Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 52 dakika
2946 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar Adana’nın Yumurtalık ilçesinde oturuyorum, yaşım 20 ve hayvancılıkla uğraşmak istiyorum, devlet desteği ne kadar alabilirim ve bunun için neler yapmalıyım?
K. M. - Adana - 14.10.2020
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 15.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon ile yaptığımız görüşme sonucunda küçük baş hayvancılığa yönelik bir yatırım düşündüğünüz ve yatırımın büyük oranının canlı hayvan alımından oluştuğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile bir görüşme yapılmış olup canlı hayvan alımına ilişkin mevcutta bir destek bulunmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte mevcut koşullarınız ve üretim konunuzun uygun olması durumunda Ziraat Bankası'nın düşük faizli yatırım ve işletme Kredi desteğinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca belirli dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ​Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki aile işletmeciliği bileşeninin içeriği takip edilebilir.

Yatırım aşamasında oluşabilecek diğer sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

+
İzmir'de halihazırda 2 tane cep telefonu aksesuar mağazamız var. Mevcuttaki işyerlerimiz için nasıl destek alabiliriz?
E. B. - İzmir - 11.10.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Hülya Ulusoy Sungur - 14.10.2020
Cevap :

Sayın İlgili,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesi doğrultusunda yapılan incelemede, işletmenizi geliştirebilmeniz için ihtiyacınız olan finansal destek için Halkbank’ın sıfır faizle başlayan Kredi uygulamasından faydalanabileceğiniz anlaşılmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/Esnaf-ve-Sanatkarlara-Ozel/Esnaf-ve-Sanatkarlarimiza-Ozel-Krediler/112 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bunun yan ısıra, yürütmekte olduğunuz faaliyet alanında kendi E-Ticaret sitenizi yapabilmeniz için uygun bir destek aracı tespit edilememiştir. Ancak, telefon görüşmemizde belirttiğiniz şekilde ticaretinizin uluslararasılaştırılması amacı ile diğer satış ve pazarlama kanallarını kullanırken alabileceğiniz bazı destekler mevcuttur. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Reklam Desteği kapsamında 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilmektedir. Bu destek ile tanıtım harcamalarının % 60’ı yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Bu destekle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz https://kolaydestek.gov.tr/Destekler/2/24 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yine telefon görüşmemizde belirttiğiniz üzere İhracata yönelmeniz ve " Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve Kooperatif şirketler” kapsamına girmeniz durumunuda; Ticaret Bakanlığının "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” destek aracı kapsamında yararlanıcı olabilirsiniz. Bu desteğin amacı " Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.” Bu kapsamda firmanızın e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenebilecektir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Her iki destek aracı kapsamında destek alıp alamayacağınız hakkında nihai karar Ticaret Bakanlığı tarafından verilecektir.

İstihdam sayınızı artırmaya yönelik talebinizle ilgili olarak iki farklı kurumdan destek alabilmeniz mümkün görünmektedir. İlk olarak, KOSGEB tarafından yönetilen " İşletme Geliştirme Destek Programı” kapsamında; firmanızın, gerekli şartları taşıması halinde, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılması amacıyla sağlanan nitelikli eleman desteğinden istifade etmesi mümkün görünmektedir. Bu destek; son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir. İşletmenizin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir. İşletmenize program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılabilir. Destek oranı %60 ve desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 (yirmi) ilave edilir. Bu desteğe yönelik olarak daha fazla bilgi edinmek için https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Desteğin verilmesine yönelik nihai karar KOSGEB tarafından verilecektir.

Diğer taraftan firmanızın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından sağlanan ve aşağıda başlıklar halinde özetlenen desteklerden de yararlanabileceği anlaşılmaktadır.

1-)İlave İstihdam Teşviki

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması halinde, imalat veya bilişim sektörü dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler 1.103,63 TL ile 176,84 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanmaktadır. (Toplam 1.280,47 TL)

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

2-)Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (603,32 TL ila 4.524,86 TL) karşılanmaktadır. İstihdam edilecek kişinin son 6 aydır işsiz olması ve kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.

3-)İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (985,90 TL) karşılanmaktadır.

4-)Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (603,32 TL) karşılanmaktadır.

Bu desteklerle ilgili detaylı bilgiye https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ sayfasından ulaşabilmeniz mümkün olup, desteğin verilmesine yönelik nihai karar İŞKUR tarafından verilecektir.

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ne ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
Merhabalar İzmir bölgesinde atık geri dönüşüm işi yapıyoruz tiner destilesi ve atık boya geri dönüşümü üzerine daha çok iş yapıyoruz fabrikayı dahada büyütüp rekabet edebilecek duruma gelmek istiyoruz bunun için nasıl bir teşvikten yararlanabiliriz?
C. Ç. - İzmir - 13.10.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - M. Sencer Özen - 14.10.2020
Cevap :

Sayın İlgili,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde de iletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız yatırımın, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde " Çevre Lisansına Tabi Yatırımlar” kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. Bu anlamda, Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde Öncelikli Sektör Yatırımlarına (5. Bölge) ait teşvik unsurlarından yararlanabilmesi mümkündür. Buna göre, makine ve ekipman alımında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteği, faiz desteği imkanı ve bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulaması bulunmaktadır. Ancak yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari yatırım tutarının 1. Bölge olan İzmir’de 1.000.000 TL tutarında olması gerekmektedir. Bu tutarın, Proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Planlamış olduğunuz yatırımız ile ilgili olarak, web sitemiz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzü yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilmeniz mümkündür. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, web sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların güncel destek programlarına ulaşabilmeniz de mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, ilerleyen dönemde tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
Merhaba. 1-Teşvik belgesi alırsak, fabrika yapacağımız, "arsa harcamamızı" YTB'deki toplam sabit yatırım içerisine yazabilir miyiz? 2-Bu arsa harcaması da yatırıma katkı oranını etkiler mi (daha doğrusu katkı oranının çarpıldığı, makine-teçhizat gibi toplam sabit yatırımı)? 3-Makine ve teçhizatların tamamını KOSGEB projesi ile karşılayıp, YTB'ye sadece arsa ve bina-inşaat harcaması yazılabilir mi?
A. H. - İstanbul - 13.10.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 14.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Tarafınızla gerçekleştirilen görüşmede aktardığımız bilgileri kısaca özetleyeceğiz.

Sabit Yatırım Tutarı; arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını ifade etmektedir.

Yatırıma Katkı Tutarı, indirimli gelir veya Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise Yatırıma Katkı Oranını ifade etmektedir. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve Amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar Vergi İndirimi Desteğinden yararlanamamaktadır. Bununla birlikte, asgari yatırım tutarının hesaplanmasında söz konusu harcamalar yatırım harcaması olarak dikkate alınabilecektir.

Sadece arsa ve bina inşaat harcamasının Yatırım Teşvik Belgesine yazılması, yatırımın bütünlüğünü bozacağı için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygun olarak değerlendirilmeyecektir. Yatırımınız bir bütün olarak değerlendirildiğinde aynı yatırım için 2012/3305 sayılı " Yatırımlarda Devlet Destekleri Hakkında Karar” kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamamaktadır. KOSGEB desteği ile alınacak makine ve teçhizat için ayrıca yatırım teşvik belgesi müracaatı yapılamamaktadır.

Danışmak istediğiniz hususlara ilgili Yatırım Destek Ofisimizle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. (Tel:0212 468 3400 Mail: yatırım@istka.org.tr)

+
Bursa bölgesinde OEM firmaları ile montaj işlemlerinin outsource edilmesi kısmında bir projede çalışıyoruz. Proje sonuçlanmak üzere ve montaj işlemlerini bünyemizde yaparak katma değer oluşturacağız. Yatırım yapılabilmesi için alınabilecek tesvik ve krediler konusunda yardımcı olabilir misiniz ?
E. A. - Bursa - 13.10.2020
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Murat Çalışkan - 14.10.2020
Cevap :

Sn. Yatırımcımız,

Tarafınızla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde edinmiş olduğumuz detaylar doğrultusunda OEM firmalarına yönelik olarak planlanan outsourcing yatırımınız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında içerisinde KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetini barındıran " genel teşvik sistemi”nden yararlanabilir. Bursa’da yapılması planlanan söz konusu yatırım için asgari yatırım tutarı ise 1 milyon TL’dir.

Öte yandan; telefon görüşmesinde ifade etmiş olduğunuz diğer bir yatırım fikri olan ve yukarıdaki yatırımınız kapsamında kendi teknik bilgi birikiminiz ile üreteceğinizi belirttiğiniz otomasyon sistemi ve konveyör hattının ticarileştirilmesi sürecinde yararlanabileceğiniz destek unsurlarından da kısaca bahsetmek isteriz. Bu doğrultuda Ar-Ge Projesi bitmiş veya bu hususta Patenti olan işletmeler KOSGEB’in şu an açık bulunan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından (TEKNOYATIRIM) yararlanabilir. Ürünün teknoloji sınıflamasına göre içerisinde bulunacağı gruba (düşük-orta-yüksek teknoloji) göre 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL’ye kadar geri ödemesiz ve 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplamda 6.000.000 (altımilyon) TL tutarına kadar destek alabilmeniz de mümkün olabilmektedir. Yine bu yatırımınız için Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında bölgesel desteklerden de yararlanabilmeniz mümkün gözükmektedir. Bunun için de işbu internet sitemizin " Teşvik Robotu” bölümünden faydalanabilirsiniz.

Tereddüt edilen hususlarda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımıza bağlı olarak görev yapan Bursa Yatırım Destek Ofisimizin aşağıda belirtilen iletişim numarası ve e-posta adresinden tarafımıza her zaman geri dönüş sağlayabilirsiniz.

0224 211 13 27

bursa@bebka.org.tr

Saygılarımızla,

+
Bursa Dağ ilçelerinden birinde bir Mermer Atölyesi açmak istiyorum, 21 yaşındayım ne gibi destekler alabilirim?
S. K. - Bursa - 13.10.2020
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Özge Yıldız - 13.10.2020
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç) Öncelikli Sektör Yatırımları olarak tanımlanmaktadır. Teşviklerden faydalanabilmeniz için söz konusu yatırım tutarınızın asgari 1 milyon TL olması şartı aranmaktadır.

Telefon ile yaptığımız görüşmede detaylı olarak ifade edildiği gibi asgari yatırım tutarını sağlayamamanız durumunda mermer atölyesi yatırımınıza yönelik KOSGEB tarafından uygulanan Geleneksel Girişimci Destek Programı bulunmaktadır. Bu program altında; kuruluş desteği, çalıştıracağınız personelin sigorta prim gün sayısına bağlı olarak performans desteği ve sertifika desteği olmak üzere toplam 65.000 TL'ye kadar destek sağlanabilmektedir. Geleneksel Girişimci Destek Programı’ndan faydalanabilmek için girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.

Geleneksel Girişimci Destek Programına ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Yardımcı olabileceğimiz hususlarda Bursa Yatırım Destek Ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

+
Merhaba sayın yetkili 07/01/2015 kuruluş tarihi olan bir işletmeyiz, bulunduğumuz ilçede 5 işyeri biri merkez 1 tanede imalathanemiz bulunmaktadır. Toplamda 50 kişi çalışmaktadır. Pandemi sebebi ile işçilerin maaşlarını vermekte ve işyerinin idamesinde zorlanmaktayız. Devletimize bir nebze olsun katkı amacıyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız. Sizlerden gerek teşvik gerek destekler nelerdir, öğrenip yararlanmak istiyoruz.
T. Y. - Aydın - 12.10.2020
Cevaplayan : Aydın Yatırım Destek Ofisi - Armağan Aydın - 13.10.2020
Cevap :

Sayın Yetkili,

Telefon görüşmemize istinaden Yatırım konununuz ile ilgili olarak;

Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan kalkınma ajanslarınca destekler verilebilmektedir. Bu kapsamda Aydın Denizli Muğla illerinde faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yeni bir program ilan edilmiştir. Söz konusu programın detaylarına www.geka.gov.tr adresinde yer alan https://geka.gov.tr/tr/haber/2020-yili-proje-teklif-cagrisi-toplam-35-milyon-tl-butce-ile-ilan-edilmistir linkinden ulaşabilirsiniz. Sayfanın altında yer alan rehberde proje başvuru süreçleri ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Ayrıca Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan KOSGEB desteklerinden de faydalanabilirsiniz. Bu amaçla öncelikle Aydın KOSGEB İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilir veya www.kosgeb.gov.tr üzerinde yer alan KOBİGEL ve Girişimcilik destek programlarını inceleyebilrsiniz. Söz konusu desteklere başvuru yapabilmeniz için işletme kaydınızı güncellemeniz gerekmektedir.

Daha ayrıntılı sorularınız için dilerseniz 0256 211 02 16 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilir veya Aydın Ticaret Borsası binasında bulunan ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

+
Merhabalar, biz sanal gerçeklik ve 360 derece video çekimleri gibi alanlarda hizmet ve içerik üretmek isteyen suanda 2 kişilik bi ekibiz. Şuan için prototip yapma aşamasında olduğumuz pazarda bulunmayan ve özellikle yakın gelecekte fazlaca ihtiyaç duyulacak yeni nesil tripod projemiz var. Ancak ekonomik olanaksızliklarimizdan dolayı şuan bu projemizde ve diğer projelerimizde çok fazla yol katedemiyoruz. Devlet desteklerinden bize uygun destekler sizce nelerdir? Ve desteği nasıl alabiliriz? Ayrıca böyle bir hizmetiniz olduğu için cok teşekkür ederiz.
K. B. - İstanbul - 12.10.2020
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 13.10.2020
Cevap :

TÜBİTAK tarafından çağrı usulüne göre uygulanan 1512 " Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” ile teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenerek nitelikli Girişimciliğin özendirilmesi amaçlanmakta olup, girişimcilere 200.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Önceki çağrı döneminde, sanal/artırılmış gerçeklik Projeleri desteklenecek proje konuları arasında yer almıştır. Müracaat koşulları, destek kapsamı ve başvuru süreci bilgilerine https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg adresinden erişilebilmektedir.

Danışmak istediğiniz herhangi bir husus olduğunda Yatırım Destek Ofisimizle irtibata geçerek daha kapsamlı ve ayrıntılı görüşme gerçekleştirebilirsiniz.(Tel: 0212 468 3400 mail: YDO@istka.org.tr)

+
Merhaba, büyük baş hayvancılık yapmak istiyorum. Bununla ilgili müsait arazimiz ve su mevcuttur. Konuyla ilgili neler yapmalıyım, yardımınızı bekliyorum, iyi çalışmalar.
O. U. - Malatya - 10.10.2020
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Murat Bayazit - 12.10.2020
Cevap :

Merhabalar,

Bugün sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde belirttiğimiz üzere; büyükbaş hayvancılık yatırımlarında yatırımın et yönlü veya süt yönlü olması kamu destekleri ve teşvikler açısından farklılık arz etmektedir. Yatırım konunuzla ilgili kamu destekleri açısından aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız:

1- Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerinin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar için %50 hibe olarak en fazla 1.250.000 TL kamu desteği verilebilmektedir. Bu destek çağrı usulü yürütülmekte olup, Proje çağrısı Bakanlığın sayfasından takip edilmelidir.

2- Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 101 kodlu "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" kapsamında süt üretimi için 10-120; kırmızı et üretimi için 30-250 arası sığır yatırımlarında 500.000 Avro'ya kadar %50-65 arası hibe verilebilmektedir. Bu destek çağrı usulü yürütülmekte olup, proje çağrısı Bakanlığın sayfasından takip edilmelidir.

3- Hibe destekleri dışında, Malatya'da gerçekleştireceğiniz entegre hayvancılık yatırımları için Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında (4. Bölge destekleri olan) KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Bunun için asgari yatırım şartı süt yönlü yatırımlar için 300 büyükbaş, et yönlü yatırımlar için 500 büyükbaş/dönem yatırım şartı aranmaktadır. Bu destek sürekli olarak müracaata açıktır.

4- Hayvansal üretim kapsamında ihtiyaç duyacağınız finansmanı ayrıca Ziraat Bankasından kullanabileceğiniz düşük faizli kredi ile karşılayabilirsiniz. Bu kapsamda;

Ahır yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman, büyükbaş hayvan alımına ilişkin giderlerinizi, Yatırım Kredileri ile,

Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderlerinizi, İşletme Kredileri ile karşılayabilirsiniz.

Ayrıca, yapacağınız süt yönlü büyükbaş hayvancılık yatırımı ile, önümüzdeki yıl Bingöl’de faaliyete geçecek olan SÜTAŞ fabrikasına süt verebilmeniz, bu kapsamda yatırımınızı yaparken SÜTAŞ'ın önerdiği tip projelerden yararlanmanız mümkündür. Bununla birlikte SÜTAŞ kuracağı çiftçi eğitim merkezi ile daha önce faaliyette bulunmamış olduğunuzu belirttiğiniz bu alanda gerekli eğitimi almanıza da yardımcı olabilecektir. Talebiniz halinde bu konu hakkında SÜTAŞ firması ile iletişime geçmenizi sağlayabiliriz.

Yatırım projeniz özelinde daha detaylı bilgi için Malatya Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

+
Hayvancılık yapmak istiyorum devlet teşviğinden nasıl faydalanabilirim? Büyük bir çiftlik kurup et süt ve anaç koyun yetiştirmek istiyorum .
S. G. - Ağrı - 10.10.2020
Cevaplayan : Ağrı Yatırım Destek Ofisi - Gökhan Demir - 12.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı Merhaba,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından her yıl periyodik çağrı ilanları ile ahır yapımı, makine ekipman alımı gibi hayvancılık yatırımlarına çeşitli oranlarda hibeler verilmektedir. Bu hususta www.TKDK.gov.tr web sitesini takip edebilir veya TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz, iletişim numaranızı bıraktığınız takdirde, kurum çağrı döneminde sms bilgilendirmesi yapmaktadır.
TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğü telefon numarası: 0472 215 33 55

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Hakkında Tebliğler uyarınca geçtiğimiz yıllarda ahır yapımı, makine ekipman alımı Projelerine %50 hibe verilmiştir, benzer bir destek programının ilanı için www.tarimorman.gov.tr sitesini takip etmenizi öneririz. Yine aynı Bakanlık tarafından açılan Genç Çiftçi Programı kapsamında geçtiğimiz yıllarda 15-29 yaş arası çiftçilerin hayvancılık yatırımlarına 50 bin TL’ye kadar hibe verilmiştir. Bu hususta da bakanlığın web sitesinin takibi önerilmektedir. Ek olarak, Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Bankası ile işbirliği halinde hayvancılık yatırımlarına düşük faizli ya da faizsiz krediler vermektedir. Bu hususta da en yakın Ziraat Bankası şubesiyle iletişime geçmeniz önerilmektedir.

Yakın zamanda protokolü imzalanan " 5 Yılda 750.000 Koyun Projesi” kapsamında Ağrı İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla Ziraat Bankası üzerinden yüz bin liraya kadar faizsiz, yüz binin üzerinde ise %4,5 yıllık faiz ile 2 yıl sonra 5 yıl ödemeli kredi imkânı sunulmaktadır.

Serhat Kalkınma Ajansı olarak Proje teklif çağrıları yoluyla mali desteklerde de bulunmaktayız. Ancak hâlihazırda Ajansımızın açık bir teklif çağrısı bulunmamaktadır. İleri dönemde açılacak teklif çağrısı ilanlarının takibi için www.serka.gov.tr web sitesi içerisinde bulunan " Duyurular” bölümünü takip etmenizi öneririz. Diğer sorularınız için Ağrı Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, size ulaştığımız numaradan veya +90 472 215 04 24 numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Saygılarımla

Serhat Kalkınma Ajansı

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru