Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 16 saat 37 dakika
3470 adet sonuç bulundu.
+
Antalya Manavgat'ta sera kurmayı düşünüyoruz. Teşvik ve sübvansiyonlarla ilgili bilgi alabilir miyiz?
A. R. N. - Antalya - 18.05.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Seyitcan Altınkaynak - 19.05.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Antalya’da (1. Bölge) yapılacak sera yatırımın teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi ve teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Sabit Yatırım Tutarının asgari 1.000.000,00 TL ve asgari 5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir. Planlanan yatırımın sabit yatırım tutarı ve dekar büyüklüğünün artırılması durumunda Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında aşağıdaki desteklerden yararlanabilme imkânı bulunmaktadır:

1. Genel Teşvik Uygulamaları

Yatırımın sabit yatırım tutarının asgari 1.000.000,00 TL ve asgari 5 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir. Katma değer vergisi (KDV) istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerinden yararlanılabilmektedir.

2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Yatırım sabit tutarının en az 1 milyon TL ve asgari 20 dekar büyüklüğünde olması durumunda Bölgesel Teşvik uygulamasından yararlanılabilmektedir. KDV İstisnası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği ve Vergi İndirimi Desteği gibi desteklerden yararlanılabilmektedir.

3. Öncelikli Sektör Yatırımlar

En az 5 Milyon TL tutarında 25 dekar ve üzerindeki yurtiçi teknolojileri de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımları olarak değerlendirilmektedir. Bölgemizdeki öncelikli sektör yatırımları, 5. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK işveren hissesi desteği, vergi indirimi desteği ve Faiz veya Kar Payı Desteği gibi desteklerden yararlanılabilmektedir.

Yatırım büyüklüğüne bağlı olarak ne kadar teşvik alabileceğinizi görmek için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresini ziyaret edebilir, arama alanına "seracılık" ve yatırım yerini " Antalya” belirleyerek işlemlere devam edebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) online sistemi üzerinden elektronik başvuru şeklinde yapılmaktadır.

Teşvik uygulamaları dışında Ziraat Bankası kredilerinden yararlanabilmek için asgari 1 da. arazi şartını sağlamanız gerekmektedir.

1.Kontrollü Örtüaltı Tarım

Yeni modern sera tesisinde ya da kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere, Ziraat Bankası A.Ş. veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 25 milyon TL üst limite kadar, kademeli olarak uygulanan %50 - % 100 arasında değişen oranlarda faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir.

2.Geleneksel (yaygın) Bitkisel Üretim

Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacıyla; 2,5 milyon TL üst limite kadar %50-%90 arasında değişen oranlarda fazi indirimli Yatırım Kredisi, %50-%100 arasında değişen oranlarda İşletme Kredisi kullandırılabilmektedir. 50 Bin TL'ye kadar olan yatırım ve işletme kredilerinde sıfır faizli olarak kredi kullandırılabilmektedir.

Söz konusu sera veya başka yatırımınız ile ilgili olarak Kalkınma Ajanslarınca çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yapılmış olup bu çalışmalara https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/ adresinde yer alan Kalkınma Kütüphanesi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İlave sorularınızın olması durumunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya Yatırım Destek Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımızı sunar, sağlıklı günler dileriz.

+
İlçe belediyesi, güneş enerji santrali yapmak istiyor. Hangi teşviklerden yararlanabiliriz_
T. A. - Bursa - 18.05.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Engin Yüksel - 19.05.2021
Cevap :

Sayın Yetkili,

Konuyla ilgili daha önce sorulan soruya ilişkin ilgili ilçe belediyesinden bir yetkili ile gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmesinin ardından gerekli bilgileri içeren cevap iletilmiştir. Detayları görüşmek için tarafınız telefonla aranmış ancak size ulaşılamamıştır. Bu kapsamda, gerçekleştirmeyi planladığınız güneş enerjisi santrali (GES) yatırımınız kapsamında faydalanabileceğiniz teşviklere ilişkin olarak yaptığımız ön araştırmaya göre, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan " Yatırım Teşvik Sistemi” kapsamında 1 Milyon TL asgari yatırım yapılması şartı ile yararlanabileceğiniz destek unsurlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde yararlanılabilecek teşvikler unsurları:

 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırımla İlgili Özel Şartlar:

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışındadır. Aynı firma adına birden fazla çağrı mektubu alınmış olsa bile, yatırımların bitişik nizamda olması halinde tek bir Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Teşvik başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda nihai karar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne aittir.

Elektronik Ortamda Yatırım Teşvik Sistemi Başvuru Süreçlerine İlişkin Açıklamalar

Yatırım teşvik belgesi başvuru işlemleri, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda kabul edilmektedir (https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/). Ayrıca Kasım 2020’de gerçekleşen mevzuat değişikliği sonrası daha önce ıslak imzalı evrak üzerinden gerçekleştirilen sistem giriş yetkilendirme süreçleri de artık Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden başvurunuz öncesi firmanızın KEP adresinin temin edilmiş olduğundan emin olmanız gerekmektedir. KEP sürecine ilişkin olarak aşağıda yer alan detaylı bilgi formunu inceleyebilirsiniz.

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd1610011615

Bununla birlikte, Ajansımızın muhtelif dönemlerde yürüttüğü mali destek programları kapsamında, Yenilenebilir Enerji kaynaklarının özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanılması amacıyla destek sağlanmıştır. Yakın zamanda kapanan BEBKA 2020 Yılı Mali Destek Programları ile ilgili detaylı bilgileri https://www.bebka.org.tr/2020-yili-mali-destek-programlari-215 bağlantısında bulabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde, ilgili konuyu içeren bir Mali Destek Programı ilan edilmesi halinde Ajansımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Tereddüt edilen hususlarda daha detaylı bilgi almak üzere aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden tarafımıza geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel: 0224 211 13 27

E-Posta: bursa@bebka.org.tr

+
Merhabalar. Engelli çocukların rehabilitasyonu, eğitimi, gelişmeleri için işyeri açmak istiyorum. Nereden nasıl bir destek alabilirim?
H. E. G. - Muğla - 18.05.2021
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Yasin Kartal - 18.05.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı;

Sisteme kayıtlı telefon numarasından tarafınıza ulaşılmış olup yatırım konunuzun Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla işletmeye geçebilen, engellilere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu yatırım konunuzun " 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın EK 4’ünde yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” başlığı altındaki "Hizmetler Sektörü”nde belirtilen aşağıdaki 1. madde uyarınca teşvik edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

İlgili Madde: " 1-(Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları.”

Ancak tarafınızla yapılan telefon görüşmesinde; engellilere yönelik yapılacak yatırım konusunun engelli merkezi statüsünde olması halinde ise yararlanılabilecek yatırım teşvik uygulamaları hakkında ayrca bilgi verilmiştir. Yatırım planınız hakkında telefon ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede belirtildiği üzere; asgari 5 Milyon TL tutarındaki,100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/engelli merkezleri ve welness yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı olarak görüşmek istediğiniz takdirde Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Muğla Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0252 213 1792-93

E-mail Adresi : mugla@geka.gov.tr

+
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik ürünleri (saç-profil) imalatı üzerine fabrika binası yapmayı planlıyoruz. Bunun için ne tür teşviklerden faydalanabiliriz.
M. E. - Balıkesir - 18.05.2021
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Abdullah Güç - 18.05.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Platformumuz üzerinden sormuş olduğunuz sorunuzla ilgili yaptığımız telefon görüşmesi aracılığıyla daha detaylı görüşmüş olduk. Faydalanmayı hedeflediğiniz Yatırım Teşvik Sistemiyle alakalı detaylı bilgiyi sizlere aktarmak isteriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yatırımcılara sunduğu Yatırım Teşvik Sistemi yatırımcılarımızın ilk yatırım maliyetlerini hafifletmeye yönelik mekanizmalar içeren bir sistemdir. Sistemin genel hatlarıyla çerçevesini şu şekilde çizebiliriz:

Destek Unsurları:

 1. KDV İstisnası
 2. KDV İadesi
 3. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 4. Vergi İndirimi
 5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 6. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 7. Yatırım Yeri Tahsisi
 8. Faiz veya Kar Payı Desteği
 9. Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yukarıda yer alan 9 farklı destek unsuru arasından hangilerinden ve hangi oranlarda faydalanabileceğinizi belirlerken yatırım yeri, konusu, yatırımın büyüklüğü gibi hususlara bakılır. Buna göre aşağıda yer alan teşvik türlerinden hangisinin/hangilerinin kapsamına girdiği belirlenir ve buna göre de yaklaşık bir tablo ortaya çıkar.

Teşvikler Türleri

 1. Genel Teşvik
 2. Bölgesel Teşvik
 3. Öncelikli Yatırım Konuları
 4. Stratejik Yatırımlar

Öncelikle sorunuzda belirtmiş olduğunuz yatırım yeri açısından değerlendirilirse, Balıkesir ili bölgesel gruplandırma açısından 2'nci bölge olmaktadır. Ancak yatırımınız Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştiği için vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 3’üncü bölge için sağlanan oran ve sürelerde bu iki desteklerden yararlanabilecektir.

Yatırım konunuz açısından değerlendirilirken yatırım konusunun US-97 (Ulusal Standart) veya NACE Koduna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Bahsedilen tüm hesaplamaları yapmak üzere internet sitemizde sunmuş olduğumuz https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu modülümüz üzerinden öngörülen yatırım konunuza göre daha detaylı hesaplamalar yapmanızı tavsiye ederiz.

NOT: Yatırım teşvik sisteminde her yatırım kendi özelinde değerlendirilmesi gerekir. Bununla birlikte, imalat odaklı bir yatırım için başvurusu yapılan teşvik belgesinde SADECE veya BÜYÜK ORANDA bina-inşaat kaleminden oluşan bir Bütçe sunmayıp, öngörülen makine teçhizat giderlerini de dahil etmenizi tavsiye ederiz.

Her türlü soru ve talepleriniz için Balıkesir Yatırım Destek Ofisi'mizle irtibata geçebilirsiniz.

Adres: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cad. No: 28 Karesi - Balıkesir 10020

Telefon: 0 266 246 10 00 - 120

Eposta: balikesiryatirim@gmka.gov.tr

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhaba. Aydın OSB'de zirai ekipman üretimi yapan fabrikayız. Fabrikamız bünyesindeki mevcut trafolarımızdan bazılarının gücünü yükselterek istihdamı arttırmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda fabrikamıza yeni ekipmanlar (plazma kesici, indüksiyon makinesi... ) almak istiyoruz. Aynı zamanda basınçlı hava sistemini buna yönelik olarak revize etmek istiyoruz. Bu konularda yararlanabileceğimiz teşvik yada teşvikler var mıdır? Yardımlarınızı rica ediyorum bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
O. E. - Aydın - 17.05.2021
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Armağan Aydın - 18.05.2021
Cevap :

Sayın Yetkili,

Telefon görüşmemize istinaden tarım makineleri üretimi için gerekli makine ekipmana yönelik destekler hakkında özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

Şirketinizin büyüklüğü göz önüne alınarak yatırım dönemi için geri ödemeli ve geri ödemesiz kredilerden faydalanabilirsiniz.

Geri ödemesiz krediler kapsamında Kalkınma Ajansları tarafından belirli dönemlerde açılan ve öncelikleri çağrılar kapsamında belirlenen hibe desteklerinden faydalanabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere www.geka.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Geri ödemeli ve orta uzun Vadeli krediler kapsamında ise Eximbank tarafından kredi imkanları sunulmaktadır. Bu kapsamda makine tesisat alımları için İhracata yönelik Yatırım Kredisinden yararlanablirsiniz. İhracat taahhütlü olarak sunulan bu krediler ile ilgili detaylı bilgilere https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler#orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki desteklere ek olarak yatırım konunuz hakkında teşvik belgesi düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Teşvik belgesi kapsamında yararlanacağınız teşvik unsurları yatırım tutarı ve konusuna göre değişmekle birlikte KDV istisansı, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimleri ve sgk prim desteklerinden oluşmaktadır. Bu unsurlar hakkında daha detaylı bilgi almak için www.yatirimadestek.gov.tr adresinde yer alan teşvik robotu sekmesine tıklayabilirsiniz. Açılan pencerede US-97 kodu olarak "2921.2" olarak girdiğiniz ve diğer alanları doldurduğunuzda yatırım ve işletme dönemine ait yararlanacağınız destekler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Teşvik belgesi için gerekil evraklar ve süreç hakkında detaylı bilgi için https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresini ziyaret edebilir, başvurunuzu e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Dilerseniz yatırım konunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak için bizleri 0256 211 0216 numaralı telefondan arayabilir veya yatırım destek ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

+
Van ilinde yatırım teşvik belgesi kapsamında Cazibe merkezi desteğinden yararlanmak istiyoruz. Sıfırdan kuracağımız işletmemizde polipropilen ve polivinilklarur üretilerek, plastik geri dönüşümü sağlanacaktır. Yatırım yeri tahsisi ve diğer destekler hakkında yardımlarınızı rica ederiz.
S. K. - Van - 18.05.2021
Cevaplayan : Van Yatırım Destek Ofisi - Özgün Cümandür - 18.05.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde atık Geri Kazanım veya bertaraf tesisleri US-97 Koduyla faaliyet göstereceğinizi ve bu tesisi Van OSB'de kurmayı planladığınızı belirttiniz. Van ilinde gerçekleştirilecek atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri, bölgesel teşvik kapsamında 6. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırımlarda; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 12 yıl süreyle SGK işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle SGK işçi hissesi desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği, TL bazlı 7 puan, döviz bazlı 2 puan indirimli faiz desteği, 2017 - 2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamalarında %70 Yatırıma Katkı Oranıyla vergi desteği ve son olarak 2017 - 2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi destek unsurlarından yararlanabilirsiniz. Daha detaylı hesaplama için sitemizde yer alan Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Talep edeceğiniz ilave bilgi olması durumunda https://www.daka.org.tr/icerikler/iletisim bağlantısında adresini (ya da telefon numarasını) bulabileceğiniz Van Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir/arayabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
İstanbul'da otel kiralamayı düşünüyorum. Kategori olarak butik otel veya 3-4 yıldızlı oteller. Ciddi bir de istihdam sağlayacağım. Yaklaşık 20 ila 50 oda arası olacak otel için teşvik-kredi vb. yatırım destekleri nelerdir?
C. Ş. - İstanbul - 17.05.2021
Cevaplayan : Muğla Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Sert - 18.05.2021
Cevap :

Sayın ilgili,

Telefonda bahsettiğimiz üzere size sunabileceğimiz destekler; yeni bir işyeri kurmanızdan dolayı KOSGEB geleneksel Girişimci desteği, kiralayacağınız otele yeni 1 Milyon TL ve üzeri yeni yatırım harcaması yapma Yatırım Teşvik Belgesi alınması, ilave istihdama yönelik de sigorta primi işveren hisesi destekleri mevcuttur. Bu desteklere sırayla değinecek olursak;

KOSGEB geleneksek girişimci desteğine 55.10 NACE Kodu olan "Oteller ve benzeri konaklama yerleri" faaliyeti kapsamında başvuru yapabilirsiniz. Bu destek kapsamında; kuruluş desteği (Gerçek Kişi işletme için 5.000 TL, Sermaye şirketi işletme için 10.000 TL), personel çalıştırılması halinde çalıştırılacak personelin sigorta prim gün sayısına bağlı olarak her yıl için 20.000 TL (kadın girişimcilere 25.000 TL) toplam 40.000 TL (kadın girişimcilere 50.000 TL) performans desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu programa” Geleneksel Girişimci Eğitimini” tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvuru yapabilmektedir. Söz konusu eğitimlere https://lms.kosgeb.gov.tr/ internet adresinde yer alan KOSGEB e-Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi’nden katılabilirsiniz. İlgili eğitimin alınması sonrasında KOSGEB’e destek başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür. Desteği hak edebilmenizle ilgili nihai karar KOSGEB tarafından verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında kiralayacağınız 3 yıldız üzeri veya butik otele 1 Milyon TL üzeri yatırım harcaması yapmanız durumdan 1. bölge teşviklerinden yararlanabilirsiniz. Yatırım ile ilgili olan makine ve teçhizata KDV İstinası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmakla birlikte, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden yararlanabilirsiniz. Teşvik Robotunu kullanarak teşvik tutarlarını hesaplatabilirsiniz. Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanabilmeniz için turizm yatırım/işletme belgesine sahip olunması gerekmektedir.

Yatırım sonrası dönemde de istihdama yönelik sigorta primi işveren hissesi destekleri bulunmaktadır. Bu desteklerle hazırladığımız özet forma https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-sgk_istihdam_tesvikleri.pdf bağlantısından ulaşabilir, size uygun olan istihdam teşviklerinden yararlanabilirsiniz.

Otel kiralama bedeline yönelik bir destek bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz

+
Merhaba, Aydin ili sınırları içerisinde 5.000.000 Tl civarında hali hazırda işletilen, Turizm Yatırım Belgesi olan bir oteli devir almak istiyorum. Devir almadan önce Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda bulunup mevcut teşvik ve desteklerden nasıl faydalanabilirim. Başvurum ne zaman sonuçlanır. Başvuru yaparken komple yeni yatırım olarak mı yoksa modernizasyon veya tevsi yatırım olarak mı seçmem gerekir. Modernizasyon yapmak gibi bir düşüncem var. Satın alıp, işletme üzerime geçtikten sonra mı başvuru yapmam gerekir.
E. K. - Aydın - 17.05.2021
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Aysun Karadayı - 17.05.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sorunuza istinaden yaptığımız telefon görüşmesinde, söz konusu otel yatırımı için daha önce Yatırım Teşvik Belgesi alınmamış olduğunu beyan ettiniz. Bu durumda Yatırım Teşvik Belgesi devrinden söz edilemez. Daha önce yapılmış yatırımlar için veya mevcut istihdam için de yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Buna göre bahsi geçen Turizm Yatırım Belgesinin adınıza devrini sağladıktan sonra bu tesisin modernizasyon veya tevsii kapsamında planladığınız yeni yatırım harcamaları için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Turizm Yatırım Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu işlemi onayladıklarını beyan ettikleri bir dilekçe ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurmaları ile gerçekleşir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için E-TUYS aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir. E-TUYS işlemleri hakkında detaylı bilgilere ve kullanıcı yetkilendirme adımlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://tuys.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b1bdc0d4-403d-4a8c-a367-94d54c75cc61&lang=tr

Teşvik Belgesi başvurusunun yeni yatırım harcamalarının gerçekleştirilmesinden önce yapılması önem arz etmektedir. Başvurular en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

Aydın’da 3 yıldız ve üzeri tatil köyü/otel ile yıldız şartı aranmaksızın özel tesis, butik otel, yayla/dağ evi yatırımları, asgari 1 milyon TL tutarında yatırım yapılması koşulu ile Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda yeni satın alacağınız makine teçhizata KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanacak, aynı zamanda yapacağınız yatırım tutarına 2. Bölge teşvik oranları olan %20 katkı oranında Vergi İndirimi ile ilave istihdam sağlayacağınız personele yönelik %15 katkı oranında 3 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği sağlanacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Sayın Yetkili; İzmir ili, bayraklı ilçesinde 19 oda,38 yatak kapasiteli 3 yıldızlı bir otel inşa etmek istiyorum. Bununla ilgili olarak E-TUYS üzerinden gerekli alanların hepsini doldurdum. Ancak evrak girişi kısmında yüklemem gereken evraklar hangileridir? Vergi levhası, ÇED raporu, SGK borcu yoktur yazısı, Proje Tanıtımı, YMM faaliyet belgesi vs. evrakların hepsini eklemeli miyim veya ilave yüklemem gereken evraklar nelerdir? Diğer bir sorum ise, yerli ve ithal harcama kalemlerini sisteme tek tek işledim. Taahhüt ettiğim fiyat altında ya da üstünde kalırsa harcamalarım ne yapmalıyım? Ya da listeye eklemeyi unuttuğum bir ürün varsa bunu temin ederken sorun yaşar mıyım? Bunlarla ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
B. T. - İzmir - 17.05.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 17.05.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

ETUYS kısmında Vergi Levhası, ÇED raporu, SGK borcu yoktur belgesi, Proje tanıtımı, iş akış şeması, yatırım yerine ilişkin tapu veya kira sözleşmesi (asgari 5 yıllık olması uygun olacaktır) örneklerini sisteme yüklemeniz gerekecektir. Şu aşamada, yeminli mali müşavire ilişkin bir belge yüklemeye gerek bulunmamaktadır. Bakanlık, bu belgeler üzerinden değerlendirme yapacaktır.

Yerli ve ithal makine teçhizat tutarları, tahmini tutarlar olarak değerlendirilmektedir. Belirtilen tutarların altında veya üstünde gerçekleşme olabilir. Listeye eklemeyi unuttuğunuz teçhizat varsa bunu daha sonra teşvik belgesinde revizyon ile listeye ekleyebilirsiniz. Revize listenin yine Bakanlık tarafından onaylanması gerekecektir.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile YDO@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

+
Merhabalar, Hayvancılık ile ilgili bir yatırım yapmak istiyorum, gerçek kişi mi yapsam yoksa tüzel kişi olarak mı? Hangisi daha avantajlı?
A. S. - Gaziantep - 17.05.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Nur Özonat - 17.05.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda görüştüğümüz üzere Gaziantep il sınırları içerisinde yapacağınız yeni ahır/ağıl yapımı inşaatı için gerçek ve Tüzel kişilerin eşit avantaj sahibi olduğu aşağıdaki desteklerden yararlanabilirsiniz.

1- T.C.Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2019-2023 yılları arasında uygulanacak % 50 Hibe Desteği bulunmaktadır. 25/12/2018 tarihli 502 sayılı karar ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde, 10-50 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları ve makine alet-ekipman alımları konuları desteklenmektedir.

Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan Yatırımcılar bağlı bulundukları İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Türkvet kayıt sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

İnşaat yatırımlarınız için doğrudan Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, damızlık erkek materyal alımları için ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Başvurular, projenin devam ettiği 2019-2023 yıllarında her yıl 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.

Konu hakkında detaylı bilgiye T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü web sitesindeki "Projeler" başlığı altında yer alan uygulama rehberinden ulaşılabilir.

https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler

2- T.C.Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği (2020/24) ile 2021-2025 yılları arasında uygulayacağı %50 hibe desteği bulunmaktadır. Desteklenecek proje konuları arasında yatırımını yapacağınız büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı mevcut olup hibeye esas proje tutarı, başvuruda bulunanların Gerçek Kişiler, tarımsal amaçlı Kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde 3.000.000 Türk Lirası’dır. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Her yılın Ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberi başvuru öncesinde ilan edilir. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını " www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden yapabilmektedir.

3- Gerçek veya tüzel kişi olarak başvuru yapabileceğiniz ve sürekli müracaata açık olan Yatırım Teşvik Belgesi ile gerçekleştireceğiniz entegre hayvancılık yatırımlarının 500 Bin TL üstü olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında (3. Bölge destekleri) KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Süt yönlü yatırımlar için en az 300 büyükbaş, et yönlü yatırımlar için 500 büyükbaş asgari yatırım şartı aranmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesine internet üzerinden başvuru yapılmakta olup detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu üzerinden ulaşılabilmektedir.

Yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 telefon numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru