Akıllı Filtreleme
Filter by Sector
Filter by Province
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 18,50 saat
3562 adet sonuç bulundu.
+
Antakya merkezde 1.250 m2 arsa aldık bu arsa ticari alan içerisinde, buraya plastik tarak ayna ustura yapmak için üretim yeri fabrika kurmak istiyoruz. Bununla ilgili burayı yapmak için inşaat desteği alabilir miyiz?
E. T. - Hatay - 23.09.2020
Cevaplayan : Hatay Yatırım Destek Ofisi - Cenk Özbaykal - 24.09.2020
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Öncelikle, web sitesinde kayıtlı telefon numarasından size ulaşamadığımızı, iletişim kurmak istediğiniz takdirde +90(326) 2251415 (dahili:182) numaralı telefondan, Ajans merkez binasında bulunan Hatay Yatırım Destek Ofisimize direkt ulaşabileceğinizi belirtmek isterim.

Yatırımınızda ifade etmiş olduğunuz, inşaat yapımına ilişkin özel bir teşvik bulunmamaktadır. Sadece, Sabit Yatırım Tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında (maalesef yatırımınız bu çerçevede değerlendirilmemektedir) yapılacak bina, inşaat harcamaları KDV İadesinden yararlandırılabilir.

Buna karşılık, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 Sayılı Tebliğine göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığınız plastik tarak ve ayna imalatında, Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Sabit yatırım tutarı 1 milyon TL altında olmamak koşuluyla, US-97 Kodu 2893102 olan (usturalar ve traş bıçakları şerit halindeki taslaklar dahil ustura imalatı) için yapacağınız yatırımınızla, Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetine ilaveten Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Söz konusu desteklerden sağlayabileceğiniz katkıyı bir örnek üzerinden somutlaştırmak gerekirse;

Antakya’da ustura imalatına yönelik aşağıdaki gibi bir yatırım yapıldığını ve 20 kişiyi istihdam edildiğini varsayalım.

Arazi-arsa gideri : 400 Bin TL

Bina-inşaat gideri : 300 Bin TL

Makine-teçhizat gideri : 200 Bin TL

Diğer yatırım harcamaları toplamı : 100 Bin TL olmak üzere

Toplam Yatırım Miktarı : 1 Milyon TL

Yararlanılabilecek Destek Unsurları:

1. Katma Değer Vergisi İstisnası

Yatırımcı makine ve teçhizatın, demirbaşların KDV'sini ya da gümrük vergisini ödemez.

2. Vergi İndirimi

Toplam yatırım tutarı olan 1 Milyon TL'nin % 30’u kadar yani 300 Bin TL'lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Yatırımcı, ödemesi gereken vergiyi, indirim miktarı 300 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar % 70 indirimli öder. Örneğin ilk dönem ödenmesi gereken vergi tutarı 100.000 TL ise 30.000 TL öder. Bu bu indirimler 300 Bin TL'lik kota tamamlanıncaya kadar sürer. Ayrıca firma 300 Bin TL lik vergi indiriminin % 25’u olan 75.000 TL. lik kısmını teşvik belgesine konu yatırım işletmeye geçmeden (varsa) halen devam etmekte olan faaliyetlerine esas vergilerinden indirilmesini talep edebilir.

3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Firma asgari ücretli 20 kişilik istihdamla birlikte her ay kişi başına yaklaşık 456 TL sigorta primi öder. Firma 5 yıl boyunca 1 Milyon TL'lik yatırımın % 25'i olan 250 Bin TL'ye ulaşıncaya kadar firma bu sigorta primini ödemez. Örneğin 20 kişinin sigorta primi aylık 9.120 TL, yıllık 109 Bin 440 TL’dir. 3. Yıl içerisinde toplam 250 Bin TL'lik sigorta primi desteği tamamlanmaktadır. Burada önemli olan husus çalışanların maaşının miktarı ne kadar olursa olsun devlet sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmını en fazla 6 yıl boyunca karşılamasıdır.

4. Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımın yapılacağı ilçede yer alan organize sanayi veya endüstri bölgelerinde boş Parsel bulunmaması durumunda, yatırım tutarı Yatırımcının talep ettiği taşınmazın Rayiç Bedelinin 3 katından az olmamak kaydıyla tahsis edilebilir. Yani 1 Milyon TL'lik yatırım için rayiç bedeli en fazla 330 Bin TL olan bir hazine arazisi talep edilebilir.

5. Faiz Desteği

Firma TL Kredilerinde 4 puan, döviz kredilerinde ise 1 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 1.200.000 TL'dir. (kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 1.200.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır).

Antakya ilçesinde yapacağınız yatırım 4. Bölgeye sağlanan teşviklerden yararlanmakla beraber Teşvik Sorunuzda bahsi geçen arazi sanayi bölgesinde ise 6 Bölgeli Teşvik Sistemimizde en 2. avantajlı bölge olan 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilir.

Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için gerekli bilgilere,

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
Merhaba, İzmir'de çevre lisanslı geri dönüşüm şirketini 2018 şubat ayında kurdum şimdiye kadar hiç teşvik kullanmadım. İşimi geliştirmek için gerekli ekipmanlara yaklaşık 500.000 TL yatırım yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili devletten nasıl destek alırım. Teşekkürler
F. K. A. - İzmir - 23.09.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Çağkan Aydoğdu - 24.09.2020
Cevap :

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız yatırımınız, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde " Çevre Lisansına Tabi Yatırımlar” kapsamında değerlendirildiği takdirde, Öncelik Sektör Yatırımlarına ait teşvik unsurlarından yararlanabilmesi mümkündür. Buna göre, makine ve ekipman alımında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteği ve faiz desteği imkanı bulunmaktadır. 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına ayrıca KDV İadesi uygulanmaktadır. Ancak yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari yatırım tutarının 1. Bölge olan İzmir’de 1.000.000 TL tutarında olması gerekmektedir. Bu tutarın, Proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir. Bu süre, uzatma ile birlikte uygulamada 4 yıl civarında olmaktadır.

Web sitemiz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzü yazıp, gelen seçeneklerden uygun olanı seçerek ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilmeniz mümkündür. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına ulaşabilmeniz mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

+
Merhabalar, Bolu'da at yetiştiriciliği yapmak ya da binicilik tesisi kurmak istiyorum. Devlet desteği var mıdır? Saygılarımla
L. Ö. B. - Bolu - 21.09.2020
Cevaplayan : Bolu Yatırım Destek Ofisi - Ali Dizman - 24.09.2020
Cevap :

At yetiştiriciliği ve binicilik tesisi kurma konusunda, tesise Turizm İşletme Belgesi alınması halinde, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. Maddesinin (b) bendinde belirtilen " Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takibeden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” ibaresinde belirtildiği üzere 5 yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilir.

Bunun dışında bu konuda Ajansımızda, Yatırım Teşvik Sisteminde, KOSGEB’ te veya KKYDP programında bir destek bulunmamaktadır.

Ayrıntılı bilgilendirme için bizleri Bolu’da Bolu Ticaret ve Sanayi Odası yanındaki ofisimizde ziyaret edebilir veya aşağıdaki e-posta ve telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi

Adres: Borazanlar Mah. D-100 Karayolu Üzeri Caddesi No: 42 14200 Merkez - BOLU

Telefon: +90 (262) 332 01 44 (Dahili 177)

E-posta: alidizman@marka.org.tr

+
Merhaba ben yaklaşık 10 yıldır hizmet sektöründe çalışıyorum ve artık kendi iş yerimi açmak istiyorum, (Cafe) nasıl destek alabilirim?
C. K. - Kahramanmaraş - 23.09.2020
Cevaplayan : Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi - Yusuf Köleli - 24.09.2020
Cevap :

Sözkonusu iş fikriniz için KOSGEB'in Geleneksel Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanabilirsiniz. Destekten faydalanabilmek için iş fikri hayata geçirilmeden önce KOSGEB tarafından çevrimiçi düzenlenen Geleneksel Girişimcilik Eğitimi tamamlanmış olmalıdır.

Program kapsamında aşağıdaki desteklerden faydalanabilirsiniz.

