Türk Patent ve Marka Kurumu
Patentler, Faydalı Modeller, markalar, Coğrafi İşaretler, geleneksel ürün adları, Tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yürüten kamu kurumudur.