Yatırımcı Sözlüğü
Patentler, Faydalı Modeller, markalar, Coğrafi İşaretler, geleneksel ürün adları, Tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yürüten kamu kurumudur.
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, küresel arenada Markalaşmak isteyen firmalara yönelik olan dünyanın ilk ve tek devlet destekli marka programıdır.
Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve bağımsız bir hukuki kişiliğe sahip; hak, varlık ve borçlara sahip olabilme kudreti olan kişi veya mal topluluğudur. Örnek: Limited şirket
Ticaret Bakanlığı tarafından İhracat yapan veya yapmayı düşünen benzer sektördeki işletmelere sunulan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programının kısaltmasıdır.
Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu sırasında talep edilen ve Yatırımcının mal ve hizmet üretim aşamalarını, her aşamada istihdam edilecek personel sayısını da belirterek gösterdiği şemadır.
Üretilen ürün çeşit sayısının artırılması amacıyla Yatırım Teşvik Belgesi alındığını ifade eden yatırım cinsidir.
Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu sırasında işletmelerin üreteceği mal ve hizmeti tanımlayan "ulusal faaliyet ve ürün sınıflaması" ifadesinin kısaltmasıdır.
KOSGEB'in kendi işini kurmak isteyen Girişimcilere sunduğu desteklerden faydalanmak isteyenlerin öncesinde katılmak zorunda oldukları eğitim programıdır.
İfa edilmemesi durumunda genellikle yaptırım öngörülen bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süredir.
Ülkemizin öncelikli ve Stratejik Yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla kamuya ait olan varlıkları yöneten ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak anonim şirket yapısında faaliyet gösteren fondur.