Kuruluş Desteği: Kuruluş masrafları için Gerçek Kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Performans Desteği: İşletme döneminde istihdam edilen personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı;

Birinci yıl için;

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci yıl için;

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.

Program detayları ve yararlanma koşulları için bulunduğunuz ildeki KOSGEB müdürlüğü ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla.

+
Ben Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde plastik oyuncak üretimi yapmak istiyorum. Yatırım tutarı 1 milyon TL üzerindedir. Yurt dışından veya yurt içinden makine almak istiyorum. Bu konuda ve bu yatırımla ilgili ne tür teşvikten yararlanabilirim? Makine alımında veya üretim tesisi yapımında sermaye desteği alabilir miyim? Teşekkürler.
M. T. - Ağrı - 20.09.2020
Cevaplayan : Ağrı Yatırım Destek Ofisi - Durmuş Okan Bozkırlı - 24.09.2020
Cevap :

Serhat Kalkınma Ajansı önümüzdeki yıl imalat sanayi Mali Destek Programı açmayı planlamaktadır ancak halihazırda destek programımız olmadığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü desteklerinden olan Yatırım Teşvik Belgesi almanız ve 6.Bölge teşviklerinden yararlanabilmeniz mümkündür (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, SGK işçi ve işveren hissesi desteği, faiz desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, vergi indirimi vb.). Teşvik Belgesi başvurusu yapabilmek için etuys.sanayi.gov.tr adresinden yetkili kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Yatırımınıza yönelik detayları www.yatirimadestek.gov.tr adresinden Teşvik Robotuna yazarak teşvik tutarını görüntüleyebilrsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için sizleri Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi'ne bekleriz.

Saygılarımla

+
Sayın İlgililer; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17.maddesine istinaden öncelikli yatırım konuları dahilinde gerçekleşen yatırımımız için 1.bölgede yerleşik olmamıza rağmen 5.bölge desteklerinden faydalanırken, 18.madde koşullarına istinaden veya 01.01.2021 tarihinden sonra ek-7 ilçelerinde yerleşik olma durumumuza istinaden 6. bölge destek unsurları olarak belgemize revize başvurusu gerçekleştirebilir miyiz ? Saygılarımla,
A. A. - Bursa - 23.09.2020
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Murat Çalışkan - 23.09.2020
Cevap :

Sn. Yatırımcımız,
Sormuş olduğunuz soruda yatırım yeri olarak 1. bölgede yerleşik olduğunuz belirtilmiştir. Bu kapsamda herhangi bir il adı belirtilmemesine rağmen bunu yine 1. bölge illeri arasında yer alan Bursa ilimiz varsayımı altında yanıtlamak isteriz.

21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında mevzuatımıza girmiş olan ilçe bazlı teşvik sistemi uygulaması 01.01.2021 tarihinden sonra düzenlenecek olan yeni yatırım teşvik belgeleri için geçerli olacaktır. Öte yandan ilgili mevzuatın "öncelikli yatırım konuları" başlığıyla ilgili olan 17. maddesinin 1. fıkrasında söz konusu yatırım konularının 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği, ancak bu yatırımların 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacağı belirtilmiştir.

Son olarak ; aynı mevzuatın "alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar" başlıklı 18. maddesinin 5. fıkrasında "Ek-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır." ifadesi yer almaktadır. Bursa ilimiz, yatırım teşvik mevzuatı uygulamaları kapsamında halihazırda 1. bölge illeri arasında yer aldığı için sormuş olduğunuz soru kapsamında belirtilen ilçelerimizde 01.01.2021 tarihinden sonra gerçekleştirilecek olan yeni yatırımlar ancak bir alt bölge desteği olan 2. bölge illerine sağlanan destek imkanlarından yararlanabilecektir. Halbuki firmanız "öncelikli yatırım konuları" kapsamında halihazırda 5. bölge desteklerinden yararlanabilmektedir. (ilçe bazlı destek uygulamalarına gerek kalmaksızın).

Tereddüt edilen hususlarla ilgili ilave bilgi almak için Kalkınma Ajansımız bünyesindeki yatırım destek ofislerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

+
Merhabalar Elektronik ölçüm cihazları ve ar-ge gerektiren cihazları üretebilmek için üretim tesisi ve ar-ge tesisi kurmak istiyorum. Nelerden faydalanabilirim?
M. S. - Karaman - 23.09.2020
Cevaplayan : Karaman Yatırım Destek Ofisi - Selim Gülhan - 23.09.2020
Cevap :

TR 52 Bölgesi olan Konya ve Karaman illerinde faaliyette bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı’nın bahsetmiş olduğunuz girişimlere yönelik açık bir mali destek çağrısı an itibari ile bulunmamaktadır. Ajansımız, mali destekler kapsamında belirli dönemlerde Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle özel sektör firmalarına yönelik Hibe Desteğinde bulunmaktadır. Güncel destek programlarımıza aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mevka.org.tr/Pages.asp?Dil=0&kid=536

Ancak, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumların Ar-Ge çalışmalarına yönelik açık destek programları bulunmaktadır.

Öncelikli olarak KOSGEB’in İleri Girişimci Destek Programını incelemeniz faydalı olacaktır. İlgili program hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ar-Ge ve İnovasyon konularında yatırım yapmak isteyen girişimcilere oldukça önemli miktarlarda destek sağlamaktadır. Detaylı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

linkinden ulaşabilirsiniz.

Diğer önemli bir destek programı ise TÜBİTAK’ın 1512 Programı’dır. Program detaylarına https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg linkinden ulaşabilirsiniz.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı da incelenebilir. Program detaylarına https://www.yatirimadestek.gov.tr/destek/teknolojik-urun-yatirim-destek-programi-destegi/114 adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Ayrıca İŞGEM/Tekmer Programı incelenebilir. Program detaylarına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6985/isgemtekmer-programi linkinden ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte tlf üzerinden yaptığımız görüşmede US -97 Kodu: Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) - elektronik olanlar (sıvı dolu olmayan) 3312.0.12.35 üzerine Karaman İli’ nde yapılacak yatırımdan yararlanılacak destek unsurlarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur:

İlin Olduğu Bölge: 3. Bölge

Genel Teşvik: Yararlanabilir

Bölgesel Teşvik mi?: Evet

Öncelikli Yatırım mı? Evet

Bölgesel Teşvik Asgari Yatırım Şartları:-

Yatırımla İlgili Özel Şartlar:

Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırım olması nedeniyle öncelikli yatırım kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar(6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. 2017-2022 yıllarında yapılacak yatırım harcamaları için vergi indirimi Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmekte, vergi indirimi oranı % 100 olmakta ve 2017-2021 yılları arası bina-inşaat harcamalarına KDV İadesi uygulanmaktadır.

Yararlanılacak Teşvik Bölgesi: 5. Bölge

KDV İstisnası : Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti : Var

Yatırım Yeri Tahsisi : Var

SGK İşveren Hissesi Desteği : 7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirimi Desteği: Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı %40

Faiz Desteği : TL 5 puan, Döviz 2 puan İndirimli, 1 Milyon 400 Bin TL'yi geçemez.

SGK İşçi Hissesi Desteği : Uygulanmamaktadır

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Uygulanmamaktadır

Diğer hususlarda sorularınız olursa karamanydo@mevka.org.tr mail adresinden ve 0338 213 00 20 nolu telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla…

+
Yeni bir kurum açmayı planlıyoruz. Yaşlı bakım evi hizmeti vermek istiyoruz. Yatak alımları ya da cihaz alımları için başlangıç desteğiniz var mıdır? Çalışanların başlangıç ücret desteği var mıdır? Bu süreç nasıl ilerliyor, bunlarla ilgili konuya hakim kişilerle nasıl irtibat kurabiliriz?
C. S. - İzmir - 23.09.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Hülya Ulusoy Sungur - 23.09.2020
Cevap :

İletmiş olduğunuz bilgiler çerçevesinde, İzmir'de planladığınız yaşlı bakım evi yatırımınız " Asgari 5 milyon TL tutarında ve 100 kişi ve üzeri kapasiteli” olması durumunda Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamında değerlendirilmektedir ve 5. bölge teşviklerinden faydalanabilmesi mümkündür. Eğer yatırım Projeniz bu kriterleri sağlıyorsa; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, vergi indirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği gibi destek unsurlarını kullanabilirsiniz.

Web sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa "Huzurevi" yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilirsiniz. Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Ayrıca, Web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak, tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

+
6 bölge teşviğinden nasıl ve nereden faydalanabiliriz?
A. A. - Elazığ - 20.09.2020
Cevaplayan : Elazığ Yatırım Destek Ofisi - Muhammed Çubuk - 23.09.2020
Cevap :

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan bildirimler ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, Yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme talepleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına posta yolu ile yapılmakta olup, gerekli doküman örneklerine https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Yetkilendirme talebinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

Teşvik sistemi ve yatırımınız özelinde detaylı bilgi almak için aşağıda adresi bulunan ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Fırat Kalkınma Ajansı

Elazığ Yatırım Destek Ofisi

Adres: Cumhuriyet Mahallesi General Hulusi Sayın Cad. Elazığ TSO Hizmet Binası No: 117 Blok: 2 Kat: 2 Merkez/ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 237 22 01

+
Merhabalar, İzmir Bergama ilçesinde arıcılık malzemeleri (arı yemi, arı peteği, arı keki) üretimi yapmaktayım. Bulunduğumuz sektör itibarı ile plastik ekipman oldukça fazla, bu nedenle plastik enjeksiyon makinası alımı yapmak ve elektrik tüketimimiz fazla olduğundan işletmemizin üzerinde güneş enerjisinden elektrik üretmek ve elektrik giderimizi karşılamak istiyoruz. Ne gibi katkılarınız olur? Teşekkür ederiz.
S. B. - İzmir - 22.09.2020
Cevaplayan : İzmir Yatırım Destek Ofisi - Başak Özen - 23.09.2020
Cevap :

Merhaba;


İletmiş olduğunuz bilgilere göre; İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığınız " Arıcılık faaliyetlerinde kullanılan plastik malzemelerin imalatı” ve " Çatı tipi güneş paneli kurulumu” olarak belirtilen yatırımların, birbirinden farklı nitelikte yatırımlar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu malzemelerin imalatına yönelik yatırımlara ilişkin Teşvik Sisteminden hangi ölçüde faydalanılabileceği ile ilgili detaylı bilginin verilebilmesi için üretilecek ürünlerin US-97 Kodunun tespit edilmesi gerekmektedir. Üretilecek ürünlerin US-97 kodunun tespiti için https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu sayfasını ziyaret ederek kelime sorgusu yapabilirsiniz. Akabinde, yine aynı sayfadaki "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız." açıklaması yer alan kutucuğa üretilecek ürün adı yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamaları yapabilmeniz mümkündür.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru aşamasında, elektrik dağıtım firmasından alınacak Proje onayı ve yatırım yapılacak arsanın tapusu veya kira sözleşmesi ilave belge olarak istenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra da, yatırım süresi sonuna kadar dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasının sunulması gerekmektedir. Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamı dışındadır.

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında da kırsal yatırımlar % 50 hibe ile desteklenmektedir. Yeni dönem başvurusu henüz ilan edilmeyen, ancak geçtiğimiz dönemde " Arıcılık makine ve ekipmanı” temininin desteklendiği bu programa başvurular tebliğ ilanı ile belirlenmektedir. Yeni dönemde de tebliğ ilanı ile hibe başvuruları alınmaya başlanacaktır. Tebliğ ilan edildiği zaman bu haber web sitemizin üyelerinin e-postalarına ve size de gönderilmiş olacaktır. Yatırımınızın yeni tebliğ kapsamına girmesi durumunda, bu programa başvurabilmeniz de mümkün olabilecektir.


Ayrıca, web sitemiz Ana Sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak; KOSGEB, TÜBİTAK vb. kurumların en son güncel destek programlarına ulaşabilmeniz mümkündür.


İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi olarak, tüm bu hususları sizlerle detaylı olarak görüşebilmeyi dileriz. Ajansımıza ydo@izka.org.tr e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Soru Formu
Your Name and Surname
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru