Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 52 dakika
2946 adet sonuç bulundu.
+
Sağlık turizmi ve kronik hastalıklarda hastane dışı konaklamalı tedavi hizmetleri için yatırım yapacağım. Devletin arsa, kredi, hibe v.s. teşviklerinden yararlanmak istiyorum. Bu konuda neler yapmalıyım?
O. E. - Afyonkarahisar - 05.10.2020
Cevaplayan : Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi - Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi - Suat Bayram - 06.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Yatırım planınız hakkında telefon ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede detaylı olarak belirtildiği üzere; asgari 5 Milyon TL tutarındaki,100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı/engelli merkezleri ve Wellness yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındadır. Bu kapsamda yatırım bilgilerinize göre hazırlanan örnek teşvik hesaplaması tarafınıza e-posta ile gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı "2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında uygun sağlık turizm işletmelerine yönelik ürün ve hizmet tescili, pazar araştırması, belgelendirme, reklam, tanıtım, pazarlama, yurt dışı birim kirası, danışmanlık, yabancı hasta desteği gibi farklı destek mekanizmaları bulunmaktadır. Ayrıca görüşmemizde belirtilen bir diğer konu olan Afyonkarahisar'da yatırımı tamamlanmamış, yatırım konunuza uygun olabilecek yatırım yerleri ile ilgili detaylı görüşmek üzere de sizi Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi'mize bekleriz.

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatına yönelik tüm detaylara https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinde yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yatırım süreçlerinizin (yatırım öncesi, yatırım dönemi ve yatırım sonrası) her aşamasında danışmanlık hizmeti verecek Ajansımızın Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

+
Benim 50.000 TL var ve yıllardır lokanta sektöründe çalışıyorum, kendi iş yerimi açmak istiyorum, yardımcı olabilir misiniz?
İ. H. A. - Edirne - 06.10.2020
Cevaplayan : Edirne Yatırım Destek Ofisi - Uğur Okuş - 06.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizi daha iyi yönlendirebilmek için iş fikriniz hakkında ayrıntılı bilgi almak üzere size ulaşmaya çalıştık. Lütfen dilediğiniz zaman Edirne Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Sizin alanınızda KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sağlanan Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanabilirsiniz. Destekten faydalanabilmek için iş fikri hayata geçirilmeden önce KOSGEB tarafından çevrimiçi düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Eğitimi tamamlanmış olmalıdır. Bahsekonu eğitimlere e-devlet portalı www.turkiye.gov.tr üzerinden "girişimcilik eğitimine katılım sağlanması" sorgusu ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Program kapsamında kuracağınız iş koluna uygun aşağıdaki destek unsurları bulunmaktadır.

Kuruluş Desteği: Kuruluş masrafları için Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans Desteği: İşletme döneminde istihdam edilen personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı;

Birinci yıl için;

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci yıl için;

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.

Program detayları ve yararlanma koşulları için KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) müdürlüğü ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

Şayet kurmayı planladığınız girişim kapsamında şahsınıza ilk kez gelir vergisi Mükellefiyeti tesis edilecek ise ve 30 yaşından gün almamış iseniz, Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 20nci Madde hükümleri uyarınca gelirlerinizin yıllık 75.000 TL'ye kadar olan kısmı için 3 dönem boyunca Vergi Muafiyeti sağlanabilmektedir. Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81nci Madde hükümleri uyarınca genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır.

Saygılarımızla

+
Merhaba, ben ülke ekonomisi ve kendi ekonomim için köyde hayvancılık yapmak istiyorum, bunun için devletin yaptığı yardımlar ve hibe için nasıl bir yol izlemem lazım? Teşekkürler.
İ. Ö. - Balıkesir - 05.10.2020
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Osman Erol İnce - 06.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere sorunuz içinde 100 metre kare hayvan damı olan yaklaşık 4 dönüm arazi üzerinde, besi amaçlı 30-40 büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik destekler esas alınarak yanıtlanmıştır.

Ülkemizde hayvancılık destekleri esas olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda birime verilen desteklerden yatırım konunuza en uygun düşeni " Besilik erkek sığır desteği” olacaktır. Bu destekte, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil) hayvan başına 250 TL'ye kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi yapılır. Yatırım konunuzla ilgili besilik erkek sığır desteği dışında desteklenebilecek konular da söz konusu olabilir. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri adresinde yer alan Buzağı-Malak Desteği, Hayvan Hastalık Tazminatları Desteği, Hayvan Başı Ödeme, Aşı Desteği, Atık Desteği, Hayvan Gen Kaynakları Desteğini de inceleyiniz. Açılan sayfadaki tablodan öz bilgi edinebilir, ekranın solunda yer alan menüden detaylı inceleme yapabilirsiniz.

Yukarıda anlatılan birime yönelik desteklerin yanı sıra, yatırım konunuzla ilgili makine-ekipman alımı ve inşaat faaliyetlerinin desteklendiği hibe programları Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)’dır.

  1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve Tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz Sermayeye dayalı Projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Hibe Desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında her yıl çıkartılan tebliğ ile belirlenen süre içinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere ve makine ekipman alımlarının desteklenmesi ile yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılmasına yönelik projelere; Ekonomik yatırım projelerinde hibeye esas proje tutarının %50 si, toplu basınçlı sulama projelerinde hibeye esas proje tutarının %75 i hibe olarak verilmiştir.

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile tarımsal amaçlı Kooperatif ve birlikler ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen şartlar kapsamında Bakanlığının sağladığı elektronik ortamda başvuru yapabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Kirsal-Kalkinma/Projeler adresini ziyaret edebilir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KIRSAL KALKINMA PROGRAMI (IPARD)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen program kapsamında, 101 Numaralı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Sektörünün 2 Numaralı Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Tedbiri yatırım konunuza en uygun düşen destektir.

Bu program kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ‘Başvuru Çağrı Ilanı’ yayınlar ve yatırımcıları proje sunmaya davet eder. Başvurular, başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden yapılır. Başvuru formu ve ekleri, teknik proje ve İş Planı başvuru çağrı ilanında belirtilen şekilde doldurulup İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan Gerçek Kişiler ve tüzel kişilerdir.

Tedbir kapsamında en az 30, en fazla 250 sığır kapasiteli yatırımlar, En az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro tutarında desteklenmektedir.

Bu tedbir kapsamında destek oranı, uygun harcama tutarının %50 - %70’i arasında değişmektedir.

1. Tüzel kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 50‘sidir.

2. Gerçek kişiler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %55‘idir

Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak aşağıda belirtilen durumlarda destek oranı artacaktır;

• Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır.

• Yatırım, IPARD Programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.

Programa ilişkin detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden (https://www.tkdk.gov.tr/AltTedbir/kirmizi-et-ureten-tarimsal-isletmeler-2) , TKDK il koordinatörlüklerinden veya 444 8535 numaralı TKDK Yardım ve Destek Masasından ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım teşvik sistemi bakımından, Toplam yatırım tutarı 500.000 TL’yi aşan 500 baş ve üstü entegre hayvancılık yatırımları Balıkesir’de Bölgesel teşvikler kapsamında KDV İstinası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Faiz Desteğinden faydalanılabilmektedir. https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresinden yatırımınıza uygun düşen hesaplamalar yapabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız. Her türlü ilave sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
http://www.investinbalikesir.com/
Tel: +90 266 246 10 00

+
Merhaba kolay gelsin, 28 yaşındayım tarım işi yapmak istiyorum, 20 dönüm muz serası kurmak istiyorum, bu konuda devletimizin bir desteği veya teşviği var mıdır?
A. O. - Mersin - 05.10.2020
Cevaplayan : Mersin Yatırım Destek Ofisi - Hasip Hayırlıoğlu - 06.10.2020
Cevap :

Merhaba,

Telefon görüşmemize istinaden, Mersin ili Akdeniz veya Toroslar ilçesinde yapmayı planladığınız 20 dönüm muz serası yatırımı kapsamında asgari 500 Bin TL yatırım tutarı ve minimum 10 dekar yatırım alanı büyüklüğü şartını sağladığınız için teşvik sisteminde bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda Mersin ili, 3. Bölge’de yer almasına rağmen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve vergi indirimi açısından 4. Bölge teşviğinden faydalanmaktadır. SGK primi işveren hissesi desteği, 6 yıl boyunca % 25 Yatırıma Katkı Oranı ile verilmektedir. Vergi İndirimi Desteğinde ise Vergi İndirim Oranı % 70, yatırıma katkı oranı %30’dur. Faiz desteğinde ise 1 Milyon TL’yi geçmemek şartıyla TL’ye 1 puan, dövize 3 puan indirim yapılmaktadır. Ayrıca en az 5 Milyon TL tutarında olan 25 dekar ve üzeri büyüklükteki yurtiçi teknolojileri içeren otomasyona dayalı sera yatırımları, Öncelikli Sektör Yatırımları olarak kabul edilmekte ve 5. Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamdaki sera yatırımlarında faiz desteği oranı; TL kredilerinde 7 puan, döviz kredilerinde ise 3 puandır.

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında ‘’Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ (No: 2019/30) uyarınca, Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına Hibe Desteği verilmektedir. Hibeye esas Proje tutarı alt limiti en az 50.000 TL, üst limit en çok 1.250.000 TL’dir. Proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir, kalan %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Bu programa başvurunun yapılabilmesi için 14. Etap tebliğ ilanı beklenmelidir. Web sitemiz e-bültenine kaydınız olmasından dolayı, 14. Etap ilanı elektronik posta adresinize gönderilecektir.

Ayrıca ‘’Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’’ (Karar no: 2015 - 03.01.2020 tarih ve 30997 sayılı RG) kapsamında, yeni modern sera tesisi kuran veya Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'ne uygun olarak yetiştiricilik yapan üreticilere, Ziraat Bankası A.Ş. veya Tarım Kredi Kooperatiflerince 25 milyon TL üst limite kadar kademeli olarak uygulanan %50 - %100 arasında değişen oranlarda faiz indirimi yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir.

İlgili link: (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-8.pdf)

Muz serası yatırımına ilişkin Kalkınma Ajansı bünyesinde şu an için herhangi bir destek bulunmamakla birlikte, yatırım kararı almanızda yol gösterici olabileceğini düşündüğüm ‘’Muz Üretimi Ön Fizibilite Dokümanını’’ da sizinle paylaştım. Konuya ilişkin her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çukurova Kalkınma Ajansı

Mersin Yatırım Destek Ofisi

0 324 237 80 86

info@investmersin.org

Saygılarımla,

+
Merhabalar, e-ticaret yurtiçi-yurtdışı satış yapanlar için nakit desteği var mı?
Y. Y. - Mardin - 04.10.2020
Cevaplayan : Mardin Yatırım Destek Ofisi - Suat Uçar - 06.10.2020
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Öncelikle sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Telefonda görüştüğümüz üzere, şirket kurarak online satış platformları üzerinden ev tekstli, temizlik ürünleri gibi ürünlerin yurt içi ve yurtdışında satışına ilişkin olarak aşağıdaki desteklerden faydalanabilirsiniz:

  1. Şirket kurulumu aşamasında KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik (kuruluş, performans ve sertifika) destekleri.

Detaylı bilgi ve başvuru için;

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

  1. Ticaret Bakanlığının " PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ” başlığı altında şirketinizin E-Ticaret sitelerine üyelik giderleri, 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenebilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için;

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

  1. Son olarak, Ticaret Bakanlığının " PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ” başlığı altında Yurtdışı Pazar Araştırması ve Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteklerinden de faydalanabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve başvuru için;

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

Yukarıdaki konular ve diğer sorularınız için ofisimizi ziyaret edebilir veya aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Adres: Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir mah., Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu-MARDİN

Tel: +90 (482) 212 11 07 Dahili 200

+
Merhaba, İzmir Menemen de kendi arazim üzerinde yer alan, atıl durumdaki damların bulunduğu alana modern bir çiftlik kurmak istiyorum. Yenilenebilir enerji ve modern sulama teknikleri kullanılarak çevreye duyarlı bir çiftlik kurma düşüncemiz var. Aynı zamanda tarım deneyim merkezi olarak da kullanılabilecek, çevre okullardan öğrencilere tarım uygulamaları gösterilecek bir alan olarak da konumlandıracağız. Kamu ortaklıkları, devlet destekli hibeler ve yatırım destekleri ile ilgili bilgi rica ederim.
H. Ö. - İzmir - 03.10.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - M. Sencer Özen - 05.10.2020
Cevap :

Sayın İlgili;

Telefonda görüştüğümüz ve sorunuzda belirtmiş olduğunuz yatırımın kaynak verimliliği, Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir tarım uygulamaları, entegre hayvancılık ve eğitim gibi birden fazla unsuru içinde barındırdığı anlaşılmaktadır. Hâlihazırda bahsi geçen tüm faaliyetleri aynı anda kapsayan bir destek programı veya teşvik uygulaması bulunmamaktadır.

Yine de, söz konusu yatırımın belirli bölümleri farklı kurumların destek programları ve teşvik uygulamaları ile desteklenmesi mümkündür.

  • Planlanan yatırımın seracılık faaliyeti içermesi halinde, sera yatırımınızın 1 Milyon TL ve üzeri tutar ve en az 20 dekar büyüklüğünde alana sahip olması durumunda Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanabilmesi mümkündür. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları teşvik kapsamı dışındadır. En az 5 Milyon TL tutarında, 25 dekar ve üzerinde büyüklüğünde, yurtiçi teknolojileri de içeren otomasyona dayalı sera yatırımları Öncelikli Sektör Yatırımlarıdır. Öncelikli sektör yatırımları, 6. bölge hariç olmak üzere 5. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamında olan sera yatırımlarında faiz desteği oranı TL cinsi Kredilerde 5 puan, döviz kredilerinde 2 puan olmaktadır.
  • Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında da kırsal yatırımlar % 50 hibe ile desteklenmektedir. Yeni dönem başvurusu henüz ilan edilmeyen, ancak geçtiğimiz dönemde Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanan çiftçilik faaliyetlerinin desteklendiği bu programa başvurular tebliğ ilanı ile belirlenmektedir. Yeni dönemde de tebliğ ilanı ile hibe başvuruları alınmaya başlanacaktır. Tebliğ ilan edildiği zaman bu haber web sitemizin üyelerinin e-postalarına ve size de gönderilmiş olacaktır. Yatırımınızın yeni tebliğ kapsamına girmesi durumunda, bu programa başvurabilmeniz de mümkün olabilecektir.
  • Ayrıca, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 1 milyon TL ve üzeri "Entegre Hayvancılık Yatırımları" Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmekte olup 1. Bölge teşvikinden yararlanılması mümkündür.

Söz konusu destekler ile konusunda nihai değerlendirme ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Bunların dışında, Web sitemizin ana sayfasında yer alan "Gelişmiş Arama" bölümünden arama yapabilir, Kalkınma Ajansları veya diğer kurumlar tarafından belirli dönemler için ilan edilen destek programlarını takip edebilirsiniz.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, ilerleyen dönemde tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

+
Mevcut işletmemin makine ve kapasitesini büyütme amaçlı destek kredisine başvurmak için ne yapmalıyım. Fırın ve unlu mamuller işletmecisiyim.
M. P. - İzmir - 03.10.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - M. Sencer Özen - 05.10.2020
Cevap :

Sayın İlgili,

Sizlerle yaptığımız telefon görüşmesinde belirttiğiniz ölçekteki "Fırın ve Unlu Mamuller" yatırımınız için KOSGEB Girişimcilik Desteklerinin uygun olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Geleneksel Girişimci Destek Programı’na başvuru yaparak, 65.000 TL'ye kadar destek talebinde bulunabilirsiniz.

Bu programa başvuru yapmadan önce Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olmanız beklenmektedir. Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla sağlanmaktadır. Söz konusu eğitimlere https://lms.kosgeb.gov.tr/ internet adresinde yer alan KOSGEB e-Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi’nden katılım sağlayabilirsiniz. İlgili eğitimin alınması sonrasında KOSGEB’e destek başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür. Desteği hak edebilmenizle ilgili nihai karar KOSGEB tarafından verilecektir.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'ne ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
Merhabalar Gaziantep'de 3D duvar kağıdı üretimi yapmak istiyorum, ne gibi destekler alabilirim? Yatırım tutarı 500.000 TL altında olunca destek alabiliyor muyum acaba makine desteği gibi destek? Teşekkürler
K. T. - Gaziantep - 04.10.2020
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 05.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde de belirttiğim gibi söz konusu yatırımınız, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı (Düşük Orta-Düşük Teknoloji Seviyesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler) ve Yatırım Teşvik Sistemi destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin başvurabildiği KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında, Gerçek Kişi İşletmelere 5.000 TL, Sermaye Şirketi İşletmelere 10.000 TL Kuruluş Desteği, 100.000 TL’ye kadar Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ile Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ek 10.000 TL olmak üzere iki performans dönemi için 50.000 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanmaktadır. KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı destekleri geri ödemesiz olup, Program kapsamındaki Makine, Teçhizat ve Yazılım Destek oranı %75’tir. Yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilmektedir. İstihdam Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, Duvar Kâğıdı İmalatına yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2109.03) Gaziantep ili 3.Bölge Genel Teşvik ve Bölgesel Teşvik Destek unsularından yararlanabilmektedir. Bölgesel Teşvik Asgari Yatırım Tutarı 10 Milyon TL olup, 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır. Bölgesel Teşvikten yararlanmak için entegre yatırım şartı aranmamakla birlikte, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, SGK İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirim Desteği ve Faiz Desteği unsurlarından yararlanabilmektedir. Desteklere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

SGK İşveren Hissesi Desteği: 5 yıl %20 Yatırıma Katkı Oranı,

Vergi İndirim Desteği: Vergi İndirim Oranı %60, Yatırıma Katkı Oranı %25,

Faiz Desteği: Toplam tutar 1 Milyon TL’yi aşamaz. TL Kredi 3 puan, Döviz kredi 1 puan indirimli.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili danışmanlık almak isterseniz; İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi’mizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz

+
Merhabalar. Ben Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde çalışmaktayım. Balıkesir/Bandırma İlçesinde bulunan Tahıl Depolama Tesislerimizin modernizasyonu için Genel Teşvik Uygulaması kapsamında KDV İstisnası için E-TUYS sistemi üzerinden Kurumumuz adına Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunda bulunduk ve kabul edildi. Söz konusu Belge için Vergi dairesinden ayrıca yerli makine teçhizatlar için kdv istisna yazısı(satıcıya verilmek üzere) ve KDV mükellefiyeti yazısı almak zorunda mıyız? İyi Çalışmalar
A. K. - Balıkesir - 03.10.2020
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Berat Cansel Yıldız - 05.10.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonda görüştüğümüz üzere, " Balıkesir/Bandırma İlçesinde bulunan Tahıl Depolama Tesislerimizin Modernizasyonu Yatırım Teşvik Belgesi için Genel Teşvik Uygulaması kapsamında başvurunuz olmuş.

Temmuz 2020’de tarafınıza tebliğ edilen başvurunuza ilişkin; istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV Mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi ( " 3065 Sayılı Kanun 13/d bendinde yer alan (EK 9:3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170203-8.htm) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.

Söz konusu belge için Vergi dairesinden ayrıca yerli makine teçhizatlar için KDV istisna ve KDV mükellefiyeti yazısı almanız veya bu belgeye sahipseniz bir örneğini satıcıya ibraz etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi

http://www.investinbalikesir.com/

Tel: +90 266 246 10 00

+
Merhaba ben 23 yaşındayım ve ben Kahramanmaraş’ta ***** gibi markaların az hatalı defolu ürünlerini satmak için bir mağaza açmak istiyorum. Herhangi bir birikimim yok bunun için destek alabiliyor muyuz?
M. K. - Kahramanmaraş - 03.10.2020
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Köleli - 05.10.2020
Cevap :

Telefonla da bilgi verdiğimiz üzere sözkonusu iş fikriniz için KOSGEB'in Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanabilirsiniz. Destekten faydalanabilmek için iş fikri hayata geçirilmeden önce KOSGEB tarafından çevrimiçi düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Eğitimi tamamlanmış olmalıdır.

Program kapsamında kuracağınız iş koluna uygun aşağıdaki destek unsurları bulunmaktadır.

Kuruluş Desteği: Kuruluş masrafları için Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans Desteği: İşletme döneminde istihdam edilen personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı;

Birinci yıl için;

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci yıl için;

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.

Program detayları ve yararlanma koşulları için bulunduğunuz ildeki KOSGEB müdürlüğü ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru