Yatırım Fonları
Yatırım Fonları; yetkili kuruluşlarca katılma belgesi karşılığında Yatırımcılardan toplanan paralarla belge sahipleri hesabına, Riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre çeşitli Sermaye piyasası araçlarından oluşan ve Portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.