastane: Tıbbi hastane hizmetleri 8511.0.02, Cerrahi hastane hizmetleri 8511.0.01, Kadın-doğumla ilgili hastane hizmetleri 8511.0.03, Rehabilitasyonla ilgili hastane hizmetleri 8511.0.04, Psikiyatri ile ilgili hastane hizmetleri 8511.0.05, Hastane ile ilgili diğer hizmetler 8511.0.99, Özel hastane 851109999

Yukarıda 7. maddede yazmış olduğunuz hastane yatırımının US-97 Kodu hastanenin hizmet alanına göre değişiklik göstermektedir. Parantez içinde tüm seçenekler yer almaktadır.

Telefonda görüştüğümüz üzere bu yatırım konuları ile ilgili detayları, teşvik belgesi başvurusu için müracaat yollarını ve doldurulması gereken evrakları Ajansımızı ziyaretinizde ele alacağız.

+
Sıfırdan iş kurmak istiyorum sıfırdan iş kurmak için gerekli ortamı ve desteği nasıl alırım?
F. A. - Mardin - 19.10.2020
Cevaplayan : Mardin Yatırım Destek Ofisi - Fatih Akgül - 20.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Öngörülen yatırım tutarı ve hangi alanda iş kurmak istediğiniz hususunda iletişim bilgilerinizden size ulaşamadık. Sıfırdan bir iş kurmak istediğiniz bilgisinden hareketle KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerini alarak başlamanız doğru olacaktır. Bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı İş Planı hazırlanması konusunda bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz. KOSGEB’in internet sitesinden, girişimcilik eğitimlerine ilişkin bilgiye https://lms.kosgeb.gov.tr/ bağlantısından ulaşabilirsiniz. Girişimcilik Eğitimini aldıktan sonra, KOSGEB Girişimcilik Desteklerine başvurabilirsiniz.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri, Geleneksel Girişimcilik Desteği ve İleri Girişimcilik Desteği olarak ikiye ayrılmaktadır. Geleneksel Girişimci Destek Programında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği olmak üzere toplamda 65.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilmektedir. https://www.yatirimadestek.gov.tr/arama?q=ileri+giri%C5%9Fimcilik bağlantısından KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İlgili destek kapsamında makine, teçhizat ve yazılım desteği bağlamında düşük, orta-düşük teknoloji düzeyinde 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında işletme kuruluş, performans ve sertifika destekleri yanında % 75 oranında makine, teçhizat ve yazılım ile Mentörlük, İşletme Koçluğu ve danışmanlık desteği verilmektedir; ayrıca yerli malı belgeli ürün alınması durumunda destek oranı %90’a ulaşabilmektedir.

Sabit Yatırım Tutarı 500 Bin TL ve üzerinde olan yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Mardin(6. Bölge) için belirlediği bölgesel teşvik unsurlarından yararlanabilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, makine ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren ve İşçi Hissesi Desteği(10 Yıl), Vergi İndirim Desteği ve Faiz/Kar Payı Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimine esas Yatırıma Katkı Oranı 15 puan ilave edilerek %65, vergi indirimi oranı ise %100 olarak uygulanmaktadır. 2017-2021 yılları arası yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle yatırım teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir. Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS ) https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanıldığı takdirde aynı yatırım kalemleri için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanılamaz. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz doğru olacaktır.

Danışacağınız farklı bir husus olursa Dicle Kalkınma Ajansı Mardin Yatırım Destek Ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

+
Mersin'de tahin üretimi yapmakta olan firmamız ***** Gıda Dış Ticaret Ltd. Şti adına Amerika Birleşik Devletlerinde ürünlerimizin satışından doğabilecek herhangi bir geri toplama durumu için müşterilerimiz ürünlerimizi sigortalamamızı talep ediyorlar. Sigorta bedelleri çok yüksek. ABD'ye gönderilen ürünlerimizi sosyal sorumluluk sigortası için destek almak istiyoruz. Bu konuda bir destek alabilmemiz mümkün mü? Saygılarımla, Fatma Çalık Akıllı
F. Ç. A. - Mersin - 19.10.2020
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hasip Hayırlıoğlu - 20.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuzla ilgili sizinle irtibata geçilmeye çalışılmış olup, telefon numarası yanlış verildiği için size ulaşılamamıştır. Aynı zamanda mail adresiniz vasıtasıyla da sizinle irtibata geçilmeye çalışılmıştır.

Ürün kaynaklı herhangi bir durumdan doğan zarara yönelik yapılması istenen "Müşteri Sorumluluk Sigortası" ile ilgili, kurumumuz ve diğer kurumlar nezdinde maalesef bir destek bulunmamaktadır. Sorumluluk sigortasını kendi imkanlarınızla karşılamanız gerekmekte olup, sigorta genel şartları ile ilgili yol gösterici olabilecek linki sizinle paylaşıyorum.

İlgili link: https://www.tsb.org.tr/urun-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari-.aspx?pageID=1060

Diğer sorularınız için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

0 324 237 80 86

info@cka.org.tr

info@investmersin.org

Saygılarımla,

+
***** Alüminyum firması olarak ülkemizde üretiminde güçlük çekilen, özel alaşımlı sanayi profilleri üretimini yapmaktayız. Firmamız özellikle 2000-5000-6000-7000 serisi talaşlı imalata uygun, yüksek mukavemet gerektiren sanayi profilleri ve savunma sanayine yönelik profiller üretmektedir. Firmamız daha yüksek kapasitede üretim yapabilmek için yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırım planlaması düşünülmektedir. Yapılması muhtemel yatırımla ilgili olarak yararlanabileceğimiz destekler nelerdir? Kolay gelsin, iyi çalışmalar…
M. B. - Konya - 18.10.2020
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Halil Sena Yetkin - 20.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde yeni bir yatırım ile alüminyum yassı üretimi gerçekleştirmek istediğinizi belirtmiştiniz. Bu noktada yatırımınız için teşvik belgesine başvurabilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım öncesinde aldığınız ve teşvik almak için yatırımınızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına beyan ettiğiniz bir belgedir. Bu belge düzenlendikten sonra devlet sizi dolaylı yollardan farklı teşvikler ile destekler. Türkiye, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 6 bölgeye ayrılmıştır. 1. bölge en az teşvik edilen bölgeleri, 6. bölge ise en çok teşvik edilen bölgeleri ifade eder.

Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı üretimine yönelik entegre yatırımlar [Alüminyum saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0, 2 mm.’yi geçenler) 2720.2.06], öncelikli yatırımlar arasında yer almakta olup, öncelikli yatırım kapsamında teşvik belgesi desteklerinden yararlanabilir. Öncelikli yatırımlar, Konya 2. Bölgede olmasına rağmen 5. bölgedeymiş gibi daha yüksek rakamlı teşviklerden yararlandırılır. Gereken minimum yatırım tutarı 1 Milyon TL’dir. Buna göre şu teşvikler sunulmaktadır:

  • Alacağınız makine ve teçhizat için KDV muafiyeti
  • Yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Hazine arazisi tahsisi
  • SGK işveren hissesi desteği: 7 yıl boyunca yatırım tutarınızın %35’ine kadar
  • Vergi İndirimi Desteği: Yatırım tutarınızın %55’ine kadar %100 vergi indirimi
  • Bina-inşaat harcamaları için KDV İadesi
  • Faiz desteği: Krediler için 1 Milyon 400 bin TL’yi geçmemek üzere 5 puan TL, 2 puan döviz indirimi

Teşvik belgesine başvurular tamamen ücretsiz olarak firmaca yetkilendirilen kişiler tarafından online ortamda (e-devlet) yapılmaktadır. Yatırım teşvik uygulamaları noktasında sıkça sorulan soruları içeren bilgilendirici belgeye şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/sikca_sorulan_sorular-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

Yatırım teşvik sistemi ile ilgili daha çok bilgi almak için ana sayfadan " Yatırım Teşvik Uygulamaları” terimini aratırsanız başvuru aşamasında ihtiyacınız olan belgelere ve diğer aydınlatıcı dokümanlara ulaşabilirsiniz:https://www.yatirimadestek.gov.tr/arama?q=Yat%C4%B1r%C4%B1m+Te%C5%9Fvik+Uygulamalar%C4%B1

Daha fazla bilgi almak için Konya Yatırım Destek Ofisini arayabilir veya konyaydo@mevka.org.tr adresine sorularınızı mail atabilirsiniz.

Saygılarımızla

Konya Yatırım Destek Ofisi

+
Merhabalar, karton bardak üretimi için makine alımı destek veriyor musunuz? Destek için ne gerekiyor ?
U. Ş. - Denizli - 17.10.2020
Cevaplayan : Denizli Yatırım Destek Ofisi - Alper Avşar - 19.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Sizinle yaptığımız görüşmede edindiğimiz ilk defa ve yeni bir iş kurduğunuz bilgisinden hareketle " KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri”ni alarak çalışmalarınıza başlamanız size fayda sağlayacaktır. Bir girişimcinin ihtiyaç duyacağı ve süreci kolaylaştıracak bilgiler ile İş Planı hazırlanması konusunda bu eğitimlerden faydalanabilirsiniz. KOSGEB’in internet sitesinden, girişimcilik eğitimlerine ilişkin bilgiye https://lms.kosgeb.gov.tr/ bağlantısından ulaşabilirsiniz. KOSGEB Girişimcilik Eğitimini aldıktan sonra, KOSGEB Girişimcilik Desteklerine kurumdan teyit edeceğiniz şartları sağlamanız halinde başvurabilirsiniz.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri, Geleneksel Girişimcilik Desteği ve İleri Girişimcilik Desteği olarak ikiye ayrılmaktadır. Karton bardak imal etmeyi planladığınıza göre İleri Girişimcilik Desteğine başvurmanız uygun olacaktır. https://www.yatirimadestek.gov.tr/arama?q=ileri+giri%C5%9Fimcilik bağlantısından KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İlgili destek kapsamında makine, teçhizat ve yazılım desteği bağlamında düşük, orta-düşük teknoloji düzeyinde 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında işletme kuruluş, performans ve sertifika destekleri yanında % 75 oranında olmak üzere makine, teçhizat ve yazılım ile Mentörlük, İşletme Koçluğu ve danışmanlık desteği verilmektedir; ayrıca yerli malı belgeli ürün alınması durumunda destek oranı %90’a ulaşmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Karar ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yatırımlara ilişkin teşvikler sunulmaktadır. Yatırım fikrinizle ilgili Denizli’de asgari 1 Milyon TL yatırım yapmanız halinde, makine ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetini içeren genel teşviklerden yararlanabilirsiniz. Kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusunda asgari 10 Milyon TL yatırım yapmanız halinde ise genel teşvik kalemlerine ek olarak SGK İşveren Hissesi Desteği (3 yıl boyunca, Yatırıma Katkı Oranı %15) ve Vergi İndirim Desteği (Vergi İndirim Oranı %55, Yatırıma Katkı Oranı %20) içeren bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek %35 vergi indirimi oranı ise % 100 olmak üzere uygulanmaktadır. 2017-2021 yılları arası yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Genel teşvik ve bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle yatırım teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS ) sistemi https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanamaz. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz gerekmektedir.

Danışacağınız herhangi bir husus olduğunda iletişime geçebilirsiniz.

Saygılar.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru