Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 12 saat 52 dakika
2946 adet sonuç bulundu.
+
Halihazırda E-TUYS üzerinden devam eden yatırım teşvik belgemizin tamamlama vizesi işlemleri hakkında bilgi verebilir misiniz? E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yapacağımız tamamlama vizesi işlemi, YMM rapor onayı ile mi ilerleyecek? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
G. O. - Ankara - 26.03.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Erdem Koçoğlu - 26.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım tamamlandığında veya teşvik belgesi süre sonu tarihinden itibaren 6 ay içinde firmaların Tamamlama Vizesi yapılmasına yönelik başvuruda bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tamamlama vizesi başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan bina inşaat, ithal ve yerli makine-teçhizat vs. harcamalarına ilişkin tüm fatura ve beyannameler sisteme " Fatura Girişi” ve/veya " Beyanname Girişi” alanlarından eksiksiz olarak girilmiş olmalıdır. Makine ve Teçhizat alımlarının yevmiye girişlerinin tamamlanması ve girilen faturaların ve/veya " Gümrük Giriş Beyannamelerinin” toplam tutarının mevzuattta öngörülen asgari yatırım tutarının altında kalmaması gerekmektedir. Tamamlama vizesi için eklenmesi gereken evraklar E-TUYS sisteminden eklenir.

İlgili E-TUYS sistemi üzerinde tamamlama vizesi sürecinin nasıl işlediğine dair detaylı bilgi için: e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf (yatirimadestek.gov.tr)

Tamamlama vizesi işlemi için istenen belgeler listesi şu şekildedir:

  • Ekspertiz Raporu (Yatırım yerinde yapılan incelemeye istinaden düzenlenmiş ve onaylanmış)
  • Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
  • Teşvik Belgesi Aslı veya Fotokopisi
  • İthal Makine-Teçhizat Listesi Aslı veya fotokopisi ve Yerli Makine-Teçhizat Listesi Aslı veya Fotokopisi
  • Yatırım Gerçekleşme Değerlerini Gösteren Yatırım Takip Formu (İmzalı+kaşeli)
  • Noter tasdikli İmza Sirküleri fotokopisi
  • Kapasite Raporu (yatırım konusu ile ilgili ve Sanayi Odasınca onaylı)
  • Yatırım kapsamında Kredi kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak hazırlanmış Taahhütname (imzalı ve kaşeli)
  • Gerçekleşen Yerli Makine-Teçhizat Listesi ve Harcama Varsa(Gerçekleşen İthal Makine-Teçhizat Listesi/Gerçekleşen Diğer Yatırım Harcamaları Listesi/Gerçekleşen Bina-İnşaat Harcama Listesi) [imzalı+ kaşeli+ekinde üzerinde sıra nosu yazılı fatura fotokopileri+sadece listeden 3 nüsha]

Tamamlama vizesi işlemi için Bakanlıkça görevlendirilen iki uzmanın firmayı ziyaret ederek yerinde inceleme yapması sırasında YMM’in de hazır bulunması ve ekspertiz sürecinde yer alması gereklidir. (Görevlendirilen uzmanlar Bakanlık personeli ise, YMM'nin hazır bulunmasına gerek yoktur). Yapılan yerinde izleme faaliyetinde tamamlama vizesi için istenen belgelerin tam olduğuna kanaat getirildiğinde, ekspertiz raporunda yer alan eksper imza alanını imzalayıp kaşelemesi gerekmektedir.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak yatırım süreçlerinizle ilgili bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

+
Merhaba ben malimüşavirleri olarak soruyorum; Bir mükellefimiz Malatya yeşilyurt osb içinde kumaş yıkanması(arpelenmesi) ve örmesine dair yatırım yapacaklar ama ikisi de farklı iş kolu olduğu için yatırım teşvik belgesi şartları da değişiyormuş. -Kumaş yıkama için şartları, asgari yatırım tutarını ve bu iş kolunda ki destekleri - Ve ayrıca kumaş örme için şartlar ve asgari yatırım tutarını öğrenebilirmiyiz. Bu fabrika ile yaklaşık 80-90 kişiye istihdam sağlanacaktır.
E. D. - Malatya - 25.03.2021
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Murat Bayazit - 25.03.2021
Cevap :

Sayın İlgili,

Sorunuzda belirtiğiniz Malatya’da kurulu OSB’lerde yapılacak imalat sanayi yatırımı mahiyetindeki yatırım konusu; sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde de ifade ettiğimiz üzere, 15/06/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 18. Maddesi uyarınca Yatırım Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında teşvik belgesi alınmak suretiyle 5. bölge desteklerinden faydalanabilecektir. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 13. Maddesi’nde ise 5. Bölge desteklerinden faydalanılabilmesi için yapılacak " Tekstil Ürünleri İmalatı” kapsamında, " Tekstilin aprelenmesi konusunda Komple Yeni Yatırım için 10 milyon TL, Tevsi Yatırım için 5 milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 milyon TL” asgari yatırım tutarı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede örme yatırımı için asgari 1 milyon TL’lik yatırım yapılması gerekmektedir. Yatırımla ilgili arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat gibi sabit yatırım harcamaları asgari yatırım tutarı kapsamında değerlendirilmektedir.

Söz konusu yatırım için, 5. bölge destek unsurları olan KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Bununla birlikte yatırım konunuz için, 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 7 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartının sağlanması ve Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenmesinin ilgili komite tarafından uygun görülmesi halinde 6. Bölge destek unsurlarından aynı oran ve sürelerde yararlanılabilmesi de mümkündür. Yukarıda belirtilen teşvik unsurları hakkında detaylı bilgiye yatirimadestek.gov.tr adresinde bulunan Teşvik Robotunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, belirttiğiniz yatırım konusu için yeni makine teçhizat alımlarında Yatırım Teşvik Belgesi avantajları dışında, çağrı usulü ile çıkılan Ajansımız desteklerini de takip edebilirsiniz.

Yatırımınız için alabileceğiniz teşvik ve destekler özelinde daha fazla bilgi için Fırat Kalkınma Ajansına telefonla ulaşabilir, Ajans resmi web sayfasını veya Malatya Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

+
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alacağım makina teçhizatı, leasing firmasından alırsam, leasingle konu edilen makinaların kurumlar vergisi indirim hakkını ben mi kullanırım, leasing firması mı kullanır? Mevzuatta yeri neresidir?
K. K. - Sivas - 25.03.2021
Cevaplayan : Sivas Yatırım Destek Ofisi - Yunus Emre Şeker - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alacağınız makine ve ekipmanı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (TEBLİĞ NO: 2012/1) 20. Maddesi'nde belirtildiği üzere Finansal Kiralama (Leasing) yöntemiyle temin edebilirsiniz. Yatırıma Katkı Oranındaki artıştan nedeniyle oluşacak Kurumlar Vergisi indirim hakkıyı sadece yatırımcı kullanabilmektedir. Bu noktada, leasing firması ile ilgili bir husus bulunmamaktadır. Yatırım Teşvik Sistemi mevzuatı ile ilgili karar ve tebliğ www.yatirimadestek.gov.tr/destek/yatirim-tesvik-sistemi-2012-3305-sayili-karar/126 linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Sahnahan mevkii de yeni bir fabrika satın aldik. Ne tür destekler alabiliriz? Kayısı fabrikası gıda işlemesi ve paketlenmesi yapılmaktadır.
A. K. - Malatya - 25.03.2021
Cevaplayan : Malatya Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Kaplan - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde OSB alanları dışında almış olduğunuz tesis için tadilat, makine ve frigolu araçlar dahil olmak üzere planladığınızı belirttiğiniz Komple Yeni Yatırım için müracaat edebileceğiniz destekler için kapsamlı ve özet bir bilgiyi aşağıda sunmak isteriz.

1- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın " Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 2021 Yılı Çağrısı” kapsamında " Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu” yatırımları desteklenmektedir. 9 Nisan 2021 tarihinin son başvuru tarihi olduğu program kapsamında 3 Milyon TL’ye kadar yeni yatırımlar %50’ye kadar desteklenmektedir. Alabileceğiniz desteklere hakkında detaylı bilgiye https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1290/Ekonomik-Yatirimlar-Uygulama-Rehberi-Degisikligi adresinden ulaşabilirsiniz.

2- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında " Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” yatırımları desteklenmektedir. Süresi uzatılarak 6 Nisan 2021 tarihine kadar müracaatları kabul edecek kurum, 1.250.000 Euro tutarına kadar olan yatırımları %40 oranında desteklemektedir. Alabileceğiniz destekler hakkında detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3- Malatya’da bu alanda yapacağınız asgari 1 Milyon TL yatırım için Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kredi Faiz Desteği, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirimi, KDV İadesi ve Sigorta Pirimi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmanız mümkündür. Alabileceğiniz teşvikler hakkında detaylı bilgiye yatirimadestek.gov.tr adresinde bulunan Teşvik Robotunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Belirttiğiniz sektör için yeni makine teçhizat alımlarında çağrı usulü ile çıkılan Ajansımız desteklerini de takip edebilirsiniz.

Yatırımınız için alabileceğiniz teşvik ve destekler özelinde daha fazla bilgi için Fırat Kalkınma Ajansına telefonla ulaşabilir, Ajans resmi web sayfasını veya Malatya Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

+
Ben huzurevi açmak istiyorum. Bu konuda bayanlara sağlanan devlet desteği var mı? Varsa nasıl bir yol izlemeliyim?
D. C. - Antalya - 25.03.2021
Cevaplayan : Antalya Yatırım Destek Ofisi - Seyitcan Altınkaynak - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Huzurevi Yatırımınızın ‘asgari 5 milyon TL tutarında ve 100 kişi ve üzeri kapasiteli’ olması durumunda Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında değerlendirilmekte ve 5’inci bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Yatırım projenizin bu şartları sağlaması halinde;

- KDV İstisnası,

- Gümrük Vergisi Muafiyeti,

- Vergi İndirimi,

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

- Faiz veya Kar Payı Desteği destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu uygulamasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan kutucuğa "Huzurevi" yazarak ve yatırıma ilişkin diğer alanları doldurarak, detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurular elektronik sistem (E-TUYS) üzerinden yapılmaktadır.

Yatırımınıza ilişkin olabilecek diğer detaylar hakkında bilgi talebinizin olması durumunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya Yatırım Destek Ofisi ile temas kurmanızı rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Yatırım yapacağım destek istiyorum
Ö. A. - Gaziantep - 25.03.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Meral Karadağ - 25.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde belirtmiş olduğunuz Ticari Taksi Taşımacılığı yatırımınızın 49.32 NACE Kodu ile KOSGEB Genel Girişimci Desteklerinden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin başvurabildiği Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında Gerçek Kişi işletmelere 5.000 TL, Sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL kuruluş desteği ve girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ek 10.000 TL olmak üzere iki performans dönemi için 50.000 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanmaktadır. İstihdam desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır. Destek kapsamında ayrıca 5.000 TL’ye kadar sertifika desteği de sağlanmaktadır.

Yatırımınız hakkında detaylı görüşmek ve yatırım süreciniz ile ilgili diğer hususlar hakkında bilgi almak isterseniz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir ve 0 342 231 07 01 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Yazılımcı olmak için destekler nelerdir?
M. Ö. - Manisa - 24.03.2021
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Cansu Uyar - 24.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesi neticesinde, yazılım üzerine yatırım yapma fikriniz olduğu ancak finansmanınızın bulamadığı; KOSGEB’in Girişimcilik desteği üzerine bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır.

Belirtmiş olduğunuz yatırım konusu KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında teknoloji düzeyi yüksek olarak nitelendirilen ve desteklenen sektörler arasında yer almaktadır. Destekten faydalanabilmeniz için KOSGEB İleri Girişimcilik Eğitimini tamamlamanız beklenmektedir.

Program kapsamında destek alabilmeniz için şirketinizi başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde kurmuş olmanız beklenmektedir. Ayrıca işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan sürede başka bir işletmenin hem Gerçek Kişi olarak sahibi olmamalı, hem de Tüzel kişi işletme olarak % 30 ve üzeri ortaklığınız bulunmamalıdır.

Proje kapsamında işletme kuruluş desteği, performans desteği, sertifika desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği ile Mentörlük, İşletme Koçluğu ve danışmanlık desteği almanız mümkündür.

İşletme Kuruluş Desteği: gerçek kişilere 5000 TL, Sermaye şirketlerine ise 10.000 TL olarak geri ödemesiz sağlanır.

Performans Desteği: İşletmenin çalıştırdığı personel için SGK’ya ödenen prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz olarak sağlanır.

Sertifika Desteği: İşletme için gerekli meslekî ve teknik sertifika çerçevesinde girişimcinin kurduğu işletmede çalıştırdığı personeli için geri ödemesiz olarak sağlanır.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: Orta yüksek teknoloji düzeyinde 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak sağlanır.

Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği: Orta yüksek ve ileri teknoloji seviyesindeki işletmelere 10.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak sağlanır.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak üzere konuştuğumuz üzere sizleri en yakın zamanda Ajansımız Manisa Yatırım Destek Ofisimize bekliyoruz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

+
Organik gübre tesisi kurmak istiyorum. Destekler için en avantajlı bölge neresi. Bölgesel teşvik konuları içinde göremiyorum
Y. A. - Eskişehir - 24.03.2021
Cevaplayan : Eskişehir Yatırım Destek Ofisi - Seyfettin Kacır - 24.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

İletmiş olduğunuz bilgiler ve yaptığımız telefon görüşmesi doğrultusunda; Organik Gübre Üretim Tesisi yatırımı yapmak istediğiniz ve teşvik sistemi hakkında daha fazla bilgi almak istediğiniz anlaşılmıştır. Talebinize yönelik yapılan incelemede, planladığınız yatırımın 2412.0.06.99 US-97 kodlu "Organik Gübre Üretimi" sınıfına girdiği ve yapacağınız yatırımın 1 Milyon TL ve üzeri olması halinde, Yatırım Teşvik Sistemi 4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknoloji Yatırımları kapsamında "Bölgesel Teşvik Uygulamaları” desteklerinden faydalanabileceğiniz değerlendirilmektedir. 4. bölge teşviklerinde, destek müracaatınızın kabul edilmesi halinde, yapacağınız yeni yatırım kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, ilave istihdam sağlayacağınız personele yönelik 6 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve faiz desteği (TL 4 puan, Döviz 1 puan indirimli) uygulanacaktır.

Web sitemiz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa 2412.0.06.99 kodunu yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarını hesaplayabilirsiniz. 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları İstanbul ili hariç 1., 2., 3. ve 4. bölge illeri 4. bölge teşvik unsurlarından yararlanır.

Detaylı bilgi için https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0103011615

Sorunuz kapsamında daha detaylı bilgi için Eskişehir Yatırım Destek Ofisi ile irtiba geçebilirsiniz.
Telefon: 0 224 211 13 27-200

+
Merhaba. Gaziantep, Islahiye Organiza Sanayi Bölgesi'nde geri dönüştürülmüş plastik hammadde ve orjinal hammaddeden, tarımsal sulamaya yönelik damlama sulama boruları ve ekipmanlarının imalatını üretmeyi planlamaktayız. Üretecegimiz damlama sulama boru ve ekipmanlarını bölgemiz çiftçisine, ülkemize ve yurt dışı ihracata vermeyi hedeflemekteyiz. Bu projemizi gerceklestirebilmek için devlet desteklerinden faydalanmak istiyoruz. Tarım ve Orman bakanlığımızın açmış olduğu KKYDP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ adlı Hibe ve destek proğramından faydalanabilirmiyiz?. Bu projemize vereceginiz destekler varmıdır? bu konuda bizleri bilgilendirirseniz memnun olurum. iyi çalışmalar...
Y. S. Ö. - Gaziantep - 23.03.2021
Cevaplayan : Gaziantep Yatırım Destek Ofisi - Abdulkadir Borazan - 24.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde de belirtildiği üzere, yapmayı planladığınız yatırım konunuz 2520 nolu US-97 Kodu kapsamında " Plastik Ürünleri İmalatı”na girmektedir. İslahiye OSB'de gerçekleştirmeyi planladığınız yatırım konusu Gaziantep'te bölgesel teşvik kapsamına girmemekte genel teşvik kapsamında bulunmaktadır.

Dolayısıyla, yatırımınız genel teşvik kapsamında;

- KDV İstisnası ve

- Gümrük Vergisi Muafiyeti,

Yatırım Teşvik Sistemi dışında yapacağınız yatırım için hibe veren kamu kurum ve kuruluşları da bulunmaktadır. Bu kapsamda belirtmiş olduğunuz Tarım ve Orman Bakanlığının uygulayıcısı olduğu KKYDP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yatırımlara destek sağlamaktadır. Yapacağınız yatırım bu kapsama girmemektedir.

Bununla birlikte KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan girişimcilerin başvurabildiği KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında, Gerçek Kişi İşletmelere 5.000 TL, Sermaye Şirketi İşletmelere 10.000 TL Kuruluş Desteği, 100.000 TL’ye kadar Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ile Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ek 10.000 TL olmak üzere iki performans dönemi için 50.000 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanmaktadır. KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı destekleri geri ödemesiz olup, Program kapsamındaki Makine, Teçhizat ve Yazılım Destek oranı %75’tir. Yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilmektedir. İstihdam Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır.

Yatırımınız kapsamında merak ettiğiniz diğer hususlar için Gaziantep Yatırım Destek Ofisini ziyaret edebilir, 0342 231 07 01 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

+
Şırnak ili küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve çiftlik kurulması için tavsiye edebileceğiniz hibe ve teşvik programı ve bölgesel ajans hangisidir?
Ö. Z. - Şırnak - 22.03.2021
Cevaplayan : Şırnak Yatırım Destek Ofisi - Murat Katı - 23.03.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Yapmayı planladığınız yatırıma yönelik olarak yaptığımız telefon görüşmesinde belirtildiği üzere hibe, teşvik ve kredi olanaklarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Hibe Olanakları

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından koordinasyonu sağlanan ve " Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2020/24) kapsamında yürütülen Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programına 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Programa ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 TL tutarında Proje başvurusunda bulunarak, bu tutarın %50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 TL olup, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmemektedir.

Proje Bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Program kapsamında, inşaat alım giderleri, makine ekipman ve malzeme alım giderleri desteklenmekte olup, canlı hayvan alımı desteklenmemektedir.

Program kapsamında, büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Programa yönelik gerçek ve Tüzel kişilere ait başvurular T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinde yer alan Hızlı Erişim menüsü aracılığıyla veya doğrudan (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yapılabilmektedir.

Teşvik Olanakları

Sabit Yatırım Tutarı 500 bin TL ve üzeri entegre damızlık hayvancılığı yatırımları için 6.bölge destek unsurlarından faydalanabilirsiniz. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, makine ekipman alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK İşveren ve İşçi Hissesi Desteği (10 Yıl), Vergi İndirim Desteği ve Faiz/Kar Payı Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalanabilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilmeniz için öncelikle yatırım teşvik belgenizin bulunması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’ a ilişkin detaylı yönlendirici bilgi ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanıldığı takdirde aynı yatırım kalemleri için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanılamamaktadır. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz doğru olacaktır.

Kredi Olanakları

T.C. Ziraat Bankası tarafından sübvanse edilen, çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticilerin faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarına yönelik olarak düşük faizli kredi imkânı sağlayan İşletme Kredisi ve Yatırım Kredisi bulunmaktadır.

Yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan alımına ilişkin giderlerinizi karşılamaya yönelik olarak İşletme Kredisi,

Ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar, yatırımın yapılacağı tarla / arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderlerinizi karşılamaya yönelik olarak Yatırım Kredisi bulunmaktadır.

Kredi başvuruları T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılmakta olup, bankanın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilmektedir.

Kredilere ilişkin detaylı bilgi edinmek için https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim/hayvancilik-ve-su-urunleri-kredileri/hayvansal-uretim-kredileri internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yatırım sürecinize ilişkin diğer sorularınız için Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak Yatırım Destek Ofisi ile her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Vakıfkent Mah. Uludere Cad. No:16 Merkez/Şırnak

Tel: +0 (486) 216 24 68

E-posta: sirnak@dika.org.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru