Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 52 dakika
2946 adet sonuç bulundu.
+
Merhaba yatırım destek ailesi. 10 dönüm Kocaeli Kandıra bölgesinde arazim mevcut. Topraksız tarım için hibe desteği almak istiyorum. Yararlanma imkanımız var mı
M. Ş. - Kocaeli - 15.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 15.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Sizinle telefonda yaptığımız görüşme çerçevesinde topraksız tarım odaklı sera yatırımınız için Hibe Desteği arayışında olduğunuz bilgisini aldık.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ​Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) tahtında yürütülen ve detaylarını Yatirimadestek.gov.tr adlı sitemizde bulabileceğiniz Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında ilan etmiş olduğu güncel çağrı kapsamında modern sera yapımına yönelik Projeler de desteklemekte olup Proje Fikrinizin bu kapsama girebileceğini düşünüyoruz. Güncel çağrının son başvuru tarihi, 9 Nisan 2021'dir. Modern Seralara yönelik yatırımlar için Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar kapsamında TÜY-A kodu verilmiş olup bu yatırım konusu, Kocaeli için sektörel bazda önceliklendirme sıralamasında 16 konu arasında 4. sırada yer almaktadır.

Modern sera projelerine dair bazı önemli koşullar:

 • İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile mevcut seralar için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında; iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile Yenilenebilir Enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.
 • Yeni seralar en az 3 dekar olarak projelendirilmelidir.
 • Sera başvurularında; tamamlama ve kapasite artırımı için proje kabul edilmez.
 • Yeni sera projeleri başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir.
 • Modern sera başvurularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. proje konuları da hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ancak, bu projelerde yenilenebilir enerji kullanımının hibeye esas proje giderleri kısmında Bütçelendirilmiş olması ön koşuldur. Bu durumda, dekar başı maliyet, yukarıdaki rakamların en fazla %35’ine, yenilenebilir enerji üretiminin tek başına projelendirilmesi halinde ise %25’ine kadar bütçelendirilmelidir. Modern sera için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında iklimlendirme projelendirmek isteyen yatırımcının projesinde yenilenebilir enerji (YEÜ) kullanımı bulunmaması halinde projesi reddedilecektir. Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse başvuru kodu YEÜ olmalıdır. Yenilenebilir enerji ile birlikte sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. konularının da bütçelendirilmesi halinde başvuru kodu TÜY-A olmalıdır. Aksi halde başvuru reddedilecektir.
 • 10/7/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen aşağıdaki madde kapsamına uygun olarak müracaat edilmiş tarımsal amaçlı seralarda ruhsat şartı aranmayacaktır.
  • " Belediye ve Mücavir Alanlar içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla Yapı Ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve Kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu Parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.”

Modern Sera projeleri için destek tutarı üst limitleri:

 • Yeni sera yapımı:
  • Hibeye esas proje tutarı üst limiti: 3 milyon TL
  • Hibeye esas proje tutarı alt limiti: 250 bin TL
  • Destek Oranı: Hibeye esas proje tutarının %50'si
 • Mevcut seralarda teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon:
  • Hibeye esas proje tutarı üst limiti: 1,5 milyon TL
  • Hibeye esas proje tutarı alt limiti: 250 bin TL
  • Destek Oranı: Hibeye esas proje tutarının %50'si

Modern Sera başvurularında yeni tesisler için dekar başı maliyet (Yenilenebilir Enerji Üretimi maliyeti hariç);

 • Topraklı seralarda en fazla 150.000 TL/daa
 • Topraksız seralarda en fazla 180.000 TL/daa
 • Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 210.000 TL/daa
 • Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 240.000 TL/daa olmalıdır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yürütülen Yatırım Teşvik Sistemi, asgari 5 dekar kapalı alanı bulunan sera yatırımları Genel Teşviklerden yararlandırmaktadır (Bölgesel Teşviklerden yararlanmak için asgari kapalı alan şartı 20 dekardır). Kandıra'daki mevcut arazinizin büyüklüğünün üzerinde görünmektedir. Genel nitelikli Yatırım Teşvik Belgesi ile aşağıdaki teşvik unsurları sağlanmakta olup hibe desteği ise sağlanmamaktadır.

 • Makine ve teçhizat alımları için KDV İstisnası
 • Yazılım ve gayri maddi hak alımları ile kiralamaları için KDV İstisnası
 • İthal makine ve teçhizat alımlarında Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Diğer mevuatlar kapsamında teşvik belgeli yatırımlara sağlanan ilave teşvikler:

Yukarıda kısaca izah edilen destekler ve teşvikler hakkında e-posta adresinize detaylı bir bilgilendirme gönderilecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Malatya ili organize sanayi bölgesinde konfeksiyon imalatı yatırımı yapmak istiyorum. Malatya ili içerisinde mevcut örme konfeksiyon, dokuma konfeksiyon ve denim yıkama yapan firmaların kapasiteleri hakkında bilgi alabilir miyim? syg.
E. F. - Malatya - 14.03.2021
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Kaplan - 15.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız;

Malatya ili içerisinde mevcut firmaların kapasitesine dair bilgiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyeleri olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından tutulmaktadır. Firma bazında Kapasite Raporu bilgileri firmalar için özel statüde değerlendirildiğinden kamuoyu ile paylaşılmamakta, ancak ilin toplam kapasitesine dair bilgiler TOBB veritabanında paylaşılmaktadır.

Sorduğunuz alanlardan 143910 kodlu " Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))” alanında Malatya’da kapasite olarak TOBB veritabanına kaydolmuş 13 üretici bulunmakta ve toplam kapasiteleri 23.055.500 adet olarak belirtilmiştir. Benzer şekilde 141411 Kodlu " Erkekler veya erkek çocukları için gömlek ve fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden)” alanında Malatya’da kayıtlı 1 imalatçının ise özel bilgi statüsünde olması sebebiyle kapasite bilgileri paylaşılmamıştır.

İlgili veritabanına http://sanayi.tobb.org.tr/kitap.php adresini kullanarak ulaşabilir, çok detaylı olarak yayınlanan bilgilere erişebilirsiniz.

Konu ile ilgili ya da kamu destekleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız durumunda Ajansımız Yatırım Destek Ofisi’ne İnternet sayfası veya telefon üzerinden erişebilir, dilerseniz Ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

+
Selamlar, Bundan 2 yıl önce başladığımız, Türkiye'deki internet cafe/gaming center/e-spor arena gibi esnaflarımıza yönelik ücretsiz e-spor portalımızı tamamlama noktasına geldik. Kosgeb eğitimini tamamladım ve ticaret odası kaydını yaptıktan sonra başvurumuzu yapacağız. Bunun haricinde alabileceğimiz ekstra yatırım/hibe/destek bulma şansımız var mıdır? Teşekkürler, Kolay gelsin
S. D. - İstanbul - 12.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 13.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Sizinle görüşen BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi tarafından telefonda alınan bilgiler ışığında aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatlerinize iletiyorum.

İş fikriniz, yazılım geliştirme tabanlı ve kuracağınız işletmenin faaliyet alanını NACE Rev. 2 Kodunu 62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) veya 63.12.01 Web portalı faaliyetleri şeklinde seçmeniz halinde KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yüksek teknoloji düzeyi grubunda desteklenmeye uygun. Bu linkten iş fikrinizin hangi teknoloji düzeyi kapsamında yer aldığını kontrol edebilirsiniz. Telefon görüşmesinde KOSGEB Girişimcilik Destek Programı hakkında bilginiz olduğunu belirtmiştiniz.

KOSGEB KOBİ Finansman Desteği: KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanan desteklere ilave olarak KOSGEB, detaylarını Yatirimadestek.gov.tr sitemizde bulabileceğiniz KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında KOSGEB Girişimcilik desteği ile işini kurmuş faal KOBİ’lerin işletme giderleri ve kullanılmamış makine-teçhizat alımları için 50 bin TL'ye (Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını girişimciler için 70 bin TL) kadar kullandıkları Kredilerde 10 puan faiz desteği sağlamaktadır. KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı için tıklayınız.

Halkbank Girişimci Kredileri: Halkbank tarafından başvuru tarihi itibariyle, 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimcilere sağlanan girişimci kredilerini de dikkatlerinize sunarız. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Girişim Hızlandırma Programları: Özellikle teknolojik ve yazılım bazlı çözümler geliştiren girişimlere yönelik olarak uygulanmakta olan çok sayıda girişim hızlandırma programı bulunmakta olup bunların bazıları henüz işletmesini kurmamış girişimci adaylarına bazıları da startup'lara yönelik olabilmektedir. Girişim Hızlandırma Programları, aşağıdakilerin birkaçı ve tamamını sağlayabilmektedirler.

 • Finansman desteği
 • Ücretsiz ofis alanı (ör. kuluçka merkezlerinde) tahsisi ve ofis alanında sağlanan hizmetlerden ücretsiz yararlanma imkânı
 • Ticarileşme, Markalaşma, yatırımcılara sunum, İş Planı hazırlama gibi konularda Mentörlük ve eğitim desteği
 • Tanıtım ve görünürlük
 • Yurtiçi ve yurtdışı iş gezileri
 • Melek Yatırımcılarla ve Girişim Sermayesi Fon Yöneticileri ile buluşmalar

Girişim hızlandırma programlarına dair geniş bir listeyi e-posta adresinize göndereceğim. Ör. 28 Mart 2021 tarihine kadar başvuru kabul eden Türk Telekom PİLOT Girişim Hızlandırma Programı

Gerçek Kişi Statüsündeki Genç Girişimcilere Gelir Vergisi İstisnası: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20. maddesi uyarınca, Genç Yeni Girişimcilere (Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi Mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef Gerçek Kişiler) Gelir Vergisi istisnası sağlamakta olup Genç Girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin TL'ye kadar olan kısmı, istisna kapsamındadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Sağlanan İmkânlar: Sunacağınız Projenin ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde kurulmuş olan komisyon tarafından kabul edilmesi veya ilgili teknoloji geliştirme bölgesinde uygulanan hızlandırma/kuluçka programına kabul edilmesi halinde detaylarını sitemizde bulabileceğiniz teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan destek ve imkanlardan yararlanabilirsiniz.

 • Kuluçka Merkezinde yer alan girişimler için kira ücretinin indirimli olarak uygulanması
 • Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasıi
 • Bölgede geliştirilen yazılım ürünleri satışında KDV İstisnası
 • İthal eşya için gümrük vergisi ve fon istisnası ile bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harç istisnası
 • SGK Primi İşveren Hissesinin yarısı oranında desteklenmesi
 • Çalışan Gelir Vergisi Stopajı istisnası
 • Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip personel istihdamına yönelik ücret desteği
 • Yabancı Uyruklu Personel çalıştırmada kolaylık
 • 28/1/2021 tarihli bir kanun değişikliği ile Ar-Ge Merkezi bulunan veya teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1/1/2022 tarihinden itibaren 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan işletmelerin teknoloji geliştirme bölgelerinde kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren girişimlere sermaye yatırımı yapmalarını teşvik eden bir düzenleme yapılmıştır.

İstihdam teşvikleri ve destekleri: Aşağıdaki desteklerin detaylarını Yatirimadestek.gov.tr sitemizde bulabilirsiniz.

 • SGK + İŞKUR + Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte yürütülen İlave İstihdam Teşviki (Bu teşvikten Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren firmalar Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Limitine kadar, yani daha yüksek oranda yararlanabilmektedir. (e-posta adresinize detaylı bilgi göndereceğim.)
 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı - Nitelikli Eleman Desteği (Bu destekten yararlanabilmek için ön koşul olan son 2 aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 gün olması koşulu iş fikrinizin kapsamına girdiği Öncelikli Teknoloji Alanlarında faaliyet gösteren veya Teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmamaktadır.) (e-posta adresinize detaylı bilgi göndereceğim.)

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Kocaeli'de ilk kez limited şirket ya da şahıs firması kurarak Fast food işletmeciliği yapacağım.Bu konuda yeni kuruluşlara Teşvik paketi var mı? İlk kez ticarete atılacağım için yönlendirmelerinize ihtiyacım var. Şahıs firması ya da şirket olarak kurulmasının farkı var mı? Saygılarımla
S. A. - Kocaeli - 12.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 12.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Bu iş fikrine yönelik olarak işletmenizi şahıs firması, limited veya anonim şirket olarak kurabilirsiniz; limited ve anonim şirketlerde asgari ortak sayısı bir olup tek başınıza bir limited veya anonim şirket kurabilirsiniz. Birden çok ortaklı işletme kuracaksanız bu işletmenin türünün Gerçek Kişi İşletmesi dışında bir işletme türü olması gerekmektedir. Limited şirketlerde ise azami 50 ortaklı olma şartı bulunmaktadır. Limited şirketler için esas Sermaye tutarı asgari 10.000 TL iken anonim şirketler için 50.000 TL'dir. KOSGEB Girişimcilik Desteği'nden yararlanacak olursanız İşletme Kuruluş Destek Tutarı, Gerçek Kişi İşletmeleri için 5.000 TL iken Sermaye Şirketleri (ör. Limitet veya Anonim Şirket) için 10.000 TL olarak uygulanmaktadır. Ayrıca Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde Ticaret Sicil Müdürlüklerinde uygulanan Ticaret Sicil işlem bedelleri, işletme türlerine veya ödenmiş sermaye tutarlarına göre farklılık gösterebilmekte olup işletme türüne göre belirlenmesi halinde harç bedelleri Gerçek Kişi İşletmeler için daha düşük olarak uygulanabilmektedir (bkz. aşağıda linki yer alan Gebze Ticaret Odası tescil harçları). Ayrıca Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi kapsamında işletme türlerine göre belirlenen asgari ücret tutarları farklılık gösterebilmektedir (gerçek kişi işletmeleri, limited ve anonim şirketler için sırasıyla en düşükten en yükseğe artan şekilde). Ayrıca yine mevzuatı gereği, sermaye şirketlerinin tutması gereken bazı defterler, gerçek kişi işletmesi için geçerli olmayıp bunlardan doğan ücretler de geçerli değildir. İşletme türlerine göre ödenmiş sermaye şartları, tutulması gereken defterler vd. detaylar için aşağıda linki yer alan sunumumuzu inceleyebilirsiniz.

İşletme kurarken yararlanabileceğiniz destekler:

Detaylarını Yatırımadestek.gov.tr sitemizde bulabileceğiniz KOSGEB Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programları
Eğer, kuracağınız işyeri için Kapasite Raporu alabilecekseniz ve girişiminiz NACE Rev. 2 10.85.01 Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç) faaliyet tanımı kapsamına girecekse iş fikriniz İleri Girişimcilik Programından düşük teknoloji düzeyi grubunda desteklenmeye uygun. Bu linkten iş fikrinizin hangi teknoloji düzeyi kapsamında yer aldığını kontrol edebilirsiniz.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı için tıklayınız.

Eğer, işletmenizin faaliyet alanı, NACE Rev. 2 56.10 - Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri kapsamı altında yer alacaksa KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Programından yararlanabilirsiniz; ancak İleri Girişimcilik Programı kapsamında "makine-teçhizat ve yazılım desteği" gibi ilave destek unsurlarından da yararlanma imkanınız var.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı için tıklayınız.

KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanabilmek için öncelikle online KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni (Geleneksel veya İleri Girişimcilik) tamamlamanız gerekmektedir. Online KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri için tıklayınız.
İlave olarak KOSGEB, detaylarını Yatirimadestek.gov.tr sitemizde bulabileceğiniz KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında KOSGEB Girişimcilik desteği ile işini kurmuş faal KOBİ’lerin İşletme Giderleri ve Kullanılmamış Makine-Teçhizat alımları için 50 bin TL'ye (Genç, Kadın, Engelli, Gazi veya Birinci Derecede Şehit Yakını girişimciler için 70 bin TL) kadar kullandıkları Kredilerde 10 puan faiz desteği sağlamaktadır.

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı için tıklayınız.

Halkbank Girişimci Kredileri için tıklayınız.

Not: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20. Maddesi uyarınca, Genç Yeni Girişimcilere (Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi Mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef Gerçek Kişiler) Gelir Vergisi istisnası sağlamakta olup Genç Girişimcilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin TL'ye kadar olan kısmı, istisna kapsamındadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar. KOSGEB, Ar-Ge projelerinde, makine için KDV hariç maliyeti desteklemektedir. KOSGEB mevzuatında; "Vergi .... yasal yükümlülükler HARİÇ olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz" denmektedir. Dolayısıyla Kosgeb Ar-Ge projesi kapsamında yer alacak makinenin, KDV'si Yatırım Teşvik Belgesi ile karşılanabilir mi?
N. S. - Ankara - 12.03.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 12.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

KOSGEB tarafından destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, " Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere, aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan ya da diğer KOSGEB Destek Programları kapsamında destek almayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.” ifadesinin geçtiği bir taahhütname imzalamaktadırlar.

Buna karşılık makineniz için vergi teşviki alabilmek adına KOSGEB haricinde teşvikten yararlanacağız belgeyi onaylayacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün de şartlarının uygun olması gerekmektedir. Fakat teşvik sistemi mevzuatına göre teşvik belgeli yatırımlarda makine-teçhizat listenizde yer alan bir makine için bir başka kamu kurumu tarafından uygulanmakta olan teşvik veya desteklerden yararlanılamamaktadır.

Bizlere, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek ve 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba Ankara İvedik OSB'de faaliyet göstermekteyiz. Bünyemize lazer kaynak makinası almak istiyoruz ve savunma sanayi olsun öncü kuruluşlarımızdan Aselsan, Roketsan, TAİ vs. birçok firmaya lazer kaynak hizmeti vermek istiyoruz. Alacağımız yerli üretim lazer kaynak makinası ile şu an faydalanabileceğimiz bir teşvik var mıdır? Yardımızınızı rica ediyorum bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla
M. Ö. - Ankara - 10.03.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Alper Demir - 11.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Daha detaylı bilgi alabilmek için telefonla size ulaşmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren ana yüklenici şirketlerin Alt Yüklenicisi olacak şekilde bir yatırım yapmak ve bir lazer kaynak makinesi temin etmek istediğiniz anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Ankara’da savunma sanayii alanına giren çoğu yatırım 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları arasındadır.

Yatırım alanınıza girebilecek ürünlerden biri olan " Savaş silahları ve diğer mühimmatlar için aksam ve parçalar 2927.0.05” US-97 kodlu ürün grubu ile ilgili Ankara’da yapılacak bir yatırım bölgesel teşvikler kategorisinde değerlendirilir ve yatırıma 4. bölge teşvikleri uygulanır. Bu örnekte bölgesel teşvikten yararlanmak için asgari yatırım tutarı 1 milyon TL’dir. Buna göre KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 6 yıl %25 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK işveren hissesi desteği ve yatırıma katkı oranı %30 olmak üzere %70 vergi indirimi teşvikleri uygulanır. Ayrıca Türk Lirası için 4 puan, döviz için 1 puan indirimli, 1.200.000 TL'yi geçmeyecek şekilde faiz desteğinden yararlanılabilir. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı %100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

İnternet sitemizdeki https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu adresinde yer alan Teşvik Robotundan yararlanarak yatırım için teşvik belgesi aldığınız takdirde yararlanabileceğiniz teşvikler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Teşvik belgesi dışında yatırımınıza uygun olabileceği düşünülen mali destekler aşağıda sıralanmıştır.

İşletmenizin ilk kuruluş aşamasında KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden faydalanabilirsiniz. KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında kuruluş; makine, teçhizat ve yazılım desteği bağlamında düşük, orta-düşük teknoloji düzeyinde 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilmektedir. Ayrıca, işletme kuruluş, performans ve sertifika destekleri yanında %75 oranında makine, teçhizat ve yazılım ile mentorluk, işletme koçluğu ve danışmanlık desteği verilmektedir; bunun yanı sıra yerli malı belgeli ürün alınması durumunda destek oranı %90’a ulaşabilmektedir. KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

Yatırımınızda Ar-Ge ve inavosyon içeren süreçleriniz bulunuyorsa başvuru yapabileceğiniz diğer bir destek programı KOSGEB tarafından yürütülen Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programıdır. 750.000 TL tutarına kadar mali destek alabileceğiniz programın tüm detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

Ajansımızın halihazırda açık bir destek programı bulunmamaktadır. Bunun yanında " İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme” teması altında geçmişte yürüttüğü destek programları bulunmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda benzer programların ilan edilmesi söz konusu olabilir. Bunun için aşağıdaki likten detaylarına ulaşabileceğiniz 2019 yılına ait programı inceleyebilirsiniz. Böylece ileride ilan edilebilecek olası bir teknoloji ticarileştirme programı hakkında ön bilgi alabilirsiniz. Ancak gelecek programların önceliklerinin farklılık arz edebileceğini ifade etmek isteriz. Bu tür destek araçları ile ilgili bilgi sahibi olmak için Ajansımızın faaliyetlerini takip etmenizi öneririz.

https://www.ankaraka.org.tr/tr/2019-yili-mali-destek-programlari_4564.html

Son olarak, olası yatırımınız ardından savunma sanayi sektöründe faaliyet göstermeyi planlayan firmalarımıza yönelik Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme ve Destekleme Programı'na (EYDEP) başvurmanızın faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Program, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup sektörde faaliyet gösteren firmaların yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Program hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://yeten.ssb.gov.tr/eydepinfo

Bizlere, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederek ve 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak detaylı sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
MTAL olarak, okulumuza ait alanlarda 1000 okul iyileştirme projeleri kapsamında işbirliği çalışmaları gerçekleştirebilir miyiz ? Eğitim ve istihdam odaklı işbirliği projeleri nasıl çalışabiliriz ? Bilgilendirme istemekteyiz. Teşekkürler.
F. S. - Manisa - 10.03.2021
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Cansu Uyar - 10.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Öncelikle Yatırımadestek.gov.tr internet sitemize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sizlere gün içerisinde ulaşılarak belirtildiği üzere Kalkınma Ajansları olarak Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere bölgelerimizdeki Paydaşlarımız ile yakın temas halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Telefonda belirttiğiniz eğitimler konusunda Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilecek teknik destek programından faydalanmanız mümkündür. Talep ettiğiniz mali destek için ise an itibarıyla mevcut olan bir destek mekanizması bulunmamaktadır. İlimizde konu ile ilgili kurgulanan Projeye dahil olmanız hususunda detaylı görüşme için sizleri Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisimize bekliyoruz. (Tel:0236 237 29 47, mail:manisaydo@zafer.gov.tr)

+
Merhabalar Oto temizlik ürünleri sektöründe 10 yıllık imalatçı limited şirketi olarak faliyet göstermekteyiz. Bir organize sanayi bölgesinde oto temizlik ürünleri üretim üzerine iş yerimizi büyütmek istiyoruz. Bu konudaki destekleriniz nelerdir?
A. Ö. - Gaziantep - 10.03.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Halil İbrahim Ünlü - 10.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde de belirtildiği üzere, yapmayı planladığınız yatırım konunuz 2424 nolu US-97 Kodu kapsamına girmektedir. Yatırımınızı İslahiye OSB'de satın almış olduğunuz Parselde gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz. Mezkûr yatırım konusu Gaziantep'te bölgesel teşvik kapsamına girmemekle birlikte, 2012/3305 sayılı " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” Ek-6 kapsamında 4. Bölge desteklerinden faydalanabilmektedir.

Dolayısıyla, yatırımınız kapsamında;

destek unsurlarından yararlanabilirsiniz.

2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
Merhaba sayın yetkili, İngiltere'de mevcut bulunan bir mobilya fabrikası müşterimiz oradaki üretimini kapatarak Bursa İnegöl’de şirketimize ortak olup koltuk üretimine burada devam etme kararı almıştır. Fabrikasını devreden bir şirket ile anlaştık ve bu fabrikayı devralmak ihracata dayalı üretim yapmak niyetindeyiz. Devletimizin teşvikleri konusunda sizden bize yol göstermenizi ve yardımcı olmanızı talep ediyorum.
R. D. - Bursa - 09.03.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Erhan Öztürk - 10.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Tarafınızla yapmış olduğumuz telefon görüşmesine istinaden yurtdışı müşteriniz ile birlikte ilimizde gerçekleştireceğiniz ortak imalat yatırımına ilişkin olarak yararlanabileceğiniz devlet destekleri konusunda sizi kısaca bilgilendirmek isteriz. Bu görüşmemizde ayrıca, söz konusu yatırımınızın, ilimizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren mevcut bir firmanın satın alınması şeklinde olacağı bilgisini edinmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda öncelikle bilinmesi gereken konu; satın alınacak olan firmanın mevcut durumda aktif bir Yatırım Teşvik Belgesinin ya da varsa bu belge kapsamında devam eden bir devlet desteği unsurunun (vergi indirimi, SGK İşveren Hissesi Desteği vs.) bulunup bulunmadığı hususudur. İlgili firmanın süregelen böyle bir desteği söz konusu ise, satın alma işleminin tamamlanması sonrası kalan haklardan firmanızın da yararlanmaya devam etmesi mümkündür.

Öte yandan; ilgili satın alma sonrası fabrika içerisinde gerçekleştirilmesi olası yeni yatırımlarınızın söz konusu olması durumunda ise, aşağıda belirtilen asgari yatırım tutarlarının sağlanması kaydıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Yatırım Teşvik Sistemi'nin sunduğu genel ve bölgesel destek unsurlarından faydalanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi

GENEL TEŞVİK için:

 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için asgari Sabit Yatırım Tutarı 1 Milyon TL (Bir milyon TL) olmalıdır.
 • Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde yararlanılabilecek teşvikler ise;
 1. KDV İstisnası ve
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti’dir.

BÖLGESEL TEŞVİK için:

 • Mobilya sektöründe gerçekleştireceğiniz yatırım kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Yatırım Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen bölgesel destek unsurlarından yararlanmak için asgari sabit yatırım tutarı 4 (dört) Milyon TL olmalıdır.
 • Bölgesel Teşvik Sistemi çerçevesinde yararlanılabilecek teşvikler ise;
 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Vergi İndirimi
 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 5. Yatırım Yeri Tahsisi'dir. (belirli şartlar dahilinde)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Teşvik başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda nihai karar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne aittir.

 • Asgari yatırım tutarının toplamının hesaplanmasında yapacağınız bina ve inşaat yatırım tutarlarınız hesaplamaya katılır, ancak bina, inşaat ve arazi yatırımlarınız özelinde KDV istisnasından yararlanamazsınız.

 • Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

 • Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımınız içerisinde yer alan işyeri kira maliyetleri, uygun olmayan maliyet kalemi olarak değerlendirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmek amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımıza (BEBKA) bağlı Bursa Yatırım Destek Ofisimize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

0224 211 13 27 / bursa@bebka.org.tr

Bilgilerinize sunarız.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0224 211 13 27

E-Posta : bursa@bebka.org.tr

+
Ethereum madenciliği yapmak için maddi desteğe ihtiyacım var bu konu ile ilgili herhangibir yatırım desteğiniz bulunuyormu bunu öğrenmek istiyorum.
A. Y. - Konya - 09.03.2021
Cevaplayan : Konya Yatırım Destek Ofisi - Halil Sena Yetkin - 09.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde, Ethereum madenciliği yapmak için şirket kurmadan destek talep ettiğinizi belirtmiştiniz. Şirket kurmadan bireysel imkanlarıyla yatırım yapanlar ilgili destek ve teşviklerden yararlanamamaktadır.

Öte yandan, Ethereum, Bitcoin, Litecoin vb. kripto varlıklar ve platformlar ülkemizde henüz yasal bir zemine oturmamış durumdadır. Dolayısı ile doğrudan "Ethereum madenciliği" konusunda yapacağınız teşvik ve destek başvurularının net bir karşılığı bulunmamaktadır.

Konu hakkında daha fazla soru sormak isterseniz konyaydo@mevka.org.tr adresine mail atabilir veya 0332 236 32 90 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru