Akıllı Filtreleme
Konuya Göre Filtrele
İle Göre Filtrele
Zamana Göre Filtrele
Kalkınma Ajansları bünyesinde 81 ildeki Yatırım Destek Ofislerimizde görev alan ajans uzmanları tarafından sorularınızı cevaplıyoruz.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Devlet destekleriyle ilgili her türlü nihai karar, bu konuda hukuken yetkili/ilgili kurum ve kuruluşa ait olup, bu cevaplar nedeniyle Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ortalama Cevap Süresi: 16,55 saat
2760 adet sonuç bulundu.
+
Merhabalar, Nevşehir ilinde 5000 metrekare alanda kültür kompleksi yapmayı düşünmekteyiz. İçinde kütüphane, aşevi ve buna benzer bölümlerin olduğu. Bununla ilgili yatırım teşvik sisteminden yararlanabilir miyiz? Hangi teşvik konuları var acaba? Ayrıca Kültür bakanlığından da kültür yatırım belgesi alabilir miyiz? Bununla ilgili de bilgilendirebilir misiniz bizi? Teşekkür ederim.
K. S. - Nevşehir - 29.08.2023
Cevaplayan : Nevşehir Yatırım Destek Ofisi - Hatice Arslan - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemizde belirtmiş olduğunuz kültür kompleksi yatırımları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamı dışındadır. Kültür yatırımları, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında teşvik edilmektedir.

Bu Kanun kapsamındaki kültür yatırımı ve girişimler için uygulanacak teşvik unsurları şunlardır:

a) Taşınmaz mal tahsisi;

b) Gelir vergisi stopajı indirimi; belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla % 50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla % 25'i,

c) Sigorta primi işveren paylarında indirim; sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla % 50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla % 25'i,

d) Su bedeli indirim ve enerji desteği; kültür yatırımı ve girişimleri; su ücretlerini yatırım veya girişimin bulunduğu yörede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Bu yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin % 20'si beş yıl süreyle Hazinece karşılanır.

e) Yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme; belgeli yatırım veya girişimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırılabilir.

f) Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme; belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler belgede belirlenen çalışma süresi içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ozet-kultur_yatirimlari_ve_girisimlerini_tesvik.pdf

Kültür yatırımı ve girişimi belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmekte olup kültür yatırımı belgesi talebi başvuruda istenen belgeler ile ilgili Bakanlığa yapılmaktadır. Belge verilmesine ilişkin talepler Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilmekte, girişim belgesi başvurusu uygun görülen tesislerden başvuru evrakı da dikkate alınarak yerinde yapılacak tespitlerde Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte anılan koşullarını taşıdığı belirlenen tesislere kültür girişim belgesi düzenlenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşvik edilecek kültür yatırım ve girişimlerinin belgelendirilmesine ve kültür merkezlerinin taşıması gereken tesis niteliklerine ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/kultur_yatirim_ve_girisim_belgelerinin_belgelendirilmesi_yonetmeligi_1.pdf

Yatırımınız ile ilgili sorularınız olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Nevşehir Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0384 214 36 66

E posta: nevsehir@ahika.gov.tr

+
Merhabalar, ben bor üzerinden ses ve ısı yalıtımı imalatı yapacak fabrika kurmak istiyorum bunula ilgili bilgi alabilir miyim?
A. Y. - Çankırı - 29.08.2023
Cevaplayan : Çankırı Yatırım Destek Ofisi - Alperen Karakaş - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefonla yaptığımız görüşmeye istinaden tarafınıza verdiğimiz bilgiyi özetlemek gerekirse,

Bahsettiğiniz yatırım konusu ürün üretiminin, US97 kodu 2699.2.06.30 olan " B.y.s. ısı veya sesi izole edici eşya ve karışımlar” ürün sınıflaması tanımına uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu üretim konusu ile Çankırı ilinde yapılacak bir yatırım, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında bölgesel ve genel Yatırım Teşvik Sistemine dâhil olmaktadır. Söz konusu yatırım kapsamında Vergi İndirimi Desteği, SGK işveren hissesi desteği, faiz desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanılabilmektedir. Ayrıca 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Söz konusu yatırım Çankırı’daki bir OSB’de yapıldığında vergi indirimi desteği, %90 Vergi İndirim Oranı ve %50 Yatırıma Katkı Oranı ile sunulmaktadır. SGK işveren hissesi desteğinden ise 10 yıl ve limitsiz yatırıma katkı oranı ile faydalanılabilmektedir. (Yatırım tamamlandıktan sonra, yapılan yatırımla istihdam edilen çalışan işçiler için asgari ücrete karşılık gelen işveren priminden 10 yıl boyunca muafiyet sağlanmaktadır). Yatırım için Kredi kullanılması durumunda, Türk Lirası bazında 5 puan, döviz bazında 2 puan faiz desteği (1.4 milyon TL’ye kadar) bulunmaktadır. Ayrıca, alınması planlanan makine ve teçhizatlarda (ilk el) KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılabilmektedir. Buna ilaveten, 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulanmaktadır.

Yatırımınız ile ilgili sorularınız için cankiriydo@kuzka.gov.tr adresine e-posta göndererek ya da (0376) 213 79 88 numaralı telefondan arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Merhaba, bir devlet üniversitesinde öğretim üyesiyim. Bilimsel çalışmalarımızı daha nitelikli hale getirebilmek için yeni bir alt yapıya ihtiyacımız var. Bu alt yapı tamamen hesaplamalı işlemlerimizi gerçekleştirecek olan server ve işlemcilerden oluşacak bir süper bilgisayar sistemi olacak. Süper bilgisayarlar bilimde deney ve hesaplamayı birleştiren hesaplamalı bilim gibi yeni metodolojilerin oluşmasını sağlayan bir sistemdir. Bunun için proje desteği alabilmemiz mümkün müdür?
Z. A. - Ankara - 29.08.2023
Cevaplayan : Ankara Yatırım Destek Ofisi - Ahmet Arvas - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Zübeyde Aydın,

Portala yazmış olduğunuz bu soru için cep telefon numaranızı eksik girdiğinizden maalesef arama gerçekleştiremedik. Yöneltmiş olduğunuz soruda laboratuvar kurulması ve hesaplamalı bilim kavramlarından Ar-Ge ağırlıklı bir Proje Yatırımı olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda;

Yatırımınızın Ar-Ge faaliyeti içermesi durumunda TÜBİTAK tarafından verilen destekler;

 1. TÜBİTAK tarafından uygulanan 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi durumunda söz konusu Projelere 1.2 milyon TL destek sağlanabilmektedir. 1507 Sanayi Ar-Ge Destek Programı yılda 2 kez açılan bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir. 2023 yılının 1. çağrısı 18.05.2023 tarihinde kapanmıştır. 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile ilgili detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi sayfasından ulaşılabilmektedir.
 2. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile TÜBİTAK, yeni bir ürünün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklemektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı yılda 2 kez açılan bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Başvuru sahibinin KOBİ olması durumunda KOSGEB tarafından verilen destekler;

 1. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yatırımlar KOSGEB tarafından KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 10 milyon TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Destek programı hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi adresinden erişim sağlanabilmektedir.
 2. Stratejik Ürün Destek Programı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projeleri desteklenmektedir. Program kapsamında yatırım projeleri geri ödemesiz 1.8 milyon TL ve geri ödemeli 4.2 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyon TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi .
 3. KOSGEB’in hayata geçirdiği Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin yanı sıra (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Program kapsamında 1.1 milyon TL ile 6 milyon TL arasında destek imkanı sunulabilmektedir. Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi .
 4. KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ile KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için 2.5 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanabilmektedir. Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi .
 5. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri kapsamında İmalat Sanayi Sektörüne yönelik olarak 2 milyon TL’ye kadar KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı projelerine ve 2.96 milyon TL’ye kadar İşletme Geliştirme Destek Programı projelerine destek olunabilmektedir. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6314/isletme-gelistirme-buyume-ve-uluslararasilasma-destekleri sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bu yapacağınız yatırımların ve kurulacak laboratuvarın Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alması durumunda bu bölgelerin destekleri, yerleri ve çalışmaları da yine aşağıda verdiğimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın linkinde sunulmaktadır. https://teknopark.sanayi.gov.tr/

Girişiminiz veya yatırımınızla ilgili sorularınız için Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi’ni ziyaret ederek veya 0312 310 03 00 nolu telefondan ulaşarak bilgilendirme desteği alabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Memleketim olan Adıyaman’da üretim yapmak istiyorum. Şuan İstanbul’da bulunan metal tekstil ayakkabı ve çanta üretimini yapmayı düşünüyorum. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz?
E. - Adıyaman - 28.08.2023
Cevaplayan : Adıyaman Yatırım Destek Ofisi - Mehmet Uçkun - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Yatmcı,

Sizinle yaptığımız ikinci telefon görüşmesinde Adıyaman’da tekstil sektörüne yönelik metal aksesuarlar üretmek istediğinizi belirttiniz. Adıyaman ili 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bölgesel teşvikten yararlanmak için asgari yatırım şartı 1.500.000 TL’dir.

36.99.1.01.30 kodlu US-97 faaliyeti (Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler - adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın)) kapsamında belirttiğiniz 10.000.000 TL makine ekipman ve 10.000.000 TL inşaat yatırım tutarları için bölgesel teşvikler şu şekildedir.

KDV İstinası: Belge kapsamında onaylanmış Yerli ve İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan kalemler KDV’siz satın alınabilmektedir. Öngörülen vergi oranı ve yazdığınız bilgilere göre 2.000.000,00 TL tutarında KDV istisnasından yararlanacaksınız.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Belge kapsamında onaylanmış İthal Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan kalemlerin İthalatından doğan gümrük vergisine muafiyet uygulanır. Karar Ek-8'de belirtilen makine ve teçhizatlar Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanamamaktadır. Öngörülen vergi oranı ve yazdığınız bilgilere göre bu teşvik unsuru yatırımınız için uygulanmamaktadır.

Vergi İndirimi: Gelir veya Kurumlar Vergisine uygulanan ve Yatırıma Katkı Tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanan destek unsurudur. Örneğin 2.000.000,00 TL tutarında senelik vergi ödemeniz var. %90 oranında indirim uygulanacak olan vergi tutarınız için o sene 200.000,00 TL tutarında vergi ödeyeceksiniz. Her yıl yararlanılacak vergi indirimi toplamı yazdığınız bilgilere göre 10.000.000,00 TL tutarına ulaşıncaya kadar vergi indirimi teşvikinden yaralanmaya devam edeceksiniz.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Destek Yatırım Tamamlama Vizesi yapıldığının onayını aldığı tarihten sonra başlar. Mevcut yıl için SGK İşveren Hissesi 2.079,25 TL’dir. Bu tutar düzenli ve zamanında SGK ödemelerini yapan işletmelere uygulanan %5’lik indirim yapıldıktan sonraki tutardır. Bu tutar asgari ücret zammı oranında her yıl değişir. Yazdığınız bilgilere göre 10 yıl süreyle 4.990.200,00 TL tutarında SGK prim teşvikinden yararlanmış olacaksınız.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: Sadece 6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, Stratejik Yatırımlar ve Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen işletmelere yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle desteklenmesidir. Destek Yatırım Tamamlama Vizesi yapıldığının onayını aldığı tarihi takip eden ilk aydan itibaren başlar. Mevcut yıl için SGK İşçi Hissesi 1.878,03 TL’dir. Bu tutar asgari ücret zammı oranında her yıl değişir. Yazdığınız bilgilere göre 4.507.272,00 TL tutarında SGK prim teşvikinden yararlanmış olacaksınız.

Faiz Desteği: TL Kredide 7 puan ve döviz kredide 2 puan indirimli kredi kullanmak imkânı bulunmaktadır. (30.000.000,00 TL’yi geçemez.)

Sizinle yaptığımız görüşmede ayrıca İhracat teşvikleri hakkında bilgi talep ettiniz. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata yönelik pek çok başlık altında destekler sunulmaktadır:

 • Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
 • Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği
 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Birim Kira Desteği
 • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Desteği
 • Tanıtım Desteği
 • İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği
 • Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği
 • Tasarımcı Şirket/Tasarım Ofisi Desteği

Ürününüzün ihracatına ilişkin sağlanan destekler için hem https://kolaydestek.gov.tr/ bağlantısından hem de https://www.yatirimadestek.gov.tr/arama?q=ihracat bağlantısından destekleri inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren Girişimcileri kısa, orta-uzun Vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programları ile desteklemektedir. Vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. https://eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Yatırımınızla ilgili ilave sorularınız için İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi’ne ziyarette bulunabilir veya 0 416 213 1444 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İpekyolu Kalkınma Ajansı
Adıyaman Yatırım Destek Ofisi
Adres: Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No.144, İl Özel İdare Blokları, Kat:4, Merkez-ADIYAMAN

+
Sayın Yetkili, Bursa'da zincir marketlere lojistik sağlanması amacıyla soğuk ve normal depolar kurmak istiyoruz. Yatırım konularında lojistik ve soğuk hava depoları ayrı ayrı geçiyor. Her ikisinin birden değerlendirileceği bir US-97 kodu var mıdır? Faydalanabileceğimiz destek unsurları hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum.
K. P. T. - Bursa - 29.08.2023
Cevaplayan : Bursa Yatırım Destek Ofisi - Seher İleritürk - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Telefonda yaptığımız görüşmeye istinaden, planladığınız yatırım US-97 Kodu " Soğuk hava deposu hizmetleri 6302.0.01” veya " Diğer depolama hizmetleri 6302.0.99” olarak değerlendirildiğinde yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde asgari 4 milyon TL yatırım ile bölgesel teşvikten yararlanabilmektedir.

Bununla birlikte söz konusu yatırım " Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” arasında yer almaktadır ve yatırımın Bölgesel Teşvik Unsurlarından faydalanabilmesi için; bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları şartlarını da sağlaması gerekir. Müteharrik (motor veya hareket unsuru barındıran) karakterli yatırımlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanmaktadır. Ayrıca karayolu taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

Soğuk hava deposu alanı, yalıtımlı panellerle çevrilmiş ve soğutucu ünitesi olan alandır. Paneller, soğuk hava deposu kapıları, seksiyonel kapılar gibi bina-inşaat harcaması gibi gözüken kalemler, yatırım niteliği göz önüne alınarak makine-teçhizat olarak değerlendirilir. Teşvik belgesi kapsamında yapacağınız yatırımlarda KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, vergi indirimi gibi unsurlardan faydalanabilirsiniz. Eğer yatırımınız OSB içerisinde olacaksa bir alt bölge desteğinden faydalanmanız mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-TUYS’ta Yatırımcı adına işlem yapmak isteyen kişiler, kendi şahısları adına elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya (E-imza) sahip olmalıdır. Ayrıca bu kişilerin E-TUYS‘ta işlem yapabilmeleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme başvurusu ve müteakip işlemler online olarak yürütülmektedir. Yetkilendirme süreçleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yetkilendirme işlemine ilişkin detaylı bilgi ve belgelere https://sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasının alt bölümünde yer alan " Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (ETUYS)” başlıklı alan tıklanarak ulaşılabilmektedir.

Yetkilendirme işlemi için firmanızın KEP adresi üzerinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi gereken dilekçe, taahhütname ve yetkilendirme formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yetkilendirme talebinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0203011615

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0303011615

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd0403011615

Teşvikler konusundaki başvuruların nihai değerlendirmenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İnternet sitemiz ana sayfasından ulaşabileceğiniz Teşvik Robotu sayfasında "US-97 kodu veya tanımına göre arama yapınız" açıklaması yer alan bölüme yatırım konunuzla ilgili anahtar kelimeleri yazarak ve diğer ilgili alanları doldurarak, yatırımınızla ilgili detaylı teşvik tutarı hesaplamalarını yapabilirsiniz. Ayrıca, internet sitemiz ana sayfasında, "Aradığınız destek ile ilgili anahtar sözcük veya kurum ismi yazın." açıklaması yer alan kutucuğa sektörünüzle ilgili bilgileri yazarak tüm kurumların en son güncel destek programlarına da ulaşabilmeniz mümkündür.

Bu ve benzeri yatırım teşvik ve devlet destekleri konularında bilgi ve/veya yardım almak için ofisimizi ziyaret edebilir veya telefonla bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Bursa Yatırım Destek Ofisi

Işıktepe OSB Mahallesi (Bursa Organize Sanayi Bölgesi) Arıtma Caddesi No:12/1 16140

Nilüfer/Bursa TÜRKİYE

Tel: 0 224 211 1327

+
Sayın yetkili merhaba. Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları için teşvik robotunda ilgili yatırımın US-97 kodu yer almıyor. Bu yatırım kodu ile teşvik belgesi çıkartabilmek için gerekli bilgi ve belgeler hususunda yardımcı olabilmeniz mümkün olabilir mi? Saygılarımızla
K. P. T. - Manisa - 29.08.2023
Cevaplayan : Manisa Yatırım Destek Ofisi - Mustafa Coşkun - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Detaylı bilgi alabilmek için telefonla size ulaşılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Sorunuzdan, Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip Yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları için uygun kod araştırmasında olduğunuz ve yatırım teşvik unsurları hakkında bilgi edinmek istediğiniz anlaşılmıştır.

Madencilik ile ilgili olarak 05, 06, 07, 08 ve 09 ile başlayan NACE kodları ile 10, 11, 12, 13 ve 14 ile başlayan US97 kodlarından yatırımınıza uygun olan kodu seçebilirsiniz. Firmanıza ait NACE Kodunuzu www.yatirimadestek.gov.tr/nace-us97 linki üzerinden açılan kutucuğa girerek yatırımınıza uygun US97 kodu seçeneklerini bulabilirsiniz.

Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç) Öncelikli Sektör Yatırımlarıdır. Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları da öncelikli sektör yatırımlarıdır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge ve İstanbul hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

Ancak kamuya ait maden sahaları hariç rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları teşvik kapsamı dışındadır.

Yatırımınızın öncelikli yatırım olarak değerlendirilmesi ve 5. bölge desteklerinden yararlanılacak şekilde yatırım teşvik belgesi edinmeniz durumunda aşağıdaki teşvik unsurlarından faydalanılabilecektir:

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla https://etuys.sanayi.gov.tr/ internet adresi üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Detaylı bilgi ve süreç akışı için aşağıdaki linkte yer alan dosyayı inceleyebilirsiniz:

www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/gd1610011615

Yatırımınıza ilişkin konular için Ajansımızı ziyaret edebilir, manisaydo@zafer.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0 (236) 237 29 47 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yatırım yapmayı planladığınız alanlarda, sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve yüz yüze danışmanlık desteği vermekten de memnuniyet duyacağımızı ifade eder, sağlıklı günler dileriz.

+
Merhaba, mevcut durumda yapım süreci devam eden 4 yıldızlı otel yatırımımız için yatırım teşvik belgesi almış bulunmaktayız. Bu aşamada SGK işveren hissesi desteğinden faydalanabilir miyiz?
A. E. - İstanbul - 28.08.2023
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 29.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Telefon görüşmemiz sırasında sizden alınan bilgiler doğrultusunda Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorgulama yaptığımızda söz konusu belgenin Genel Teşvik Unsurları kapsamında olduğu anlaşılmıştır. İstanbul ilinde lokantalı ve lokantasız otel yatırımları Genel Teşvik Unsurları olan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanma hakkına sahiptir. Belgeniz Genel Teşvik Unsurları kapsamında düzenlendiği için SGK İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteği, Yatırım Yeri ve Faiz Desteği gibi unsurları içermemektedir.

Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi sizlere ayrıca 01/05/2021 - 31/12/2025 tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV istisnası uygulama hakkını da vermektedir.

Diğer taraftan, işverenin istihdam üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla İŞKUR tarafından sağlanan destekleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

İlave İstihdam Teşviki

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması halinde, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler karşılanmaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2023 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (2023 Temmuz – Aralık dönemi için 2.749,97 ila 20.624,79 TL) karşılanmaktadır. İstihdam edilecek kişinin son 6 aydır işsiz olması ve kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (2023 Temmuz – Aralık dönemi için 4.493,86 TL) karşılanmaktadır.

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının karşılanmaktadır. Bu desteklerle ilgili detaylı bilgiye https://www.iskur.gov.tr/ sayfasından ulaşabilmeniz mümkün olup, desteğin verilmesine yönelik nihai karar İŞKUR tarafından verilecektir.

İş Başı Eğitim Programları

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirebilmektedir. En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Kapsamlı bilgiye https://www.iskur.gov.tr/isveren/isbasi-egitim-programlari/ adresinden erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, Tekirdağ ili hangi bölge teşvik kapsamında yer almaktadır? Nace kodumuz 17.21.12 ile teşvik robotunda arama yaptık ama bir sonuç alamadık. Bir diğer sorumda OSB dışı sanayi alanları bir üst bölgenin mi teşviklerinden yararlanmaktadır? Bu iki konu hakkında cevap verebilirseniz çok seviniriz. İyi çalışmalar dilerim.
B. Ç. - Tekirdağ - 28.08.2023
Cevaplayan : Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi - Ali Sinan Sert - 28.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcımız,

Tarafınızla telefon ile yapılan görüşmede yatırım konunuzun " Oluklu Karton ve Mukavva ile Kağıt ve Mukavvadan Yapılan Ambalajların İmalatı” olduğu anlaşılmıştır. Bu yatırım konusuna ait US-97 Kodu 2102’dir.

İkinci sorunuzla ilgili olarak; 28328 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da belirtildiği üzere OSB içi sanayi alanlarının bir alt bölge desteğinden yararlanabileceği görülmektedir.

" Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

MADDE 18 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar veya Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

a-) Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi.”

Bu bağlamda yatırımınız ile ilgili olarak;

Her iki durumda da asgari yatırım şartı 10 Milyon TL’dir. 01/05/2021 - 31/12/2025tarihleri arası bina-inşaat harcamalarına KDV İstisnası uygulanmaktadır. KDV istisnası ve gümrük muafiyeti uygulanmaktadır. Faiz desteği ve SGK işçi hissesi desteği uygulanmamaktadır.

Farklılaşan konular da ise, OSB içerisinde yapılacak yatırımlarda SGK İşveren hisse desteği 3 yıl %15 Yatırıma Katkı Oranı kadar ile Vergi İndirim Oranı %55, yatırıma katkı oranı %20’dir. OSB dışında yapılacak yatırımlarda ise SGK İşveren hisse desteği 2 yıl %10 yatırıma katkı oranı kadar ile vergi indirim oranı %50, yatırıma katkı oranı %15’dir.

Detaylı bilgi almak için Tekirdağ Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret edebilir veya 0850 450 09 59 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

+
Sayın ilgili, özel İstihdam bürosu açmak istiyorum. Hibe almak veya bu desteklerden faydalanmak adına nasıl bir yol izlemeliyim? Konu hakkında destek ve görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla.
E. A. - İstanbul - 26.08.2023
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 28.08.2023
Cevap :

Sayın Yatırımcı,

Özel istihdam büroları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Sisteminde " Ekonomi, ticaret ve istihdam ile ilgili genel idari hizmetler (US97 kodu 7513.0.00.80)” kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırımınızla alakalı İstanbul ilinde asgari 3 milyon TL olarak gerçekleştirmeniz durumunda genel teşvik unsurları olan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanma hakkına sahipsiniz.

Telefonda yapmış olduğumuz görüşmede yatırımınızın ayrıca yazılım geliştirme faaliyetini de içerdiği anlaşılmıştır. 7220.0 US97 kodu ile "Bilgisayar yazılım danışmanlığı, program üretimi ve temini” yatırımı da yine İstanbul ilinde genel teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir.

Bununla birlikte asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas Serbest Bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamındadır. Öncelikli Sektör Yatırımları kapsamındaki yatırımlar (6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. Yazılım, Ar-Ge faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç yatırımlar teşvik kapsamı dışındadır.

Yatırımınızla ilgili üste yer alan özel şartları sağlamanız durumunda; Yatırımınız öncelikli sektör yatırımı olarak değerlendirilecek olup KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri desteği, faiz veya kar payı desteği, vergi indirimi ve SGK işveren hissesi desteği unsurlarından faydalanabilirsiniz.

İstanbul İli için; ileri teknoloji, bilişim, yazılım ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi ve kümelenmesine yönelik olarak İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi mevcuttur. Söz konusu serbest bölgedeki faaliyet alanları orta/yüksek/ileri teknoloji imalatı, yazılım bilişim ve diğer döviz kazandırıcı hizmetlerdir. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ne şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz (https://www.isbi.com.tr/Default.aspx ).

KOSGEB Destekleri;

"İstihdam Faaliyetleri” KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer almaktadır. Girişimcilik Desteklerinden faydalanabilmek için ücretsiz ve çevrimiçi olan Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifikanızı almanız durumunda Geleneksel Girişimci Desteklerinden 65 bin TL’ye kadar yararlanma durumunuz olabilir. Söz konusu Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi sayfasından erişilebilmektedir.

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ile KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için 2.5 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanabilmektedir. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1233/kobi-finansman-destek-programi .

Yazılım geliştirme faaliyetleri ile ilgili KOSGEB’in de destekleri bulunmaktadır.

KOSGEB tarafından uygulanmakta olan İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında ileri girişimci eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen ileri girişimci programı faaliyet konuları tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler 375.000 TL’ye kadar desteklenebilmektedir. Faaliyet konunuzun "62.01.01” Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.) ile uyumlu olacağı değerlendirilmektedir. Program kapsamında işletmelere 10.000 TL kuruluş, 300.000 TL makine, teçhizat ve yazılım, 10.000 TL Mentörlük, danışmanlık ve İşletme Koçluğu, 5.000 TL sertifika ve 5.0000 TL performans olmak üzere toplamda 375.000 TL’ye kadar destek sağlanabilmektedir. Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan, işverenin istihdam üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla İŞKUR tarafından sağlanan destek mekanizmaları da bulunmaktadır.

İlave İstihdam Teşviki

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması halinde, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler karşılanmaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2023 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (2023 Temmuz – Aralık dönemi için 2.749,97 ila 20.624,79 TL) karşılanmaktadır. İstihdam edilecek kişinin son 6 aydır işsiz olması ve kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (2023 Temmuz – Aralık dönemi için 4.493,86 TL) karşılanmaktadır.

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının karşılanmaktadır. Bu desteklerle ilgili detaylı bilgiye https://www.iskur.gov.tr/ sayfasından ulaşabilmeniz mümkün olup, desteğin verilmesine yönelik nihai karar İŞKUR tarafından verilecektir.

İş Başı Eğitim Programları

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirebilmektedir. En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler, sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Kapsamlı bilgiye https://www.iskur.gov.tr/isveren/isbasi-egitim-programlari/ adresinden erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

+
Merhaba, Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye içinde Gebze, Manisa, İzmir, Bursa vb. illerde şubeleri ile birlikte depoları bulunan, lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Depo inşaatı ve ekipmanı için İstanbul veya diğer iller kapsamında faydalanabileceğimiz teşvik, hibe vb. destekler hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum.
A. K. - İstanbul - 25.08.2023
Cevaplayan : İstanbul Yatırım Destek Ofisi - Semiha Ahmet - 28.08.2023
Cevap :

Değerli Yatırımcımız,

Telefonda yapmış olduğumuz görüşme sırasında yatırım konunuzun " Diğer depolama hizmetleri (US97 kodu 6302.0.99) olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul ilinde asgari 4 Milyon TL yatırım yapıldığınız taktirde Bölgesel Teşvik Unsurlarından faydalanabilmektesiniz. Bölgesel Teşvik Unsurları KDV İstisnasını, Gümrük Vergisi Muafiyetini, Yatırım Yeri Tahsisini, 2 yıl ve %10 Yatırıma Katkı Oranı ile SGK İşveren Hissesi Desteğini, Vergi İndirim Oranı %50 ve yatırıma katkı oranı %15 ile Vergi İndirimi Desteğini kapsamaktadır.

Bununla birlikte söz konusu yatırım " Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” arasında yer almaktadır ve yatırımın Bölgesel Teşvik Unsurlarından faydalanabilmesi için; bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları şartlarını da sağlaması gerekir. Müteharrik (motor veya hareket unsuru barındıran) karakterli yatırımlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları Bölgesel Teşvik Uygulamalarından yararlanmaktadır. Ayrıca karayolu taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

Görüşmemiz sırasında ayrıca alınacak makine ve ekipmanlar arasında forkliftin de yer aldığını belirttiniz. " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” EK-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi’ni incelemenizi tavsiye ederiz. Söz konusu listenin 21 ve 25 satırları arasında yer alan Gümrük Tarife Cetveli bilgisinde forkliftler ile ilgili bilgiler mevcuttur. Karar’a ilişkin detaylı bilgiye https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf sayfasından ulaşılabilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sisteminde ülkemizdeki iller ve bazı ilçeler gelişmişlik düzeylerine göre sınıflanmaktadır. Söz konusu sınıflama bilgisine " Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” EK1 ve EK7 listelerinden ulaşılabilmektedir. Sorunuzda adı geçen İstanbul, Bursa ve İzmir 1. bölge illeri ve Manisa 2. bölge illeri arasında yer almaktadır. Yatırımınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve illere göre teşvik unsurlarına dair temel hesaplamaları yapabilmek için " yatirimadestek.gov.tr” sitesinde yer alan Teşvik Robotu uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Yatırım Destek Ofisi

Telefon: 0212 468 34 00

E-posta: yatırım@istka.org.tr

Soru Formu
Adınız Soyadınız
E - Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Yatırım Yapılacak İl
Soru