Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Büyüme potansiyeli yüksek orta ölçekli işletmelerin teknoloji ve İnovasyon odaklı Girişimlerine yatırım yapan, nitelikli Yatırımcıların ortaklıklarıyla kurulan Sermaye oluşumudur.