İş Planı
İş hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin yöntemleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken zaman çerçevesini içeren yazılı belgedir.