Gayrı Sıhhi Müessese
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar verme ya da doğal kaynakları kirletme Riski olan işyerleri olarak tanımlanmaktadır.