Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 14 saat 47 dakika
3191 adet sonuç bulundu.
+
Ben büyükbaş hayvancılık yapmak istiyorum. Fakat bir öncüluğe ihtiyacım var, sizden yardım istiyorum.
V. D. - Erzurum - 31.03.2021
Cevaplayan : Erzurum Yatırım Destek Ofisi - Ozan Gündüz - 31.03.2021
Cevap :

Merhabalar,

Büyükbaş hayvancılık yatırımınıza yönelik destek alabileceğiniz destek/teşvik unsurları aşağıda belirtilmektedir:

 1. Tarım Kredi Kooperatifi/Ziraat Bankası Kredi Destekleri

Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası tarafından büyükbaş/küçükbaş hayvan alımları yatırım dönemi ve işletme dönemlerine yönelik faiz indirimli krediler sağlanabilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için ilgili Tarım ve Kredi Kooperatifi Müdürlüğü veya Ziraat Bankası şubesiyle irtibata geçmeniz önerilmektedir.

 1. Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Desteklemeleri Programı kapsamında gerçek ve Tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlar %50 oranında, yetiştiricilerce kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik yatırımlar %50 oranında, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca damızlık küçükbaş hayvan yatırımları %85 oranında desteklenebilmektedir.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler web sitesini incelemeniz ve ilgili Tarım İl/İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçmeniz önerilmektedir.

 1. Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi/Cazibe Merkezleri Programı

Erzurum’da 500 Bin TL Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları ile OSB içerisinde asgari 500 bin TL tutarındaki süt ürünleri imalatı yatırımları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunması halinde 5.Bölge destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Bu çerçevede yatırım kapsamında yaptığınız makine ekipman yatırımı için KDV-Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi (toplam yatırım tutarının %50’sine ulaşıncaya kadar %90 onanında vergi indirimi), SGK Primi İşveren Hissesi Desteği (yatırımınız sonrası sağlanan ilave istihdamın her birinin asgari ücrete tekabül eden SGK Primi İşveren Payından 10 yıl boyunca muafiyet), Faiz İndirimi (TL:5 puan, Döviz:2 puan) sağlanmaktadır.

Toplam yatırım tutarınızın 2 milyon TL’yi aşması ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun bulunması halinde Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 6. Bölge destek unsularından ve enerji desteğinden istifade edebilirsiniz. Bu çerçevede yatırım kapsamında yaptığınız makine ekipman yatırımı için KDV-Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi (toplam yatırım tutarının %55’ine ulaşıncaya kadar %90 onanında vergi indirimi), SGK Primi İşveren Hissesi Desteği (yatırımınız sonrası sağlanan ilave istihdamın her birinin asgari ücrete tekabül eden SGK Primi İşveren Payından 12 yıl boyunca muafiyet), SGK Primi İşçi Hissesi ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği (yatırımınız sonrası sağlanan ilave istihdamın her birinin asgari ücrete tekabül eden SGK Primi İşçi Hissesinden ve Gelir Vergisi Stopajından 10’ar yıl boyunca muafiyet Faiz İndirimi (TL:7 puan, Döviz:2 puan) sağlanmaktadır. Ayrıca toplam yatırım tutarının %25’ini aşmamak kaydıyla aylık enerji giderinizin %30’una destek sağlanmaktadır.

Ancak 5 ton/gün ve altındaki süt işleme yatırımları teşvik sistemi kapsamı dışındadır.

Yatırım Teşvik Belgesi ve Cazibe Merkezleri Programı başvuruları www.sanayi.gov.tr sitesinde yer alan E-TUYS sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Cazibe Merkezleri Programının süresi 31/12/2021 yılında sona ermektedir. Bu nedenle söz konusu programa başvurmayı düşünüyor iseniz bu yıl içerisinde başvuru yapmanızı önermekteyiz.

 1. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbiri kapsamında Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması başlığında süt işleyen tesislere Hibe Desteği sağlanabilmektedir. Bu çerçevede süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et sektörleri için uygun maliyet toplamı en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro olup TKDK tarafından uygun bulunması halinde toplam uygun maliyetin %40’ına kadar hibe desteği verilmektedir.

Konuyla ilgili olarak www.tkdk.gov.tr sitesini takip etmeniz önerilmektedir.

 1. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Destekleri:

Kalkınma Ajansı destekleri arasında faizsiz kredi destek programı bulunmaktadır. Program şu anda açık olmamak ile birlikte, ilan edilmesi halinde Ajans ile irtibata geçmeniz halinde faizsiz kredi destek programımın şartları (başvuru koşulları, destek tutarı vs.) sizinle paylaşılabilecektir.

Konuyla ilgili olarak www.kudaka.gov.tr sitesini takip etmeniz önerilmektedir.

Sorularınız olması halinde bizlere ulaşmaktan lütfen çekinmeyiniz.

+
Orta ölçekli organik çilek serası kurmak istiyorum. Bununla ilgili bir teşvik çalışmanız var mı acaba?
K. Y. - Adana - 30.03.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Aslı Şekeroğlu - 30.03.2021
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Telefon ile yaptığımız görüşmede belirtildiği üzere sera yatırımları, asgari yatırım şartlarını sağlaması durumunda teşvik sisteminden ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanma imkanına sahiptir.

Adana, teşvik sisteminde 3. bölgede yer almaktadır ve yapılacak seracılık yatırımlarının bölgesel teşvik sisteminden faydalanabilmesi için asgari 500.000 TL ve en az 10 dekar alan büyüklüğünde olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan yatırımlar KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği (5 yıl veya yatırım tutarının %20'si oranında), vergi indirimi (yatırım tutarının %25'i oranında) ve faiz desteğinden (TL'de 3 puan, dövizde 1 puan indirimli) yararlanabilir. Ayrıca yatırımınızı Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Saimbeyli, Karataş, Yumurtalık, Tufanbeyli ilçelerinde yapmanız durumunda 4. bölge teşviklerinden faydalanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi dışında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nı inceleyebilirsiniz. Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seralar bu çağrı kapsamında desteklenmektedir. Modern sera başvurularında yeni tesisler için dekar başı maliyet; topraklı seralarda en fazla 150.000 TL/daa, topraksız seralarda en fazla 180.000 TL/daa, topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 210.000 TL/daa, topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 240.000 TL/daa olmalıdır. Bu programda Proje toplam Bütçesi, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda azami 3.000.000 TL'dir. Proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir ve verilebilecek hibe tutarı en fazla 1.500.000 TL'dir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021 tarihine uzatılan programın uygulama esaslarına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/Uygulama/I.%20UYGULAMA%20ESASLARI%20EKONOM%C4%B0K.pdf

Yatırım aşamasında oluşabilecek diğer sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, işlerinizde kolaylıklar dileriz.

+
Zonguldak, Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde bir fabrikamız var. Yanına yeni bir tesis dada kurmak istiyoruz. Bunun için yatırım teşviklerinden hangi oranlarda ve nasıl yararlanabliriz? Yardımcı olabilir misiniz?
Y. S. - Zonguldak - 29.03.2021
Cevaplayan : Zonguldak Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Ayhan İnanır - 29.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Zonguldak ili, Yatırım Teşvik Sisteminde 3. bölgede yer almakta olup 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan ilçe bazlı teşvik sistemiyle Gökçebey ve Kilimli ilçeleri bir alt bölge olan 4. bölge kapsamına alınmıştır. Dolayısyla yatırım yapmayı planladığınız alan 4. bölge destekleri kapsamındadır.

Tarafınızla yapılan telefon görüşmesi ve e posta kanalıyla kurulan iletişim neticesinde, "Merkezi Isıtma Kazanlarının Aksam ve Parçalarının İmalatı" (US Kodu:2812.2.03.00) konusunda yatırım yapmayı planladığınız anlaşılmaktadır. Söz konusu sektör bölgesel teşvik kapsamında olup yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi almış olmak kaydıyla aşağıdaki destek unsurarından faydalanma imkanınız söz konusu olacaktır:

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi Desteği (Vergi İndirim Oranı:%70, Yatırıma Katkı Oranı:%30)

Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği (6 yıl, Yatırıma Katkı Oranı:%25)

Faiz Desteği (1 Milyon 200 Bin TL’yi geçmeyecek şekilde Türk Lirası için 4 puan, Döviz 1 puan indirimli)

Yatırım Yeri Tahsisi

Ayrıca, 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Teşviklerden faydalanabilmek için yatırıma başlamadan önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı uygulama aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Yararlanabileceğiniz teşvikler hakkında daha detaylı bilgi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Teşvik Robotunu kullanabilirsiniz.

Sorularınız ve yatırım sürecinizde destek sağlayabileceğimiz hususlar için aşağıda belirtilen irtibat bilgileri aracılığıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak Yatırım Destek Ofisiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: (0372) 257 74 70

E-posta: zonguldakydo@bakka.gov.tr

Adres: Güney Mh. Zonguldak Yolu Cd. No:36 Kozlu / ZONGULDAK

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
47.91.14 NACE koduyla bir limited şirket kurduk. C2C pazaryeri modeli kurmak üzerine bir projemiz var. İşleyiş itibariyle ilkleri de barındıracak bu proje için patente de başvurduk. Bununla ilgili herhangi bir destek mevcut mudur?
İ. S. Ö. - Ankara - 29.03.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 29.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuzda; 47.91.14 - Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret NACE Kodu ile bir limited şirket kurduğunuzu ve C2C (İngilizce de Customer to Customer (Tüketiciden Tüketiciye)) online AVM olarak nitelendirilen kişi ve kurumların mağazalar açarak aylık bedel mukabilinde yada komisyon ödeyerek e-pazaryerinde satış yapma imkanı buldukları yenilikçi bir elektronik ticaret platformu kurduğunuzu ve ne tür desteklerin mevcut olduğunu sormuşsunuz. Bu kapsamda ilgili şartlar sağlandığında aşağıdaki desteklerden faydalanabilirsiniz.

Ticari faaliyetlerinizin uluslararasılaştırılması amacı ile diğer satış ve pazarlama kanallarını kullanırken alabileceğiniz bazı destekler mevcuttur. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Reklam Desteği kapsamında 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilmektedir. Bu destek ile tanıtım harcamalarının % 60’ı yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bu destekle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz https://kolaydestek.gov.tr/Destekler/2/24 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca İhracata yönelmeniz ve "Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve Kooperatif şirketler” kapsamına girmeniz durumunda; Ticaret Bakanlığının "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” destek aracı kapsamında yararlanıcı olabilirsiniz. Bu desteğin amacı "Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.” Bu kapsamda firmanızın E-Ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenebilecektir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Her iki destek aracı kapsamında destek alıp alamayacağınız hakkında nihai karar Ticaret Bakanlığı tarafından verilecektir.

Bunlara ek olarak işletmenizi geliştirebilmenize yönelik ihtiyacınız olan finansal destek için sıfır faizle başlayan Kredi uygulamalarından faydalanabileceğiniz görülmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=900 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bizlere, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek ve 0312 310 03 00’nolu telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bilgilerinize suanr, iyi çalışmalar dileriz.

+
Engelli hibe desteği hakkında bilgi verebilir misiniz?
R. Ö. - Şırnak - 27.03.2021
Cevaplayan : Şırnak Yatırım Destek Ofisi - Murat Katı - 27.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yapılan telefon görüşmesinde detaylarını belirttiğimiz üzere İŞKUR Engelli Hibe Desteği Programı’ndan yararlanabilirsiniz.

Destekten yararlanabilmeniz için;

 • İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
 • Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az %40’ından yoksun olduğuna ilişkin " Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projelerinde " Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise " Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak şartlarını sağlamanız gerekmektedir.

Destek Unsurları;

 1. Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,
 2. İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,
 3. Kuruluş (Demirbaş) desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

• Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi gerekmekte olup, aksi durumun tespit edilmesi halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınmaktadır.

Programa yönelik son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 olup, başvurular İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla (e-devlet üzerinden) yapılmaktadır.

Programa ilişkin detaylı bilgiler için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Program Rehberi:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/basvuru_rehberi-engellilere_yonelik_proje_destegi.pdf

Program Başvuru Klavuzu:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/kilavuz-engellilere_yonelik_proje_destegi.pdf

Hizmet sektörüne yönelik yatırım yapmanız durumunda ise; KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’ndan yararlanabilirsiniz.

Destek Unsurları;

 • Tüzel kişiliğe göre 10 bin TL'ye kadar kuruluş desteği,
 • Prim gün sayısına göre iki yıl boyunca yıllık 20 bin TL'ye kadar performans desteği ile,
 • 5 bin TL'ye kadar sertifika desteği olmak üzere toplamda 55 bin TL destek sağlanabilmektedir.

Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave edilerek, toplam 65 bin TL destek almanız mümkündür.

Geleneksel Girişimci Destek Programına ilişkin detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Detaylı bilgi için Şırnak İŞKUR İl Müdürlüğü, Şırnak KOSGEB İl Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Şırnak İŞKUR İl Müdürlüğü: 0 (486) 216 20 79

Şırnak KOSGEB İl Müdürlüğü: 0 (486) 216 77 71

Şırnak Yatırım Destek Ofisi: 0 (486) 216 24 68

+
Halihazırda E-TUYS üzerinden devam eden yatırım teşvik belgemizin tamamlama vizesi işlemleri hakkında bilgi verebilir misiniz? E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yapacağımız tamamlama vizesi işlemi, YMM rapor onayı ile mi ilerleyecek? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
G. O. - Ankara - 26.03.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Erdem Koçoğlu - 26.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım tamamlandığında veya teşvik belgesi süre sonu tarihinden itibaren 6 ay içinde firmaların Tamamlama Vizesi yapılmasına yönelik başvuruda bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tamamlama vizesi başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bina inşaat, ithal ve yerli makine-teçhizat vs. harcamalarına ilişkin tüm fatura ve beyannameler sisteme " Fatura Girişi” ve/veya " Beyanname Girişi” alanlarından eksiksiz olarak girilmiş olmalıdır. Makine ve Teçhizat alımlarının yevmiye girişlerinin tamamlanması ve girilen faturaların ve/veya " Gümrük Giriş Beyannamelerinin” toplam tutarının mevzuattta öngörülen asgari yatırım tutarının altında kalmaması gerekmektedir. Tamamlama vizesi için eklenmesi gereken evraklar E-TUYS sisteminden eklenir.

İlgili E-TUYS sistemi üzerinde tamamlama vizesi sürecinin nasıl işlediğine dair detaylı bilgi için: e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf (yatirimadestek.gov.tr)

Tamamlama vizesi işlemi için istenen belgeler listesi şu şekildedir:

 • Ekspertiz Raporu (Yatırım yerinde yapılan incelemeye istinaden düzenlenmiş ve onaylanmış)
 • Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
 • Teşvik Belgesi Aslı veya Fotokopisi
 • İthal Makine-Teçhizat Listesi Aslı veya fotokopisi ve Yerli Makine-Teçhizat Listesi Aslı veya Fotokopisi
 • Yatırım Gerçekleşme Değerlerini Gösteren Yatırım Takip Formu (İmzalı+kaşeli)
 • Noter tasdikli İmza Sirküleri fotokopisi
 • Kapasite Raporu (yatırım konusu ile ilgili ve Sanayi Odasınca onaylı)
 • Yatırım kapsamında Kredi kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak hazırlanmış Taahhütname (imzalı ve kaşeli)
 • Gerçekleşen Yerli Makine-Teçhizat Listesi ve Harcama Varsa(Gerçekleşen İthal Makine-Teçhizat Listesi/Gerçekleşen Diğer Yatırım Harcamaları Listesi/Gerçekleşen Bina-İnşaat Harcama Listesi) [imzalı+ kaşeli+ekinde üzerinde sıra nosu yazılı fatura fotokopileri+sadece listeden 3 nüsha]

Tamamlama vizesi işlemi için Bakanlıkça görevlendirilen iki uzmanın firmayı ziyaret ederek yerinde inceleme yapması sırasında YMM’in de hazır bulunması ve ekspertiz sürecinde yer alması gereklidir. (Görevlendirilen uzmanlar Bakanlık personeli ise, YMM'nin hazır bulunmasına gerek yoktur). Yapılan yerinde izleme faaliyetinde tamamlama vizesi için istenen belgelerin tam olduğuna kanaat getirildiğinde, ekspertiz raporunda yer alan eksper imza alanını imzalayıp kaşelemesi gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

+
Merhaba ben malimüşavirleri olarak soruyorum; Bir mükellefimiz Malatya yeşilyurt osb içinde kumaş yıkanması(arpelenmesi) ve örmesine dair yatırım yapacaklar ama ikisi de farklı iş kolu olduğu için yatırım teşvik belgesi şartları da değişiyormuş. -Kumaş yıkama için şartları, asgari yatırım tutarını ve bu iş kolunda ki destekleri - Ve ayrıca kumaş örme için şartlar ve asgari yatırım tutarını öğrenebilirmiyiz. Bu fabrika ile yaklaşık 80-90 kişiye istihdam sağlanacaktır.
E. D. - Malatya - 25.03.2021
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Murat Bayazit - 25.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Sorunuzda belirtiğiniz Malatya’da kurulu OSB’lerde yapılacak imalat sanayi yatırımı mahiyetindeki yatırım konusu; sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde de ifade ettiğimiz üzere, 15/06/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 18. Maddesi uyarınca Yatırım Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında teşvik belgesi alınmak suretiyle 5. bölge desteklerinden faydalanabilecektir. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 13. Maddesi’nde ise 5. Bölge desteklerinden faydalanılabilmesi için yapılacak " Tekstil Ürünleri İmalatı” kapsamında, " Tekstilin aprelenmesi konusunda Komple Yeni Yatırım için 10 milyon TL, Tevsi Yatırım için 5 milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 milyon TL” asgari yatırım tutarı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede örme yatırımı için asgari 1 milyon TL’lik yatırım yapılması gerekmektedir. Yatırımla ilgili arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat gibi sabit yatırım harcamaları asgari yatırım tutarı kapsamında değerlendirilmektedir.

Söz konusu yatırım için, 5. bölge destek unsurları olan KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Bununla birlikte yatırım konunuz için, 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 7 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartının sağlanması ve Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenmesinin ilgili komite tarafından uygun görülmesi halinde 6. Bölge destek unsurlarından aynı oran ve sürelerde yararlanılabilmesi de mümkündür. Yukarıda belirtilen teşvik unsurları hakkında detaylı bilgiye yatirimadestek.gov.tr adresinde bulunan Teşvik Robotunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, belirttiğiniz yatırım konusu için yeni makine teçhizat alımlarında Yatırım Teşvik Belgesi avantajları dışında, çağrı usulü ile çıkılan Ajansımız desteklerini de takip edebilirsiniz.

Yatırımınız için alabileceğiniz teşvik ve destekler özelinde daha fazla bilgi için Fırat Kalkınma Ajansına telefonla ulaşabilir, Ajans resmi web sayfasını veya Malatya Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

+
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alacağım makina teçhizatı, leasing firmasından alırsam, leasingle konu edilen makinaların kurumlar vergisi indirim hakkını ben mi kullanırım, leasing firması mı kullanır? Mevzuatta yeri neresidir?
K. K. - Sivas - 25.03.2021
Cevaplayan : Sivas Yatırım Destek Ofisi - Yunus Emre Şeker - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alacağınız makine ve ekipmanı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (TEBLİĞ NO: 2012/1) 20. Maddesi'nde belirtildiği üzere Finansal Kiralama (Leasing) yöntemiyle temin edebilirsiniz. Yatırıma Katkı Oranındaki artıştan nedeniyle oluşacak Kurumlar Vergisi indirim hakkıyı sadece yatırımcı kullanabilmektedir. Bu noktada, leasing firması ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. Yatırım Teşvik Sistemi mevzuatı ile ilgili karar ve tebliğ www.yatirimadestek.gov.tr/destek/yatirim-tesvik-sistemi-2012-3305-sayili-karar/126 linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Sahnahan mevkii de yeni bir fabrika satın aldik. Ne tür destekler alabiliriz? Kayısı fabrikası gıda işlemesi ve paketlenmesi yapılmaktadır.
A. K. - Malatya - 25.03.2021
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Kaplan - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde OSB alanları dışında almış olduğunuz tesis için tadilat, makine ve frigolu araçlar dahil olmak üzere planladığınızı belirttiğiniz Komple Yeni Yatırım için müracaat edebileceğiniz destekler için kapsamlı ve özet bir bilgiyi aşağıda sunmak isteriz.

1- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın " Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 2021 Yılı Çağrısı” kapsamında " Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu” yatırımları desteklenmektedir. 9 Nisan 2021 tarihinin son başvuru tarihi olduğu program kapsamında 3 Milyon TL’ye kadar yeni yatırımlar %50’ye kadar desteklenmektedir. Alabileceğiniz desteklere hakkında detaylı bilgiye https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1290/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi-Degisikligi adresinden ulaşabilirsiniz.

2- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında " Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” yatırımları desteklenmektedir. Süresi uzatılarak 6 Nisan 2021 tarihine kadar müracaatları kabul edecek kurum, 1.250.000 Euro tutarına kadar olan yatırımları %40 oranında desteklemektedir. Alabileceğiniz destekler hakkında detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3- Malatya’da bu alanda yapacağınız asgari 1 Milyon TL yatırım için Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Alabileceğiniz teşvikler hakkında detaylı bilgiye yatirimadestek.gov.tr adresinde bulunan Teşvik Robotunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Belirttiğiniz sektör için yeni makine teçhizat alımlarında çağrı usulü ile çıkılan Ajansımız desteklerini de takip edebilirsiniz.

Yatırımınız için alabileceğiniz teşvik ve destekler özelinde daha fazla bilgi için Fırat Kalkınma Ajansına telefonla ulaşabilir, Ajans resmi web sayfasını veya Malatya Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

+
Ben huzurevi açmak istiyorum. Bu konuda bayanlara sağlanan devlet desteği var mı? Varsa nasıl bir yol izlemeliyim?
D. C. - Antalya - 25.03.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Seyitcan Altınkaynak - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Huzurevi Yatırımınızın ‘asgari 5 milyon TL tutarında ve 100 kişi ve üzeri kapasiteli’ olması durumunda Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında değerlendirilmekte ve 5’inci bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Yatırım projenizin bu şartları sağlaması halinde;

- KDV İstisnası,

- Gümrük Vergisi Muafiyeti,

- Vergi İndirimi,

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

- Faiz veya Kar Payı Desteği destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu uygulamasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan kutucuğa "Huzurevi" yazarak ve yatırıma ilişkin diğer alanları doldurarak, detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurular elektronik sistem (E-TUYS) üzerinden yapılmaktadır.

Yatırımınıza ilişkin olabilecek diğer detaylar hakkında bilgi talebinizin olması durumunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya Yatırım Destek Ofisi ile temas kurmanızı rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru