Yüklenici
Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimsedir.