Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 52 dakika
2946 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar, E-Ticaret ile uğraşıyorum bana destek verebilecek bir yatırım programı var mı?
F. A. - Gaziantep - 19.03.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Nur Özonat - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz,

Telefon görüşmesinde belirtmiş olduğumuz üzere, Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak E-Ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği mevcuttur. Bu kapsamda, şirketlerin 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'de düzenlenen şartları haiz ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir. Şirketler, destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilmektedir.

Merak ettiğiniz başka hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yararlı olabilecek bağlantılar :

https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/Onay_Verilen_Siteler_Listesi_(2021_1).pdf

https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/2573_Karar_30_01_2021.docx.docx

https://ticaret.gov.tr/data/5ecfcbc613b876cd54b69895/Genelge_2573_30012021.docx

+
Merhabalar ben Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi adı altında 1) Hidroponik sistem sera kurmak istiyorum. Hidroponik sistem normal sera gibi değil m2 maliyeti daha fazla ama 1.5 da hidroponik serada yetiştirilecek ürün , 3 da normal serada yetiştirilecek üründen daha fazla olur.Dolayısı ile 3 da proje kuralı hidroponik sistem için geçerli mi? 2 )Projemiz onaylandı diyelim. Süreç nasıl ilerliyor, %50 si hibe %50 sini biz ödüyoruz ama biz ödemeyi nasıl yapıyoruz? Teşekkür ediyorum.
O. K. - Hatay - 18.03.2021
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 19.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yaptığımız telefon görüşmesinde ifade edilen hususların özeti aşağıda yer almaktadır.

Her iki sorunuzun cevabı, " 2020/24 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları”nda belirtilmiş olup söz konusu belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/trgm/I.%20UYGULAMA%20ESASLARI%20EKONOM%C4%B0K.pdf

 1. 2020/24 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Uygulama Usul ve Esasları 3.1.2 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar bölümü modern seralarla ilgili ilk maddesinde belirtildiği üzere, " yeni seraların en az üç dekar olarak Projelendirilmesi” şartı bulunmakta olup seradaki üretim teknolojisine göre bu konuyla ilgili herhangi bir istisna mevcut değildir.
 2. Söz konusu usul ve esasların 10.4 Proje Harcamalarının Kontrolü Maddesi altında yer alan c), ç) ve d) fıkralarında ödemelerin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

Detaylı bilgi almak istediğiniz hususlar olursa Ajansımızı ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba iyi çalışmalar 620101 nace kodlu -BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB) faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.Yazılım geliştirme ERP programı,uluslararası araştırmsa,yazılım ihracı,yerlileştirme,yurtdışındaki yazılımın Türkiye'de üretilmesi gibi girişimlerde bulunmak istiyoruz.hangi desteklere başvuru yapmamız gerekecek ya da finansal desteği nereden sağlayabiliriz?
D. G. - İstanbul - 18.03.2021
Cevaplayan : Yalova Yatırım Destek Ofisi - Ali Kerem Fidan - 18.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Programlama ve yazılım geliştirme ile ilgili planladığınız yatırım ile ilgili teşvikler ve destek programları aşağıda izah edilmektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi

2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” uyarınca asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas Serbest Bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları, öncelikli yatırımlar kapsamında 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek yatırımlara KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, SGK işveren hissesi desteği, vergi indirimi, faiz/kar payı desteği imkânı sunulmaktadır. Detaylı bilgi için sitemizde yer alan Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz. İhtisas Serbest Bölgeler içinde yararlanabileceğiniz destekler için https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-ihtisas-serbest-bolgelerine_uygulanan_tesvik_ve_muafiyetler.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GEÇERLİ DESTEKLER

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen ve Ar-Ge, Tasarım ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren Girişimcileri belli teşviklerden yararlandırmaktadır. Bu alanlara yatırım yapmanız durumunda faydalanacağınız detek kalemleri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/detay_teknoloji_gelistirme_bolgelerindeki_girisimlere_yonelik_tesvikler.pdf

TİCARET BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amacı: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve Markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Kapsamı: Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

Desteklenecek Faaliyetler:

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dâhil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dâhil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Bilişim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

Konuya ilişkin detaylarla ilgili https://kolaydestek.gov.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve İhracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda Bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje Bütçesi, son onaylı mali yıl Net Satış Hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 • Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

AR-GE, ÜR-GE VE İnovasyon DESTEK PROGRAMI (750.000 TL’ye kadar)

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin

sağlanmasıdır.

