Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 47 dakika
3191 adet sonuç bulundu.
+
%50 destekli Balya makinası veriliyor mu bu yıl?
İ. D. - Kocaeli - 20.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 20.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuzdan anladığımız kadarıyla (mülga) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Programı Makine-Ekipman Desteği'nden bu yıl da yararlanma imkanınız olup olmadığını öğrenmek istemişsiniz. Balya makinesi dahil 41 yatırım konusunu destekleyen bahsi geçen destek programı, en son 2014 yılında uygulanmıştı. 2014 yılı destek programı hakkındaki tebliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10): https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140510-17.htm 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı itibarıyla detaylarını Yatirimadestek.gov.tr sitemizde bulabileceğiniz aşağıda belirtilen iki destek programı ile makine-ekipman alımını içeren yatırımlar desteklemektedir.

 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteği
  • Güncel çağrının son başvuru tarihi: 09/04/2021
  • Aşağıdaki Tarımsal Ekonomik Yatırım Konularında yapılacak başvurular Hibe Desteği kapsamında değerlendirilir.
   • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
   • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
   • Desteklenen Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; Yenilenebilir Enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgâr enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler
   • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar
   • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
  • Desteklenen harcama kalemleri:
   • İnşaat harcamaları
   • Makine-Ekipman ve Malzeme
    • Sabit yatırımlar kapsamında Bütçelendirilen balya ve silaj makineleri referans fiyat uygulamaları hariç, hibeye esas tutar ile Ayni Katkının beraber bütçelendirildiği bütün (monoblok) yapıdaki makineler ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip Projeler kabul edilmez
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği
  • Güncel çağrının son başvuru tarihi: 23/03/2021
  • Aşağıdaki Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında yapılacak başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
   • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
   • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar
   • Bilişim sistemleri ve eğitimi
   • El sanatları ve katma değerli ürünler
   • İpek böceği yetiştiriciliği
   • Su ürünleri yetiştiriciliği
   • Tarımsal amaçlı Kooperatif ve birlikler için makine parkları
   • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları
  • Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapılabilir.
  • Desteklenen harcama kalemleri:
   • İnşaat harcamaları
   • Makine-Ekipman ve Malzeme
    • Elektrikli traktör, balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makine ve ekipmanlar hibeye uygun giderler kapsamında değerlendirilmez ve bu tip projeler kabul edilmez.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
YENİ İŞ YERİ AÇTIM DEVLET DESTEĞİ ALMAK İSTİYORUM NASIL ALABİLİRİM?
H. T. - Kahramanmaraş - 19.03.2021
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - İbrahim Başar Saydam - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Telefonda da görüştüğümüz üzere, yedek parça ticareti yapan işletmeniz için, eğer işletmeyi kurduğunuz tarihten önce e-devlet üzerinden "Geleneksel Girişimcilik Eğitimini" tamamladıysanız, işletmeyi kurduğunuz tarihten itibaren 1 yıl içerisinde "Geleneksel Girişimcilik Destek Programına" başvuru yapabilirsiniz. KOSGEB tarafından yürütülen bu destek programı hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

KOSGEB desteği ile kurulmuş işletmeler, KOBİ Finansman Desteği adı verilen Kredi faiz desteğinden de faydalanabilmektedir. Bu destek programının linki de aşağıdadır. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi

Ayrıca, işletmenizde personel istihdam etmek üzere İŞKUR'a başvurduğunuzda İŞKUR'un da istihdama yönelik teşvikleri bulunmaktadır. Bu teşviklere de https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/arti-istihdam-tesviki/ linkinden ulaşmanız mümkündür.

İşletmenizin hayırlı olmasını diler bol kazançlar temenni ederiz.

+
Sayın Yetkili; İzmir-Torbalı'da konuşlu sünger fabrikamıza üretimde kullanılmak üzere 220.000 Euro değerinde yeni makine almayı planlıyoruz. 2019 yılındaki değişiklikle Resmi Gazete’deki yayımlanan değişiklikle; OECD teknoloji tanımına göre orta-ileri teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar ile ilgili hükümler uyarınca, fabrikamıza almayı planladığımız makineler "Bölgesel Teşvik" kapsamına girer mi? Değilse "Genel Teşvik" kapsamında nelerden faydalanabiliriz?
H. A. - İzmir - 19.03.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 19.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız yatırımınız " Yataklar ve yatak malzemeleri” niteliğinde ise ve asgari 4 milyon TL üzerinde bir maliyet söz konusu ise bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırım konularından sayılmaktadır. Eğer yatırım Projeniz bu kriterleri sağlıyorsa; makine ve ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanabilecektir. Bunun yanı sıra 2 yıl SGK İşveren Hissesi Desteği ve yatırımın yüzde 15'i kadar Vergi İndirimi Desteği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde Yatırım Yeri Tahsisi imkânı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca, 2022 yılına kadar yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırımın % 30’una kadar ve % 100 oranında uygulanmakta, 2021 yılında yapılacak bina-inşaat harcamalarında ise KDV İadesi söz konusu olmaktadır.

Planlanan yatırımınızın yukarıdaki asgari tutarın altında olması ancak 1 milyon TL üzerinde olması halinde Genel Teşvik Uygulamalarından yararlanılabilmektedir. Bu durumda, makine ve ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanabilecektir.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza YDO@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Sayın Yetkili; İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan fabrikamızda musluk imalatı yapmaktayız. Kocaeli ilinde yaklaşık 5000-10000 m2 aralığında daha kapsamlı bir fabrika yapma düşüncemiz var. Yeni kurulacak bu fabrikada 40-60 kişi daha istihdam edilecek ve ciddi ölçüde yerli makine alımı planmaktadır. Bununla ilgili olarak alabileciğim teşvikleri öğrenebilir miyim ve bu bölgede arsa tahsisi imkanlarından yararlabilir miyiz? Teşekkürler. İyi çalışmalar.
M. Y. - Kocaeli - 19.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizi telefonla aradık ancak ulaşamadık. Verdiğiniz bilgilere göre internet sitenizi incelediğimizde madeni eşyadan batarya ve duş seti imalatı yaptığınızı tespit ettik. Yatırım konunuz, US-97 sınıflandırmasına göre 2899.5.01 Demir, çelik, bakır veya alüminyumdan eviye, lavabo, küvet ve diğer hijyenik eşyalar ile bunların parçaları kapsamına girmekte olup Kocaeli'de asgari 1 milyon TL'lik sabit yatırım öngörmeniz halinde 2012/3305 sayılı Karar’ın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen Genel Teşviklerden yararlanabilirsiniz. Genel Yatırım Teşvik Belgelerinin içerdiği teşvik unsurları arasında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hükümlerince uygulanan Yatırım Yeri Tahsisi teşviki yer almamaktadır.

 • Yerli ve İthal Makine ve Teçhizat alımlarında KDV İstisnası
 • Yazılım ve Gayri Maddi Hak alımları ve kiralamalarında KDV İstisnası
 • İthal Makine ve Teçhizat alımlarında Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Teşvik Belgeli Yatırımlara diğer mevzuatlar kapsamında sağlanan ilave teşvikler:
  • İmalat Sanayi yatırımları için İnşaat Harcamalarında KDV İadesi
  • İmar ile ilgili harçlardan ve diğer harçlardan istisnalar
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Emlak Vergisi Muafiyeti

Ancak 2012/3305 sayılı Karar’ın Ek-2’si 2B_İller sayfasında Dip Notlar 1 Madde'de geçen aşağıdaki hüküm kapsamında Kocaeli'deki ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleşmesi öngörülen US-97 sınıflandırması 28 Makine Ve Teçhizatı Hariç; Metal Eşya Sanayii yatırımları, NACE Rev. 2 kodu bazında ihtisas sektörleri listesinde yer alan ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılacak olmaları halinde Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Bölgesel Yatırım Teşvikleri kapsamında yukarıda listelenen teşvik unsurlarına ilave olarak Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi de sağlanmaktadır. Ancak Yatırım Yeri Tahsisi, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri uyarınca Organize Sanayi Bölgesi Parselleri için geçerli olmadığı için ihtisas organize sanayi bölgeleri özelinde sağlanan Bölgesel Yatırım Teşvikli Belgeli yatırımlar için bu teşvik unsuru (Yatırım Yeri Tahsisi) geçerli olmayacaktır. Hatta, ilgili Usul ve Esaslar'da yatırım yeri tahsisi alınabilmesi için yatırım yerinin mevcut bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içerisinde organize sanayi veya Endüstri Bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartı aranmaktadır. İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin ihtisas sektörleri Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlanan ÇED Kararlarında belirtilmektedir.

İstanbul ili hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

Ör. Makine İhtisas OSB (Dilovası, Kocaeli) ihtisas sektörleri için: http://www.makineosb.org.tr/Content/UploadedDocuments/OSB%C4%B0%C3%A7erisindeBulunanTesislerinKiralamaProsed%C3%BCr%C3%BC.pdf

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ve diğer ilgili mevzuatlar (ör. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) uyarınca yatırım yeri tahsisi alabileceğini parsellerin bilgisine aşağıda linki yer alan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.milliemlak.gov.tr/

Organize Sanayi Bölgelerine yapılacak yatırımlara yönelik olarak aşağıdaki teşvikler sağlanmaktadır.

 • " OSB Tüzel kişiliği” Tarafından yapılan Arsa Tahsis ve Satışlarında KDV İstisnası, Damga Vergisi İstisnası ve Tapu Harcı İstisnası
 • OSB Tüzel Kişiliği Mülkiyetindeki Arsalar için Tapu Tesciline kadar Arazi Vergisi Geçici Muafiyeti
 • OSB’lerdeki Binalar için Bina Vergisi için Süresiz Bina Vergisi İstisnası
 • OSB’ler içinde gerçekleşen İnşaatlar için İnşaat HarcıveYapı Kullanma İzin Harcı İstisnası
 • Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi

Detaylar için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet_osb_katilimcilarina_saglanan_tesvikler.pdf

Yatırımınızın finansmanı için alacağınız teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın 20 milyon TL ve üzeri olması halinde Kalkınma ve Yatırım Bankası'nca sağlanan avantajlı Yatırıma Destek Kredisi'ne başvurabilirsiniz. NACE Rev. 2 sınıflandırmasına göre 25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı ve 25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı yatırımları kredilendirilen sektörler arasında yer almaktadır. Kredi programı kapsamında ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, İthal İkamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, İhracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı önceliklidir.

Yatırıma Destek Kredisi: https://kalkinma.com.tr/biz-ne-yapiyoruz/proje-finansmani-ve-kurumsal-krediler/yatirima-destek-10-yila-kadar-vadeli-tl-kredisi

Bu teşviklerle ilgili daha detaylı bir bilgilendirme, e-posta adresinize iletilecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar, Karasu ilçesinde hayvancılık yatırımı yapmak istiyorum. Barınak ve tarım ekipmanları almak istiyorum, Hangi desteklerden faydalanabilirim?
G. K. - Sakarya - 19.03.2021
Cevaplayan : Sakarya Yatırım Destek Ofisi - Murat Uncuoğlu - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Yatırım fikriniz hakkında sizi bilgilendirmek için telefonla aradık fakat ulaşamadık. Konu hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) uyarınca yürütülen Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Destek Programı 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruya açıktır.

Bu program kapsamında;

• Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

• Toplam Bütçesi 250.000 TL altı olan Projeler kabul edilmemektedir.

• Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

• Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik Hibe Desteği verilmemektedir.

Bunun yanı sıra, Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu, düşük faizli kredi imkanı sağlayan Hayvansal Üretim Kredileri bulunmaktadır. Bu krediler, çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek / Tüzel kişi üreticilerin ihtiyaçları için sunulmaktadır.

Bu kapsamda;
• Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan alımına ilişkin giderler için İşletme Kredisi,

• Ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; yatırımın yapılacağı tarla / arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderler için Yatırım Kredisi mevcuttur.

Ziraat Bankası kredileri hakkında detaylı bilgi için: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim/hayvancilik-ve-su-urunleri-kredileri/hayvansal-uretim-kredileri

Yatırım süreciniz ile ilgili diğer sorularınız için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sakarya Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Sakarya Mah. No:19 SATSO Binası 54060 Arifiye / SAKARYA

E-Posta: sakaryaydo@marka.org.tr

Telefon: 0-262-3320144

+
Merhabalar, E-Ticaret ile uğraşıyorum bana destek verebilecek bir yatırım programı var mı?
F. A. - Gaziantep - 19.03.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Nur Özonat - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Telefon görüşmesinde belirtmiş olduğumuz üzere, Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak E-Ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği mevcuttur. Bu kapsamda, şirketlerin 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'de düzenlenen şartları haiz ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir. Şirketler, destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilmektedir.

Merak ettiğiniz başka hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yararlı olabilecek bağlantılar :

https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/Onay_Verilen_Siteler_Listesi_(2021_1).pdf

https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/2573_Karar_30_01_2021.docx.docx

https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/Genelge_2573_30012021.docx

+
Merhabalar ben Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi adı altında 1) Hidroponik sistem sera kurmak istiyorum. Hidroponik sistem normal sera gibi değil m2 maliyeti daha fazla ama 1.5 da hidroponik serada yetiştirilecek ürün , 3 da normal serada yetiştirilecek üründen daha fazla olur.Dolayısı ile 3 da proje kuralı hidroponik sistem için geçerli mi? 2 )Projemiz onaylandı diyelim. Süreç nasıl ilerliyor, %50 si hibe %50 sini biz ödüyoruz ama biz ödemeyi nasıl yapıyoruz? Teşekkür ediyorum.
O. K. - Hatay - 18.03.2021
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmesinde ifade edilen hususların özeti aşağıda yer almaktadır.

Her iki sorunuzun cevabı, " 2020/24 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları”nda belirtilmiş olup söz konusu belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/trgm/I.%20UYGULAMA%20ESASLARI%20EKONOM%C4%B0K.pdf

 1. 2020/24 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları 3.1.2 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar bölümü modern seralarla ilgili ilk maddesinde belirtildiği üzere, " yeni seraların en az üç dekar olarak Projelendirilmesi” şartı bulunmakta olup seradaki üretim teknolojisine göre bu konuyla ilgili herhangi bir istisna mevcut değildir.
 2. Söz konusu usul ve esasların 10.4 Proje Harcamalarının Kontrolü Maddesi altında yer alan c), ç) ve d) fıkralarında ödemelerin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

Detaylı bilgi almak istediğiniz hususlar olursa Ajansımızı ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba iyi çalışmalar 620101 nace kodlu -BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB) faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.Yazılım geliştirme ERP programı,uluslararası araştırmsa,yazılım ihracı,yerlileştirme,yurtdışındaki yazılımın Türkiye'de üretilmesi gibi girişimlerde bulunmak istiyoruz.hangi desteklere başvuru yapmamız gerekecek ya da finansal desteği nereden sağlayabiliriz?
D. G. - İstanbul - 18.03.2021
Cevaplayan : Yalova Yatırım Destek Ofisi - Ali Kerem Fidan - 18.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Programlama ve yazılım geliştirme ile ilgili planladığınız yatırım ile ilgili teşvikler ve destek programları aşağıda izah edilmektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi

2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” uyarınca asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas Serbest Bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları, öncelikli yatırımlar kapsamında 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek yatırımlara KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, SGK işveren hissesi desteği, vergi indirimi, faiz/kar payı desteği imkânı sunulmaktadır. Detaylı bilgi için sitemizde yer alan Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz. İhtisas Serbest Bölgeler içinde yararlanabileceğiniz destekler için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-ihtisas-serbest-bolgelerine_uygulanan_tesvik_ve_muafiyetler.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GEÇERLİ DESTEKLER

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen ve Ar-Ge, Tasarım ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren Girişimcileri belli teşviklerden yararlandırmaktadır. Bu alanlara yatırım yapmanız durumunda faydalanacağınız detek kalemleri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/detay_teknoloji_gelistirme_bolgelerindeki_girisimlere_yonelik_tesvikler.pdf

TİCARET BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amacı: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve Markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Kapsamı: Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

Desteklenecek Faaliyetler:

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dâhil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dâhil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Bilişim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

Konuya ilişkin detaylarla ilgili https://kolaydestek.gov.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve İhracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda Bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje Bütçesi, son onaylı mali yıl Net Satış Hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 • Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

AR-GE, ÜR-GE VE İnovasyon DESTEK PROGRAMI (750.000 TL’ye kadar)

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin

sağlanmasıdır.

Bu kapsamda geliştirilecek yazılımların Frascati Kılavuzu'nda Ar-Ge olarak yer alan başlıklar ile uyumlu olması beklenmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için: https://www.TÜBİTAK.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati_Presentation.pdf

Destek Kalemleri

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği:150.000 TL, %75
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 300.000 TL, %75
 • Nitelikli Personel Gideri Desteği: 200.000 TL, %100
 • Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL, %75
 • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: 100.000, %75
 • Test Analiz ve Belgelendirme Desteği: 100.000, %75
 • Proje Danışmanlık Desteği: 20.000 TL, %75
 • Eğitim Desteği: 20.000 TL, %75
 • Proje Tanıtım Desteği: 10.000 TL, %75
 • Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği: 15.000 TL, %75
 • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği: Gerçek Kişi için 5.000 TL, Sermaye şirketleri için 10.000 TL

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

Bilgi verdiğimiz bu hususlarla ilgili danışmak istediğiniz başka bir konu olursa ofisimizi ziyaret edebilir, e-posta ya da telefon yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

E-posta: yatirim@istka.org.tr

+
Kırsal kalkınmaya nasıl başvuruluyor? Sondaj, güneş paneli ve damlama yapılacak.
A. A. - Manisa - 17.03.2021
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Coşkun - 18.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Detaylı bilgi alabilmek için telefonla size ulaşmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Sorunuzdan sondaj, güneş paneli ve damlama sulama üzerine kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı Gerçek Kişiler ile tarımsal şirketler, sulama Kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başvuru sahibi olabildiği Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programı kapsamında;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması

konularında yatırımlar desteklenmektedir ve %50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilmektedir. 2021 yılı için son başvuru tarihi 30.03.2021 olup Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ya da Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ayrıca, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla verilmekte olan IPARD destekleri kapsamında Yenilenebilir Enerji Tesisleri yatırımları desteklenmektedir. Yenilenebilir enerji tesisleri; elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi enerji ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

IPARD destekleri çağrı usulü olup çağrı ilanları ve desteklerle ilgili her türlü ayrıntılı bilgiye Manisa İl Koordinatörlüğünden veya kurumun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Ayrıca, sorularınızla ilgili olarak 444 8535 numaralı TKDK Yardım Masası hattını arayabilirsiniz.

Detaylı bilgi edinmek için 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan ve manisaydo@zafer.gov.tr e-posta adresi üzerinden Manisa Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhaba sayın yetkili, ilaç ve medikal alanda firma kurmak ve satış yapmak istiyoruz. Yararlanabileceğimiz bir destek program var mıdır acaba? TEŞEKKÜRLER
B. S. - Antalya - 17.03.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Seyitcan Altınkaynak - 17.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda görüştüğümüz üzere, ilaç ve medikal sektöründe bayilik usülü yapacağınız faaliyetler kapsamında firma kurmak için KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’na başvurabilirsiniz. KOSGEB Yeni Girişimci Programından faydalanabilmek için; Öncelikle iş fikrinize yönelik NACE Kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. ( " 46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti” yada " 47.74.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil)” gibi). İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almış olmanız gerekiyor. Başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Yapacağınız yatırımın yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan medikal cihazların ve aletlerin üretimine yönelik olması durumunda öncelikli yatırım olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamdaki destek unsurları; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, vergi indirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, faiz/kar payı desteği, Yatırım Yeri Tahsisidir. Destek oranları hakkında daha detaylı bilgi için sitemizde yer alan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, 2021 yılında ilan edilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında öncelikli ürün grupları http://www.hamle.gov.tr/ adresinde ilan edilmiş olup yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler kapsamında eczacılık ve tıbbi cihaz sektörleri yer almaktadır.

Ayrıca, KOSGEB "Finansman Destek Programı" kapsamında banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkânlar dâhilinde destek verilmektedir. Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. Acil destek ve makine-teçhizat kredileri, kredi alındığı tarihten itibaren azami 36 ay, işletme kredileri azami 18 ay desteklenmektedir.

Diğer yandan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasınca yürütülen ‘Yatırım Destek Kredisi’ mekanizması ile dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirme kapsamında 10 yıla kadar Vadeli, TL cinsinden, yıllık %7,75 sabit faiz oranıyla Yatırım Kredisi imkânı sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

İlgili bağlantılar;

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/materyal/girisimciligigelistirme/story_html5.html?tincan=true

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru