Fonlama (Kaynak Yaratma)
Şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak kaynak sağlama metodudur.