Bu kapsamda geliştirilecek yazılımların Frascati Kılavuzu'nda Ar-Ge olarak yer alan başlıklar ile uyumlu olması beklenmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için: https://www.TÜBİTAK.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati_Presentation.pdf

Destek Kalemleri

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği:150.000 TL, %75
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 300.000 TL, %75
 • Nitelikli Personel Gideri Desteği: 200.000 TL, %100
 • Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL, %75
 • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: 100.000, %75
 • Test Analiz ve Belgelendirme Desteği: 100.000, %75
 • Proje Danışmanlık Desteği: 20.000 TL, %75
 • Eğitim Desteği: 20.000 TL, %75
 • Proje Tanıtım Desteği: 10.000 TL, %75
 • Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği: 15.000 TL, %75
 • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği: Gerçek Kişi için 5.000 TL, Sermaye şirketleri için 10.000 TL

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

Bilgi verdiğimiz bu hususlarla ilgili danışmak istediğiniz başka bir konu olursa ofisimizi ziyaret edebilir, e-posta ya da telefon yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

E-posta: yatirim@istka.org.tr

+
Kırsal kalkınmaya nasıl başvuruluyor? Sondaj, güneş paneli ve damlama yapılacak.
A. A. - Manisa - 17.03.2021
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Coşkun - 18.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Detaylı bilgi alabilmek için telefonla size ulaşmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Sorunuzdan sondaj, güneş paneli ve damlama sulama üzerine kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı Gerçek Kişiler ile tarımsal şirketler, sulama Kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin başvuru sahibi olabildiği Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi programı kapsamında;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması

konularında yatırımlar desteklenmektedir ve %50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilmektedir. 2021 yılı için son başvuru tarihi 30.03.2021 olup Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ya da Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ayrıca, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla verilmekte olan IPARD destekleri kapsamında Yenilenebilir Enerji Tesisleri yatırımları desteklenmektedir. Yenilenebilir enerji tesisleri; elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi enerji ihtiyaçları için enerji üretmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

IPARD destekleri çağrı usulü olup çağrı ilanları ve desteklerle ilgili her türlü ayrıntılı bilgiye Manisa İl Koordinatörlüğünden veya kurumun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Ayrıca, sorularınızla ilgili olarak 444 8535 numaralı TKDK Yardım Masası hattını arayabilirsiniz.

Detaylı bilgi edinmek için 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan ve manisaydo@zafer.gov.tr e-posta adresi üzerinden Manisa Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhaba sayın yetkili, ilaç ve medikal alanda firma kurmak ve satış yapmak istiyoruz. Yararlanabileceğimiz bir destek program var mıdır acaba? TEŞEKKÜRLER
B. S. - Antalya - 17.03.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Seyitcan Altınkaynak - 17.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda görüştüğümüz üzere, ilaç ve medikal sektöründe bayilik usülü yapacağınız faaliyetler kapsamında firma kurmak için KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’na başvurabilirsiniz. KOSGEB Yeni Girişimci Programından faydalanabilmek için; Öncelikle iş fikrinize yönelik NACE Kodunu tespit ederek sürece başlamalısınız. ( " 46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti” yada " 47.74.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil)” gibi). İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almış olmanız gerekiyor. Başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak Geleneksel Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Yapacağınız yatırımın yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan medikal cihazların ve aletlerin üretimine yönelik olması durumunda öncelikli yatırım olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamdaki destek unsurları; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, vergi indirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, faiz/kar payı desteği, Yatırım Yeri Tahsisidir. Destek oranları hakkında daha detaylı bilgi için sitemizde yer alan Teşvik Robotu uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, 2021 yılında ilan edilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında öncelikli ürün grupları http://www.hamle.gov.tr/ adresinde ilan edilmiş olup yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler kapsamında eczacılık ve tıbbi cihaz sektörleri yer almaktadır.

Ayrıca, KOSGEB "Finansman Destek Programı" kapsamında banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkânlar dâhilinde destek verilmektedir. Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. Acil destek ve makine-teçhizat kredileri, kredi alındığı tarihten itibaren azami 36 ay, işletme kredileri azami 18 ay desteklenmektedir.

Diğer yandan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasınca yürütülen ‘Yatırım Destek Kredisi’ mekanizması ile dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirme kapsamında 10 yıla kadar Vadeli, TL cinsinden, yıllık %7,75 sabit faiz oranıyla Yatırım Kredisi imkânı sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

İlgili bağlantılar;

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/materyal/girisimciligigelistirme/story_html5.html?tincan=true

+
Merhaba, Otomotiv konusunda elektronik ürünler üretip ihraç eden bir firmayız. EMC, LVD testlerini kendi firma bünyemizde gerçekleştirip, CE standartlarına uygun ürünler üretmek istiyoruz. Bu konuda şirketimiz bünyesinde test labaratuvarı kurma düşüncemiz var. Bu konuda nasıl bir teşvikten yararlanabiliriz? Teşekkürler.
E. Ö. - İstanbul - 16.03.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Hüseyin Özgür Ünsal - 16.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Bildiğiniz üzere EMC ve LVD testlerini onaylanmış bir biçimde gerçekleştirebilmek için TÜRKAK Akreditasyonu sürecini tamamlamanız gerekmektedir. TÜRKAK'tan akredite kalibrasyon, deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, referans malzeme üretimi ve yeterlilik deneyi sağlama dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK'lar), ilgili mevzuat uyarınca üçüncü kişilere (tüm müşteriler) tarafsız olarak hizmet vermekle yükümlüdürler.

2012/3305 sayılı Karar kapsamında yürütülen Yatırım Teşvik Sistemi, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımlarını" Öncelikli Yatırım olarak değerlendirilmekte ve 5. bölge İllerde sağlanan teşviklerden yararlanma imkânı sağlamaktadır. US-97 sınıflandırmasına göre, "34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Römork Ve Yarı-Römork İmalatı (aksam ve parça imalatı dâhil)" faaliyeti orta-yüksek ve "32 kodlu Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Ve Cihazları İmalatı (elektronik parçaların imalatı dâhil)" faaliyeti de yüksek teknoloji sınıfına girmektedir.

Teşvik belgesi ile Öncelikli Yatırımlara sağlanan teşvikler:

Bu teşviklerle ilgili daha detaylı bir bilgilendirme, e-posta adresinize iletilecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba 21 yaşımdayım. Ailemden kalan bir bütçe ile, tiny house, konteynerdan yaşanabilir evler yapmak istiyorum. İstanbul'da halihazırdaki bir şirketi devir alacağım. KOSGEB görüşmelerimde yeni şirket olmazsa KOSGEB desteklerinden faydalanamayacağımı söylediler. KOSGEB dışında yaklaşık 1 milyon sermayem ile bu yatırımı yaptıgımda teşvik alabileceğim kurumlar nelerdir?
İ. N. C. - İstanbul - 16.03.2021
Cevaplayan : Eskişehir Yatırım Destek Ofisi - Fatih Aydın - 16.03.2021
Cevap :

Sayın Girişimci,

Telefonla görüşmemizde belirttiğimiz gibi mevcut bir şirket devir almak yerine sizin de uygun gördüğünüz gibi yeni şirket açarak İleri Girişimci Destek Programı’ndan faydalanabilirsiniz. 29.20.03 kodlu konteyner imalatı tanımlı olarak belirttiğiniz girişim alanınız, İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları içerisinde orta-yüksek teknoloji düzeyinde yer almaktadır.

Destek programı kapsamında girişiminiz, orta-yüksek teknoloji içerisinde yer aldığı için 200.000 TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanmaktadır. Ayrıca 10.000 TL’ye kadar işletme kuruluş desteği, 5.000 TL’ye kadar sertifika desteği, 50.000 TL’ye kadar istihdam desteği ve 10.000 TL’ye kadar da danışmanlık desteği sağlanabilmektedir.

Detaylar hakkında bilgi almak için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

İlave sorularınız için İstanbul Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz:

Tel: 0212 468 34 00

E-mail: yatirim@istka.org.tr

+
Sn yetkili İyi günler 4. bölge yatırım teşvik belgesi aldığımız yatırmımızda belge revizesi yaparak şirketimiz ürün nakliye, çalışan servisi ve satış pazarlama personel ulaşımı için araç alımı yapmak istiyoruz. Araç alımlarını da belgeye ekleyerek bir vergi desteği alınabilir mi acaba? Teşekkür ederim Saygılarımla
Y. B. - Hatay - 16.03.2021
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 16.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde ifade ettiğimiz üzere, 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 8. Maddesinde teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar belirlenmiş olup söz konusu maddenin (2) numaralı bendi c) fıkrasında da belirtildiği üzere; "karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç)" belge kapsamında değerlendirmeye alınmamaktadır.

Yatırım süreçleri ile ilgili danışmak istediğiniz başka herhangi bir hususla ilgili, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) merkez binamızda yer alan ve ücretsiz hizmet sunan Hatay Yatırım Destek Ofisini (0326) 225 14 15 (dahili:182) numaralı telefondan arayabileceğinizi belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

+
Sayın Yetkili, İzmir İli Menderes ilçesinde 4.000.000 TL yatırım tutarı ve yaklaşık 35 personel istihdamı (11 uzman doktor ve 20 hemşire ile diğer yardımcı sağlık personeli) yaratacak Yataklı Tıp Merkezi açmayı planlamaktayım. Söz konusu tıp merkezi için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürmektedir. Bu manada hangi teşvik ve desteklerden yararlanabiliriz.Saygılarımla
Ş. Y. - İzmir - 15.03.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 15.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız yatırımınız tıp merkezi niteliğinde ise ve asgari 1 milyon TL üzerinde bir maliyet söz konusu ise genel teşvik unsurlarından faydalanabilmektedir. Bu durumda, makine ve ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanabilecektir.

Yatırımınız hastane yatırımı ise ve "Asgari 1 milyon TL tutarında ve 100 kişi ve üzeri kapasiteli” olması durumunda bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırım konularından sayılmaktadır. Teşvik belgesine müracaat aşamasında Sağlık Bakanlığından ön izin yazısı aranmaktadır. Eğer yatırım Projeniz bu kriterleri sağlıyorsa; makine ve ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanabilecektir. Bunun yanı sıra 2 yıl SGK İşveren Hissesi Desteği ve yatırımın yüzde 15'i kadar Vergi İndirimi Desteği ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde Yatırım Yeri Tahsisi imkânı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca, 2022 yılına kadar yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi yatırımın % 30’una kadar ve % 100 oranında uygulanmakta, 2021 yıllına kadar yapılacak bina-inşaat harcamalarında ise KDV İadesi söz konusu olmaktadır.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza YDO@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba. Ben evimden kokulu taştan ve ipten ponpon üretip dekoratif ürünler yapmaktayım. Devam ettirmek istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum fakat yeterli ekipmanım ve devam ettirebileceğim bir yerim yok. Nasıl ne şekilde ne gibi destek alabilirim? Lütfen yardımcı olun bana
E. K. - İzmir - 15.03.2021
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Başak Özen - 15.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

İletmiş olduğunuz bilgiler ve yaptığımız telefon görüşmesi doğrultusunda, evinizde dekoratif ürünler ürettiğiniz ve ticarileşme konusunda destek almak istediğiniz anlaşılmıştır. Talebinize ve iş fikrinize yönelik yapılan incelemede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Girişimcilik desteklerinden olan Geleneksel Girişimci Destek Programı'nın, girişiminiz için uygun olabileceği görülmektedir.

Bu program kapsamında, kuruluş desteği (Gerçek Kişi işletme için 5.000 TL, Sermaye şirketi işletme için 10.000 TL), personel çalıştırılması halinde çalıştırılacak personelin sigorta prim gün sayısına bağlı olarak değişen rakamlarda iki dönem içeren (her performans dönemi bir yılı kapsar) performans desteği ve sertifika desteği başlıklarında destekler bulunmaktadır.

Kadın girişimci olmanız sebebiyle, her bir performans döneminde belirlenen destek tutarlarınıza 5.000 TL eklenmektedir.

Yapacağınız girişim çerçevesinde bir İş Planı oluşturmanızın da önem arz ettiğini belirtmek isteriz. Geleneksel Girişimci Destek Programı'na başvuru yapmadan önce tamamlanması gereken Geleneksel Girişimci Eğitimi, ihtiyacınız olan İş Planını oluşturabilmek için gerekli bilgileri size sağlayacaktır. Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla verilmektedir. Söz konusu eğitimlere https://lms.kosgeb.gov.tr/ internet adresinde yer alan KOSGEB e-Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi’nden katılabilirsiniz. İlgili eğitimin alınması sonrasında KOSGEB’e destek başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür. Desteği hak edebilmenizle ilgili nihai karar KOSGEB tarafından verilecektir.

KOSGEB Girişimcilik Destekleri ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6312/girisimcilik-destekleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

İlave sorularınızın olması durumunda İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisine ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru