Ürün Çeşitlendirme
Üretilen ürün çeşit sayısının artırılması amacıyla Yatırım Teşvik Belgesi alındığını ifade eden yatırım cinsidir.