KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)
KOSGEB tarafından uygulanan ve ulusal sanayi / ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelik alanlarında KOBİ’ler tarafından hazırlanan Projelerin desteklendiği destek programıdır.