Risk Yönetimi
İdare veya işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi için her seviyede Risklerin tespit edilmesini, değerlendirilmesini ve etkilerinin kontrol edilerek bunlara en etkin şekilde cevap verilmesini sağlayan sistematik yaklaşımdır.