Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 15,63 saat
2068 adet sonuç bulundu.
+
Sayın Yetkililer; Biz Denizli’de 2007 yılından beri vinç hizmetleri sunum faaliyetinde bulunmaktayız. Ayrıca yerli üretim olarak vinç üretimi yapmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili faydalanabileceğimiz teşvik unsurları olup olmadığı hususunda sizden yardım talebinde bulunmaktayız. Bilgilerinize sunarız.
E. E. - Denizli - 12.01.2021
Cevaplayan : Denizli Yatırım Destek Ofisi - Alper Avşar - 13.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon görüşmemizde US 97 kodu 3410.0.16.00 olan vinçli taşıtlar üretimine yönelik devlet destekleri hakkında bilgi edinmek istediğinizi belirttiniz. Belirtilen faaliyet kodu kapsamında yararlanabileceğiniz teşvik ve destekler aşağıda sunulmaktadır.

Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Karar ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yatırımlara ilişkin teşvikler sunulmaktadır. Vinçli taşıtlar üretimi 4. bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknoloji yatırımları arasındadır. Vinçli taşıtlar üretimine yönelik asgari 1 Milyon TL yatırım yapmanız halinde genel teşvik kalemleri olan KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyetine ek olarak SGK İşveren Hissesi Desteği (6 yıl boyunca, Yatırıma Katkı Oranı %25) ve Vergi İndirim Desteği (Vergi İndirim Oranı %70, Yatırıma Katkı Oranı %30) içeren bölgesel teşvikten faydalanabilirsiniz. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilerek %45 olmakta böylelikle vergi indirimi oranı % 100' ulaşmaktadır. 2017-2021 yılları arası yapılacak bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Genel teşvik ve bölgesel teşvik unsurlarından faydalanabilmek için öncelikle yatırım teşvik belgenizin onaylanması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS ) sistemi https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-TUYS’a ilişkin detaylı yönlendirici bilgiye ve yetkilendirme kılavuzuna https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden faydalanamaz. Bu sebeple yatırımınıza ilişkin birden fazla teşvik ve/veya destek bulunması durumunda uygun olanını değerlendirmeniz gerekmektedir.

KOSGEB tarafından sunulan KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın amacı orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır. Program kapsamında azami destek miktarı 1.800.000 TL geri ödemesiz, 4.200.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. Sizinle ve KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, yatırım fikriniz olan vinçli taşıtlar üretimi adlı faaliyetin, KOSGEB tarafından yayımlanan " Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi”nde yer alan ve HS 6 kodu 842952 olan " Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler” kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Bu programa başvuru yaptığınız takdirde, yatırım fikrinizin belirtilen HS 6 kodu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine KOSGEB tarafından oluşturulan kurul karar verecektir. Bu bilgiler ışığında destek unsurları takip eden paragraflarda açıklanmıştır.

Makine-teçhizat (kalıp dâhil) ve yazılım giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Ancak söz konusu kalemlerin yerli malı tebliğine uygun olması veya Projede açık kaynak kodlu yazılım kullanılması halinde hibe oranı 15 puan artırılarak, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak uygulanabilmektedir. Makine-teçhizatın ve yazılımın yeni alınması gerekmektedir.

Üretim hattı Tasarım giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Bu destek miktarı makine-teçhizat için verilen desteğin %3’ünü geçemez.

Eğitim ve danışmalık giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Bu desteğin üst limiti yatırım orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanındaysa 150.000 TL’dir.

Tanıtım ve pazarlama giderleri için sağlanacak destek miktarının %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Bu desteğin üst limiti 200.000 TL’dir.

Personel giderleri için sağlanacak desteğin tamamı geri ödemesiz olup; personel gideri desteğinin üst limiti, geri ödemesiz destek üst limitinin % 30’u kadardır.

İşletme, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yalnızca bir defa yararlanabilmektedir.

Proje kapsamında satın alınan makine, teçhizat, donanım ve yazılım 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

KOSGEB tarafından sunulan KOBİ Finansman Destek Programı’nın amacı işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır. Program ile banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkânlar dâhilinde destek verilmektedir.

Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. Makine-teçhizat kredilerinde kredi alındığı tarihten itibaren azami 36 ay, İşletme Kredisinde ise azami 18 ay desteklenmektedir. Kullanılmış makine için kredi faiz/kâr payı desteği verilmemektedir. Ayrıca tek bir makine için birden fazla bankadan kredi kullanılamamaktadır.

Destek kapsamında alınan makineler kredi Vade süresince 3. bir kişiye satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz.

Destekleme koşulları ve asgari (taban) destek puanının altına düşmemek üzere destek puanı, KOSGEB tarafından işletme bazında yapılacak değerlendirmeyle belirlenmektedir.

Danışacağınız herhangi bir husus olduğunda iletişime geçebilirsiniz.

Saygılar.

+
Sn yetkili İyi günler, Yaklaşık 30 yıldır oto manuel olarak fiberglass aksesuar imalat toptan perakende işi yapmaktayız. Bu ürünlerin bazıları yurtdışından plastik olarak ithal edilmektedir. Bizler de ithal edilmesi yerine ülkemizde bu ürünleri plastikten üretmek, iç piyasaya sunmak ve yurtdışına ihraç etmek istiyoruz. Bu kapsamda yapacağımız plastik oto yedek parça aksesuar üretimi yapan bir yatırım için devletimizden ne gibi destekler alabiliriz? İlgi ve yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla
Y. B. - Hatay - 13.01.2021
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 13.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Web sitesine bırakmış olduğunuz mesaja istinaden gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde bahsi geçen, Hatay’ın İskenderun ilçesinde planladığınız plastik oto aksesuarı yatırımınızla ilgili olarak aşağıda belirtilen desteklerden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 Sayılı Tebliğine göre, Sabit Yatırım Tutarı 500 bin TL altında olmamak koşuluyla, US-97 Kodu 3430.0.03 olan (Motorlu taşıtların b.y.s. diğer parça ve aksesuarları) için yapacağınız yatırımınız kapsamında; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteklerinden faydalanmanız mümkündür.

Söz konusu desteklerden sağlayabileceğiniz katkıyı size uygun bir örnek üzerinden somutlaştırmak gerekirse;

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, plastik oto yedek parça imalatına yönelik aşağıdaki gibi bir yatırım yapıldığını ve 20 kişi istihdam edildiğini varsayalım.

Arazi-arsa gideri : 400 Bin TL

Bina-inşaat gideri : 300 Bin TL

Makine-teçhizat gideri : 200 Bin TL

Diğer yatırım harcamaları toplamı : 100 Bin TL olmak üzere

Toplam Sabit Yatırım Miktarı : 1 Milyon TL

Yararlanılabilecek Destek Unsurları:

- Katma Değer Vergisi İstisnası

Yatırımcı makine ve teçhizatın, demirbaşların KDV'sini ya da gümrük vergisini ödemez.

- Vergi İndirimi

Toplam yatırım tutarı olan 1 Milyon TL'nin % 40’ı kadar yani 400 Bin TL'lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Yatırımcı, ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 400 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar % 80 indirimli öder. Örneğin ilk dönem ödenmesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 20.000 TL öder. Bu bu indirimler 400 Bin TL'lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 400 Bin TL lik vergi indiriminin % 25’u olan 100.000 TL. lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir.

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Firma asgari ücretli 20 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına yaklaşık 456 TL sigorta primi öder. Firma 5 yıl boyunca 1 Milyon TL'lik yatırımın % 35'i olan 350 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar firma bu sigorta primini ödemez. Örneğin 20 kişinin sigorta primi aylık 9.120 TL, yıllık 109 Bin 440 TL’dir. 4. Yıl içerisinde toplam 350 Bin TL'lik sigorta primi desteği tamamlanmaktadır. Burada önemli olan husus çalışanların maaşının miktarı ne kadar olursa olsun devlet sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmını en fazla 7 yıl boyunca karşılamasıdır.

- Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımın yapılacağı ilçede yer alan organize sanayi veya endüstri bölgelerinde boş Parsel bulunmaması durumunda, yatırım tutarı Yatırımcının talep ettiği taşınmazın Rayiç Bedelinin 3 katından az olmamak kaydıyla tahsis edilebilir. Yani 1 Milyon TL'lik yatırım için Rayiç Bedeli en fazla 330 Bin TL olan bir hazine arazisi talep edilebilir.

- Faiz Desteği

Firma TL Kredilerinde 4 puan, döviz Kredilerinde ise 1 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 1.200.000 TL'dir. (kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 1.200.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır).

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için gerekli bilgilere, https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

Yatırım teşvik Belgesi avantajlarının yanı sıra, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programına da başvurmanız mümkündür. Böylece, teknoloji düzeyi orta-düşük seviyede olan üretiminize yönelik olarak; " 100 Bin TL’ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği”, " 40 Bin TL’ye kadar performans desteği”, " 10 Bin TL’ye kadar Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu desteği” ve 5 Bin TL’ye kadar sertifika desteklerinden yararlanmanız mümkündür.

İleri Girişimcilik Desteğine başvurmak için, " KOSGEB Uzaktan Eğitim E-Kurul Öğrenme ve Yönetim Sistemine” (https://lms.kosgeb.gov.tr/) giriş yaptıktan sonra, söz konusu web sitesi üzerinden ücretsiz olarak verilen ileri girişimcilik eğitimini tamamlamanız gerekmektedir.

Söz konusu desteğin amacı, unsurları ve diğer başvuru detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi linkinden ulaşabilirsiniz.

DOĞU AKDENİZ Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

Firmanız faaliyete geçtikten sonraki süreçte, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının belirli dönemlerde (sürekli açık bir program değil) KOBİ niteliğindeki firmalara yönelik ilan ettiği mali destek programlarına da başvurabilirsiniz. Önceki mali destek programlarımız, destek unsurları ve başvuru koşullarını https://www.dogaka.gov.tr/destekler/mali-destek-programi linkinden inceleyebilirsiniz.

Yatırım süreçleri ile ilgili danışmak istediğiniz herhangi bir hususla ilgili, +90(326) 2251415 (dahili:182) numaralı telefondan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) merkez binamızda yer alan ve ücretsiz hizmet sunan Hatay Yatırım Destek Ofisimizi arayabileceğinizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla...

+
Merhaba, A firmamızın teşvik işlemleri için münferit yetkili ortağı için e-tuys yetkilendirmesi almıştık. Aynı kişi B firması için de münferit yetkili ortak ise B firması teşvik müracaatı için için yeniden e-tuys işlemleri yapılması gerekli midir?
M. A. Ş. - Adana - 12.01.2021
Cevaplayan : Adana Yatırım Destek Ofisi - Murat Torun - 13.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla şirket tarafından bir kişinin yetkilendirilmesi için ibrazı zorunlu yetkilendirme başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin (Dilekçe, noter onaylı taahhütname, yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş İmza Sirküleri veya noter onaylı örneği ve yetkilendirme formu) başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılması ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresine iletilmesi gerekir.

E-TUYS yetkilendirme işlemleri firma bazında gerçekleştirilmektedir. Yapılan telefon görüşmemizde B firması için herhangi bir yetkilendirme işlemi yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda sorunuzda belirtilen B firması için yeni bir yetkilendirme işlemine ihtiyaç bulunmaktadır.

Yatırım aşamasında oluşabilecek diğer sorularınız için Çukurova Kalkınma Ajansı Adana Yatırım Destek Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

+
Yazılım ihracatı ile ilgili destek ve hibeler nelerdir?
M. K. - Kocaeli - 11.01.2021
Cevaplayan : Kocaeli Yatırım Destek Ofisi - Kerim Ekrem - 11.01.2021
Cevap :

Sayın Girişimcimiz;

Sizinle daha önce telefonda yaptığımız görüşmede yeni girişimci adayı olarak E-Ticaret ve E-İhracat odaklı bir çevrimiçi platform kurmayı planladığınızı belirtmiştiniz.Yapılan geri dönüşün yanında, yazılım İhracatına yönelik olarak gerekli diğer koşulları sağlamanız durumunda aşağıdaki destek programlarından yararlanabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

Amacı: Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve Markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

Kapsamı: Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar yararlandırılabilir.

Desteklenecek Faaliyetler

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Bilişim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde uyarınca uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir.

Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları desteklenir.

Konuya ilişkin detaylarla ilgili https://kolaydestek.gov.tr/ websitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda Bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje Bütçesi, son onaylı mali yıl Net Satış Hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 • Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve kurul tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Ar-Ge VE İnovasyon DESTEK PROGRAMI (750.000 TL’ye kadar)

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir.

Destek Kalemleri

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği:150.000 TL, %75
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 300.000 TL, %75
 • Personel Gideri Desteği: 150.000 TL, %100
 • Proje Danışmanlık Desteği: 25.000 TL, %75
 • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: 20.000, %75
 • Test Analiz ve Belgelendirme Desteği:25.000, %75
 • Proje Tanıtım Desteği: 5.000 TL, %75
 • Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği: 15.000 TL, %75
 • Başlangıç Sermayesi Desteği: 20.000 TL, %100
 • Toplam: 420.000 TL- Hibe / 300.000 TL- Kredi

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

Bilgi verdiğimiz bu hususlarla ilgili danışmak istediğiniz başka bir konu olursa ofisimizi ziyaret edebilir, e-posta ya da telefon yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla...

+
Merhaba, Edremit Zeytınli Yeni Sanayi Sitesi'nde almış olduğumuz dükkanları yatırım teşvik asgari tutarı içine katabiliyor muyuz? Burada faaliyete geçmek istıyoruz.
S. - Balıkesir - 11.01.2021
Cevaplayan : Balıkesir Yatırım Destek Ofisi - Ali Koç - 11.01.2021
Cevap :

Merhaba Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde de belirttiğimiz gibi teşvik belgesi almadan önce gerçekleştirilen harcamalar teşvik belgesi kapsamına girmemektedir.

Her türlü ilave sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Balıkesir Yatırım Destek Ofisi
http://www.investinbalikesir.com/
Tel: +90 266 246 10 00

+
Ardahan Merkez'de yenilenebilir enerji yatırımlarına (Güneş, rüzgar, vs.) 2021 yılında destek veren kuruluşlar hangileridir? Genel ve özel şartlar nelerdir?
S. A. - Ardahan - 10.01.2021
Cevaplayan : Ardahan Yatırım Destek Ofisi - Nurullah Karaca - 11.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda detaylarını görüştüğümüz üzere; Ardahan Merkez ilçemizde gerçekleştirmeyi planladığınız Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumuna yönelik yatırımınız için mevcut durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sağladığı Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanabilirsiniz. Söz konusu GES ve RES yatırımı Genel Teşvik Uygulamaları kapsamına girmekte olup bu kapsamda alınacak makine ve ekipmanlar için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik kalemlerinden yararlanılabilmektedir. Ancak GES yatırımlarında yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar arasında sayılmaktadır (Yatırım Teşvik Tebliği, 8 md, 2 (e) bendi). Diğer taraftan, GES yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır.

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Teşvik belgesine müracaat belgeleri Yatırım Teşvik Tebliği (https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415) 6’ıncı maddesinde sayılmış olup müracaatlar Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi şeklindedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir.

Lisanssız üretim başvurularında sunulması gereken belgeleri tamamladıktan sonra, yatırım yerinizdeki şebeke işletmecisi kurum olan Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne başvuru yapmanız gerekmektedir. Konuyla ilgili gerekli olan başvuru evrakları ve detaylı bilgiye " https://www.arasedas.com/licenselessElectricityProduction” linkinden ulaşmanız mümkündür. Dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının da bu aşamada alınması gerekmektedir.

Ayrıca devletin, güneş enerjisi yatırımları için kilowatsaat başına 13,3 dolar/cent alım garantisi sağlamış olduğu YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması) teşvik mekanizması uygulamasının süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış olup YEKDEM fiyat ve alım garantisi teşviki belirtilen tarihten itibaren uygulamayacaktır. Bu tarihten sonra üretilecek elektriğin ise serbest piyasa koşullarında oluşan fiyattan satılması mümkün olacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yenilenebilir enerji yatırımlarına (302-7 tedbir kapsamında) dönemsel bazlı hibe destekleri sağlanmaktadır. Ardahan ilinde, kurulu kapasitesi maksimum 5.000 KW’a kadar olan GES ve RES yatırmına %65’e kadar destek sağlanmaktadır. Ardahan TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanları ile yapılan telefon görüşmesinde 2021 yılında bu tedbir kapsamında çağrıya çıkılmasının beklendiği ifade edilmiştir. İlgili destekler hakkında detaylı bilgiye " www.tkdk.gov.tr” web sitesinden ve 478 211 35 02 telefon numarası ile Ardahan İl Koordinatörlüğünden ulaşabilirsiniz.

İlave sorularını için sizleri her zaman Ardahan Yatırım Destek Ofisimize bekleriz.

Saygılarımızla...

+
Döviz kazandırıcı hizmetler desteği kapsamında, 2019 ve 2020'de yapılmış kira ve benzeri harcamaları 2021 yılı içinde talep edebilir miyiz?
M. A. - İstanbul - 08.01.2021
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Muhammet Beşli - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

2015/8 sayılı Karar uyarınca, yatırımcıların Karar’ın yayımlandığı tarihten önce açılmış birimleri için de yurt dışı birim desteğinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ancak, yurt dışı birim destek unsurundan yararlanılabilmesi için destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde incelemeci kuruluşa yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınmakta olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra sona ermektedir.

Danışmak istediğiniz hususlarla ilgili Yatırım Destek Ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.(Tel:0212 468 3400; mail:yatirim@istka.org.tr)

+
Merhaba, Bursa, Gemlik'te, 50 dönüm içinde 2.000 ağaçlık kapama badem bahçesi yaptık. Yeterli sulama yapamadığımızdan ağaçların gelişimi istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden basınçlı damlama sulama yaptırmak istiyoruz. Biz de hibe, destek alabilir miyiz? Nereye, nasıl başvuracağız? Projeyi nereye yaptıracağız? Başvuru zamanını kaçırmak istemiyoruz. Bize bir yol gösterir misiniz? İyi çalışmalar dilerim.
S. S. - Bursa - 08.01.2021
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Özge Yıldız - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon ile görüşmemiz neticesinde sorunuzda belirtmiş olduğunuz basınçlı damlama sulama yatırımınıza yönelik desteklere ilişkin bilgileri aşağıda sunarız:

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) gereğince; tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında; tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu Hibe Desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Proje tutarlarının %50’si hibe desteği olarak program Bütçesinden karşılanmaktadır.

2016-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bursa İli Tarımsal Yatırım Rehberi’nde de belirtildiği üzere Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başlığında tarla içi damla sulama sistemi kurulması yatırım konuları arasında yer almaktadır.

Detaylı Bilgi için:

https://bursa.tarimorman.gov.tr/Belgeler/%C4%B0l%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Rehberi/Bursa%20%C4%B0l%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Rehberi.pdf

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2020-2021 Başvuru Dönemi kapsamında; modern sera başvurularında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon kapsamında sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme vb. proje konuları da hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Detaylı Bilgi için: https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/trgm/I.%20UYGULAMA%20ESASLARI%20EKONOM%C4%B0K.pdf

Tarım ve Orman Bakanlığı " Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Desteği” kapsamında Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı için %75 oranında indirim ve 5.000.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlanabilmektedir.

Başvuru Yeri: T.C. Ziraat Bankası A.Ş https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim

Detaylı Bilgi için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-dusuk-faizli-tarimsal-krediler-destegi.pdf

Tarım ve Orman Bakanlığı " Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” kapsamında kapama meyve bahçesi ve sebze yetiştiriciliği alanları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemlerine en fazla 10 dekara kadar destek verilmektedir. Son başvuru tarihi 20/02/2021 olup, www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular yapılacaktır.

Detaylı Bilgi için: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-kkydp_kirsal_altyapi_yatirimlari.pdf

Yardımcı olabileceğimiz hususlarda bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımızla...

+
OSB Bölge Müdürlüğü olarak, OSB ve OSB katılımcı firmaları için ortak bir yazılım hizmeti alımı yapılması planlanmaktadır. Bu hizmet alımı için hangi desteklerden yararlanılabilir?
T. K. - Ankara - 07.01.2021
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Erdem Koçoğlu - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yetkili,

OSB Bölge Müdürlüğü olarak, OSB ve OSB’nin katılımcı firmaları için ortak bir yazılım hizmeti alımı yapılması hususundaki Projeniz için yararlanma durumunuz olan potansiyel destekler arasında yer almakta olan Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır.

Yaptığımız telefon görüşmesi ile sizden alınan bilgiler ışığında; projenizin veri merkezi kurulmasına yönelik bir yatırım olacağı anlaşılmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yatırım teşvik belgesine başvurma olanağınız bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu durumda, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri uyarınca, asgari yatırım tutarı şartı olan 1 milyon TL’nin karşılanması durumunda genel teşvikten yararlanılabilir. Genel teşvikten yararlanan yatırımlarda alınacak olan makine ve teçhizatlarda KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden faydalanma olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda teşvik belgesini haiz Yatırımcılara teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna edilebilir.

Ofisimizi ziyaret etmeniz veya 0312 3100300 numaralı telefondan bizlere ulaşmanız halinde, ayrıntılı bilgi sağlamaktan memnun olacağız.

İyi çalışmalar dileriz.

+
Merhabalar Şanlıurfa'da güzellik ve estetik merkezi kurmayı planlıyoruz. Teşviklerden istifade edebilir miyiz?
M. K. - Şanlıurfa - 07.01.2021
Cevaplayan : Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi - Yunus Çolak - 08.01.2021
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefon ile yaptığımız görüşmede de belirttiğiniz üzere yatırım yapmayı düşündüğünüz konu ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir. Alınan bilgiler ışığında yapacağınız yatırımın 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın EK 4’ünde yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” başlığı altındaki Hizmetler Sektörü”nde belirtilen aşağıdaki 2. madde uyarınca teşvik edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

"(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları”

Ayrıca yapacağınız girişim ile ilgili KOSGEB tarafından uygulanmakta olan Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'na başvuru yaparak 65 Bin TL’ye kadar destek alabilirsiniz. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvuru yapabilmektedir. Detaylar ile ilgili olarak aşağıdaki linkini inceleyebilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Yukarıdaki bilgiler ışığında, yatırımınızla ilgili ilave sorularınız olması durumunda Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisimiz ile direk irtibata geçebilirsiniz.

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

Tel : 0414 314 98 03

E-mail Adresi : urfaydo@karacadag.gov.tr

Saygılarımızla...

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru